Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ S.U.D.S ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΤΩΝ  S.U.D.S  ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Πράσινη Μπλέ υποδομή αύξησης της διήθησης τύπου ROOTSPACE νερού της εταιρείας Green blue urban της πρωτης που κατασκεύασε  δομημενα εδαφη για SuDS

Η ενίσχυση της μπλε-πράσινης υποδομής (BGI) θα βοηθήσει τις πόλεις να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην αστική κοινωνία, και συγκεκριμένα στους κατοίκους, στον τομέα της στέγασης και των ακινήτων στη δημόσια διοίκηση στις πόλεις της Φρανκφούρτης και της Στουτγάρδης, διερεύνησε τρόπους για την ενίσχυση της BGI σύμφωνα με τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιόδους ζεστού και ξηρού καιρού.

Κατά τη διάρκεια εργαστηριακών μετρήσεων, ανάλυσης απόψεων φορέων, συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων και δύο εργαστηρίων εμπειρογνωμόνων, εξετάστηκαν οι θέσεις, το επίπεδο γνώσεων και οι στάσεις των διαφόρων ομάδων και εντοπίστηκαν τα εμπόδια για την BGI, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν μέτρα για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εντός της αστικής κοινωνίας η μεγαλύτερη υποστήριξη για την BGI προέρχεται από τους κατοίκους, ακολουθούμενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ οι φορείς του τομέα της στέγασης(real estate) και της ακίνητης περιουσίας είναι οι πιο απρόθυμοι παρότι η αξία των ακινήτων μεγαλώνει σημαντικά (εως και 30%αν υπάρχουν σε αυτά πράσινές μπλε υποδομές ). Έγινε φανερό ότι υπάρχει ανάγκη για δράση ώστε να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια.

Συνολικά, για την επιτυχή ενίσχυση της BGI συνιστάται πολιτική υποστήριξη, συμμαχίες μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενθάρρυνση του τομέα της στέγασης και των ακινήτων να αναλάβουν δράση και να εστιάσουν στην ανάληψη δράσης σε επιλεγμένες αστικές περιοχές. Για να εξασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος, θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων "από κάτω προς τα πάνω" και "από πάνω προς τα κάτω".ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Η παρούσα μελέτη  επικεντρώνεται σε περιόδους ζεστού, ξηρού καιρού για την ενίσχυση της μπλε-πράσινης υποδομής (BGI).

- Οι ομάδες εντός της αστικής κοινωνίας διαφέρουν ως προς τις αντιλήψεις, τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους από την BGI.

- Οι κάτοικοι τάσσονται περισσότερο υπέρ και υποστηρίζουν την BGI, ακολουθούμενοι από τους δημοτικούς υπαλλήλους.

- Οι παράγοντες στον τομέα της στέγασης και των ακινήτων (real estate) είναι πιο διστακτικοί όσον αφορά τη BGI.

- Ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων "από κάτω προς τα πάνω" και "από πάνω προς τα κάτω" έχει μέγιστο αντίκτυπο.

Τα μέτρα για την ενίσχυση της BGI προσδιορίστηκαν με μια διαδικασία τριών σταδίων.

Πρώτον, τα μέτρα και οι συστάσεις που επισημάνθηκαν στις συνεντεύξεις συλλέχθηκαν και ταξινομήθηκαν.

 Δεύτερον, αναλύθηκαν σύμφωνα με το συνολικά εμπόδια που εντοπίστηκαν.

 Τρίτον, τα αδύναμα μέτρα επεξεργάστηκαν περαιτέρω, αναπτύχθηκαν πρόσθετα μέτρα και

εξάλειψη των ακατάλληλων μέτρων. Το συνολικό σύνολο των μέτρων συζητήθηκε στη συνέχεια στις δύο προαναφερθείσες ομάδες  εμπειρογνωμόνων για τη συμπλήρωση και την οριστικοποίηση της επιλογής.

 


Κατηγορίες για την ανάλυση των φορέων

·         Εστίαση στο επίπεδο εργασίας κύρια στα τμήματα των  δήμων

·         Οι στρατηγικές αποφάσεις, π. χ. με τη μορφή των επεξεργασμένων εγγράφων σχεδιασμού, οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο εργασίας, συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση του δικτύου των φορέων

·         Σε Παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των διαταγμάτων, των καταστατικών και των προγραμμάτων χρηματοδότησης

·         Πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία (νομοθεσία περί υδάτων, οικοδομική νομοθεσία)

 

Πράσινη Μπλέ υποδομή αύξησης της διήθησης νερού της εταιρείας Green blue urban της πρωτης που κατασκεύασε SuDS 

 

Κατηγορίες ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου για τις συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων

·         Σημασία του αστικού πρασίνου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

·         Νέοι τύποι αστικού πρασίνου

·         Αντίληψη και αξιολόγηση των εναλλακτικών υδάτινων πόρων

·         Απαιτήσεις συντήρησης

·         Κόστος και αισθητική

·         Εμπόδια στην επέκταση και αναβάθμιση των αστικών υποδομών μπλε-πράσινου

·         Εμπόδια στις διαδικασίες σχεδιασμού

·         Προσεγγίσεις για την υπέρβαση των εμποδίων

·         Σημαντικοί παράγοντες για την ενίσχυση της μπλε-πράσινης υποδομής

·         Πιθανές δράσεις για την προώθηση της αστικής μπλε-πράσινης υποδομής

 


Κατηγορίες ποιοτικού περιεχομένου ανάλυση για τα "μελλοντικές¨ εργασίες

 

·         Έννοια και σημασία του αστικού πρασίνου

·         Βελτίωση/επέκταση του αστικού πρασίνου

·         Επιθυμητοί τύποι αστικού πρασίνου με έμφαση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

·         Ανάγκη για δράση και ευκαιρίες

·         Αξιολόγηση των δυνατοτήτων δράσης

·         Αξιολόγηση επιλεγμένων λύσεων για αστικές μπλε-πράσινες δομές

o Μετατροπή περιοχών κυκλοφορίας

o Αποσφράγιση επιφανειών

o Πρασίνισμα οροφής και πρόσοψης

o Συστήματα κατακράτησης νερού και προώθησης του αστικού πρασίνου

Συνεργασία κατοίκων και δημοτικών αρχών

Πηγη: Μελέτη :Enhancing blue-green infrastructure in German cities with the involvement
of urban society: insights from Frankfurt/Main and Stuttgart
Μελετητική ομάδα :Martina Winkera,*, Jutta Deffnerb, Michaela Rohrbacha, Engelbert Schramma and Melina Steinb
a Research Unit Water Infrastructure and Risk Analyses, ISOE – Institute for Social-Ecological Research, Hamburger Allee 45, Frankfurt/Main
60486, Germany
b Research Unit Mobility and Urban Spaces, ISOE – Institute for Social-Ecological Research, Hamburger Allee 45, Frankfurt/Main 60486, Germany
*Corresponding author. E-mail: winker@isoe.de
 
 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Μαρίνα Πολυζώη/ Αρχιτεκτονας Τοπίου 

 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΘΡΑ :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου