Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ


Ανάλογα Άρθρα:


Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ Xylella fastidiosa

 Πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση για την εξάπλωση του Xylella fastidiosa  που αξίζει να δούμε την ταχύτητα εξάπλωσης (μέσα από το εμπόριο καλλωπιστικών !!)
Τα ερωτήματα είναι :
  • Τι έλεγχοι γίνονται ώστε να αποφευχθεί  εισαγωγή πιθανόν μολυσμένων στην χώρα (ακόμα και με διαβατήριο όπως στην περίπτωση των ελιών από Ισπανία στο Βέλγιο )
  •  τι γίνεται με τις ιδιωτικές εισαγωγές που δεν υπάρχει διακίνηση με τιμολόγια