Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Το Κάλιο στο έδαφος

Το Κάλιο στο έδαφος

Το Κ βρίσκεται στο έδαφος σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από το N και το P. Η περιεκτικότητα του στα στερεό εξωτερικό περίβλημα της γης ανέρχεται σε 2,5% περίπου ενώ στα καλλιεργούμενα εδάφη η αναλογία αυτή κυμαίνεται από 0,5 έως 4%. Το μεγαλύτερο μέρος του Κ είναι δεσμευμένο από τα κολλοειδή του εδάφους γι αυτό το λόγο και τα βαρύτερα εδάφη είναι πλουσιότερα σε Κ από τα αντίστοιχα αμμώδη. Το Κ μπορεί να αντικαταστήσει το Ca ή άλλα στοιχεία στα κολλοειδή του εδάφους. Η δέσμευσή του στο έδαφος είναι ευκολότερη από το Ν και δυσκολότερη από το P ενώ η κινητικότητά του στο έδαφος αντίθετη. 

Το Κ του εδάφους βρίσκεται κατά 99% περίπου υπό μορφή ορυκτού, γενικώς μη ανταλλάξιμο ( αποθεματικό ή ισχυρώς συγκρατημένο Κ ). Το περισσότερο μέρος του υπόλοιπου Κ βρίσκεται υπό ανταλλάξιμη μορφή αλλά μη διαλυτή, ως ιόντα Κ δεσμευμένα από την άργιλο ( προσροφημένο ή εναλλακτικό Κ ). Ελάχιστη ποσότητα βρίσκεται υπό διαλυτή μορφή στα αργιλοχουμικά σύμπλοκα του εδάφους. Από την τελευταία ποσότητα γίνεται η τροφοδοσία του εδαφικού διαλύματος από το οποίο το φυτό προσλαμβάνει το Κ. Η πηγή η οποία μπορεί να εφοδιάζει το εδαφοδιάλυμα με Κ είναι πρώτα το εναλλακτικό και δεύτερο το αποθεματικό. Οι 3 αυτές μορφές συνδέονται με την εξής σχέση  : ( Κ εδαφοδιαλύματος < - > (Προσροφημένο ή Εναλλακτικό Κ )  < - > ( Αποθεματικό ή Ισχυρώς συγκρατημένο Κ ).

Αφομοιώσιμο Κ καλείται το Κ που είναι στο εδαφικό διάλυμα ή είναι αποθηκευμένο στα κολλοειδή του εδάφους και μπορεί να προσληφθεί μεταγενέστερα. Συντελεστής αφομοιωσιμότητας του Κ καλείται η αναλογία του αφομοιώσιμου Κ προς το σύνολο του Κ στο έδαφος. Ο συντελεστής αυτός επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως είδος εδάφους, είδος φυτού, σύσταση μητρικού πετρώματος, κλιματολογικές συνθήκες κ.ά.  
Σε αργιλώδη εδάφη το Κ του λιπάσματος δεσμεύεται και αποδίδεται δύσκολα στο φυτό. Προσωρινή προσήλωση του Κ συναντάμε και στις οργανικές ουσίες αλλά το Κ στην περίπτωση αυτή αποδεσμεύεται με τη δράση των μικροοργανισμών, ενώ η προσήλωσή του στα κολλοειδή της αργίλου είναι μονιμότερη.

Η αντίδραση των φυτών στο Κ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα. Υπό συνθήκες δυσμενείς για τη φωτοσύνθεση, όπως η μειωμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή θερμοκρασία, τα φυτά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε ΚΤο Κ εξάλλου ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία ενώ επαρκής υγρασία συντελεί στην παροχή μεγαλύτερης ποσότητας αφομοιώσιμου Κ.

Οι απώλειες σε Κ οφείλονται στους παρακάτω λόγους  :
  1. Απομάκρυνση με τα προϊόντα. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε 1 - 5kg/στρεμ. το χρόνο.
  2. Έκπλυση : Σε αμμώδη κυρίως εδάφη η απώλεια αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Παράδειγμα, η ετήσια απώλεια σε αμμώδες έδαφος  βάθους 109cm υπολογίσθηκε σε 56% του προστιθέμενου αζωτούχου λιπάσματος, 1% του φωσφορικού λιπάσματος και 47% του καλιούχου.
  3. Διάβρωση : Η απώλεια αυτή είναι επίσης σημαντική και υπολογίζεται στις Η.Π.Α σε 16kg/στρεμ. Η απώλεια αυτή αντικαθίσταται μερικώς από τα κατώτερα στρώματα του εδάφους.


Γιώργος Κατσαντώνης
Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

πηγη:https://giorgoskatsadonis.blogspot.com

Αρθρα σχετικά με το έδαφος :

ΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προέρθει από τη μακροχρόνια λειτουργία των νεκροταφείων εντός των πολεοδομικών ιστώνΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΕΛΙΑ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ


Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

του Αντωνιου Β. Καπετάνιου
 Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος         Ο κορμός της ελιάς αποτελεί εν εργαστήρι τέχνης, καθώς εκεί συντελείται μια φυσική καλλιτεχνική δημιουργία, που δίνει τα μοναδικά έργα τέχνης της ελιάς: τους υπέροχους κορμούς της, τους διαμορφωμένους θαρρείς από εμπνευσμένο γλύπτη, μα μολοντούτο αποτελούν προϊόν φυσικής δημιουργίας, αποτέλεσμα λειτουργίας της ίδιας της ελιάς. Δέστε πώς: 
         Ο κορμός της ελιάς περιλαμβάνει σχετικάανεξάρτητα αγγειακά συστήματα, που συνδέουν τους βραχίονες με τις αντίστοιχες ρίζες. Γι’ αυτό και παρουσιάζει ασύμετρη ανάπτυξη προς διάφορες κατευθύνσεις, εξαρτώμενη από τον ταχύτερο ή βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης των διαφόρων βραχιόνων και των αντίστοιχων ριζών. Ο ρυθμός όμως αυτός επηρεάζεται τόσο από την έκθεση και υγιεινή κατάσταση του βραχίονα, όσο και από το δυναμικό θρέψης (νερό, στοιχεία), που εξασφαλίζει ο εδαφικός ορίζοντας των αντίστοιχων ριζών. Ο τύπος αυτός της ανάπτυξης οδηγεί τελικά στο σχηματισμό ενός κορμού στριφτού με αυλακώσεις κι ανώμαλο ανάγλυφο, που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ελαιοδένδρων. Το ανάγλυφο αυτό, αρκετές φορές, παρουσιάζει μιαν ιδιαίτερη αισθητική σχηματίζοντας αλλόκοτες μορφές, που άλλοτε μοιάζουν με ανθρώπινα μέλη κι άλλοτε θυμίζουν θαυμάσια αφηρημένη τέχνη. Η ελιά, έτσι, διαμορφούμενη καλλιτεχνείται, γενόμενη η ίδια, βάσει των συνθηκών και των δυνατοτήτων της, τεχνίτης της, κατά το αυτοδημιούργητό της…ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Η ελιά σφιχταγκαλιάζει την αρχαία κολώνα (Γόρτυνα Κρήτης 1960). Το στοιχείο της ζωής και της φύσης του Έλληνα, η ελιά, δεμένη με το στοιχείο του πολιτισμού του Έλληνα και της διασύνδεσής του με το παρελθόν του, το αρχαίο μνημείο. Μιαν ενότητα θεμελιακή, σύστολη και διαιώνια, που ο χρόνος δεν την κάμπτει, τουναντίον της δίδει βάθος και νόημα.

Σπηλαίωση

       Η κουφάλα της ελιάς (η “σπηλαίωση”, όπως λέγεται επιστημονικά), είναι αποτέλεσμα της φυσικής διεργασίας σήψης του κορμού, όταν πληγώσεις, σπασίματα κ.ά. εκκινούν διαδικασία σήψης του εσωτερικού νεκρού ξύλου του δένδρου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μιαν αποκάλυψη της ψυχής του δένδρου, το οποίο, γυμνωμένο από την περιττή (τη νεκρή) μάζα του, αφήνεται με την ψυχή του ζωισμένο, και στήνεται ψυχωμένο. 

                 Το φαινόμενο των σπηλαιώσεων δεν επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη και παραγωγή του δένδρου, αφού αυτό, σκεφτόμενοι λυρικά, πάγει με την “ψυχή του”, όμως κυριολεκτικά τούτο συμβαίνει: ότι η ανάπτυξή του συνεχίζεται από τις νεότερες στοιβάδες κυττάρων, που βρίσκονται κάτω από τον φλοιό (το κάμβιο). Η ελιά συνεχίζει τη ζωή της έχοντας αφαιρέσει τα περιττά της (τη νεκρή της ύλη), μένοντας με τη λεπτή τού φλοιού, πούναι η ζωντανή της, το δυνάμενό της, η ψυχή της. Είναι, φανταστείτε, κείνο που απομένει στον καθένα όταν από τη ζωή του αφαιρέσει τα περιττά, όλα που τον βαραίνουν και τον κάμνουν δυστυχή, και μείνει με την ψυχή του να τον κινεί και να του δίνει νόημα και δύναμη ζωής, να του δίνει την αψηλοσύνη, τη ζωντάνια που δεν έβλεπε όντας χαμένος στα νεκρά, στ’ άχρηστα, που σκληρωτικά τον βάραιναν και ανεπίγνωστα τον καταπίεζαν…Η κουφάλα της ελιάς (η “σπηλαίωση”, όπως λέγεται επιστημονικά), είναι αποτέλεσμα της φυσικής διεργασίας σήψης του κορμού, όταν πληγώσεις, σπασίματα κ.ά. εκκινούν διαδικασία σήψης του εσωτερικού νεκρού ξύλου του δένδρου, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μιαν αποκάλυψη της ψυχής του δένδρου, το οποίο, γυμνωμένο από την περιττή (τη νεκρή) μάζα του, αφήνεται με την ψυχή του ζωισμένο, και στήνεται ψυχωμένο. 

        Το φαινόμενο των σπηλαιώσεων δεν επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη και παραγωγή του δένδρου, αφού αυτό, σκεφτόμενοι λυρικά, πάγει με την “ψυχή του”, όμως κυριολεκτικά τούτο συμβαίνει: ότι η ανάπτυξή του συνεχίζεται από τις νεότερες στοιβάδες κυττάρων, που βρίσκονται κάτω από τον φλοιό (το κάμβιο). Η ελιά συνεχίζει τη ζωή της έχοντας αφαιρέσει τα περιττά της (τη νεκρή της ύλη), μένοντας με τη λεπτή τού φλοιού, πούναι η ζωντανή της, το δυνάμενό της, η ψυχή της. Είναι, φανταστείτε, κείνο που απομένει στον καθένα όταν από τη ζωή του αφαιρέσει τα περιττά, όλα που τον βαραίνουν και τον κάμνουν δυστυχή, και μείνει με την ψυχή του να τον κινεί και να του δίνει νόημα και δύναμη ζωής, να του δίνει την αψηλοσύνη, τη ζωντάνια που δεν έβλεπε όντας χαμένος στα νεκρά, στ’ άχρηστα, που σκληρωτικά τον βάραιναν και ανεπίγνωστα τον καταπίεζαν…

ΟΙ ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
        Οι μυκόρριζες είναι μύκητες του εδάφους που έχουν την ικανότητα ν’ αναπτύσσουν συμβιωτική κι αμοιβαία ωφέλιμη σχέση με τις ρίζες των περισσότερων φυτών. Κατά τη συμβίωση, το φυτό παρέχει υδατάνθρακες στο μύκητα και αυτός, μέσω του εκτεταμένου εδαφικού μυκηλίου, παρέχει στο φυτό θρεπτικά στοιχεία και ιδιαίτερα φώσφορο. Επίσης οι μυκόρριζες παρέχουν προστασία στα φυτά στις περιπτώσεις ξηρασίας, φτωχότητας του εδάφους ή αλατότητας αυτού. Η ύπαρξη μυκορριζών στα φυτά θεωρείται δείκτης φυσικότητας και ισόρροπης λειτουργίας στο φυσικό τους σύστημα. Γι’ αυτό και κατά βάσιν συναντώνται στα δασικά, τα λιβαδικά και τ’ αμμοθινικά οικοσυστήματα, όμως τις βρίσκουμε και στα γεωργικά, εκεί που η διατάραξη λόγω της καλλιέργειας δεν είναι ισχυρή και το αγροτικό σύστημα εμφανίζει ισόρροπη και μη δυναμική διαχείριση (επί δενδροκαλλιεργειών κατά βάσιν). Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι βιολογικές καλλιέργειες, αλλά κυρίως οι ελαιώνες, περισσότερο οι παλιοί ή αυτοί που επιβιώνουν σε συνθήκες οριακής γονιμότητας, μ’ ελάχιστες έως καθόλου εδαφικές εισροές για δεκαετίες -θυμούμαι τον πατέρα που στον ορεινό επικλινή ελαιώνα μας μούδειχνε την “απράδα” (όπως αποκαλούσε τη μυκόρριζα) της ρίζας της ελιάς, όταν φορές βάθαινε ο κασμάς και το τσαπί στη διαμόρφωση του αύλακα (της βαθμίδας) για τη συγκέντρωση σε αυτόν που βρόχινου νερού, για το πότισμα φυσικώς του δένδρου, θεωρώντας την ως καλό για το δένδρο.
           
Είναι το λοιπόν οι παραδοσιακοί ελληνικοί ελαιώνες, οι καταφρονημένοι για την οριακότητα και τη μη παραγωγικότητά τους, φυσικά συστήματα που έχουν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που τους δηλοποιούν ως τέτοια, καθώς και τις λειτουργίες αυτών. Οι “αφανείς” μυκόρριζές τους τούς δηλοποιούν φυσικώς, όμως η γενικότερη παρουσία τους στην ελληνική ύπαιθρο, δικαίως προσδίδει σε αυτούς το χαρακτηρισμό “δάσος ελαιών”, καθώς αλλιώς δε θα ημπορούσε ν’ αποδοθεί η φυσικότητα των συστημάτων του δένδρου του Έλληνα, της ελιάς, του δένδρου που αυτός φύτεψε και δημιούργησε την υπαίθρια φύση του…


ΕΛΙΑ~Διάφορα Παθογόνα Ελιάς

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Η ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΒΟΛΒΟΥΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
 Μ. Καπάνταης Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος τ. Δ/ντης ΠρασίνουΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ Η ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΒΟΛΒΟΥΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
              Οι βολβοί προσφέρουν στον επαγγελματία η στον ερασιτέχνη κηπουρό μια ευκαιρία για ζωηρόχρωμες και ποικίλες χρωμάτων ανθοφορίες φυτών. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο του φθινοπώρου. Απαιτούν λιγότερη φροντίδα από τα ετήσια η τα πολυετή φυτά, οι βολβοί δημιουργούν φυτά που έχουν το πλεονέκτημα σαν προσθήκη σε οποιοδήποτε τοπίο. Πλέον, η χρήση των βολβών στην κηποτεχνία είναι «αναγκαστική».Δώστε την ευκαιρία να απολαύσετε όμορφα λουλούδια από βολβούς και σε εσωτερικούς χώρους όχι μόνο στον κήπο η το μπαλκόνι σας..Στο εμπόριο στα φυτώρια, η λέξη  βολβός χρησιμοποιείται σαν αναφορά στους βολβούς που μπορούν να ζήσουν έξω από το χώμα για 2 μήνες. Οι κηπουροί αναφέρονται επίσης στους βολβούς, επειδή όλοι αυτοί έχουν τα υπόγεια όργανα αποθήκευσηςγια την ανάπτυξη των φυτών.
            Οι περισσότεροι βολβοί προέρχονται από τις χώρεςτης Ευρώπης που έχουν καλλιέργειες ειδικά για την παραγωγή βολβών.Μια μεγάλη ποικιλία των βολβών αν τη φυτέψετε στο χώρο σας, προσφέρει παράλληλα θετικά αποτελέσματα στο κλίμα της Αθήνας και με προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί να σας προσφέρει όλο το χρόνο χρώμα και να συνεισφέρει στην αισθητική του χώρου σας.Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι βολβοί σαπίζουν εάν ποτίζονται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.


Επιλογή Προμήθειας Βολβών                                                                                     
     Κατά την επιλογή των βολβών, αποφύγετε να προμηθευτείτε εκείνους που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σημάδι αποσύνθεσης, έχουν προσβολές από τους μύκητες, όπως το ωίδιο. Θα πρέπει να έχουνεπιφάνεια σταθερή, και όχι γλοιώδης. Οι ασυνήθιστα ελαφριοί βολβοί συχνά σαπίζουν. Ανατρέξτε η ζητήστε πληροφορίες για τη ζώνη βιολογικής εξάπλωσης και ανάπτυξης για το κάθε είδος, ώστε να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία στην προσπάθεια σας.

Τεχνητές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και αποθήκευσης 
        Πολλοί βολβοί χρειάζονται έναν ορισμένο αριθμό ωρών με χαμηλές θερμοκρασίες που να επικρατήσουν στο περιβάλλον τους,όπως αυτό είναι κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να ανθίσουν. Οι τουλίπες και οι υάκινθοι ωφελούνται από τέτοιες συνθήκες εάν παραμείνουν για 6 εβδομάδες στο ψυγείο πριν από τη φύτευση τους. 

Η χειμερινή περίοδος. 
       Η καλλιέργεια βολβών σε γλάστρες απαιτεί  στρατηγική για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους βολβούς που δεν είναι σκληραγωγημένοι, ή έχουν την ανάγκη ξηρά αδρανή περίοδο. Εντούτοις, για τους βολβούς που χρειάζονται το χειμερινό κρύο, οι καλλιέργειες κατευθείαν στις γλάστρες η και στο έδαφος δεν θα έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε.Είναι σημαντικό να γίνει προσωρινή αποθήκευση βολβών σε μια δροσερή, σκοτεινή και ξηρά θέση έως ότου είστε έτοιμοι να φυτέψετε. Εάν τοποθετηθούν οι βολβοί στο ψυγείο, τοποθετήστε τους καλά κλεισμένους μέσα σε μια χάρτινη σακούλα.Μην χρησιμοποιείτε για το ίδιο λόγο πλαστικές σακούλες και μην τους αποθηκεύετε κοντά σε μήλα ή μην τους τοποθετήστε στην κατάψυξη. 
      Οι προ-διατηρημένοιβολβοί σε απλή ψύξη παρήγαγαν τις κανονικές ανθοφορίες σε πολύ μικρά διαστήματα διαφορά. Έτσι διατηρημένες σε απλό ψυγείο τουλίπες άνθισαν 2 εβδομάδες νωρίτερα και είχαν μόνο ελαφρώς ψηλότερους μίσχους.

Σημαντικές συμβουλές για την προσπάθεια σας.
Φύτευση
Βολβοί φυτών αμέσως μετά από την αγορά είναι στεγνοί. Τοποθετήστε τους σε μεμονωμένες τρύπες που έχετε ανοίξει, ή για φυτέψτε μαζικά σε ένα φρεσκοσκαμμένο παρτέρι. Έχετε υπόψη πάντα στις οδηγίες φύτευσης τα συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε ποικιλία βολβών, για να καθορίσετε τους χρόνους φύτευσης, τα μεταξύ τους διαστήματα και τα βάθη. Εάν με την αγορά βολβών από το φυτώριο δεν συμπεριλαμβάνονταιοι οδηγίες ορισμένες από αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Προσοχή
    Κατά την επιλογή της θέσης φύτευσης, εξετάστε το μικροκλίμα να βρίσκεται κοντά στο φυσικό περιβάλλον για το βολβό. Ως γενικός κανόνας, οι βολβοί που αναπτύσσονται και ανθοφορούν την άνοιξη όταν έχουμε ηλιοφάνεια φυτεύονται σε θέσεις με στη μερική σκιά, όπως όταν βρίσκονται κάτω από ένα φυλλοβόλο δέντρο ή έναν θάμνο. Για τους βολβούς που δεν είναι σκληραγωγημένοι στο κρύο, τους φυτεύετε σε προστατευόμενες περιοχές, με προστασία συνεχή πέρα από το χειμώνα ή τους φυτεύετε βαθιά. Για τους βολβούς που χρειάζονται μια ξηρά η αδρανή περίοδο, τους βγάζουμε από το έδαφος και τους αποθηκεύουμε  όταν το φύλλωμα εξασθενίζει για την πρόληψη της σήψης, ή να αυξηθεί την επόμενη περίοδο.

      Το καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος, πλούσιο σε οργανική ουσία (κομπόστ), είναι ιδανικό για τα περισσότερα είδη. Εάν το έδαφος είναι βαρύ, συμπαγές και  ή αποστραγγίζει άσχημα, σκάβουμε και τοποθετούμε  οργανική ύλη στην επιφάνεια και αναμοχλεύουμε σε βάθος 30 εκατοστά περίπου για να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά του. Στις γλάστρες αλλάζουμε το εδαφικό και προμηθευόμαστε συσκευασμένο που έχει τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
   Στη φύτευση των βολβών έχουμε πάντα υπόψιν να τοποθετούμε το αιχμηρό άκρο και ουλές ρίζας προς τα κάτω!
     Τα βάθη φύτευσης ποικίλλουν, αλλά γενικά τοποθετούμε τους βολβούς τόσο βαθιά τρεις φορές όσο είναι η διάμετρος πυθμένα του. Σε βαριά αργιλώδη εδάφη, φυτέψτε τους λίγο πιο ρηχά. Σε περίπτωση αμφιβολίας για το ποια είναι η κορυφή έναντι του πυθμένα, τοποθετήστε το βολβό με τα πλευρά του. Μην προσθέτετε λίπασμα στην οπή φύτευσης που έχετε τοποθετήσει το βολβό. 
       Επικαλύψτε την οπή με επιφανειακό εδαφικό υλικό. Μετά στην περιοχή φύτευσης αφού δια στρώσε ελαφρά την επιφάνεια λιπαίνουμε  με ένα ισορροπημένο λίπασμα (που να περιέχει Ν, Ρ, και Κ). Ορισμένα  σκευάσματα περιέχουν λιγότερο άζωτο και μικροθρεπτικά συστατικά και περισσότερο φωσφόρο, απαιτώντας συμπλήρωμα λιπάσματος που να περιέχει άζωτο καικάλιο. Περαιτέρω λίπασμα δεν είναι απαραίτητο. Ποτίστε καλά μετά τη φύτευση. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε το χειμώναμε άρδευση αν δεν επαρκεί το νερό από τις βροχές . Οι βολβοί που φυτεύονται με άνοιξη απαιτούν άρδευση .

     Μετά από την περίοδο ανθοφορίας 
Μετά από την περίοδο ανθοφορίαςτου φυτού, το «κεφάλι» εκφυλίζεται ακριβώς κάτω από το λουλούδι, αφήνοντας το μίσχο και τα φύλλα για να διοχετεύσει την ενέργειααναπλήρωση του βολβού για το επόμενο έτος. Δεδομένου ότι τα φυτά τελειώνουν τον κύκλο ζωής του τα φύλλα κιτρινίζουν εκφυλίζονται και ξεραίνονται στη συνέχεια.Για μερικούς  αυτή η περίοδος των βολβών μπορεί να είναι μη ελκυστική, αλλά είναι ένα απαραίτητο μέρος του κύκλου της ζωής τους. Αφαιρέστε τα φύλλα όταν αυτά είναιεντελώς κίτρινα. Ανοιξιάτικα ετήσια φυτά που φυτεύτηκαν παράλληλα με τους βολβούς θα συγκαλύψουν το ξεθώριασματου φυλλώματος. Εάν ο βολβός αυξάνεται ως ετήσιο φυτό  τραβήξτε τον επάνω και βγάλτε τον από το έδαφος μετά από την ανθοφορία.

 Πολλαπλασιασμός των βολβών
Καθώς η φύτευση ωριμάζει, οι βολβοί θα χωριστούν και θα εξαπλωθούν μόνοι τους. Αλλά τελικά, η περιοχή φύτευσης μπορεί να γεμίσει και να παράγει λιγότερα λουλούδια, αντί για περισσότερα.Μπορείτε να διαιρέσετε τους βολβούς σας πριν αρχίσουν να παραμένουν στο έδαφος. Η Διαίρεση είναι μια εύκολη τεχνική πολλαπλασιασμού. Καθώς τα φύλλα γυρίζουν κίτρινα, σκάβετε  αρκετά μακριά από τη συστάδα που είναι φυτεμένοι για να αποφεύγετε τον τραυματισμό η τον  τεμαχισμό των βολβών. Θυμηθείτε ότι οι βολβοί τείνουν να τραβούν τον εαυτό τους βαθύτερα στο έδαφος από το σημείο που αρχικά φυτεύτηκαν και απλώθηκαν. Έτσι αρχίστε να σκάβετε λίγα εκατοστά μακριά από τα φυτά και περιμένετε μέχρι να χαλαρώσουν οι βολβοί – μην τους τραβήξετε από τα φύλλα.

    Απλώς λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστούν μερικά χρόνια πρωτού οι μικροσκοπικοί βολβοί που έχουν αντισταθμιστεί να έχουν δημιουργήσει αρκετή ενέργεια για να αρχίσουν να ανθίζουν.Θα μπορούσατε επίσης να αποθηκεύσετε τους βολβούς σας μέχρι να έρθει η ώρα να φυτέψετε πάλι το επόμενο  το φθινόπωρο. Οι βολβοί μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα σκοτεινό, ξηρό,και καλά αεριζόμενο σημείο.


Εχθροί και ασθένειες
    Πολύ λίγα παράσιτα ενοχλούν τους βολβούς.....Τα σαλιγκάρια μπορούν να ροκανίζουν το φύλλωμα και τα άνθη. Τα τρωκτικά τρώνε τους βολβούς αλλά και αυτό σε λίγες περιπτώσεις μέσα στην πόλη.

Πρόγραμμα φύτευσης βολβών το φθινόπωρο
Συνοψίζοντας από τα παραπάνω για το πρόγραμμα φύτευσης βολβών αυτό το φθινόπωρο :                                                                                                       Επιλέγετε τους παχουλούς, σταθερούς βολβούς που τους αισθάνεστε βαριούς για το μέγεθός τους.  Αποφύγετε τους μαλακούς ή ζαρωμένους βολβούς. Να γνωρίζετε τα ποντίκια απολαμβάνουν πολλούς βολβούς (ιδιαίτερα τις τουλίπες που είναι οι αγαπημένες τους!).Ευτυχώς, αποφεύγουν τους Νάρκισσους λόγω της πικρής τους γεύσης.  Οι καλύτεροι τρόποι να αποφευχθούν οι ζημίες περιλαμβάνουν να  φυτεύσετε τους βολβούς σε υπερυψωμένα μέρη, σε γλάστρες κρεμαστές η να τις τοποθετήσετε μέσα στο έδαφος ή σε ζαρντινιέρες.

Ο κρόκος, οι τουλίπες και οι υάκινθοινα τοποθετηθούν σε μια χάρτινη σακούλα στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από τη φύτευση για να εξασφαλίσετε ισχυρούς μίσχους και άνθη. Επισημάνετε τησακούλα. Μην αποθηκεύετε κοντά σε μήλα ή άλλα φρούτα (εκπέμπουν αέριο αιθυλενίου που μπορεί να καταστρέψει τα λουλούδια μέσα στους βολβούς).Ο παρακάτω πίνακας σας οδηγεί για να επιτύχει η προσπάθεια και να έχετε ένα όμορφο αποτέλεσμα.


Όνομα
τύπος
Χρόνος φύτευσης
Βάθος φύτευσης
Απόσταση φύτευσης
Ανθοφορία
Παρατηρήσεις
Allium
Άλλιουμ

Βολβός
Σεπτέμβριος - Νοέμβριος
τόσο βαθιά όσο το ύψος ή το πλάτος βολβών, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο
Μικροί:  10 – 15 εκατοστά
Μεγάλοι:  20 – 25 εκατοστά
Άνοιξη, Καλοκαίρι
Ανυψώστε και διαιρέστε μόνο όταν οι συστάδες γεμίσουν. σε γενικές γραμμές είναι εντομοαπωθητικά, λόγω των θειούχων ενώσεών τους,
Amaryllis
Αμαρυλίς

Βολβός
Φεβρουάριος
οι κορυφές ακόμη και επάνω, ή ελαφρώς επάνω από την επιφάνεια του εδάφους
30 εκατοστά
Καλοκαίρι
Ανθίζουν 6 εβδομάδες μετά από το φύλλωμα πεθαίνει πίσω στα τέλη της άνοιξης ή νωρίς το καλοκαίρι. 
Anemone Ανεμώνη
Βολβός
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
2-5 εκατοστά
10 -15 εκατοστά
Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
Απαιτούν ηλιοφάνεια
Crocus
Κρόκος
Βολβός
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
5 - 10 εκατοστά
10 εκατοστά
Χειμώνας, Άνοιξη
Δεντουςαρέσειοζεστόςχειμώνας. Τοποθέτηση στο ψυγείο πριν τη φύτευση 

Narcissus
Νάρκισσος
Βολβός
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
Μικρός: 5-10Μεσαίος:10   Μεγάλος: 15 εκ
Μικρός: 5 εκ.
Μεγάλος: 12 εκ.
Χειμώνας, Άνοιξη
Στις γλάστρες, καθορισμένη θέση του βολβού με την άκρη ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Freesia
Φρέζια
Βολβός
Σεπτέμβριος - Νοέμβριος
5 εκ.
5-8 εκ.
Άνοιξη
Τοποθετήστε τους βολβούς με αιχμηρά άκρα. Καλλιεργήστε καλά
Gladiolus
Γλαδίολος
Βολβός
Φεβρουάριος - Απρίλιος
4 φορές βαθύτερο από το ύψος του  βολβού
Μικρός10
Μεγάλος:  15 εκ.
Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
Εξαιρετικό κομμένο λουλούδι. Φυτεύστε σε διαστήματα 1-2 εβδομάδων για 4-6 εβδομάδες για μεγαλύτερη περίοδο άνθισης.
Hyacinth Υάκινθος
Βολβός
Νοέμβριος- Δεκέμβριος
10 εκ.
10-15 εκ.
Άνοιξη
Στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 εβδομάδες (Αγορά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).
Iris –Dutch
Ίρις Ολλανδική
Βολβός
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
10 εκ.
10-15 εκ.
Άνοιξη
Καλλιεργείται καλά.
Lily
Λιλιουμ
Βολβός
Φεβρουάριος – Μάρτιος

Σεπτέμβριος- Οκτώβρης
Μικρός: 5
Μεσαίος: 7
Μεγάλος: 10 εκ.
25 εκ.
Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
Πολλά είδη και υβρίδια διαθέσιμα με μεταβλητό χρόνο άνθισης.
Muscari
Μούσκαρι
Βολβός
Σεπτέμβριος- Οκτώβρης
5-7 εκ.
6 εκ.
Άνοιξη
Γνωστός ως υάκινθος σταφυλιών. Καλλιεργείται καλά.
Tulip
Τουλίπα
Βολβός
Νοέμβριος- Δεκέμβριος
10-15 εκ.
Μεταβλητή
Άνοιξη
Στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 εβδομάδες (Buy τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).

ΠΗΓΕΣ 
  • Sacramento Bulb Planting Schedule
  • PLANNING AND PLANTING A BULB GARDENUCCE Sacramento County Master Gardeners Roberta Hopkins and Ellie Cary. Edited by Judy McClure, UCCE Sacramento  County Master Gardener Program Coordinator. 
  • Is It Necessary to Divide Spring Bulbs?  
  •  Bulb-planting design tips and inspiration from the Keukenhof gardens                                                                                                                                                        

                 

Φωτογραφίες Φυτώριο ΦΥΣΗ Χαλάνδρι