Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022

Αειφορική συντήρηση των χώρων πρασίνου της Αθήνας


Δημήτρης Οικονόμου: Αειφορική συντήρηση των χώρων πρασίνου της ΑθήναςΟικονόμου Δημήτρης, Γεωπόνος Γ.Π.Α.- Msc. Αρχιτέκτων Τοπίου

Ο Γεωπόνος Γ.Π.Α.- Msc. Αρχιτέκτων Τοπίου, Οικονόμου Δημήτρης, παρουσιάζει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ έναν αναλυτικό οδηγό των βέλτιστων πρακτικών για τη συντήρηση των εξωτερικών χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_127 της ΠΕΣΕΔΕ

Με τον όρο συντήρηση των χώρων πρασίνου της Αθήνας εννοείται η βιώσιμη διαχείριση του πρασίνου των παρτεριών, των αλσυλλίων, των πάρκων και των νησίδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Αστικού Πρασίνου της Αθήνας. Γι’ αυτό το λόγο, η συντήρηση και βελτιστοποίηση τους βοηθά στο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και οι λειτουργίες του αστικού πρασίνου της πόλης μας. Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι κατ’ επέκταση αντικείμενο, υποχρέωση και αρμοδιότητα των εμπλεκόμενων στο έργο αυτό.

Για την ανάπλαση και συντήρηση των εξωτερικών χώρων πρασίνου, σε υψηλά επίπεδα αισθητικής και λειτουργικής αξίας, καθώς και για την βελτιστοποίηση της βιοκλιματικής προσφοράς τους στο ευρύτερο περιβάλλον και άρα στον άνθρωπο, η φυτοτεχνική διαμόρφωση των ζωνών Πρασίνου οφείλει να συμβαδίζει με τις αρχές της αειφορίας και να λαμβάνει υπόψη τις εξής κατευθύνσεις:

 • Δημιουργία ενοτήτων υψηλού πράσινου αποτελούμενο από φυλλοβόλα – αειθαλή δένδρα με σκοπό την εναρμόνιση του χώρου με το φυσικό τοπίο και την αρμονική αναλογία υψηλής-χαμηλής βλάστησης, ανοικτών-καλυμμένων εκτάσεων.
 • Λειτουργική αξιοποίηση του πράσινου με κατάλληλη επιλογή ειδών και διάταξης στο χώρο, με σκοπό την προσφορά σκίασης ή ηλιασμού, δημιουργία οπτικού φράγματος, καθώς και την προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε σημεία των πάρκων που κρίνεται απαραίτητο.
 • Προσφορά εμπειριών όπως εποχιακές μεταβολές, παραγωγή χρωμάτων και αρωμάτων με την χρησιμοποίηση κατάλληλων φυτικών ειδών σε χώρους συνάθροισης κοινού όπου κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει και να απολαύσει τις διεργασίες της φύσης ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
 • Τα είδη που πρέπει να επιλέγονται είναι στην πλειονότητα τους ολιγαρκή με μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση και ανάγκες άρδευσης.
 • Χρησιμοποίηση ειδών δένδρων, θάμνων και ποωδών φυτών που συνιστούν φυτικές διαπλάσεις του Νομού Αττικής (είδη της Αττικής χλωρίδας) ή αποτελούν σημαντικά είδη που κατά παράδοση φυτεύονται σε ανοικτούς χώρους.
 • Χρησιμοποίηση ποικιλίας φυτικών ειδών με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας που θα διεγείρει τις ανθρώπινες αισθήσεις, βελτιώνοντας παράλληλα το μικροκλίμα της περιοχής.
 • Ενσωμάτωση του υφιστάμενου φυτικού δυναμικού και επιτυχής σύνδεση παλαιών και νέων φυτοτεχνικών διαμορφώσεων.
 • Επιλογή των προτεινόμενων ειδών με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Παράγοντες όπως το μεσογειακό κλίμα (ξηρή θερινή περίοδος) και η ατμοσφαιρική ρύπανση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να επιλεγούν κυρίως φυτικά είδη ανθεκτικά στα παραπάνω δεδομένα.

Ο προσανατολισμός της συντήρησης των χώρων πρασίνου με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας έχει ως βασική της αποστολή τη συντήρηση και ανάπτυξη του φυτευτικού κεφαλαίου που υπάρχει, αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί (φυτοπροστασίας, άρδευσης, τροφοπενίας, κλπ) με την κατάλληλη εργασία από εξειδικευμένο προσωπικό, πάντα με την υποστήριξη και καθοδήγηση καταρτισμένου Γεωπόνου. Το προσωπικό του τμήματος Συντήρησης κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

 • Γεωτεχνικό επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνοι, Δασολόγοι).
 • Γεωτεχνικό Τεχνολογικό προσωπικό (Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Δασοπονίας).
 • Εργατοτεχνικό προσωπικό (κηπουροί, υδραυλικοί, εργάτες, αποθηκάριοι).
 1. Καλλιεργητικές εργασίες όπως: κοπή χλόης, αρδεύσεις, λιπάνσεις, καταπολεμήσεις εντόμων, μυκήτων και ζιζανίων, κλαδεύσεις θάμνων και δένδρων στα πάρκα, ευθυγραμμίσεις, καθαριότητα του πρασίνου κ.λ.π.
 2. Φυτεύσεις: Φύτευση δένδρων, θάμνων, εποχιακών και πολυετών ποών, για την αντικατάσταση, ανανέωση και αύξηση του φυτικού υλικού των πάρκων και νησίδων πρασίνου.
 3. Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα: Περιλαμβάνουν την κοπή, άρδευση, λίπανση, επανασπορά, εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα κλπ.
 4. Λιπάνσεις: Εκτός της λίπανσης του χλοοτάπητα γίνεται και λίπανση των δένδρων θάμνων και εποχιακών φυτών που έχουμε σε πάρκα και νησίδες πρασίνου.
 5. Κλαδεύσεις: Για τα δένδρα διακρίνεται σε κλάδευση σχήματος (σε νεαρά δένδρα), κλάδευση συντήρησης (σε μέσης ηλικίας δένδρα) και σε κλάδευση ανανέωσης(σε ηλικιωμένα δένδρα). Για τους θάμνους και τις μπορντούρες διακρίνεται σε κλαδεύσεις ανανέωσης και συντήρησης σχήματος και για τους ανθοφόρους θάμνους διακρίνεται σε κλάδευση ανθοφορίας.
 6. Αρδεύσεις: Εκτός των τακτικών αρδεύσεων των δένδρων, θάμνων, εποχιακών ανθέων και της χλόης, επισκευή των αρδευτικών δικτύων για μείωση των απωλειών νερού, αυτοματοποίηση και ρύθμιση του αρδευτικού δικτύου ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να γίνει προσπάθεια, μείωσης της κατανάλωσης πόσιμου νερού με την χρησιμοποίηση νερού γεωτρήσεων ή μακροπρόθεσμα νερού βιολογικού καθαρισμού.
 7. Καταπολεμήσεις ζιζανίων: Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης ενός πάρκου ή νησίδας πρασίνου γίνεται καταπολέμηση και απομάκρυνση των ζιζανίων κυρίως με μηχανικά μέσα (ξεβοτάνισμα, σκάψιμο κλπ), αλλά και με χρήση γεωυφάσματος.
 8. Καταπολεμήσεις εχθρών και ασθενειών: Με τη χρήση βιολογικών και οικολογικών κατά κανόνα μεθόδων.
 9. Καθαριότητα: Η καθαριότητα των χώρων πρασίνου είναι απαραίτητο να γίνεται καθημερινά για την άριστη εικόνα των πάρκων και νησίδων.

Ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης του πρασίνου της Αθήνας  έχει ως σκοπό τη δημιουργία επιφανειών φύτευσης που προσφέρουν το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα, βελτιώνουν το μικροκλίμα των χώρων και ενοποιούν την φυτοτεχνική παρέμβαση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Τα ρεύματα σε σχέση με το Τοπίο και το Φυσικό περιβάλλον // Άρθρο του Ομότιμου Καθ. του Ε.Μ.Π. κ.Κώστα Κασσιού

 Επειδή το έφερε η κουβέντα σήμερα για τον ρόλο των ρεμάτων. Των "ρευμάτων" για τους παλιούς, όπως ο αείμνηστος Καθηγητής μας Κ.Κασσιός.

...
"Η μακρά, πικρή εμπειρία των ανοχύρωτων ελληνικών πόλεων από τα νερά των απορροών, πρέπει να μας έχει διδάξει για τη σπουδαιότητακαι το ρόλο των ρευμάτων.
Απαιτείται μία άμεση και ενιαία διαχείριση των ρευμάτων σε τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται η ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης ρευμάτων, όπου θα προτείνονται - γενικές παρεμβάσεις όπως π.χ. προστατευτικές αναδασώσεις και φυτοκομικά έργα για τα ανάντι, ενώ στα κατάντι θα πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται τα ρεύματα, ως θετικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος με αισθητική, οικολογική και οικονομική αξία.
Είμαστε η χώρα που ακόμα δεν έχουμε συστηματικά καταγράψει, εκτιμήσει και καθορίσει τους κανόνες διαχείρισης και ανάδειξης των ρευμάτων απορροής, μέσα από ένα Εθνικό Μητρώο Ρευμάτων και είμαστε η χώρα που κάθε χρόνο στέλνει στη θάλασσα αβίαστα, εκατομμύρια κυβικά μέτρα παραγωγικού εδάφους, όταν για την προάσπιση "μιας σπιθαμής εθνικού εδάφους", θα κληθούμε να πολεμήσουμε.
Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την ευαισθησία τωv Αρχαίων Ελλήνων προς τα ρεύματα όπου τα ήθελαν σαν τόπο κατοικίας των Νυμφών, των Δρυάδων και των Μουσών, ενώ για τους νεώτερους ποιητές, μουσικούς και ζωγράφους τα ρεύματα με τα νερά, τη βλάστηση και την πανίδα τους, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας."

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Τα ωφέλιμα έντομα στον κήπο


 Τα έντομα στον κήπο

 

"Κανένας χειμώνας 

δεν κρατάει 

για πάντα".

 

Hal Borland

 

Διανύουμε τον τελευταίο μήνα του χειμώνα.

Εικόνα 1. Από την τοποθεσία UCCE Sacramento County Master Gardeners

 

        Αναρωτηθήκατε ποτέ τι κάνουν τα έντομα τον χειμώνα;

    Τα έντομα  είναι σχετικά αδρανή τους χειμερινούς χρόνους λόγω των ψυχρότερων θερμοκρασιών που επικρατούν - σε αντίθεση με τα περισσότερα θηλαστικά, δεν μπορούν να διατηρήσουν τη δική τους εσωτερική θερμότητα του σώματος, καθώς οι εξωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται πολύ χαμηλά, και επομένως πρέπει να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους με άλλους τρόπους, εντολή της φύσης να επιβιώσουν.

        Για κάποια από αυτά, ο χειμώνας σηματοδοτεί το τέλος της ζωής τους, και απλά πεθαίνουν, έχοντας αφήσει απογόνους ή αυγά για να συνεχίσουν στο μέλλον.

    Ωστόσο πολλά από αυτά, βρίσκουν τρόπους να επιβιώσουν τον χειμώνα, είτε μεταναστεύοντας σε θερμότερα κλίματα (όπως η πεταλούδα Monarch), είτε  ξεχειμωνιάζοντας σε προστατευμένες περιοχές όπως σκουπίδια φύλλων, χώμα, ρωγμές, τρύπες ή κοιλότητες σε ξύλα (το κάνουν πολλές μέλισσες, σκαθάρια) ή ακόμα τις κατοικίες των ανθρώπων (για παράδειγμα, η βρωμούσα έντομο Halyomorpha (Έντομα: Hemiptera: Pentatomidae)).                                                             

        Μερικά από τα έντομα διατηρούνται τον χειμώνα σαν αυγά (όπως οι σάκοι αυγών  Mantis η Χρυσαλλίδες  (πολλοί σκώροι).

         Ωστόσο, άλλα έντομα σε μεγάλους αριθμούς θα συγκεντρωθούν για ζεστασιά και θάρθουν κοντά για ζευγάρωμα (πολλά σκαθάρια - γνωστά και ως πασχαλίτσες), μόλις αυξηθούν οι θερμοκρασίες και γίνει το περιβάλλον πιο θερμό. Οι πιο χαμηλές  θερμοκρασίες επιβραδύνουν τον μεταβολισμό τους, μειώνοντας τη δραστηριότητα τους,  που αυτό τους επιτρέπει να ζουν από τις αποθήκες λίπους τους,  έως ότου ο θερμότερος ανοιξιάτικος καιρός σηματοδοτήσει νέα ανάπτυξη και νέα τροφή.

        Το να αφήνετε τα «απορρίμματα» - πεσμένα φύλλα στο έδαφος, βοηθάει τα έντομα να καταφύγουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς έτσι παρέχετε τροφή για τα πολλά εντομοφάγα πουλιά που βασίζονται σε αυτά!


Η άνοιξη έρχεται. Πώς να προσελκύσετε και να διατηρήσετε τις πασχαλίτσες στον κήπο;

Αυτά τα μικρά σκαθάρια είναι όμορφα και βοηθούν στον έλεγχο των αφίδων και άλλων «παρασίτων».Εικόνα 2. Από την τοποθεσία Foto: Pixabay - Publicidade - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen


          Υπάρχει ή αντίληψη (με ανορθολογικό τρόπο αποδίδει σε τυχαία γεγονότα, σε πράξεις ή σε αντικείμενα υπερφυσικές ιδιότητες που μπορούν δήθεν να επηρεάσουν την πορεία και την τύχη της ζωής του ανθρώπου), ότι η πασχαλίτσα φέρνει τύχη όταν προσγειώνεται σε κάποιον. Και αυτά τα μικρά σκαθάρια είναι ένα πραγματικά καλό σημάδι, ειδικά όταν βρίσκονται στους κήπους μας. Οι πασχαλίτσες είναι δείκτης καλής οργανικής κατάστασης του τόπου, καθώς είναι ευαίσθητες και χρειάζονται ένα υγιές περιβάλλον για να  ζήσουν.                                                                                                                              

    Αυτά τα μικρά σκαθάρια είναι φυσικοί εχθροί των αφίδων και άλλων απειλών για τα φυτά και μια εξαιρετική επιλογή για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει τον βιολογικό έλεγχο των προσβολών και όχι με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Με άλλα λόγια, όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι συχνά επιβλαβή για την υγεία, μπορούμε να αφήσουμε τους φυσικούς εχθρούς να εξαλείψουν ορισμένα «παράσιτα».                                                                                                     

    Οι πασχαλίτσες, που αναγνωρίζονται εύκολα από το σχήμα, το έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα και τις μικρές μαύρες κουκκίδες τους, διαθέτουν επιστόμια για μάσημα, κάτι που τις διαφοροποιεί από τα έντομα που έχουν "σωλήνες" τρυπήματος και ρουφήγματος. Όταν βρίσκονται σε ηρεμία, τα λεπτά φτερά τους διπλώνονται κάτω από άκαμπτα πτερύγια γνωστά ως έλυτρα


Εικόνα 3. Από την τοποθεσία Foto: Pixabay - Publicidade - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

Η πασχαλίτσα (επιστ. ονομ.: Coccinella septempunctata ― Κοκκινέλλη η επτάστικτος) είναι κολεόπτερο έντομο. Ανήκει στην οικογένεια Κοκκινελλίδες (Coccinellidae). Είναι επίσης γνωστό με τις ονομασίες λαμπρίτσα και κοκκινέλλη. Φθάνει σε μήκος τα 6 χιλιοστά. Τρέφεται με βλαβερά έντομα και για το λόγο αυτό θεωρείται ωφέλιμο ζώο για τους γεωργούς.                                                                                        

Περιγραφή                                                                                                                                                                

Το ζώο έχει μικρό κεφάλι, που κρύβεται κάτω από τον προθώρακα και κεραίες που έχουν την ικανότητα να συστέλλονται. Τα φτερά του καλύπτονται από έλυτρα, τα οποία έχουν χρώμα κόκκινο. Επάνω τους υπάρχουν επτά μαύρα στίγματα (βούλες). Στο γεγονός οφείλεται και η επιστημονική ονομασία του εντόμου.                                                                                                                                                                        

Αναπαραγωγή                                                                                                                                                         

 Η πασχαλίτσα γεννά πολλά αυγά. Όταν βγαίνουν από αυτά οι προνύμφες είναι μεγάλες σε μήκος και έχουν έξι πόδια. Οι προνύμφες, όπως και τα τέλεια έντομα, μπορούν να τραφούν με αφίδες και επίσης με άλλα έντομα, που είναι επιζήμια για τη γεωργία.

Πώς βοηθούν οι πασχαλίτσες τον κήπο σας;                                                              

    Αυτά τα σκαθάρια τρέφονται με έντομα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των φυτών. Οι αφίδες είναι το αγαπημένο τους γεύμα και αυτό είναι που τις κάνει ωφέλιμες για τους κηπουρούς. Αυτά τα έντομα με το μαλακό σώμα ρουφούν τους χυμούς του φυτού, ειδικά από τα πιο τρυφερά μέρη του φυτού, όπως οι άκρες που πρόσφατα αναπτυχτήκαν και οι αναπτυσσόμενοι οφθαλμοί, επιβραδύνοντας έτσι την ανάπτυξη και επηρεάζοντας την καρπόδεση.                                                                                                                       

    Οι πασχαλίτσες είναι αδηφάγοι,  τρώνε, η καλύτερα καταβροχθίζουν 40 έως 50 αφίδες την ημέρα. Ένα ενήλικο έντομο πιθανότατα τρώει περίπου 5.000 έντομα και προνύμφες εντόμων κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κάθε θηλυκό παράγει περίπου 1.000 αυγά ανά εποχή, τα οποία γεννά κοντά σε πηγές τροφής σε παρτίδες των 10, 50 ή και 100 κάθε φορά.

Εικόνα 4. Από την τοποθεσία Foto: Pixabay - Publicidade - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

        Αυτή η συμπεριφορά θα σας δώσει μια καλή ιδέα για τις δυνατότητες ελέγχου των παρασίτων, για να μην αναφέρουμε τι μπορούν να κάνουν οι απόγονοί τους. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται από τα αυγά δεν μοιάζουν με τις ενήλικες πασχαλίτσες και συχνά συγχέονται με προνύμφες επιβλαβών εντόμων και σκοτώνονται από κηπουρούς. Έχουν εμφάνιση κροκοδείλου με ταιριάζουν με αυτόν από τη όρεξη που έχουν. Τρέφονται με 400-500 αφίδες κατά τη διάρκεια 2-3 εβδομάδων και γίνονται νεαρά σκαθάρια μέσα σε μια ή δύο εβδομάδες.                                                                                                                     

        Οι αφίδες δεν είναι η μόνη λεία για τις πασχαλίτσες και τις προνύμφες τους. Μειώνουν το έργο των κοκκοειδών (Dactylopius coccus), των ακάρεων της αράχνης και των αυγών και των προνυμφών μεγαλύτερων εντόμων όπως ο κάνθαρος της πατάτας του Κολοράντο.                                                                                                      

        Ολόκληρος ο κύκλος ζωής μιας πασχαλίτσας ολοκληρώνεται σε περίπου 5 εβδομάδες ή λιγότερο, δίνοντάς της αρκετό χρόνο για να γεννήσει 5-6 γενιές, από την άνοιξη έως τις αρχές του καλοκαιριού. Ανάλογα με το είδος τους, βρίσκονται το καλοκαίρι και πέφτουν σε χειμερία νάρκη τον χειμώνα, συνήθως συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς.

Εικόνα 5. Από την τοποθεσία Foto: Austin Ban | Unsplash  - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

Να είστε προσεκτικοί σε όλα τα στάδια

        Η Terezinha Monteiro dos Santos Cividanes, ερευνήτρια στο Βιολογικό Ινστιτούτο του State Department of Agriculture and Supply του Σάο Πάολο, είπε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πασχαλίτσες σε όλα τα στάδιά τους, από τα αυγά μέχρι τα ενήλικα σκαθάρια.                                                                  

«Πολλές φορές, λόγω άγνοιας όλων αυτών των σταδίων, ο παραγωγός καταλήγει να σκοτώνει τις προνύμφες ή τα αυγά των πασχαλινών, επειδή πιστεύει ότι θα ήταν παράσιτο, ενώ στην πραγματικότητα μπορούν να αποτελέσουν τη λύση στα προβλήματα της φυτείας». λέει η ερευνητής..Εικόνα 6. 1οΑυγά 2ο Αυγά και Προνυμφες 3ο Προνύμφες 4ο Πουπα 5ο-6ο  Ακμαίο εντόμο 

Από την τοποθεσία Fonte: Instituto Biológico  - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

        Η Terezinha αναφέρει επίσης ότι τα μικρά σκαθάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον βιολογικό έλεγχο ετήσιων καλλιεργειών, οπωροφόρων δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.                                                            

    Οι πασχαλίτσες έχουν μέγεθος από 1 έως 10 χιλιοστά. Τα ενήλικα, μετά το ζευγάρωμα, γεννούν αυγά σε συστάδες, από τα οποία θα γεννηθούν μικρές προνύμφες. Τόσο οι προνύμφες όσο και τα ενήλικα τρέφονται με αφίδες.                   

«Η μόνη φορά που η πασχαλίτσα δεν τρέφεται με αυτό το παράσιτο είναι κατά την περίοδο της νύμφης της, δηλαδή όταν μένει σε ένα είδος κουκούλι και δεν τρέφεται», εξηγεί η Terezinha.

Πώς να προσελκύσετε πασχαλίτσες;  

     Στη χώρα μας, δεν υπάρχουν βιο-εργαστήρια-εργοστάσια που να παράγουν πασχαλίτσες για εμπορευματοποίηση σε μεγάλη κλίμακα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι με κάποιες ενέργειες είναι δυνατό να προσελκύσετε και να κρατήσετε πασχαλίτσες στον κήπο σας.                                                                                             

    «Οι πασχαλίτσες είναι πολύ εύθραυστες στα φυτοφάρμακα, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μην πεθάνουν. Επιπλέον, οι παραγωγοί πρέπει να διατηρούν φυτά με έντονη ανθοφορία κοντά στην περιοχή ανάπτυξης, καθώς οι ενήλικες πασχαλίτσες τρέφονται με μικρές μερίδες γύρης και νέκταρ, ειδικά όταν η τροφή που προτιμούν, τις αφίδες δηλαδή, είναι σπάνια», εξηγεί η Terzinha.                                                                                                         

    Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να φέρετε πασχαλίτσες στα φυτά σας και να τις παρακινήσετε να μείνουν.

Εικόνα 7. Από την τοποθεσία  Foto: Earthswell | Unsplash - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

1. Πείτε αντίο στους χημικούς ψεκασμούς

    Οι πασχαλίτσες είναι ευαίσθητες στα φυτοφάρμακα και ακόμη κι αν δεν επηρεάζονται από τα πιο ήπιας δράσης, η πιο φυσική εκδοχή, είναι ότι μπορεί να επιλέξουν να μείνουν μακριά από τις περιοχές που ψεκάζονται. Εάν σταματήσετε τα μέτρα χημικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων, για τουλάχιστον 5-6 εβδομάδες, μπορεί να σας περιμένει μια ωραία έκπληξη: την επίσκεψη από πασχαλίτσες που θα πετάξουν στον κήπο σας μόνες τους. Αυτό είναι πιθανότατα να γίνει  την άνοιξη, όταν αυτές βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη αναζητώντας νέους χώρους τροφής.

2. Τα φυτά που προσελκύουν τις αφίδες προσελκύουν και  τις πασχαλίτσες

        Φυτεύοντας κάποια είδη φυτών που προσελκύουν τις αφίδες, θα προσελκύσετε έτσι έμμεσα τις πασχαλίτσες που κυνηγούν το αγαπημένο τους φαγητό. Αυτά τα είδη μπορούν να φυτευτούν δίπλα στα άλλα και, εκτός από το να φέρουν τις πασχαλίτσες, θα κάνουν το μέρος του κήπου πιο πολύχρωμο. Μεταξύ των φυτών που προσελκύουν τις αφίδες είναι οι τριανταφυλλιές, το καπουτσίνο και ο κατιφές.                                                              

       Στο λαχανόκηπο, το λάχανο, το μαρούλι, το ραπανάκι, η ντομάτα και η πατάτα προσελκύουν αφίδες. το ίδιο ισχύει και για τα οπωροφόρα δέντρα. Φυτέψτε μερικά από αυτά στον κήπο σας για να παρέχουν μια άμεση πηγή τροφής για τις πασχαλίτσες.

Εικόνα 8. Από την τοποθεσία Foto: Pixabay - Publicidade - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

3. Νέκταρ και γύρη   

        Παρά το γεγονός ότι τρέφονται με έντομα, οι πασχαλίτσες θέλουν επίσης να έχουν γύρη και νέκταρ, ειδικά κατά τη φάση της ανάπτυξης.                                          

    Τα λουλούδια της οικογένειας των φυτών Umbelliferae φαίνεται να είναι "μαγνήτες" πασχαλίτσας. Περιλαμβάνουν μάραθο, καρότα, κύμινο, κόλιανδρο, κοσμάκη, γεράνι και πικραλίδα.

4. Καταφύγιο για το κρύο και για τη ζέστη

    Άλλα λουλούδια σε σχήμα κυπέλλου είναι επίσης ελκυστικά σε αυτά τα σκαθάρια. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις τουλίπες και τα κρίνα. Αυτά τα λουλούδια αιχμαλωτίζουν το νερό και διατηρούν το περιβάλλον πιο δροσερό – το ιδανικό μέρος για πασχαλίτσες το καλοκαίρι. Το χειμώνα, μπορούν να παραμείνουν σε κλαδιά και φύλλα. Αυτό το είδος λουλουδιών αιχμαλωτίζει το νερό και διατηρεί το περιβάλλον δροσερό μέσα, ένα μέρος που οι πασχαλίτσες επιλέγουν να κάνουν τα σπίτια τους το καλοκαίρι.

Εικόνα 9. Από την τοποθεσία Foto: Vincent Van Zalinge | Unsplash - Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

        Την κρύα περίοδο μαζεύονται πασχαλίτσες. Δημιουργήστε ένα κατάλληλο περιβάλλον για να προστατεύσουν διατηρώντας κλαδιά και ξερά φύλλα, κουκουνάρια ή/και θραύσματα μπαμπού. Αφήστε αυτό το είδος φωλιάς σε δροσερό μέρος και κοντά στα λουλούδια. Αν είναι πολύ στεγνό, ραντίζουμε λίγο νερό κάθε τόσο.


Μ. Καπάνταης Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος                                                     

τ. Δ/ντης Πρασίνου

 


ΠΗΓΕΣ

UCCE Sacramento County Master Gardeners

Como atrair e manter joaninhas na horta e jardim? Por Natasha Olsen

WIKIPEDIAΔευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Τα δέντρα της πόλης θύματα του χιονιά ή μηπως όχι?


     Η κλιματική αλλαγή φέρνει μαζί της ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν είναι ότι δεν υπήρχαν αλλά διαφέρουν πια σε ένταση, σε συχνότητα και σε τόπους που εκδηλώνονται. Αυτή η συνθήκη από μόνη της απαιτεί να ανοίξει ο διάλογος και η επαναξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης του αστικού πρασίνου, στη νέα κατάσταση που βιώνουμε. Αυτή η απλή αναγκαιότητα κάποιου σχεδιασμού, για το πεδίο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης βρίσκεται στη σφαίρα σχεδόν του αδύνατου.

 

    Η «Ελπίδα» άφησε πίσω της πολλές απώλειες σε δέντρα αλλά και ζημιές από πτώσεις δένδρων πάνω σε αυτοκίνητα, κολώνες και εναέρια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, καθώς και σε παρακείμενες κατοικίες. Το αστικό πράσινο χρήζει φροντίδας και συντήρησης για να μπορείς να το διατηρείς υγιές και ασφαλές κι αυτά για τους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν αποτελούν προτεραιότητα. Προϋπολογισμοί δεν υπάρχουν για πράσινο (εκτός από έργα βιτρίνας) και ταυτόχρονα αποψιλώνονται οι υπηρεσίες. Την τελευταία δεκαετία, το προσωπικό των υπηρεσιών πρασίνου, κυρίως το εργατικό αλλά και το επιστημονικό, συνταξιοδοτείται χωρίς να αναπληρώνονται τα κενά. Μέγα λάθος που αποδείχτηκε περίτρανα, και όχι πρώτη φορά, και σε αυτή την κακοκαιρία. Οι ιδιωτικές εταιρείες - εργολάβοι που αναλαμβάνουν π.χ. κλαδέματα δένδρων, δεν μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως και βεβαίως πρώτιστο μέλημά τους είναι το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εργαζομένων τους και για την ποιοτική εργασία. Όλοι και όλες διαπιστώσαμε εξάλλου πόσο λαμπρά έκανε τη δουλειά της η ακριβοπληρωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία (βλ. Αττική Οδός).

        Λόγω της έλλειψης πόρων δεν μπορεί να συντηρηθεί το πράσινο ικανοποιητικά και να κλαδευτούν τα δέντρα της πόλης ανάλογα με το είδος τους και όπως πρέπει. Δέντρα ακλάδευτα ή κακοκλαδεμένα έσπασαν υπό το βάρος του χιονιού.

    Ο κακός ή και ανύπαρκτος σχεδιασμός που υπήρξε κάποτε όταν φυτεύονταν δέντρα ακατάλληλα για πεζοδρόμια και πόλεις αφού το μόνο κριτήριο ήταν, και σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει ακόμα και σήμερα, η αισθητική των αιρετών. Πραγματοποιούνταν φυτεύσεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η φυσιολογία του δένδρου και ο χώρος που απαιτείται για να αναπτυχθεί σωστά, με ασφάλεια και με τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις. Επιπλέον λόγω της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, διατηρούνται δέντρα που δεν αναλογούν στον χώρο που βρίσκονται, προκειμένου να διατηρηθεί λίγο πράσινο. Οι περισσότεροι δήμαρχοι όμως βλέπουν το πράσινο ως έργο βιτρίνας και δεν ασχολούνται τι θα συμβεί μετά τη θητεία τους. Όχι βεβαίως ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά είναι ελάχιστες.

Σήμερα καλούνται οι Υπηρεσίες να διαχειριστούν δένδρα που φυτεύτηκαν σε λάθος σημείο (πολύ μικρά πεζοδρόμια, κάτω από καλώδια ηλεκτροφωτισμού, δίπλα σε κολώνες, σε επαφή με μάντρες σπιτιών κ.λπ.), δένδρα που από τη φυσιολογία τους δεν είναι επιδεκτικά σε περιορισμό της κόμης τους (π.χ. πεύκα), δένδρα με έντονες κλίσεις λόγω έλλειψης στήριξης στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, οπότε μοιραία από το βάρος του χιονιού μπορεί να δώσουν σπασίματα ή και πτώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

    Στην Ελλάδα ο τομέας δενδροκομία στην πράξη, με διαύλους επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πρασίνου των Δήμων και των Περιφερειών, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γνώστες του σωστού κλαδέματος, ανάλογα το δέντρο και τη χρήση, ούτε πιστοποιημένοι εκτιμητές επικινδυνότητας. Ούτε καμιά μέριμνα των αρμόδιων υπουργείων για επιμορφώσεις προσωπικού και αιρετών γύρω από ζητήματα πόλης, φυτικού κεφαλαίου, κλιματικής αλλαγής.

    Ακόμα και η έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών στο ελληνικό δημόσιο βάζει και εδώ το χεράκι της, διότι όταν εκτελούνται έργα, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κοντά σε δέντρα, ποτέ δεν προηγείται ενημέρωση στους Δήμους ώστε να έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες εικόνα σε ποια δέντρα έχουν γίνει ζημιές λόγω των έργων ή έχουν κοπεί ρίζες κοκ. Τέτοια δέντρα κάποια στιγμή σε μια έκτακτη συνθήκη, όπως πολύ χιόνι, καταρρέουν.

    Έχουν γραφτεί πολλά για τη συμβολή του πρασίνου και κυρίως των μεγάλων δένδρων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων, στη βελτίωση της ψυχοσωματικής τους υγείας, στη βελτίωση του μικροκλίματος μιας περιοχής. Είναι ανάγκη να διεκδικήσουμε τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου σε κάθε γειτονιά. Δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τα μεγάλα δένδρα, αλλά αντιθέτως να δημιουργήσουμε τους χώρους και τις συνθήκες εκείνες στις οποίες θα μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς προβλήματα.

    Θα έπρεπε να επανασχεδιάσουμε τις πόλεις μας με διεπιστημονική συνεργασία και συνεργασία των κατοίκων και να δοθούν οι πόροι για την εφαρμογή των σχεδίων που θα προκύψουν. Η όποια δαπάνη για την ενίσχυση του πρασίνου είναι ανταποδοτική και αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση που καλούνται Δήμοι, περιφέρειες και κράτος να κάνουν άμεσα.

Αλλιώς... να είμαστε καλά στην επόμενη «Ελπίδα» να μετράμε καταστροφές.


πηγη:https://www.epohi.gr