Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Παρτέρια-Νησίδες αποστράγγισης Ομβρίων -Floating Island Planter


Παρτέρια αποστράγγισης Ομβρίων  από Urban Street Stormwater Guide

     Οι χώροι με βλάστηση, τα παρτερια, οι νησίδες οδών  όπως παρτέρια σε ποδηλατόδρομους, παρτέρια σε πλατείες, ζαρτινιέρες   ή  στοιχεία πρασίνου  μετα τα κράσπεδα οδών  μπορούν να βελτιώσουν το τοπίο και να παρέχουν χώρο για τα  φυτά η και δεντροδόχοι   μπορουν να είναι σε αυτη την κατηγορία. Τα κελια - κυψέλες βιοκατακράτησης μπορούν μερικές φορές να ενσωματωθούν σε αυτην την κατηγορία , με την προϋπόθεση της κατάλληλης τοπογραφίας και του προσεγμένου σχεδιασμού.


Εφαρμογή

      Αυτά τα παρτέρια - ζαρντινιέρες είναι συνήθως τα  πιο εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά  από   τα στοιχεία σχεδίασης διαχείρισης ομβρίων των  δρόμων.


Οφέλη

    Το πράσινο,  οι κατάφυτοι χώροι πέρα από χώροι βελτίωσης ζωής των  πεζών, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την αισθητική της υποδομής διαχείρισης των ομβρίων  που προσφέρει ισχυρά οφέλη κινητικότητας και ανθεκτικότητας των πόλεων.  Είναι στοιχεία που ηρεμούν την κυκλοφορία, "συντομεύουν " τις αποστάσεις  και προστατεύουν τους ανθρώπους που κάνουν ποδήλατο μπορούν να ανοίξουν νέες δυνατότητες  για δέντρα και βλάστηση που αναδεικνύουν το τοπίο του δρόμου.


Θεωρήσεις

     Με αυτές τις μεθόδους μειωνουμε  τις ταχύτητες των οχήματων και μεγιστοποιήστε την ορατότητα των στοιχείων πρασίνου για να περιορίσετε τον κίνδυνο να οδηγήσει κάποιος ένα μηχανοκίνητο όχημα  μεσα στο παρτέρι.


Κρίσιμα Ζητήματα

        Η απορροή ομβρίων κατευθύνεται στη ζαρντινιέρα -νησίδα -παρτέρι  είτε ως  απέυθείας ροή  είτε χρησιμοποιώντας αποχετεύσεις με  τάφρους,   υδρορροές ή κενά σε γραμμικά κράσπεδα για την αποτελεσματική συλλογή των όμβριων υδάτων.

        Η απορροή υπερχείλισης πρέπει να αντιμετωπίζεται επίσης κατά μήκος του κράσπεδου για να αποφευχθεί η συγκέντρωση στη λωρίδα ενός δρόμου.


Συνιστάται

    Ενώ τα ανυψωμένα κράσπεδα συνιστώνται για την προστασία από εισβολή οχημάτων στις ζαρντινιέρες, τα κράσπεδα με κοψίματα εισόδου ή εσοχές ενδέχεται να συγκεντρώνουν λιγότερη απορροή από τις ζαρντινιέρες χωρίς κράσπεδα όμβριων υδάτων. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κράσπεδο, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε κάθετους ανακλαστήρες ή κολώνες για να αποτρέψετε την είσοδο του οχήματος στις ζαρντινιέρες.

 3  Διατηρήστε τουλάχιστον 2-3 μέτρα  ανάμεσα σε μια  τετοια  ζαρντινιέρα και το κράσπεδο για να επιτρέψετε το σκούπισμα και τη συντήρηση μεταξύ των στοιχείων. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός σάρωσης για λωρίδες κάτω των 3 μέτρων .

        Χρησιμοποιήστε χαμηλές φυτεύσεις για να διατηρήσετε τα αξιοθέατα και την ορατότητα, ειδικά όταν οι πεζοί εισέρχονται ή εξέρχονται από την νησίδα.    

        Στις νησίδες, συχνά τα κάγκελα  παρέχουν χώρο στους πεζους να στεκονται  ενώ περιμένουν και επίσης εμποδίζουν  ανθρώπους να εισέλθουν στα παρτερια αποστράγγισης .

Συνδασμός με STRATA CELL της εταιρείας Green Blu Urban  για μεγιστοποίηση χωρου αποστράγγισης και δημιουργίας χώρου ανάπτυξης ριζών του φυτικου υλικού και των δέντρων  

 

   Όπου υπάρχει μια κατασκευασμένη  μεταβατική ζώνη(ρείθρο) των λωρίδων και ενός ποδηλατοδρόμου ή παρτεριού πεζοδρομίου, εγκαταστήστε το παρτέρι διαχείρισης ομβρίων  στο πεζοδρομίο για να μειώσετε τη συγκέντρωση  υδάτων στο κράσπεδο. Τα παρτέρια ομβρίων και   τα παρτέρια στο πεζοδρόμιο μπορούν να σχεδιαστούν για να λειτουργούν μαζί  σε συνδιασμό —με παρτερια η δεντροδόχους στο πεζοδρόμιο - οποιαδήποτε περίσσεια απορροής από τη ζαρντινιέρα  μπορεί να  κατευθύνεται σε ενα παρτερι η σε άλλη συμβατική διάταξη ομβρίων στο πεζοδρόμιο για να μειωθεί η φόρτωση και στις δύο εγκαταστάσεις.

        Τα δέντρα μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα  με νησίδες παρτερια, εάν είναι  με ικανό διαθέσιμο πλάτος για τον χώρο των ριζών, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναπτυχθούν κλάδοι για να εμποδίσουν τις λωρίδες του δρόμου  ή να μειώσουν την ορατότητα.

Μετάφραση : Κωνσταντίνος Τατσης Floating Island Planter  από Urban Street Stormwater Guide

Vegetated space on pedestrian refuge islands, bikeway buffers, transit boarding islands, or other constructed elements that are offset from the curb can improve the streetscape and provide space for street trees. Bioretention planters may sometimes be incorporated into islands, provided suitable topography and thoughtful design.

Application

Due to space considerations, walled bioretention planters are typically most applicable on “floating” street design elements.

Benefits

Providing green, vegetated space on pedestrian refuges, transit islands, and bikeway buffers can enhance the quality and aesthetic of transportation infrastructure that confers strong mobility benefits. Elements that calm traffic, shorten crossing distances, and protect people bicycling can open new opportunities for trees and vegetation that enhance the streetscape.

Considerations

Calm motor vehicle speeds and maximize visibility of floating elements to limit the risk that someone will drive a motor vehicle into the bioretention facility.

Critical

Runoff is directed into the island planter either as sheet flow or using trench drains, gutter pans, or linear curb to efficiently collect stormwater.

Overflow runoff must be managed along the curb as well to prevent pooling in the curbside lane.

Recommended

While raised curbs are recommended to protect against vehicle incursion into planters, curbs with inlet cuts or depressions may gather less runoff than curbless stormwater planters. If a curb is not installed, consider using vertical reflectors or bollards to discourage vehicle entry into planters.

 Maintain at least 5–8 feet between a floating planter and the curb to allow sweeping and maintenance between elements. Special sweeping equipment may be required for lanes under 8 feet.

Use low plantings to maintain sightlines and visibility, especially where pedestrians enter or exit the the island.

Recommended (cont’d.)

On transit boarding islands, railings provide space for transit riders to lean while waiting and also prevent people from entering bioretention facilities.

Where a constructed buffer exists between travel lanes and a bikeway or curbside lane, install curbside bioretention to reduce pooling against the curb. Floating and curbside bioretention elements may be designed to work together—any excess runoff from the island planter is directed to a downstream curbside facility to reduce loading on both facilities.

Trees may be incorporated into transit islands and pedestrian refuge islands if width is available for the root space, and provided branches will not grow to impede travel lanes or reduce visibility.

FROM:https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/stormwater-elements/green-infrastructure-configurations/floating-island-planter/


Αναλογα άρθρα :

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

Ελεύθερα Κελιά Αποστράγγισης-Βιοκατακράτησης στην Πόλη

 Οδηγός Διαχείρισης Ομβρίων στην Πόλη ( Urban Street Stormwater)


 
Ελεύθερα Κελιά Αποστράγγισης-Βιοκατακράτησης  (Bioretention Swale)


Τα Ελεύθερα Κελιά Αποστράγγισης -Βιοκατακράτησης  είναι  σχετικά ρηχά, με βλάστηση,  είναι ουσιαστικά διαμορφωμένες κοιλότητες με κεκλιμένες πλευρές. Έχουν σχεδιαστεί για να συλλαμβάνουν, να επεξεργάζονται(το έδαφος είναι ο καλύτερος επεξεργαστής νερού) και να διηθούν  τα  όμβρια ύδατα καθώς μετακινούνται προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Η κατασκευή τους είναι λιγότερο δαπανηρή από ανάλογες λύσεις, αλλά χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο για διείσδυση και μεταφορά σε σχέση με τις αστικά παρτέρια  και μπορούν να χειριστούν χαμηλές έως μέτριες ροές απορροής.


Εφαρμογές

            Τα Κελιά αποστράγγισης  είναι πιο εφαρμόσιμα σε περιβάλλοντα χαμηλότερης πυκνότητας ή χαμηλότερης κυκλοφορίας κοινού, καθώς έχουν σχετικά μεγάλη έκταση και ελάχιστο ή καθόλου κάθετο διαχωρισμό από το πεζοδρόμιο και το δρόμο. Εφαρμόζονται συνήθως σε κηπουπόλεις ή υψηλής κυκλοφορίας  δρόμους,-το μεγαλύτερο στην χώρα μας είναι στην Εθνική οδό από τον Αξιό έως την είσοδο της Θεσσαλονίκης -  σε μονοπάτια κοινής χρήσης, διάμεσους, κυκλικούς κόμβους ή άλλες «αχρησιμοποίητες» περιοχές και σε περιοχές όπου υπάρχει περισσότερος χώρος για την τοποθέτηση της εγκατάστασης εντός της λωρίδας φύτευσης ή μιάς νησίδας  κατά μήκος του δρόμου.

 

Οι διαβαθμισμένες πλευρικές κλίσεις επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό και τη φύτευση σε σύγκριση με τα Παρτέρια αποστράγγισής  με σταθερά κατακόρυφα τοιχώματα από σκληρά υλικά που χρησιμοποιούνται σε πιο αστικά  περιβάλλοντα.

 

Σε δρόμους με μεγάλη επιφάνεια  ασφάλτου -όπως ταχείας κυκλοφορίας - μπορούν να εφαρμοστούν και αναβαθμίδες στις νησίδες  ως μέρος μιας στρατηγικής για την ανάκτηση του χώρου στη σωστή διαδρομή για ασφάλεια, βιωσιμότητα και διαχείριση των όμβριων υδάτων.

 

Οφέλη

Μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα φυτεύσεων για να αυξήσουν το ωφέλιμο περιβάλλον και το πράσινο. Τα Swales παρέχουν επίσης ευελιξία για τη φύτευση μιας ποικιλίας δέντρων του δρόμου στον πυθμένα, σε πλαγιές ή σε υπερυψωμένες αναβαθμίδες.

 

Οι πλευρικές κλίσεις ενός τέτοιου ¨κελιού  αποστράγγισης ή βιοκατακράτησης ¨ παρέχουν μια μετάβαση από τον παρακείμενο δρόμο και τον πεζόδρομο στον πυθμένα του κελιού.

 

Οι διαβαθμισμένες πλευρικές κλίσεις είναι συνήθως απλά κατασκευασμένες  για να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν μετά την  αρχική εγκατάσταση από μια σταθερή πλευρά φυτεμένη  και να υπάρχουν  σημεία πρόσβασης , παρέμβασης,  να δίδεται η δυνατότητα χρήσης τους από  υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για διελεύσεις κτλ .

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κελιά αποστράγγισης  είναι αρκετά ρηχά (γενικά λιγότερο από 1 μέτρο σε βάθος) και δεν ενέχουν μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση κίνησης από άτομα που περπατούν ή από μηχανοκίνητα οχήματα.

 

Η οριζόντια περιοχή του πυθμένα παρέχει χώρο για τα συνεργεία συντήρησης να στέκονται ενώ εργάζονται. 

Θεωρήσεις

1.   Η κάτω επιφάνεια ενός  τέτοιου κελιού μαζί με τις πλευρικές κλίσεις (μέχρι το βάθος πυθμένα πιθανής λίμνης) παρέχει την περιοχή διήθησης της εγκατάστασης. Περισσότερες απορροές μπορούν να συγκρατηθούν καθώς διευρύνεται η περιοχή του επίπεδου πυθμένα ή καθώς οι πλευρικές κλίσεις γίνονται πιο απότομες. Ένα ελάχιστο πλάτος πυθμένα μισού μέτρου είναι γενικά απαραίτητο, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κλίση του κάτω μέρους του κελιού και τον διαθέσιμο χώρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ελάχιστο μέσο πλάτος πυθμένα ενός μέτρου  μπορεί να είναι πιο κατάλληλο κριτήριο.

 

Ο βαθμός κλίσης θα πρέπει να ρυθμιστεί λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα διάβρωσης του εδάφους, τις λειτουργίες και τη συντήρηση, είτε το  κελί βρίσκεται σε περιοχή όπου οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς να οδηγούν οχήματα εκτός δρόμου (όπως κοντά σε διασταυρώσεις ή σε δρόμους μεγαλύτερης ταχύτητας), ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κράσπεδο ή όχι και πόσες πιθανότητες να περπατήσουν  μέσα στο βυθό αναμένονται με βάση τις παρακείμενες συνθήκες πεζών και το επίπεδο δραστηριότητας.

 

2. Σε περιοχές όπου οι πεζοί μπορεί να κατέβουν από το πεζοδρόμιο ή να κινηθούν στο κελί Βιοκατακράτησης, οι φυτεύσεις  μπορούν να οριοθετήσουν τα όρια του κελιού. Φυτικά φράγματα η διατάξεις όπως η απλή περίφραξη μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία της εγκατάστασης από το πάτημα, παρόμοιο με αυτό που συναντάμε στους λάκκους των αστικών δέντρων. Τα τακτικά μονοπάτια πρόσβασης πεζών μεταξύ του πεζοδρομίου και του δρόμου μπορεί επίσης να αποθαρρύνουν την είσοδο οχημάτων με πέτρες.

 

3.          Σε περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλους χώρους στάθμευσης, εξετάστε το ενδεχόμενο να στρώσετε μια λωρίδα σκυροδέματος 0,5 εως 1 μέτρο στην γειτνίαση με το κελί Βιοκατακράτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε την πλευρική κλίση σε 3/1 στη ζώνη εξόδου για άνεση των πεζών.

 

Οι οριζόντιες περιοχές στην άκρη Κελιού  βιοκατακράτησης θα πρέπει να συμπιέζονται για να υποστηρίζουν άτομα που περπατούν στην επιφάνεια, καθώς και οχήματα και άτομα που χρησιμοποιούν ποδήλατα, καροτσάκια ή αναπηρικά καροτσάκια, συνεχίζοντας την κίνηση από το παρακείμενο οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης σταθερού, φυσικού εδάφους για την άκρη. Εάν τοποθετείτε χώμα σε αυτή τη ζώνη, εξετάστε το ενδεχόμενο συμπίεσης σε πυκνότητα 95% στην ακραία ζώνη.

 

Σύσταση

Η απορροή του δρόμου κατευθύνεται στο στόμιο μέσω κοπής κρασπέδου, αποστράγγισης τάφρων, σωλήνων ή ως ροή συνεχής σε σημεία  χωρίς κράσπεδα.

 

Οι κλίσεις των διαβαθμισμένων πλευρών θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τη δυνατότητα διάβρωσης, την ικανότητα εγκατάστασης φυτών, τη δυνατότητα  συντήρησης  και την ικανότητα των πεζών και των ατόμων ΑΜΕΑ να κινούντε, εάν εισέρχονται σε εγκαταστάσεις βιοκατακράτησης. Οι πλαϊνές κλίσεις μεταξύ 2,5–4μέτρων ύψους : 25% (οριζόντια: κατακόρυφα) ταιριάζουν καλύτερα σε αστικά περιβάλλοντα, παρέχοντας μια ισορροπία μεταξύ της άνεσης των πεζών και της δημιουργίας τοπίου. Η βλάστηση και η πρόσβαση στη συντήρηση υποστηρίζονται καλύτερα από μια κλίση τουλάχιστον 10% ή μικρότερη.

 

Οι πλαϊνές κλίσεις μπορεί να είναι διαφορετικές στην πλευρά του πεζοδρομίου και στην πλευρά του δρόμου με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις ή υπολογισμούς με βάση τις ανάγκες.

 

Προαιρετικά

Σε περιορισμένα περιβάλλοντα, μπορεί να είναι αποδεκτές πλευρικές κλίσεις 2/1 ή πιο απότομες. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι συνήθως μικρότερες σε συνολικό βάθος (γενικά μισού μέτρου) και είναι πιο ευαίσθητες στη διάβρωση του εδάφους εάν τα φυτά δεν εγκαθίστανται καλά και δεν σταθεροποιούν το έδαφος.

 

Τοπικοί πέτρινοι ογκόλιθοι και λιθόστρωτα μπορούν να προσφέρουν αισθητικές βελτιώσεις, αυξημένη κάθετη κλίση και έλεγχο της διάβρωσης, εάν είναι καλά ενσωματωμένα και ουσιαστικά αγκυρωμένα.

 

Ο χώρος εισροής του νερού  μπορεί να είναι εσοχή κάτω από ένα θολωτό πεζοδρόμιο για να αυξηθεί η ικανότητα κράτησης.

 

Συνδασμός με STRATA CELL της εταιρείας Green Blu Urban  για μεγιστοποίηση χωρου αποστράγγισης και δημιουργίας χώρου ανάπτυξης ριζών του φυτικου υλικού και των δέντρων 


Όπου φυτεύονται χλοοτάπητας, μια πλευρική κλίση 1/3 ή 1/4 θα διευκολύνει την πρόσβαση στο κούρεμα και τη συντήρηση.

Το πλάτος του πυθμένα μπορεί να είναι ομοιόμορφο ή μπορεί να λεπτύνει εάν το κελί έχει κλίση προς τα κάτω, δημιουργώντας μια πιο ομοιόμορφη περιοχή λίμνης σε όλο το κελί (δείτε σελίδα 103 για περισσότερες λεπτομέρειες).

 

Μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη προστασία ή ενίσχυση πλαγιάς για σταθεροποίηση εάν τα κελιά βιοκατακράτησης  είναι βαθύτερα από ο,5 μέτρα  με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις  

Πηγη:https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/stormwater-elements/green-stormwater-elements/bioretention-swale/


Μετάφραση :Κωνσταντίνος  Τάτσης 
Bioretention Swale

Bioretention swales are shallow, vegetated, landscaped depressions with sloped sides. They are designed to capture, treat and infiltrate stormwater runoff as it moves downstream. Swales are less expensive to build but use more space for infiltration and conveyance than planters, and can handle low to moderate flows of runoff.Application

Swales are most applicable in lower density or lower traffic contexts, as they have relatively large footprints and little or no vertical separation from the sidewalk and street. Swales are commonly implemented on neighborhood or residential streets, along shared-use paths, medians, roundabouts, or other unused right-of-way areas and in areas where more space is available for siting the facility within the planting strip or a curb bulb along the street.

Graded side slopes allow more flexibility in design and planting compared to bioretentions cells with fixed vertical walls.

On streets with excess asphalt—such as slip lanes or overly wide curb radii—swales can be applied as part of a strategy to reclaim space in the right-of-way for safety, livability, and stormwater management.

Benefits

Swales can support a wide range of plantings to increase beneficial habitat and greenscape. Swales also provide flexibility for planting a variety of street trees on the bottom, on side slopes, or at raised berms between cells.

The side slopes of a bioretention cell provide a transition from adjacent roadway and sidewalk grade to the cell bottom.

Graded side slopes are less complex to adjust or modify after installation than a fixed planter side, and may make access points to underground utilities easier to locate.

In most cases, bioretention swales are fairly shallow (generally less than 2 feet in depth) and do not pose major safety risks even in the event of incursion by people walking or by motor vehicles.

The level bottom area of a swale provides space for maintenance crews to stand while working.

Considerations

 The bottom area of a bioretention cell along with the side slopes (up to the ponding depth) provides for the infiltration footprint area of the facility. More runoff can be detained as the flat bottom area is widened, or as the side slopes are made steeper. A minimum 12-inch bottom width is generally necessary, but may vary depending upon the bottom slope of the cell and the available space. In some cases, a minimum average bottom width of 18 inches might be a more appropriate criteria.

The degree of slope should be set considering the potential for erosion of the soil, operations and maintenance, whether the cell is sited in an area where people are more prone to driving vehicles off the road (such as near intersections or on higher-speed streets), whether or not a curb is present, and how much chance of walking into the swale is expected based on the adjacent pedestrian conditions and level of activity.

RecommendedStreet runoff is directed into the swale through curb cuts, trench drain, pipe, or as sheet flow in curbless conditions.

The slopes of graded sides should be determined based on the potential for erosion, ability to establish plants, maintainability, and ability for pedestrians and people using mobility devices to recover, should they enter bioretention facilities. Side slopes between 2.5–4H:1V (horizontal:vertical) are best suited to urban contexts, providing a balance between pedestrian  comfort and landscape establishment. Vegetation and maintenance access are best supported by at least a 3H:1V or shallower slope.

Side slopes may be different on the sidewalk side and street side based on specific contextual requirements or concerns.

 In areas where pedestrians may step off the sidewalk or curb into the bioretention swale, hardy vegetative ground covers can delineate the cell’s edge. Barriers such as short fencing can also help protect the facility from trampling, similar to that found on urban tree pits. Regular pedestrian access paths between the sidewalk and street can also discourage entry into swales.

 In areas with significant on-street parking turnover, consider paving a 12- to 24-inch concrete strip at the back of the curb. In this instance, tailor the side slope to 3H:1V for the reduced level area in the step-out zone for pedestrian comfort.

Level areas at the edge of the bioretention swale should be compacted to support people walking on the surface as well as vehicles and people using bikes, strollers, or wheelchairs who may encroach on the swale from the adjacent roadway or sidewalk. Consider using undisturbed, firm, native soil for the edge zone. If placing soil in this zone, consider compaction to 95% density in the edge zone.

Optional

In constrained contexts, 2H:1V side slopes or steeper may be acceptable. These facilities are typically shallower in overall depth (generally 12 inches) and are more susceptible to soil erosion if the plants do not establish well and stabilize the soil.

Local stone boulders and cobbles can provide aesthetic enhancements, increased vertical slope, and erosion control if they are well-embedded and substantially anchored.

The infiltration gallery can be recessed under a vaulted sidewalk to increase detention capacity.

Where swales are planted with grass or lawn, a 3H:1V or 4H:1V side slope will ease mowing and maintenance access.

The bottom width may be uniform, or may be tapered if the cell slopes down, creating a more uniform ponding area across the cell (see page 103 for further detail).

Additional slope protection or reinforcement may be needed for stabilization if planters are deeper than 12 inches. 


Αναλογα άρθρα:


Αρθρα από τον Οδηγό Διαχείρισης Ομβρίων στην Πόλη Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Οι κήποι της βροχής. Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης

 


Μ. Καπάνταης Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος                                                      

τ. Δ/ντης Πρασίνου

 Οι κήποι της βροχής. Οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της πόλης 

      Με το παρόν άρθρο έχουμε δημιουργήσει μια σειρά περιεχομένων από κήπους βροχής. Θέλουμε να δείξουμε  παραδείγματα  από  πόλεις που υλοποίησαν αυτήν την ιδέα. Πόλεις των ΗΠΑ και η πόλη του Σύδνεϋ της Αυστραλίας υιοθετεί επίσης κήπους βροχής. Στη Βραζιλία υπάρχουν επίσης ορισμένα παραδείγματα κήπων βροχής στην πόλη του Σάο Πάολο και στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι πόλεις σήμερα κυριαρχούνται από αδιαπέραστες επιφάνειες ασφάλτου και μπετόν 


Εικόνα1. Κήποι της βροχής Νέα Υόρκη.  FotoNYC Water

 

      Σύμφωνα με τα στοιχεία της πόλης της Νέας Υόρκης, περισσότερο από το 70% της πόλης καλύπτεται τώρα από μια αδιαπέραστη επιφάνεια, η οποία δημιουργεί τεράστιους όγκους νερού της βροχής που συσσωρεύονται στο αποχετευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Οι κήποι βροχής των πεζοδρομίων έρχονται ως λύση για να ελαφρύνουν το γκρίζο σκληρό τοπίο της πόλης και επίσης να επιτρέψουν στο νερό της βροχής να απορροφηθεί φυσικά από το έδαφος, μειώνοντας έτσι τις πλημμύρες. Οι κήποι βροχής χρησιμεύουν επίσης ως εργαλείο για τη βελτίωση της υγείας των τοπικών υδάτινων οδών.                                                                                                                 

      Στις γειτονιές της Νέας Υόρκης που θα κατασκευαστούν κήποι βροχής, οι αριθμοί των δέντρων που έχουν είναι κάτω από το μέσο όρο και τα ποσοστά του άσθματος μεταξύ των νέων, άνω του μέσου όρου. Η αύξηση της βλάστησης, που δημιουργείται μέσω της προσθήκης κήπων βροχής, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, παρέχοντας σκιά τους καυτούς καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ομορφαίνει τις γειτονιές και προσελκύει ακόμα έντομα και πουλιά. 


Εικόνα 2.  Fonte: Portland Bureau of Enviroment Services   

     Οι κήποι βροχής θα είναι χτισμένοι στα πεζοδρόμια της πόλης και δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων στάθμευσης. Είναι παρόμοιες κατασκευές  με τα κοινά παρτέρια των δέντρων, εκτός από το ότι  διαφέρουν σε μέγεθος, έχουν κοψίματα που επιτρέπουν στο νερό της βροχής να ρέει και να ξεχειλίζει και είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να δέχονται περίπου 10 m3 νερό (το καθένα) κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Οι κήποι βροχής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλο το νερό της βροχής να απορροφάται σε λιγότερο από 48 ώρες.                                                                                    

        Η αύξηση της πράσινης υποδομής είναι μέρος της στρατηγικής της Νέας Υόρκης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.                                                                                 

  Το δημαρχείο έδωσε έναν χάρτη των χώρων όπου έχουν ήδη εφαρμοστεί οι κήποι και επίσης όπου θα χτιστούν οι νέοι. 

Πράσινη υποδομή.                                                                                                                       

        Η Νέα Υόρκη άρχισε να χτίζει επιπλέον 5.000 κήπους βροχής, οι οποίοι σχεδιάστηκαν ειδικά για τις γειτονιές του Μπρούκλιν, του Μπρονξ και του Κουίνς. Τα έργα, που ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο Bill de Blasio, αποτελούν μέρος του προγράμματος Πράσινης υποδομής  (Green Infrastructure) της πόλης και θα προστεθούν σε περισσότερους από 4.000 υπάρχοντες κήπους βροχής. Ως αποτέλεσμα, η Νέα Υόρκη θα έχει συνολικά περισσότερους από 9.000 κήπους βροχής στα πεζοδρόμια της, συμβάλλοντας στη μείωση των πλημμυρών και στη μείωση των υπερχείλισης των καταιγίδων.                                                                                                                    

       Εκτιμάται ότι αυτό το μέτρο θα αποτρέψει την είσοδο περίπου 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης. «Χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά μέτωπο», δήλωσε ο δήμαρχος Μπλάζιο σε δήλωσή του. «Διπλασιάζουμε το μέγεθος του μεγαλύτερου προγράμματος πράσινης υποδομής της χώρας, δημιουργώντας πράσινες οάσεις στις γειτονιές μας και προστατεύοντας τις υδάτινες οδούς, μας για όλους τους Νεοϋορκέζους». 

Κήποι βροχής σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

 

      Στο Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, στο Σιάτλ, και στην Ουάσιγκτον, έχουν πειστεί ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να σχεδιάσουμε τους δρόμους. Σε αυτές τις πόλεις όπως και άλλες στις ΗΠΑ, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται πράσινοι δρόμοι που απορροφούν τα όμβρια ύδατα. Αυτός είναι ένας καλύτερος τρόπος για να  απορροφάται το νερό, καθώς η «γκρίζα» υποδομή είναι να μεταφέρει τα λύματα και όχι το νερό της βροχής. Θα είναι πάντα καλύτερο να αξιοποιείται το νερό της βροχής και να μη θεωρείται απόβλητο. Πόσο σημαντικά είναι οι κήποι βροχής; Χρησιμεύουν για να διατηρηθεί ο κύκλος νερού στο ίδιο μέρος και έτσι να αποφεύγεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στην πόλη.


Οι κήποι βροχής

    Οι κήποι βροχής είναι ανοίγματα σε πεζοδρόμια, κυκλικούς κόμβους, κεντρικά παρτέρια, μέρη με μικρή κίνηση, τα οποία στεγανοποιούνται από σκυρόδεμα και εμποδίζουν τον κύκλο του νερού. Η πρόταση είναι να φυτευτούν με  πράσινο αυτά τα σημεία, κάνοντας το έδαφος να εμφανιστεί ξανά στις αδιαπέραστες επιφάνειες της πόλης. Με αυτό τον τρόπο, η περίσσεια του νερού της βροχής θα περιοριστεί και θα επιστρέψει στο έδαφος, αποφεύγοντας όχι μόνο τις πλημμύρες, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.   Εικόνα 3. Από την τοποθεσία Urbanista


Εικόνα 4. Σύδνεϋ έχει ήδη 154 κήπους βροχής εγκατεστημένους στους δρόμους του | Φωτογραφία: Πόλη του Σύδνεϋ

Οι κήποι βροχής   στην πόλη  Σάο Πάολο

    Ζέστη, πλημμύρες και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος,  αυτές οι διαταραχές είναι λίγο πολύ γνωστές για  τους κατοίκους του Σάο Πάολο που θα μπορούσαν να λυθούν με ένα απλό μέτρο: Με τους κήπους της βροχής.                                                                                                   

    Δύο αρχιτέκτονες που ζουν στη Mooca, ο Thiago Moliani και ο Lucas Chiconi, δημιούργησαν ένα έργο για την εγκατάσταση αυτών των κήπων σε τρία συγκεκριμένα και υποβαθμισμένα σημεία σε μια γειτονιά - στην οποία η περιοχή αυτή έχει τη μικρότερη πράσινη κάλυψη για τους κατοίκους της πόλης του Σάο Πάολο.                                                                                                  

    Εκτός από την έλλειψη χώρων πρασίνου, αυτή η περιοχή έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος στο Σάο Πάολο: υπάρχουν 17  θάνατοι για κάθε 10 χιλιάδες κατοίκους.                                                                                                                           


Εικόνα 5 . οι αρχιτέκτονες παρουσιάζουν σχέδια τους για το πώς θα ήταν οι κήποι με βροχή.


    

Εικόνα 6 . Σύμφωνα με τις μελέτες των Moliani και Chiconi, ένας κήπος 150μ² θα επέτρεπε τη συγκράτηση 30.000 λίτρων νερού.


Οι αρχιτέκτονες προτείνουν  περισσότερες περιοχές πρασίνου για  λιγότερες πλημμύρες στις γειτονιές  του Σάο Πάολο

    Σύμφωνα με τις μελέτες των Moliani και Chiconi, ένας κήπος 150 μ² θα μπορούσε να συγκρατήσει 30.000 λίτρα νερού. «Σε μια μέρα με πολύ δυνατή βροχή, το νερό καταλήγει να μπαίνει μέσα στα σπίτια. Η εφαρμογή αυτής της κατασκευής, θα βοηθήσει επίσης πολύ σε αυτές τις μικρές πλημμύρες που συμβαίνουν στη γειτονιά », εξηγεί ο Μολιάνι.   

         «Μακάρι αυτό να είναι μόνο η αρχή πολλών κήπων βροχής, πολλών πιο ανθρώπινων και πιο πράσινων μονοπατιών στην περιοχή μας». Thiago Moliani, αρχιτέκτονας.                             

    «Οι κήποι βροχής  θα χρησιμεύσουν για την αποκατάσταση του πράσινου στη γειτονιά, εκτός από τη συμβολή στην απορρόφηση του νερού και τον έλεγχο της θερμοκρασίας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των κατοίκων», λέει οThiago Moliani στο κείμενο της αναφοράς. Μιλάμε για το περιβάλλον, την αστικοποίηση και την υγεία ». Thiago Moliani, arquiteto


Εικόνα 7

Εικόνα 7 . ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΚΗΠΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ


Εικόνα 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΚΗΠΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Από την τοποθεσία PROJETO TÉCNICO: JARDINS DE CHUVA

https://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-online.pdfΠαράμετροι  και Ορισμοί σχεδιασμού της περιοχής της λεκάνης (κοιλότητας) συλλογής του νερού της βροχής

Επιφάνεια που θα ελέγχεται αντιπλημμυρικά: είναι η περιοχή που θα κατευθύνει τα όμβρια ύδατά της στον κήπο της βροχής.

• Στην περίπτωση των κήπων βροχής, η έκταση που απαιτείται δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 εκτάριο, δηλαδή 10.000 m². 

Χωρητικότητα επαφής εδάφους:επηρεάζει την απόδοση της κατασκευής διήθησης. Αν  η ικανότητα διείσδυσης είναι εκτός των καθορισμένων ορίων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέτρα διείσδυσης.                                                                                  

 • Σε περίπτωση κήπων βροχής, το έδαφος του χώρου πρέπει να έχει ικανότητα διήθησης μεταξύ 7 και 200 ​​mm/h.                

                                                                                                                                                                                            Επίπεδο επιφάνειας υπόγειου ορίζοντα νερού: αυτό έχει επίσης επιρροή στην απόδοση των συσκευών διήθησης και γι’ αυτό πρέπει η μέγιστη στάθμη υπόγειου ορίζοντα νερού να είναι έως 1 m κάτω από το κάτω μέρος της κατασκευής.                                                                                                                        • Εάν η στάθμη του ορίζοντα νερού είναι υψηλή (πάνω από 1 m από το κάτω μέρος), η υλοποίηση του κήπου βροχής είναι βιώσιμη μόνο εάν ο πυθμένας του είναι αδιάβροχος.                                                                              

Κίνδυνος μόλυνσης συλλέκτη: εάν ο εν λόγω υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ευαίσθητος στη ρύπανση, μην συνιστάτε τη χρήση μέτρων που προωθούν τη διήθηση, διότι το νερό της βροχής συνήθως μεταφέρει λύματα και ρύπους διαλυμένης προέλευσης.                                                                     

       • Οι κήποι βροχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτήν την μόνο εάν κατασκευαστούν με αδιάβροχο πυθμένα.

Ευθραυστότητα του εδάφους από τη δράση του νερού: Σε περίπτωση των μέτρων διείσδυσης, ορισμένοι τύποι εδάφους μπορεί να χάσουν τα χαρακτηριστικά τους και υφίστανται καταστροφές, λόγω της συχνής παρουσίας νερού. Και μάλιστα σε μέτρα συγκράτησης ή διατήρησης, αυτό που μπορεί να συμβεί, είναι καθιστώντας το κάτω μέρος της δομής πολύ λασπώδες.                                                                                                                           

• Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν συνιστάται η εγκατάσταση κήπων βροχής.                             

Διαπερατότητα του υπεδάφους  στις κατασκευές  διήθησης: όταν το υπέδαφος παρουσιάζει χαμηλή διαπερατότητα. δεν συνιστάται η χρήση μέτρων διήθησης.                                                                                                                     • Εάν το υπέδαφος του χώρου είναι αδιαπέραστο, πρέπει να χρησιμοποιούνται κήποι βροχής με στεγανή βάση (πυθμένα).                                                                                                                                                                                                                                  

Κλίση του εδάφους: πώς οι υψηλές κλίσεις στις πλαγιές περιορίζουν την ανάπτυξη κατασκευών συγκράτησης και διείσδυση, γι’ αυτό αυτά δεν συνιστώνται σε πολύ απότομο έδαφος.

• Η εμφύτευση των κήπων βροχής δεν είναι εφικτή σε υψηλή κλίση

Απουσία τόπου προορισμού για την  αποφόρτιση του ρυθμισμένου όγκου νερού: αυτή η κατάσταση συμβαίνει όταν δεν υπάρχει δίκτυο αποστράγγισης ή υδατορεύματα στην περιοχή όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί αποφόρτιση και απόρριψη αποθηκευμένων όγκων νερού, περιορίζοντας έτσι τη χρήση μέτρων συγκράτησης.                                                                                                    • Οι κήποι βροχής όταν υπερχειλίζουν, εάν προκύψουν περισσότερες βροχές πιο έντονες από αυτό που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου, πρέπει να είναι συνδεδεμένοι  στο δίκτυο μικρο-αποστράγγισης. Επομένως, ελλείψει προορισμού για την αποφόρτωση, είναι ανέφικτη η κατασκευή.                                                                                                     

• Οι κήποι βροχής μπορούν να αναπτυχθούν σε λιθόστρωτα δρομάκια ή πλατιές λωρίδες και διατάσεις χωρίς ράμπές  γκαράζ ή ακόμα και σε ιδιωτικούς χώρους και κατοικίες. Ελλείψει θέσεων υπό αυτές τις συνθήκες, η εγκατασταση καθίσταται ανέφικτη.

Διαθεσιμότητα περιοχής: μέτρα που απαιτούν μεγάλους χώρους ή με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. ενδέχεται να περιορίζουν στην εφαρμογή τους.                                                                                                                              • Οι κήποι βροχής μπορούν να αναπτυχθούν σε δρόμους με πεζοδρόμια ή φαρδιές λωρίδες κυκλοφορίας και απαλλαγμένα από ραμπές  και γκαράζ ή ακόμα και σε ιδιωτικές περιοχές και κατοικίες. Ελλείψει θέσεων σε αυτές τις συνθήκες, η κατασκευή του καθίσταται ανέφικτη. 

  `Παρουσία υπόγειων δικτύων υποδομών: υπόγειες υποδομές όπως δίκτυα νερού, λυμάτων, ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, κλπ. μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές και να καταστήσουν αδύνατη την κατασκευή ορισμένων μέτρων. 

• Εάν υπάρχουν υπόγειες υποδομές, οι κήποι βροχής μπορεί να εφαρμοστούν μόνο εάν αυτές μπορούν να μεταφερθούν. καθένα ή εάν η διαμόρφωση έργου του μέτρου μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί.   

Αστικός περιορισμός:περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού ή δρόμους με μεγάλη κίνηση μπορεί να είναι   περιοριστικοί κατά την εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

Παράμετροι εφαρμογής του τεχνικού έργου των κήπων βροχής                                                                    • Η εφαρμογή των κήπων βροχής δεν είναι εφικτή σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, και σε πεζοδρόμια σε στενά δρομάκια.  

Επιπτώσεις  από υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων : σε ορισμένες περιοχές συγκέντρωσης του νερού της βροχής, υπάρχουν εισροές με υψηλές συγκεντρώσεις ρυπογόνων (από υπονόμους και με διάχυτο φορτίο από διαρροές), έτσι εμφανίζονται επιπτώσεις με υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να μελετήσει τη σκοπιμότητα μιας προεπεξεργασίας της ποσότητας του συλλεγόμενου νερού.                                                                                     • Η εισροή υψηλών φορτίων λυμάτων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των κήπων βροχής, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν πιο περίπλοκες και ακριβείς κατασκευές από τον ίδιο τον κήπο βροχής, ο οποίος μπορεί να καταστήσει την εφαρμογή του ανέφικτη. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα ενδείκνυνται για την επεξεργασία του φορτίου ρύπων που παράγεται κατά το πλύσιμο των δρόμων σε ενοποιημένες περιοχές, όπου εφαρμόζεται η συλλογή λυμάτων.    

Εισροή νερού με υψηλά ποσοστά ιζήματος και απορριμμάτων: εάν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της πηγής ρύπανσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τακτική συντήρηση ή να κατασκευαστούν ανάντη δομές συγκράτησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Έτσι, όπως και στην περίπτωση της εισροής ρύπων, ο σχεδιασμός της διάταξης προεπεξεργασίας μπορεί να καταλήξει να γίνει πιο περίπλοκος και δαπανηρός από το ίδιο το μέτρο, καθιστώντας την εφαρμογή του ανέφικτη. Ωστόσο, σε ενοποιημένες περιοχές, όπου η παραγωγή ιζημάτων είναι χαμηλότερη και η συλλογή απορριμμάτων και το σκούπισμα των δρόμων είναι ρουτίνα, η εφαρμογή αυτών των μέτρων μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη με την αντιμετώπιση της διάχυτης ρύπανσης που προκαλείται από το πλύσιμο των δρόμων κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.                                             

  Υγειονομικός κίνδυνος λόγω αστοχίας λειτουργίας:    κατασκευές μεγαλύτερου μεγέθους, συνήθως απαιτούν τη λειτουργία εξοπλισμού όπως αντλίες και εξόδους πλημμύρας, γεγονός που συνεπάγεται κίνδυνο, σε περίπτωση αστοχιών η βλάβης κατά τη λειτουργία τους.                                                 

Για να αποφύγετε τέτοιες αστοχίες, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε περιοδική συντήρηση και, εάν αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί, τη χρήση δεν συνιστώνται ορισμένες μέτρα.                                                                              

• Η λειτουργία των κήπων βροχής δεν εξαρτάται από τη λειτουργία άλλου εξοπλισμού, δεν διατρέχει  κίνδυνο η υγεία λόγω αποτυχίας λειτουργίας. 

Ιζηματολογικός  κίνδυνος λόγω αποτυχίας λειτουργίας: όπως και για τον κίνδυνο για την υγεία, η χρήση δεν συνιστάται στη λήψη ορισμένων μέτρων εάν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.                                                                         

• Έτσι, όπως και ο υγειονομικός κίνδυνος, ο Ιζηματολογικός κίνδυνος είναι πρακτικά ανύπαρκτος σε αυτόν τον τύπο μέτρησης.                                         

Καταπόνηση από την κυκλοφορία οχημάτων: η κυκλοφορία οχημάτων και οι δονήσεις μπορούν να βλάψουν ορισμένες δομές.                                                                 

    • Δεν συνιστάται η εγκατάσταση κήπων βροχής σε περιοχές με μεγάλη κίνηση οχημάτων.  

Ευελιξία σχεδιασμού: ορισμένοι τύποι κατασκευών περιορίζονται στη διαμόρφωση της θέσης όπου θα εγκατασταθούν. για παράδειγμα, μικροδεξαμενές - που απαιτούν ροή λόγω βαρύτητας - και πράσινες στέγες - οι οποίες εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του κτιρίου.                                                           

 • Ο κήπος βροχής είναι ένα μέτρο που μπορεί να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί  ώστε να ταιριάζει με την τοποθεσία εγκατάσταση του.                       

  Όρια ύψους ή βάθους ελέγχου κατασκευής: σε κατασκευές  που περιλαμβάνουν διήθηση στον τρόπο λειτουργίας τους, η σύγκριση μεταξύ του επιθυμητού χρόνου παραμονής και του ύψους (που εξαρτάται από τον όγκο) μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό του τελευταίου, ανάλογα με την ικανότητα διείσδυσης του εδάφους.                                                                                                        • Ο κήπος βροχής μπορεί να  σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί  και εάν είναι δυνατό να τροποποιηθεί η επιφάνεια του χωρίς να τροποποιηθεί η να άλλαξει τον όγκο του.     

Ορισμός                                                                                                                 

        Ονομάζεται Βιοκατακράτηση (Bioretention System), αυτή η διαδικασία που χρησιμοποιεί τη βιολογική δραστηριότητα των φυτών και των μικροοργανισμών, για την απομάκρυνση των ρύπων από το νερό της βροχής και συμβάλλει στην διήθηση και κατακράτηση των όγκων του νερού της βροχής.                                                                                                                                

        Γενικά, αυτές οι δομές (οι κήποι βροχής) μπορούν να περιγραφούν ως ρηχές κοιλότητες γης, οι οποίες δέχονται νερό από την επιφανειακή απορροή (όχι μεγάλα ύψη). Οι ροές νερού συσσωρεύονται στις κοιλότητες σχηματίζοντας μικρές λακκούβες, και σταδιακά το νερό διεισδύει στο έδαφος.           

     Οι ρύποι απομακρύνονται με προσρόφηση, διήθηση, αποικοδομούνται, έχουμε ανταλλαγή ιόντων και αποσύνθεση.                                                                             

     Το καθαρό νερό μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος για επαναφόρτωση του υδροφόρου ορίζοντα ή να συλλεχθεί σε μια παροχέτευση και να εκκενωθεί στο σύστημα μικροαποστράγγισης νερού. Στην περίπτωση βροχοπτώσεων  που υπερβαίνουν τη χωρητικότητα για την οποία σχεδιάστηκε η δομή, η περίσσεια ροής είναι εκτρέπεται από την περιοχή και κατευθύνεται απευθείας στο σύστημα αποστράγγισης.

Πλεονεκτήματα και περιορισμοί 

Πλεονεκτήματα                                                                                                                                    • Συμβάλλει στην αύξηση της αισθητικής του τοπίου  στο δρόμο                                               

• Μειώνει μέρος του όγκου του νερού από την επιφανειακή απορροή                                                                             • Είναι αποτελεσματικό στην αφαίρεση λεπτών ιζημάτων, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά και βακτήρια ·                                                                                                       

• Επιτρέπει μεγάλη ευελιξία σχεδιασμού έργων ·                                                                         

• Μειώνει το μέγεθος και το κόστος του συστήματος της κατάντη αποστράγγισης                                                                                                                         • Μειώνει τις πλημμύρες στη λεκάνη και βελτιώνει την ποιότητα νερού

Περιορισμοί                                                                                         

• Η συνεισφορά του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες περιοχές                                            • Μπορεί να υποστεί απόφραξη, συνιστάται να υπάρχει προεπεξεργασία (παράδειγμα: επιφάνεια από  γρασίδι) σε περιοχές με μεγάλη ποσότητα ιζήματος.                                                                                                                         • Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπάρχει περιορισμός χώρου καθώς μειώνει το χώρο της κυκλοφορίας των οχημάτων.    

 Ενδεικνυόμενες εφαρμογές                                                                                                        

• Δρόμοι μεγάλου πλάτους με χαμηλή κίνηση οχημάτων.                                                                 • Δρόμοι κοντά σε μέρη όπου θέλετε να επιβραδύνετε την κίνηση στα οχήματα, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γειτονιές η γενικά κατοικημένες περιοχές.                                                                                                                              • Μεγάλα πεζοδρόμια.                                                                                                        

• Αίθρια και θέσεις στάθμευσης.                                                                                                      • Εντός της ίδιας της περιοχής, είτε είναι εμπορική, οικιστική ή δημόσια

Σύνθεση κόστους     

Στη χώρα μας δεν γίνονται κατασκευές κήπων βροχής, ας δανειστούμε τη γνώση και την εμπειρία από άλλες χώρες της Ευρώπης που κατασκευάζουν τέτοια έργα  και τα κατατάσσουν στα τεχνικά έργα της πράσινης υποδομής της πόλης.       

Οι κήποι βροχής είναι τεχνικό έργο και για την εκτέλεση του απαιτείται:                                                                                                             • Αδειοδοτήσεις:                                                                                                                           

 • Περιβαλλοντική άδεια,                                                                                                          

 • Σε περίπτωση εγκατάστασης στο δρόμο, εξουσιοδότηση από τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και για τον περιορισμό της.                               

• Σε περίπτωση εγκατάστασης στο πεζοδρόμιο, εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη δημόσιο η ιδιώτη.                                                                                                                   

• Εκτέλεση έργου:                                                                                                                      

• Εργασία:                                                                                                                             

• Εκσκαφή                                                                                                                           

• Εξοπλισμοί:                                                                                                                                      • Φρέζες.                                                                                                                                                • Εκσκαφέας κελύφους ή εκσκαφέας.                                                                                   

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).                                                                              

• Μεταφορά υλικών.                                                                                                                 

• Υλικά:                                                                                                                               

• Προκατασκευασμένες υδρορροές και μπλοκ κράσπεδων                                                          

• Διαβαθμισμένο Χαλίκι                                                                                                           

• Άμμος                                                                                                                                      

• Φυτά                                                                                                                                   

• Εδαφικό υπόστρωμα                                                                                                               

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:                                                                                                                           

• Κλάδεμα φυτών.                                                                                                                

• Αντικατάσταση του εδάφους σε περίπτωση διάβρωσης ή απομάκρυνση του σε περίπτωση συσσώρευσης ιζήματος,                                                                                 

• Καθαρισμός και απομάκρυνση στερεών αποβλήτων.                                                     

• Απρόβλεπτα έξοδα.

 

Παράρτημα

Βιοκατακράτηση

Η βιοκατακράτηση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ρύποι και τα ιζήματα απομακρύνονται από την απορροή των ομβρίων υδάτων . Ο κύριος στόχος της κυψέλης-κελιού βιοσυντήρησης είναι η εξασθένιση της αιχμής απορροής καθώς και η απομάκρυνση των ρύπων της απορροής των ομβρίων υδάτων. Τα όμβρια ύδατα κατευθύνονται αρχικά στη σχεδιασμένη περιοχή επεξεργασίας, η οποία συμβατικά αποτελείται από ένα στρώμα άμμου (που χρησιμεύει ως μετάβαση στο πραγματικό έδαφος), ένα στρώμα μέσου φίλτρου (το οποίο αποτελείται από στρωματοποιημένα υλικά διαφορετικής σύνθεσης) και φυτά πάνω από τα μέσα φίλτρου Διάφορες τροποποιήσεις του εδάφους, όπως υπολείμματα επεξεργασίας νερού (WTR), φλοιός καρύδας, βιοκάρβουνο κ.λ.π. έχουν προταθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα υλικά αναφέρθηκε ότι έχουν βελτιωμένη απόδοση όσον αφορά την απομάκρυνση των ρύπων. Η απορροή διέρχεται πρώτα πάνω ή μέσα από μια κλίνη άμμου, η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα της απορροής, την κατανέμει ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της περιοχής λιμνάζουσας, η οποία αποτελείται από ένα επιφανειακό οργανικό στρώμα ή/και εδαφοκάλυψη και το υποκείμενο χώμα φύτευσης. Το αποθηκευμένο νερό στην περιοχή βιοσυντήρησης χώμα φύτευσης διηθείται σε διάστημα ημερών στα υποκείμενα εδάφη.

ΠΗΓΕΣ

Projeto quer implantar jardins de chuva na Mooca                                                 

Arquitetos apostam em mais áreas verdes e menos alagamentos no bairro paulistano      Por Redação CicloVivo

Nova York terá 9.000 jardins de chuva em suas calçadas Mayra Rosa

Urbanista

PROJETO TÉCNICO: JARDINS DE CHUVA

https://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/04/AF_Jardins-de-Chuva-online.pdf

Wikipedia


Αναλογα άρθρα :