Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Παρτέρια-Νησίδες αποστράγγισης Ομβρίων -Floating Island Planter


Παρτέρια αποστράγγισης Ομβρίων  από Urban Street Stormwater Guide

     Οι χώροι με βλάστηση, τα παρτερια, οι νησίδες οδών  όπως παρτέρια σε ποδηλατόδρομους, παρτέρια σε πλατείες, ζαρτινιέρες   ή  στοιχεία πρασίνου  μετα τα κράσπεδα οδών  μπορούν να βελτιώσουν το τοπίο και να παρέχουν χώρο για τα  φυτά η και δεντροδόχοι   μπορουν να είναι σε αυτη την κατηγορία. Τα κελια - κυψέλες βιοκατακράτησης μπορούν μερικές φορές να ενσωματωθούν σε αυτην την κατηγορία , με την προϋπόθεση της κατάλληλης τοπογραφίας και του προσεγμένου σχεδιασμού.


Εφαρμογή

      Αυτά τα παρτέρια - ζαρντινιέρες είναι συνήθως τα  πιο εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά  από   τα στοιχεία σχεδίασης διαχείρισης ομβρίων των  δρόμων.


Οφέλη

    Το πράσινο,  οι κατάφυτοι χώροι πέρα από χώροι βελτίωσης ζωής των  πεζών, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και την αισθητική της υποδομής διαχείρισης των ομβρίων  που προσφέρει ισχυρά οφέλη κινητικότητας και ανθεκτικότητας των πόλεων.  Είναι στοιχεία που ηρεμούν την κυκλοφορία, "συντομεύουν " τις αποστάσεις  και προστατεύουν τους ανθρώπους που κάνουν ποδήλατο μπορούν να ανοίξουν νέες δυνατότητες  για δέντρα και βλάστηση που αναδεικνύουν το τοπίο του δρόμου.


Θεωρήσεις

     Με αυτές τις μεθόδους μειωνουμε  τις ταχύτητες των οχήματων και μεγιστοποιήστε την ορατότητα των στοιχείων πρασίνου για να περιορίσετε τον κίνδυνο να οδηγήσει κάποιος ένα μηχανοκίνητο όχημα  μεσα στο παρτέρι.


Κρίσιμα Ζητήματα

        Η απορροή ομβρίων κατευθύνεται στη ζαρντινιέρα -νησίδα -παρτέρι  είτε ως  απέυθείας ροή  είτε χρησιμοποιώντας αποχετεύσεις με  τάφρους,   υδρορροές ή κενά σε γραμμικά κράσπεδα για την αποτελεσματική συλλογή των όμβριων υδάτων.

        Η απορροή υπερχείλισης πρέπει να αντιμετωπίζεται επίσης κατά μήκος του κράσπεδου για να αποφευχθεί η συγκέντρωση στη λωρίδα ενός δρόμου.


Συνιστάται

    Ενώ τα ανυψωμένα κράσπεδα συνιστώνται για την προστασία από εισβολή οχημάτων στις ζαρντινιέρες, τα κράσπεδα με κοψίματα εισόδου ή εσοχές ενδέχεται να συγκεντρώνουν λιγότερη απορροή από τις ζαρντινιέρες χωρίς κράσπεδα όμβριων υδάτων. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί κράσπεδο, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε κάθετους ανακλαστήρες ή κολώνες για να αποτρέψετε την είσοδο του οχήματος στις ζαρντινιέρες.

 3  Διατηρήστε τουλάχιστον 2-3 μέτρα  ανάμεσα σε μια  τετοια  ζαρντινιέρα και το κράσπεδο για να επιτρέψετε το σκούπισμα και τη συντήρηση μεταξύ των στοιχείων. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός σάρωσης για λωρίδες κάτω των 3 μέτρων .

        Χρησιμοποιήστε χαμηλές φυτεύσεις για να διατηρήσετε τα αξιοθέατα και την ορατότητα, ειδικά όταν οι πεζοί εισέρχονται ή εξέρχονται από την νησίδα.    

        Στις νησίδες, συχνά τα κάγκελα  παρέχουν χώρο στους πεζους να στεκονται  ενώ περιμένουν και επίσης εμποδίζουν  ανθρώπους να εισέλθουν στα παρτερια αποστράγγισης .

Συνδασμός με STRATA CELL της εταιρείας Green Blu Urban  για μεγιστοποίηση χωρου αποστράγγισης και δημιουργίας χώρου ανάπτυξης ριζών του φυτικου υλικού και των δέντρων  

 

   Όπου υπάρχει μια κατασκευασμένη  μεταβατική ζώνη(ρείθρο) των λωρίδων και ενός ποδηλατοδρόμου ή παρτεριού πεζοδρομίου, εγκαταστήστε το παρτέρι διαχείρισης ομβρίων  στο πεζοδρομίο για να μειώσετε τη συγκέντρωση  υδάτων στο κράσπεδο. Τα παρτέρια ομβρίων και   τα παρτέρια στο πεζοδρόμιο μπορούν να σχεδιαστούν για να λειτουργούν μαζί  σε συνδιασμό —με παρτερια η δεντροδόχους στο πεζοδρόμιο - οποιαδήποτε περίσσεια απορροής από τη ζαρντινιέρα  μπορεί να  κατευθύνεται σε ενα παρτερι η σε άλλη συμβατική διάταξη ομβρίων στο πεζοδρόμιο για να μειωθεί η φόρτωση και στις δύο εγκαταστάσεις.

        Τα δέντρα μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα  με νησίδες παρτερια, εάν είναι  με ικανό διαθέσιμο πλάτος για τον χώρο των ριζών, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αναπτυχθούν κλάδοι για να εμποδίσουν τις λωρίδες του δρόμου  ή να μειώσουν την ορατότητα.

Μετάφραση : Κωνσταντίνος Τατσης Floating Island Planter  από Urban Street Stormwater Guide

Vegetated space on pedestrian refuge islands, bikeway buffers, transit boarding islands, or other constructed elements that are offset from the curb can improve the streetscape and provide space for street trees. Bioretention planters may sometimes be incorporated into islands, provided suitable topography and thoughtful design.

Application

Due to space considerations, walled bioretention planters are typically most applicable on “floating” street design elements.

Benefits

Providing green, vegetated space on pedestrian refuges, transit islands, and bikeway buffers can enhance the quality and aesthetic of transportation infrastructure that confers strong mobility benefits. Elements that calm traffic, shorten crossing distances, and protect people bicycling can open new opportunities for trees and vegetation that enhance the streetscape.

Considerations

Calm motor vehicle speeds and maximize visibility of floating elements to limit the risk that someone will drive a motor vehicle into the bioretention facility.

Critical

Runoff is directed into the island planter either as sheet flow or using trench drains, gutter pans, or linear curb to efficiently collect stormwater.

Overflow runoff must be managed along the curb as well to prevent pooling in the curbside lane.

Recommended

While raised curbs are recommended to protect against vehicle incursion into planters, curbs with inlet cuts or depressions may gather less runoff than curbless stormwater planters. If a curb is not installed, consider using vertical reflectors or bollards to discourage vehicle entry into planters.

 Maintain at least 5–8 feet between a floating planter and the curb to allow sweeping and maintenance between elements. Special sweeping equipment may be required for lanes under 8 feet.

Use low plantings to maintain sightlines and visibility, especially where pedestrians enter or exit the the island.

Recommended (cont’d.)

On transit boarding islands, railings provide space for transit riders to lean while waiting and also prevent people from entering bioretention facilities.

Where a constructed buffer exists between travel lanes and a bikeway or curbside lane, install curbside bioretention to reduce pooling against the curb. Floating and curbside bioretention elements may be designed to work together—any excess runoff from the island planter is directed to a downstream curbside facility to reduce loading on both facilities.

Trees may be incorporated into transit islands and pedestrian refuge islands if width is available for the root space, and provided branches will not grow to impede travel lanes or reduce visibility.

FROM:https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/stormwater-elements/green-infrastructure-configurations/floating-island-planter/


Αναλογα άρθρα :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου