Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Γιατί τα δέντρα στην Πόλη λύνουν τα περισσότερα από τα προβλήματά μας

Γιατί τα δέντρα στην Πόλη λύνουν τα  περισσότερα από τα προβλήματά μας

 | Φωτογραφία από iStock / ChrisHowey

Τα δέντρα καλύπτουν κατ 'εκτίμηση 20,9 εκατ στρέμματα αστικής γης στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σαν αναλογία είναι 3.659 τετραγωνικά πόδια αστικό δάσος ανά  κάτοικο - περίπου το μέγεθος ενός όχι και τόσο μικρό σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων. 
Αλλά τα δέντρα δεν είναι ισομερώς κατανεμημένα σε όλες τις αμερικανικές πόλεις.Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τα δέντρα στις πλούσιες γειτονιές. Αντίθετα, περιοχές με υψηλότερο ποσοστό των Αφροαμερικανών, των κατοίκων με χαμηλά εισοδήματα, και οι ενοικιαστές έχουν μικρότερη κάλυψη δέντρων.
Η άνιση κατανομή της πόλης  σε πράσινο σημαίνει ότι  σε πολλές περιοχές- με κατοίκους  χαμηλού εισοδήματος και Αφραμερικάνων ή Ισπανόφωνων -  λείπουν τα οφέλη του.... Προσθέτοντας δέντρα σε τετράγωνα τους, οι θετικές  μεταβολές  είναι σημαντικές.
   Εάν ο δρόμος σας έχει διανθιστεί με μανόλιες και αμερικανικά Σφενδάμια, στη γειτονιά σας θα νιώθουμε καλύτερα, ακούγεται καλύτερα, και να είναι λιγότερο θυελλώδεις οι άνεμοι . Δέντρα σε αστικούς χώρους προκαλούν καταστολή του θορύβου, ομορφαίνουν  το μονοχρωματικό πεζοδρόμιο, και να μειώσει τις ταχύτητες του ανέμου.
Αν έντονοι  θόρυβοι της πόλης  διασχίζουν το φυλλώδη θόλο έξω από το παράθυρό σας, θα είναι λιγότερο έντονοι γιατί απορροφούνται από τα φύλλα.
Το 1984, ερευνητές του τομέα της υγείας Roger Ulrich πραγματοποίησε μια μελέτη που αποκάλυψε μετεγχειρητικούς ασθενείς με θέα δέντρων έχουν συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο από τους ομολόγους τους με θέα τοίχο από τούβλα, το οποίο πιστεύεται ότι  οφείλεται εν μέρει στη μείωση του στρες. Από τότε, πολλές μελέτες έχουν συνδέσει σε ένα καταπράσινο περιβάλλον σε χαμηλότερα επίπεδα στρες.
Οι χώροι πρασίνου θα βοηθήσουν επίσης να φέρει την κοινότητά σας μαζί, να  παρέχουν ευκαιρίες για  περιβαλλοντική εκπαίδευση στην πράξη και την προώθηση της υπαίθριας αναψυχής. Ακόμη και ο γκρινιάρης γείτονας της διπλανής πόρτας θα σας αγαπάει!
Σύμφωνα με το  μελέτη του 2010 από το USDA Δασική Υπηρεσία, περισσότερο φύλλωμα σημαίνει επίσης λιγότερα κακουργήματα. Επειδή  το αστικό πρασίνο δείχνει ότι μια γειτονιά διατηρείται σε καλή κατάσταση, οι εν δυνάμει εγκληματίες πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να συλληφθούν και να είναι επομένως λιγότερο πιθανό να διακινδυνεύσει τη διάπραξη ενός εγκλήματος, πρότειναν οι ερευνητές.
Και, φυσικά, τα αστικά δέντρα είναι απίστευτα ευεργετικά  για το περιβάλλον. Κάθε χρόνο, η βλάστηση της πόλης αφαιρεί περίπου 784.000 τόνους της ρύπανσης του αέρα και μειώνει το ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα κατά περίπου 100-200 λίβρες ανά δέντρο.
Τα σκιερά  βοηθούν  στη μείωση των αστικών θερμοκρασιών, οι οποίες συχνά είναι θερμότερες από γειτονικές αγροτικές περιοχές. Δροσερές  ημέρες μειώνουν την  χρήση  ρεύματος, έτσι ώστε τα δέντρα να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σας.
Λίγες Acacias στο τετράγωνό σας, θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα του νερού και του εδάφους.Τα Δέντρα φιλτράρουν μερικές από τις βλαβερές ουσίες που ξεπλένονται από τους δρόμους, χώρους στάθμευσης, και τις  στέγες κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς και στη μείωση της επιφανειακής απορροής και μείωση των κινδύνων από πλημμύρες.
Θα βοηθήσει τα ζώα και τα πουλιά, επίσης, να παράσχει ενδιαιτήματα και άσυλο  από τους κινδύνους της ζωής στην πόλη. Μια μελέτη του 2010  επεσήμανε τη σημασία της διατήρησης των αστικής δασών ως καταφύγια για τα αποδημητικά πουλιά που αναζητούν τροφή και ξεκούραση.
Εάν και δεν πωλούνται    για τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, τα δέντρα της πόλης είναι επίσης καλά για την υγεία σας. Κάλυψη από Δέντρα μετριάζει την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς βλάβες του δέρματος με το άμεσο ηλιακό φως. Πόλη και χλωρίδα έχει επίσης συσχετιστεί με χαμηλότερα ποσοστά άσθματος σε παιδιά και λιγότερες περιπτώσεις καρδιο-λογιικώνπαθησεων.
Δυστυχώς, η φυλετική και οικονομικά ασύμμετρη κατανομή των χώρων πρασίνου  στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα οφέλη για την υγεία που παρέχουν τα δέντρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, διότι η ρύπανση πλήττει δυσανάλογα τις μειονότητες και τους φτωχούς Αμερικανούς.
Έτσι, τα αστικά άλση , πάρκα  δάση μπορεί να καθορίσουν και να λύσουν  ουσιαστικά πολλά από τα προβλήματά μας, αλλά μόνο αν ο καθένας λαβαίνει αυτά τα οφέλη  για να απολαύσει τα κοινωνικά, οικονομικά, και πλεονεκτήματα για την υγεία από μια μικρή επιπλέον κάλυψη δέντρων και πρασίνου.

WHY URBAN TREES SOLVE SO MANY OF OUR PROBLEMS

BY CATHERINE SCHUKNECHT | SEP 22 2015
Photo by iStock/chrishowey

Trees cover an estimated 20.9 million acres of urban land in the continental United States. That’s 3,659 square feet of urban forest per city dweller—about the size of a not-so-modest four-bedroom house. 
But like housing, trees are not equally distributed across American cities. Studies have shown that there is a higher demand for trees in wealthy neighborhoods. Conversely, areas with a higher proportion of African Americans, low-income residents, and renters enjoy less tree cover.
The unequal allocation of city greenery means that many low-income and non-white urbanites are missing out on the benefits of having trees on their city blocks, which, it turns out, are significant.
If your street is peppered with Magnolias and American Sweet Gums, your neighborhood will look better, sound better, and be less windy. Trees in urban spaces suppress noise, beautify monochromatic pavement, and reduce wind speeds.
If offensive city noises do traverse the leafy canopy outside your window, you’ll be less stressed about it.
In 1984, healthcare design researcher Roger Ulrich conducted a study that revealed post-operative patients with tree views have shorter hospital stays than their counterparts with brick wall views, which Ulrich believed was due in part to reduced stress. Since then, numerous studies have linked verdant surroundings to lower stress levels.
Green spaces will also help bring your community together; they provide opportunities for hands-on environmental education and foster outdoor recreation. Even your grumpy next-door neighbor loves them.
According to a 2010 study by the USDA Forest Service, more foliage also means fewer felonies. Because urban greenery indicates that a neighborhood is well maintained, potential criminals believe they are more likely to be caught and are therefore less likely to risk committing a crime, suggested researchers.
And, of course, urban trees are awesome for the environment. Every year, city vegetation removes nearly 784,000 tons of air pollution and reduces atmospheric carbon dioxide by about 100 to 200 pounds per tree.
Shady canopies help reduce urban temperatures, which are often hotter than neighboring rural areas. Cooler days temper AC usage, so trees help you save on utilities and reduce your carbon emissions.
Water and soil quality will also benefit from a few Acacias on your block. Trees filter out some of the harmful substances that wash off of roads, parking lots, and roofs during storms, while also reducing surface run-off and flooding risks.
They help out animals and birds, too, by providing sanctuary from the dangers of city living. A 2010 study pointed to the importance of maintaining urban forests as refuges for migrating birds looking for food and rest.
If you aren’t sold on the environmental advantages, city trees are also good for your health. Tree cover mitigates ultraviolet radiation, which can cause harmful skin damage with direct sunlight. City flora has also been associated with lower asthma rates in young children and fewer instances of cardio-metabolic conditions.
Unfortunately, the racially and economically skewed distribution of urban forests in the United States means that not everyone has access to the health benefits that trees provide. This is especially problematic because pollution disproportionately affects minorities and poor Americans.
So, urban forests can basically fix a lot of our problems, but only if everyone has equal access to the social, economic, and health advantages of a little extra tree cover.
Photo by iStock/chrishowey

Trees cover an estimated 20.9 million acres of urban land in the continental United States. That’s 3,659 square feet of urban forest per city dweller—about the size of a not-so-modest four-bedroom house. 
But like housing, trees are not equally distributed across American cities. Studies have shown that there is a higher demand for trees in wealthy neighborhoods. Conversely, areas with a higher proportion of African Americans, low-income residents, and renters enjoy less tree cover.
The unequal allocation of city greenery means that many low-income and non-white urbanites are missing out on the benefits of having trees on their city blocks, which, it turns out, are significant.
If your street is peppered with Magnolias and American Sweet Gums, your neighborhood will look better, sound better, and be less windy. Trees in urban spaces suppress noise, beautify monochromatic pavement, and reduce wind speeds.
If offensive city noises do traverse the leafy canopy outside your window, you’ll be less stressed about it.
In 1984, healthcare design researcher Roger Ulrich conducted a study that revealed post-operative patients with tree views have shorter hospital stays than their counterparts with brick wall views, which Ulrich believed was due in part to reduced stress. Since then, numerous studies have linked verdant surroundings to lower stress levels.
Green spaces will also help bring your community together; they provide opportunities for hands-on environmental education and foster outdoor recreation. Even your grumpy next-door neighbor loves them.
According to a 2010 study by the USDA Forest Service, more foliage also means fewer felonies. Because urban greenery indicates that a neighborhood is well maintained, potential criminals believe they are more likely to be caught and are therefore less likely to risk committing a crime, suggested researchers.
And, of course, urban trees are awesome for the environment. Every year, city vegetation removes nearly 784,000 tons of air pollution and reduces atmospheric carbon dioxide by about 100 to 200 pounds per tree.
Shady canopies help reduce urban temperatures, which are often hotter than neighboring rural areas. Cooler days temper AC usage, so trees help you save on utilities and reduce your carbon emissions.
Water and soil quality will also benefit from a few Acacias on your block. Trees filter out some of the harmful substances that wash off of roads, parking lots, and roofs during storms, while also reducing surface run-off and flooding risks.
They help out animals and birds, too, by providing sanctuary from the dangers of city living. A 2010 study pointed to the importance of maintaining urban forests as refuges for migrating birds looking for food and rest.
If you aren’t sold on the environmental advantages, city trees are also good for your health. Tree cover mitigates ultraviolet radiation, which can cause harmful skin damage with direct sunlight. City flora has also been associated with lower asthma rates in young children and fewer instances of cardio-metabolic conditions.
Unfortunately, the racially and economically skewed distribution of urban forests in the United States means that not everyone has access to the health benefits that trees provide. This is especially problematic because pollution disproportionately affects minorities and poor Americans.
So, urban forests can basically fix a lot of our problems, but only if everyone has equal access to the social, economic, and health advantages of a little extra tree cover.

πηγή:http://www.huffingtonpost.com/sierra-club/why-urban-trees-solve-mos_b_8191418.html

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ε Π Ι Τ Η Σ Δ Ρ Υ Ο Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

Ε Π Ι    Τ Η Σ     Δ Ρ Υ Ο Σ 
Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η


Δρυς Η βελανιδιά ή βαλανιδιά (Quercus spp.)
 είναι γένος φυτών της οικογένειας των Φηγοειδών (Fagaceae) 
Από τη λέξη της Πελασγικής Ομογλωσσίας deru - drew σκληρός), εκτός από το δρυς, παράγονται και οι λέξεις: 
δρύινος, δρυμών, , δόρυ, δρυμός, δένδρον / δένδρεον δούρειος (ξύλινος), durus κλπ.. drew- < dóru (δένδρο)., το (λατινικά) dūrus / dūra /, dūrum (σκληρός) και το (αγγλοσαξονικό) trēow (αγγλικά tree)
   
Οι Δρυΐδες των Κελτών ήσαν ιερείς, φιλόσοφοι, ιατροί, νομοθετούσαν αλλά και απένεμαν δικαιοσύνη. Οι συγκεντρώσεις και οι διδασκαλίες τους γίνονταν κάτω από δέντρα βελανιδιάς.
 
Η λέξη Δρυΐδης (druid) προέρχεται επίσης από το Πελασγικό dru - wid, που σημαίνει «γνώστης των δέντρων δρυός».
Παράγωγα
Οι Δρυάδες ήταν νύμφες των δασών, ενώ οι Αμαδρυάδες συνδέονταν με τα δέντρα. Τα ονόματα τους είναι Καρύα, Βάλανος, Κράνεια, Μορέα, Αίγειρος, Πτελέα κλπ., και είναι όλες κόρες του Οξύλου. Οι λέξεις Δρύς και Ξύλον ήσαν συνώνυμες !! 
Ο Όξυλος ήταν γιος του Αίμονα και της Γόργης, αδελφής της Δηιάνειρας. Χρονικά κατατάσσεται στον 12ο αι. π.Χ.
Οι Αμαδρυάδες είναι νύμφες των δασών, που γεννιούνται με τις βελανιδιές (δρυς) και άλλα δέντρα και αναπτύσσονται μαζί τους. Όταν το δέντρο κόβεται, η νύμφη του πεθαίνει, πηγαίνει όμως σε άλλο δέντρο και τιμωρεί τον ένοχο. 
Δρυοκολάπτης ή τσικλητάρα ή τζουμπλιντάρα είναι πτηνό ξυλοφάγο. Φτιάχνει τη φωλιά τους στις κουφάλες των δέντρων ή ανοίγει τρύπες στους κορμούς των δέντρων, σε χοντρούς πασσάλους και σε τηλεφωνικούς στύλους. 
Οι Δρύοπες " οι άνθρωποι της Δρυός" (Βλέπε και Δρυϊδης") ήταν μία πρωτο-ελληνική (ΔΩΡΙΚΗ) φυλή που κατοικούσε στην Ελλάδα. Γενάρχης τους ήταν ο Δρύωψ, γιος του Πριάμου. Ανήκαν στα πελασγικά φύλα που συνιστούσαν μέρος του πρωτοελληνικού φυλετικού υποστρώματος, τιμούσαν και τη θυγατέρα του, τη νύμφη Δρυόπη, μία από τις Αμαδρυάδες.
Αρχικά κατοικούσαν στην περιοχή ανάμεσα στα βουνά Οίτη και Παρνασσός, μία άγονη γη που ήταν γνωστή ως Δρυοπίς. Κοντά στο γεωγραφικό κέντρο της νήσου Κύθνου υπήρχε αρχαία πόλη με το όνομα Δρυοπίς (και σήμερα χωριό) Η ακμή του πολιτισμού τους τοποθετείται γύρω στα 1600 π.Χ. 
Η Δρυόπη ήταν κόρη του βασιλέως Δρύοπα, που οι Αμαδρυάδες την πήραν για πάντα μαζί τους. Εκεί υψώθηκε ένα τεράστιο δένδρο και μια πηγή ξεπήδησε από το έδαφος.
Δρυόπη (νύμφη), μία από τις Αμαδρυάδες.
δρυοτόμος / δρυτόμος (ο ξυλοκόπος)
δρυοτομία (το κλάδεμα για καυσόξυλα)
δρυοτομική (η τέχνη του ξυλοκόπου)
δρυπεπής (εντελώς ώριμος καρπός που ωρίμασε πάνω στο δέντρο)
δρύφακτος (κάγκελα, μπαλκόνια)
δρύοχοι / δρύοχα (τα ξύλινα υποστηρίγματα στο σκαρί του πλοίου κατά τη ναυπήγηση)

Αρθρα του Κ Μπουχέλου:
:

Μια πρόταση για τους φοίνικες

Η «άμπελος του θεού των κεραυνών» και ο καρκίνος

Ακάρεα της σκόνης του σπιτιού

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ημεριδα γα προοπτικές και τις προκλήσεις που θα χαρακτηρίζουν τις νέες καλλιέργειες-Superfoods

Στην ημερίδα που διοργανώνει το Αττικό Φυτωριακό Πάρκο στα πλαίσια του Money Show 2017, διακεκριμένοι ομιλητές θα αναλύσουν διεξοδικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα χαρακτηρίζουν τις νέες καλλιέργειες-Superfoods 
 Επιπλέον θα απαντήσουν σε απορίες του κοινού για τις δυνατότητες που υπάρχουν τόσο για εκείνους που σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καλλιέργειες αυτές ξεκινώντας από το μηδέν, όσο και σε άτομα που είναι ήδη αγρότες.

Ομιλητές:
·  Θάνος Βαϊόπουλος Γεωπόνος - Επιστημονικός υπεύθυνος Αττικού Φυτωριακού Πάρκου
·  Μόσχος Πολυσίου καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Συγγραφέας Βιβλίων και μεγάλου αριθμού ερευνητικών μελετών.
·  Βασίλειος Δαφνής διευθύνων σύμβουλος της Berryland, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της καλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορικής διάθεσης super foods
·  Ορέστης Δαβίας, βιολόγος - Συγγραφέας βιβλίων για την ελληνική χλωρίδα
·  Κατερίνα Φίλη Ειδική Παιδαγωγός και Ψυχολόγος - Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Παρουσιαστής, Αντρέας Ι. Μπαρμπούτσης, Γεωπόνος – Αρχιτέκτονας Τοπίου

Ημερομηνία διεξαγωγής:
 Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, 14.00 - 17.00, Αίθουσα Galaxy του Athens, Hilton.

Για δήλωση συμμετοχής κάντε κλικ εδώ: