Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Xylella fastidiosa: Μολυσμένα δένδρα ελιάς από φυτώρια της Ισπανίας στο Βέλγιο

Xylella fastidiosa: Μολυσμένα δένδρα ελιάς από φυτώρια της Ισπανίας στο Βέλγιο

Η φυτοϋγειονομική υπηρεσία του Βελγίου γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη- μέλη τη διαπίστωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa σε δύο παρτίδες φυτών ελιάς που διακινήθηκαν από φυτώριο της περιοχής του Αλικάντε (Περιφέρεια της Βαλένθιας) και σε μια παρτίδα φυτών ελιάς που διακινήθηκαν από φυτώριο της περιοχής της Σεβίλλης (Περιφέρεια της Ανδαλουσίας) της Ισπανίας σε φυτωριακή επιχείρηση του Βελγίου.
Τα διακινούμενα φυτά συνοδεύονταν από φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, τα οποία είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών της Βαλένθια και Ανδαλουσίας αντίστοιχα.
Στη χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xylella fastidiosa. Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο την τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας. Μη τήρηση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας συνεπάγεται νομικές κυρώσεις, καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου της χώρας και σημαντικό πλήγμα στις εξαγωγές.

πηγη:www.ellinikigeorgia.gr
Ανάλογα Αρθρα:

Η προσβολή των ελαιώνων της Ν. Ιταλίας από το βακτήριο Xylella fastidiosa και ο κίνδυνος εξάπλωσης του στις καλλιέργειες της Ελλάδας


Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

H Παρέμβαση της ΠΕΕΓΕΠ στο Δημοτικό συβούλιο του Δήμου Αθηναίων για τον Εθνικό κήπο  

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου , αγαπητοί συμπολίτες μου
   Τον Φεβρουάριο του 2016 η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου ( ΠΕΕΓΕΠ ) έπειτα από διαβούλευση και πραγματοποίηση ημερίδας στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων δημοσιοποίησε τις επιστημονικές της προτάσεις  που αφορούν την ολιστική αποκατάσταση και εύρυθμη διαχείριση του Εθνικού Κήπου όχι μόνο ως Εθνικού Κήπου αλλά κυρίως ως  Ιστορικού Τοπίου.
   Προς μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι με την διακήρυξη του έργου “Αναβάθμιση των Υποδομών του Εθνικού Κήπου” δεν εισακουστήκαμε. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα  το γιατί δεν καταγράφονται και δεν υιοθετούνται  οι προτάσεις ενός επιστημονικού φορέα όπως  είναι η ΠΕΕΓΕΠ με άμεσο αποτέλεσμα  η φιλοσοφία της συγκεκριμένης επέμβασης να απέχει εκκωφαντικά από τις πραγματικές ανάγκες του Εθνικού Κήπου .
   Αγαπητοί κύριοι,
ο Εθνικός Κήπος καταρχήν ως Ιστορικός Κήπος δεν χρειάζεται Αναβάθμιση παρά άμεση Αποκατάσταση και Ορθή Διαχείριση των ουσιωδών Κηποτεχνικών του στοιχείων και παραμέτρων ώστε να τον φέρουμε, και όσο αυτό είναι εφικτό, στην αρχική του μορφή. Γιαυτόν ακριβώς τον λόγο και δεδομένης της σημερινής απαξιωτικής του εικόνας θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης θα πρέπει να ήταν αντεστραμμένος και το Πράσινο να αποτελούσε το 87% του προϋπολογισμού και όχι το 13%.
   Σε αυτό το σημείο είμαι υποχρεωμένος να σας καταστήσω  σαφές,  ότι η ΠΕΕΓΕΠ δεν αποτελεί όπως μας καταλογίστηκε ούτε αντιπολίτευση, ούτε επαγγελματική συντεχνία. Αποτυπώνουμε  ως επαγγελματίες και ως πολίτες, καθαρά , με σαφήνεια, το ποιες είναι οι ανάγκες του   Εθνικού Κήπου τις οποίες και  θέλουμε και είμαστε στην διάθεση σας να επεξεργαστούμε έστω και την τελευταία στιγμή.
    Επειδή όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε το αυτονόητο δικαίωμα της Αιρετής Αρχής να αποφασίζει η ίδια για το που θα κατανέμει τους πόρους της, από την διακήρυξη έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα προκύπτει ότι :
η μελέτη που αφορά τα οικοδομικά και τα ηλεκτρολογικά τεύχη δεν έχει λάβει καμμία πρόνοια για το γεωτεχνικό υπόβαθρο  δεδομένου ότι πρόκειται για έργο μέσα σε φυσικό οικοσύστημα, με συνέπεια να προκληθούν μη αντιστρεπτές βλάβες στο ριζικό σύστημα των δένδρων κάτι  που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην σταδιακή παρακμή τους  και τον θάνατο τους. Αυτό προκύπτει από την εκσκαφή 20εκ σε όλους τους διαδρόμους του Κήπου για την τοποθέτηση του σταθεροποιημένου δαπέδου και από την εκσκαφή σε βάθος 70εκ για το πέρασμα των καλωδίων βαρέως ρεύματος. 
     Θα θέλαμε λοιπόν  να επισημάνουμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία προστασίας των Δένδρων για οποιαδήποτε κατασκευή λαμβάνει χώρα μέσα στην λεγόμενη Κρίσιμη Περιοχή Ριζικού Συστήματος η οποία αυτή την στιγμή είναι ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο και την οποία θεωρούμε ότι η  είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Αλέξης Σπανέλλης
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μsc ΓΠΑ 
Γ.Γ. ΠΕΕΓΕΠ

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Κτιριοδομικός Κανονισμός - Νομοθεσία φυτεύσεων

 με βάση τον  Κτιριοδομικό Κανονισμό


ΑΡΘΡΟΝ-22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΠΙΩΝ.

1. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων δεν επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις, με εξαίρεση τις ακόλουθες:
α. Διαπλατύνσεις των θεμελίων, σύμφωνα με τους όρους της παρ.4,3,2 του άρθ.5 του παρόντος κανονισμού. 
β. Δεξαμενές νερού και δίκτυα για την εξυπηρέτηση του κτιρίου. 
γ. Βόθροι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ-26 του παρόντος κανονισμού.
 δ. Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθ-17 του Ν-1577/85 "ΓΟΚ/85".\
 ε. Υποσταθμοί ηλεκτρικού ρεύματος που κατασκευάζονται από τη ΔΕΗ σε απόσταση 2.00 m από τη ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικάλυψης 1.00 m τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη της οδού και του πέριξ εδάφους.
2. Κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων οικοπέδων που βλέπουν στο βασικό οδικό δίκτυο, εφόσον αυτό έχει καθοριστεί, επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές των παραπάνω περιπτώσεων α.δ. και ε., καθώς και η διέλευση των δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου".

ΑΡΘΡΟΝ-23 ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί. 

 2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ'επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m2, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, mοικοπέδου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 mκαι άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. 

3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ.17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 mπροκηπίου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m2, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

 4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών. 


5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

παρατήρηση:
1.    το αρθρό 23/παρ1 αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες οικοδομές είναι Παράνομες ....μάλιστα σε συνδυασμό με το Αρθρό22/παρ1 όπου κάτω από τα προκήπια υπάρχουν χώροι στάθμευσης … τα κτήρια όπου έχουν εκτός νομοθεσίας κάλυψη ακάλυπτου είναι παρα παρα πολλά!!!
Το πρόβλημα είναι σημαντικό διότι
α. δεν υπάρχει πρασίνου που όλοι γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα του στην πόλη και
         β.  δεν απορροφάστε το νερό της βροχής οπότε πολλαπλάσια ποσότητα              νερού πηγαίνει στο δίκτυο όμβριων καιαυτό  να μην επαρκεί με βάση τους               σχεδιασμούς οπότε έχουμε πλημμύρες

2. Με βάση το άρθρο 23 στις φυτεύσεις και στις νέες οικοδομές που γίνονται από τους γείτονές πρέπει να κρατούνται ντοκουμέντα διότι η ευθύνη είναι Άλλου σε υπάρχοντα φυτά και άλλου σε περίπτωση που φυτεύονται  νέα!!

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΗΠΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ

Ακόμα ένα βραβείο προστέθηκε στη λίστα των διακρίσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Αυτή τη φορά ήταν το πάρκο του που τιμήθηκε με το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Κήπου(European Garden 2018/2019), στην κατηγορία καινοτόμου σύγχρονου σχεδιασμού πάρκου ή κήπου.

Μεταξύ των άλλων βραβευθέντων πάρκων και κήπων στα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Κήπων, τα οποία απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στη Γερμανία στις 7/9, συγκαταλέγονται τα Kew Gardens στο Λονδίνο, το project Parkstadt Süd στην Κολωνία, ο Κήπος της Ninfa στην Ιταλία, το Kasteeltuinen Arcen στην Ολλανδία και το Απόθεμα Βιόσφαιρας του Spreewald στη Γερμανία.
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κήπων απονέμονται κάθε χρόνο από το 2010 από το European Garden Heritage Network (EGHN) και έχουν σκοπό να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς των κήπων και τοπίων της Ευρώπης, να προωθήσουν τη σύγχρονη κηπουρική και να υποστηρίξουν τη διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών. Το δίκτυο τους αριθμεί 190 πάρκα και κήπους σε 14 χώρες.
Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι ένα πάρκο 210 στρεμμάτων, με περισσότερα από 1.400 δέντρα και 300.000 θάμνους, ένα ζωντανό εργαστήριο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα ένας χώρος άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Έχει σχεδιαστεί ως σύγχρονο έργο Αρχιτεκτονικής Τοπίου και σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη.
πηγη:http://greenagenda.gr

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018

Γιατί εθελοτυφλούμε για το μέλλον των πόλεων;

Γιατί εθελοτυφλούμε για το μέλλον των πόλεων;


Του Κώστα Κασσιού, Ομότιμου Καθηγητή ΕΜΠ
       Ο Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας κ. Αθ. Αραβαντινός στο πρόσφατο άρθρο του στον «Προμηθέα 9ο τεύχος» -έκδοση του ΕΜΠ- συμπεραίνει μετά τη σχετική σε βάθος και λεπτομερή ανάλυση σεναρίων ότι το μέλλον των πόλεων θα είναι «το αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας των τριών ομάδων συντελεστών – αιρετών, τεχνοκρατών και πληθυσμού (πολιτών)»
Η άποψη αυτή είναι σωστή μεν αλλά αναφορικά με το ρόλο του κάθε συντελεστή στο μέλλον των πόλεων  δεν είναι ισοβαρής.

Θεωρώ ότι ο ρόλος των πολιτών έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και επιρροή στη διαμόρφωση της δυναμικής των δυο άλλων συντελεστών. Είναι οι πολίτες εκείνοι που εκλέγουν και επιλέγουν τους αιρετούς εκπροσώπους τους και είναι οι πολίτες εκείνοι που αποδέχονται των τεχνοκρατών τις απόψεις λαμβανομένης υπόψη της από του «κοινού» αποδοχής-έγκρισης  των προτάσεων των τεχνοκρατών.
Για τις ελληνικές πόλεις και όχι μόνον το μέλλον είναι συνυφασμένο με την αντίληψη περί ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος που οι πολίτες επιθυμούν. Τα αυστηρά ρυμοτομικά σχέδια του σχεδιασμού των πόλεων του παρελθόντος –προϊόντα των τεχνοκρατών –έχουν από μακρού εγκαταλειφθεί και τα διαδέχτηκαν οι δορυφορικές πόλεις με ανοιχτούς ορίζοντες και με άφθονο πράσινο.
Η συνεχώς βελτιούμενη παιδεία των πολιτών σε αστικά και περιαστικά κέντρα δημιουργεί νέες αναζητήσεις αναφορικά με την ποιότητα ζωής τους. Οι αρχές και αναγνωρισμένες αξίες της αειφόρου διαχείρισης των πόλεων, οδηγούν στην απαίτηση από τους πολίτες σε περισσότερο πράσινο, σε καθαρότερη ατμόσφαιρα στην πόλη, σε βελτίωση της κινητικότητας –π.χ εκτεταμένη τη χρήση ποδηλάτου- .
Οι νέες αυτές αντιλήψεις, απόψεις των πολιτών εκφράζονται σε προτιμήσεις  με την επιλογή αιρετών με ανάλογες απόψεις και που τελικά οδηγούν τους τεχνοκράτες – τρίτο συντελεστή – στην προσαρμογή στην υλοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών.
Nέες τεχνολογίες – δορυφορικά δεδομένα, drowns, καιρικές προβλέψεις, κλιματική αλλαγή κλπ θα έχουν να παίξουν ένα αποφασιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των νέων πόλεων και προσαρμογής των παλαιότερων στις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης των πολιτών. Μια νέα δυναμική θα αναπτυχθεί με τη δημιουργία περιαστικών ενοτήτων πρασίνου με έντονες αναδασώσεις, με μελέτη για περισσότερη ασφάλεια έναντι φυσικών κινδύνων, πυρκαγιών, πλημμυρών κ.α και την εκ νέου αποκάλυψη της παλαιότερης φυσιογραφικής μορφής της πόλης.
Η βιοποικιλότητα και πανίδα θα γίνουν απαίτηση για την επαναφορά τους στις πόλεις, ενώ η ροή παλαιότερων επιφανειακών ρευμάτων που θα αποκαλυφθούν θα δημιουργήσει νέες συνθήκες τοπο-μικρό κλιματικής βελτίωσης.
Το ανάγλυφο της πόλης θα διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο με τη χρήση νέων υλικών επίστρωσης (ψυχρά υλικά) που πλέον η άσκηση με περπάτημα θα αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο κίνησης, μετακίνησης, και σωματικής άσκησης των πολιτών.
Είναι λοιπόν εξάρτηση των απαιτήσεων των πολιτών, το μέλλον των πόλεων που καλόν είναι έγκαιρα, αιρετοί αλλά και τεχνοκράτες να ενστερνιστούν και ανάλογα να πράξουν με τη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος διαβίωσης στις πόλεις με συνεργό και σύμμαχο τη φύση που κατά τον  Bakon πρέπει να υπακούεται και όχι να χειραγωγείταi

πηγη:https://ecozen.gr

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΞΗΡΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΕΝΤΟΜΑ


ΞΗΡΕΣ   ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
&   ΕΝΤΟΜΑ

Αρκετές φορές, μπορεί να παρατηρήσουμε σε ξηρές ζωοτροφές, ιδίως σε ανοιχτές (χύμα) και συνήθως  το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, να εμφανίζονται έντομα (σκαθαράκια, πεταλουδίτσες ή οι προνύμφες τους).
Παρασιτούν, μολύνουν και αλλοιώνουν την τροφή και μπορεί να  μεταφέρουν ασθένειες (όπως η Salmonella sp.) στα ζώα και να  προκαλέσουν ζημιές στις κατοικίες.
Τα 2 πιο συνηθισμένα είναι:
Σκαθαράκια Dermestes και
Πεταλουδίτσες Plodia

Το μήκος των σκαθαριών  είναι περίπου 5,8–6,3 χιλιοστά, γενικώς οβάλ, μαύρα ή καστανόμαυρα και συνήθως γυαλιστερά.
Οι προνύμφες αυτών των σκαθαριών είναι παμφάγες: τρέφονται με νεκρό και αποξηραμένο ζωικό υλικό (τροφές για κατοικίδια), συμπεριλαμβανομένων νεκρών σωμάτων, αποξηραμένου κρέατος και ψαριών και με μέρη σώματος τους όπως οστά, τρίχα, δέρμα και φτερά. 
Οι προνύμφες μπορούν να ανοίξουν τρύπες σε μονωτικά πάνελ από αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο (styrofoam), υαλόνημα (fibreglass) και πολυστυρένιο.


Plodia
Ο σκώρος τροφίμων Plodia interpunctella, μοιάζει αρκετά με τους σκώρους των ρούχων.
Οι πεταλουδίτσες έχουν μήκος 8-10 χιλιοστά με άνοιγμα πτερύγων 16-20 χιλιοστά. Τα πίσω δύο τρίτα των πρόσθιων πτερύγων τους είναι γενικά ερυθροκαστανού χρώματος με λαμπρότητα χαλκού. Οι οπίσθιες, γενικά, είναι ομοιόμορφα γκρίζες.
Όταν αυτές οι προνύμφες μεγαλώσουν, μετρούν περίπου 12-14 mm.
Οι προνύμφες (δηλαδή οι μικροσκοπικές κάμπιες που γίνονται πεταλουδίτσες) τρώνε -σχεδόν- όλες τις ξηρές τροφές που φυλάμε. (Αλεύρι, σιμιγδάλι, δημητριακά, ζάχαρη, κακάο, ξηρούς καρπούς, τροφές για κατοικίδια, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί, φρυγανιές, μπισκότα, μπαχαρικά κ.ά.) …

                                                                                                                                                                                  

 Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρθρα του Κ Μπουχέλου:
του Κ.Μπουχελου:

Μια πρόταση για τους φοίνικες

Η «άμπελος του θεού των κεραυνών» και ο καρκίνος

Ακάρεα της σκόνης του σπιτιού

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

ΓλυκάνισοςΓλυκάνισος
Το άνισο   (Pimpinella anisum), λέγεται επίσης και γλυκάνισος ή το γλυκάνισο (aniseed). 
Είναι ανθοφόρο φυτό στην οικογένεια των Απιίδων (Apiaceae) ή Σκιαδανθών (Umbelliferae), ιθαγενές στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και τη Νοτιοδυτική Ασία.
Το όνομα "anise" προέρχεται από το ελληνικό, άνισος (= ακανόνιστος).
Eίναι ποώδες  πολυετές φυτό,  εξελισσόμενο σε ύψος 0,9 μ.) ή περισσότερο. Τα φύλλα στη βάση του φυτού είναι απλά, μήκους 1–5 εκ., ενώ τα φύλλα που είναι υψηλότερα στους μίσχους, είναι πτεροειδή, διαιρούμενα σε πολυάριθμα μικρά φυλλαράκια. 
Μαγειρική:
Το άνισο είναι γλυκό και πολύ αρωματικό, διακρίνεται δε από τη χαρακτηριστική γεύση του.
Οι σπόροι, ολόκληροι ή αλεσμένοι, χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία τσαγιού (μόνοι τους ή σε συνδυασμό με άλλα αρωματικά βότανα), καθώς και σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών ζαχαρωδών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μαύρων φασολιών ζελέ, τις Βρετανικές μπάλες γλυκάνισου, τα Αυστραλιανά humbugs, τις ροδέλες άνισου Νέας Ζηλανδίας, τα Ιταλικά pizzelle, τα Γερμανικά pfeffernüsse και springerle, τα Αυστριακά anisbögen (παραδοσιακά Αυστριακά - Ελβετικά μπισκότα με γλυκάνισο), τα Ολλανδικά muisjes, bizcochitos του Νέου Μεξικο και picarones του Περού. Είναι βασικό συστατικό στο Μεξικανικό atole de anís και champurrado, που είναι παρόμοιο με την καυτή σοκολάτα και στην Ινδία, λαμβάνεται ως χωνευτικό μετά τα γεύματα.

Ποτά:
Το γλυκάνισο χρησιμοποιείται για να προσδώσει γεύση, στο Ελληνικό ούζο, στο arak της Μέσης Ανατολής, στο aguardiente της Κολομβίας, στο Γαλλικό  anisette pastis,  στο mastika της Βουλγαρίας , στο Γερμανικό Jägermeister, στο Ελβετικό Appenzeller Alpenbitter, στο Ιταλικό sambuca, στο Ολλανδικό Brokmöpke, στο ΠορτογαλικόΠερουβιανό και Ισπανικό anísado και Herbs de Majorca, στο Μεξικανικό Xtabentún, και στην Τουρκική ρακή.

Ιατρική:
Η κύρια χρήση του γλυκάνισου στην παραδοσιακή Ευρωπαϊκή βοτανική ιατρική ως διαλυτικό αερίων (μειώνοντας τον μετεωρισμό).
Το άνισο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των εμμηνορροϊκών κραμπών και των κολικών. 
Το αιθέριο έλαιο, φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί ως εντομοκτόνο, κατά των ψειρών και των ακάρεων.

Ιστορία:
Ο γλυκάνισος αναφέρεται ήδη στον διάσημο παπύρο Ebers, που γράφτηκε γύρω στο 1550 π.Χ. Στην αρχαιότητα, ήταν ένα συστατικό της πανάκειας «theriak»  (από το therapeutik = θεραπευτικό) , την οποία ο Πλίνιος λέει  ότι ήταν αποτελεσματικός σε όλες τις ασθένειες και τις δηλητηριάσεις. (Πανάκεια = τα πάντα ακέω = θεραπεύω).
Δεδομένου ότι ο γλυκάνισος θεωρήθηκε ως διεγέρτης της ορέξεως, ονομάστηκε επίσης aniketon (= το αήττητο).
Οι αρχαίοι Ρωμαίοι προσέφεραν συχνά κέικ, καρυκευμένο με γλυκάνισο στο τέλος των συμποσίων ως χωνευτικό.
                                                                Κωνσταντίνος Θ. Μπουχέλος

 Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αρθρα του Κ Μπουχέλου:
του Κ.Μπουχελου:

Μια πρόταση για τους φοίνικες

Η «άμπελος του θεού των κεραυνών» και ο καρκίνος

Ακάρεα της σκόνης του σπιτιού