Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΣΚΟΛΥΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΥΤΕΣ  ΠΕΥΚΩΝ  ΚΑΙ  ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
                  


.
Σχεδόν όλα τα έντομα επικοινωνούν, για πολλές από τις λειτουργίες τους, με χημικά ερεθίσματα (πτητικές ουσίες) που παράγει ο οργανισμός τους. Οι ουσίες αυτές είναι εξωκρινείς και όχι ενδοκρινείς  όπως οι ορμόνες, και είναι οι φερομόνες
Και τα σκαθάρια των πεύκων «Mountain Pine Beetle» Dendroctonus spp. (Curculionidae: Scolytidae), επικοινωνούν μέσω φερομονών.

         Μια από αυτές, η «verbenone» (βερβενόνη), προειδοποιεί τα έντομα να παραμείνουν μακριά από συγκεκριμένα δέντρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα σκαθάρια αναγκάζονται να πετάξουν αλλού, καθιστώνταστα ευάλωτα σε φυσικούς τους θηρευτές…
       Π.χ., οι Verbenone Mountain Pine Beetle Respellent Pouches, περιέχουν την φερομόνη «verbenone», που εμποδίζει τις επιθέσεις από το σκαθάρι σε όλες τις ποικιλίες πεύκων. Όταν υπάρχει σε επαρκή συγκέντρωση, η βερβενόνη σηματοδοτεί στα ερχόμενα σκαθάρια ότι το δέντρο - στόχος έχει ήδη μολυνθεί.
 Αυτή η συνθετική φερομόνη αναπαράγει τη φερομόνη του σκαθαριού, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι το δέντρο είναι “πλήρες» και ότι η προσφορά τροφίμων είναι ανεπαρκής για επιπλέον σκαθάρια. Τα σκαθάρια παίρνουν το "μήνυμα" ότι θα πρέπει να κοιτάξουν αλλού για κατάλληλον ξενιστή.

Τα τελευταία 50 χρόνια, η χημική οικολογία έχει αναλάβει εκτεταμένη μελέτη με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών και πρακτικών στρατηγικών διαχείρισης που βασίζονται σε σημειο-χημικές διεργασίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν καταστροφικές και δαπανηρές τεχνικές στην πράξη.
Τα Scolytidae στην Ελλάδα, έχουν μελετηθεί από τους: Kailides, 1964; Markalas, 1997; Avtzis and Gatzojannis, 2000.


Αρθρα του Κ.Μπουχελου:

Μια πρόταση για τους φοίνικες

Η «άμπελος του θεού των κεραυνών» και ο καρκίνος

Ακάρεα της σκόνης του σπιτιού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου