Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Τι είναι το SuDS και πώς λειτουργούν; Sustainable Drainage Systems


Τι είναι το SuDS και πώς λειτουργούν;
Sustainable Drainage Systems


Σε φυσικά περιβάλλοντα, η βροχή πέφτει σε διαπερατές επιφάνειες και "μουλιάζει" στο έδαφος. μια διαδικασία που καλείται διήθηση.

         Σε αστικές περιοχές όπου πολλές επιφάνειες σφραγίζονται από  σκληρά υλικά όπως κτίρια και πλακόστρωσεις, η φυσική διείσδυση του νερού  είναι περιορισμένη. 
Αντ 'αυτού σήμερα, τα δίκτυα αποχέτευσης που αποτελούνται από αγωγούς και οχετούς, εκτρέπουν τα επιφανειακά ύδατα  συνήθως σε  υπάρχοντα τοπικά υδάτινα ρεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις κατάντη πλημμύρες και την επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων του ποταμού, λίμνης η θάλασσας που προκλήθηκε όταν "βρώμικοι" υπόνομοι κατακλύζονται από επιφανειακά ύδατα που οδηγούν σε απελευθέρωση "μολυσμένου" νερού στα υδάτινα περιβάλλοντα. Παράδειγμα  τα πλαστικά που κατακλυζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα οφείλονται ακριβως σε αυτό το λόγο. 

         Τα βιώσιμα συστήματα αποχέτευσης SuDS στοχεύουν στην ανακούφιση αυτών των προβλημάτων, αποθηκεύοντας ή επαναχρησιμοποιώντας τα επιφανειακά ύδατα στην πηγή, μειώνοντας τους ρυθμούς ροής στα υδάτινα ρεύματα και βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού.
Το σκίτσο δείχνει τη ροή του νερού μέσω βιώσιμων συστημάτων αποχέτευσης στην υπόγεια επιφάνεια εμπλουτίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. 
        Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, τα επιφανειακά ύδατα ρέουν μέσω ολισθήσεων και πληρώνουν τάφρους, ρυάκια, που απομακρύνουν ή δεσμέυουν  τους παρασυρόμενους ρύπους (1). Η μεταφορά του ύδατος  στον  ποταμό "αιχμής" καθυστερεί σημαντικά και μειώνεται διότι έχουμε : αποθήκευση νερού για επαναχρησιμοποίηση (2), αποθήκευση σε λίμνες (3) ή διείσδυση νερού στο έδαφος μέσω λεκανών διείσδυσης και εμποτισμού (4). Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την ποιότητα του νερού στα ποτάμια και μειώνει την αιχμή του ποταμού (5) οπότε και τα πλημμυρικά φαινόμενα .


Πώς λειτουργεί το SuDS;
     Τα βιώσιμα συστήματα αποστράγγισης χρησιμοποιούν μια ακολουθία τεχνικών που αποτελούν από κοινού μια  σειρά  ενεργειών για διαχείριση του νερού. Καθώς τα επιφανειακά ύδατα ρέουν μέσω του συστήματος, η ταχύτητα ροήςμειώνεται,  ελέγχεται και οι ρύποι δεσμέυονται και  απομακρύνονται από το νερό. Η ακολουθία   διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  • Συστήματα διήθησης, όπως τάφροι διείσδυσης και  παρτέρια που μιμούνται τη φυσική αποστραγγιση των υδάτων, επιτρέποντας στο νερό να απορροφηθεί στο έδαφος

Η τεχνογνωσία μας ως  γεωτεχνικών   έγκειται στην κατανόηση της ικανότητας διείσδυσης του νερού στο  έδαφος και των πιθανών επιπτώσεων στη σταθερότητα του εδάφους, στην ποιότητα του νερού και στις τεχνικές φυτεύσεων για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών αυτών. 


πηγη:https://www.bgs.ac.uk
https://greenblue.com/gb/product-category/stormwater-management/
Mεταφραση:Κωνσταντίνος Τάτσης  Γεωπόνος 

kt@topiodomi.gr


Αναλογα άρθρα :

Χρήση συστημάτων Bιώσιμης Aποστράγγισης

ΣΥΛΛΟΓΉ ΒΡΌΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΎ

Ανοιχτή επιστολή ενός γυρίνου προς την Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου