Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Παρτέρια -Ζαρτινιέρες Απορροής και συλλογής νερού Βioswales


Παραδοσιακά  η αποστράγγιση των ομβρίων απορροών έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει γρήγορα τα όμβρια ύδατα σε χειμάρρους ρέματα , αγωγούς και να φτάσουν σε τελικούς αποδέκτες όπως ποτάμια λίμνες και η  ή υδάτινα ρεύματα. Αυτή η παλαιά μέθοδος αυξάνει τους κινδύνους των πλημμυρών, των περιβαλλοντικών ζημιών και αστικής ρύπανσης.
Η εφαρμογή των βιώσιμων συστημάτων αποχέτευσης - αποδεικνύεται σε γενικές γραμμές, πολύ ποιο αποδοτικές και αποτελεσματικές 

Οι ζαρτινιέρες - παρτέρια  φυτευσής είναι
αστικοί κήποι βροχής με κάθετα τοιχώματα και είτε με ανοιχτό ή κλειστό πυθμένα. Συλλέγουν και  απορροφούν την απορροή από πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης,  δρόμους και είναι ιδανικά για  λύσεις σε  περιορισμένα σημεία όπου το κόστος άλλων κατασκευών είναι πολύ μεγάλο (πχ. σωλήνες απομάκρυνσης ομβρίων),  σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και ως στοιχεία ρυμοτομίας. Είναι απλές κατασκευές πρασίνου  με δυνατότητα συγκέντρωσης σημαντικής ποσότητας νερού 


Σε αυτές τις κατασκευές υπάρχουν οι υποδομές και το φυτικό υλικό. Η αξία σε αυτές του φυτικού υλικού θεωρείται δευτερεύουσα ενώ αντίθετα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο Η νέα έρευνα στο Morton Arboretum Lisle, IL, έχει βρεθεί ότι τα δέντρα στην πραγματικότητα δέχονται το μεγαλύτερο ποσοστό των παροχών ομβρίων στα  bioswales  »(Scharenbroch et al, 2016) πέρα από τα οφέλη όπως αισθητικά,  σκίασης  δροσισμού, μείωσης θερμοκρασιών, συγκέντρωση ρύπων όπως αιωρούμενα σωματίδια, δέσμευση CO2 κτλ .
Υποδομή πεζοδρομίων και δρόμου για συλλογή ομβρίων greenblue


   Η υποδομή περιλαμβάνει τα τοιχία, κράσπεδα  ή σχάρες που οδηγούν όμβρια του δρόμου , πεζοδρομίων ή ακόμα και γειτονικών χώρων στην Ζαρντινιέρα, και στο βάθος σκύρα κι αν θέλουμε να τα μεταφέρουμε η να τα διαχύσουμε σε μεγαλύτερη επιφάνεια σωλήνα μεταφοράς ή αποστράγγισης  . Το μέγεθος και είδος της σωλήνωσης εξαρτάται από τον όγκο του νερού που υπολογίζουμε να δεχθεί η κάθε ζαρτινιέρα δηλαδή υπολογίζοντας την επιφάνεια συλλογής ομβρίων και την μέγιστη βροχόπτωση πχ δεκαετίας.
Rootcell Σύστημα συλλογής νερού ομβρίων σε δεντροδόχο  με στοιχεία στήριξης Greenbleu
          Αν το ποσοστό νερού δεν είναι απλά για απορρόφηση αλλά για να διοχετευθεί με αγωγούς σε λίμνη ή ποταμό τον καθαρισμό του από τους ρύπους που μεταφέρει  σκουπίδια, έλαια, βακτήρια, βαρέα μέταλλα, χημικά προιόντα και άλλους ρύπους από το αστικό τοπίο.Η Απορροή ομβρίων νερών είναι μια σημαντική αιτία της ρύπανσης των υδάτων στις αστικές  κι περιαστικές περιοχές αλλά και της θάλασσας. Το χώμα - έδαφος και τα φυτά είναι εξαιρετικοί καθαριστές του νερού και η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το πάχος του στρώματος που διέρχεται το νερό  
       Σε μία ζαρτινιέρα παρτέρι το ελάχιστο πάχος εδάφους πρέπει να είναι τα 30 εκατοστά και κάτω από εκεί μπορεί να έχουμε σκύρα.  Καλύτερα είναι στοιχεία όπως  Rootcell ή  stratacell να έχουν μεγαλύτερο βάθος αφού έτσι έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα δυνατότητα καθαρισμού, μειώνουν την ταχύτητα και αυξάνουν τον χρόνο  όπου τα νερά θα διοχετευθούν στον σωληνα   απορροής  αυξάνοντας την υδατοχωρητικότητα και μειωνουν την πιθανότητα πλημμύρας  
        Το έδαφός που θα χρησιμοποιήσουμε καλό είναι να είναι αμμώδες αμμοπηλώδες με αρκετή οργανική ουσία (τουλάχιστον 5%) και το δυνατόν ουδέτερο PH ώστε να έχουμε πολύ καλή ανάπτυξη του φυτικού υλικού αλλά και εύκολη αποστράγγιση του νερού που δέχεται ο χώρος .
            Με βάση την παραπάνω μελέτη (Scharenbroch et al (2016) )  σε ανάλογες κατασκευές στο Morton Arboretum τα δέντρα μέσω της διαπνοής αποδίδουν το  46-72% των εισροών νερού  Η αποθήκευση και την απαλλαγή του εδάφους ήταν ελάχιστες, αντιπροσωπεύοντας το 4,5 - 10% και 0,02 έως 1,7% των εισροών νερού, αντίστοιχα. Υπάρχει και ένα μη μετρήσιμο  που αντιπροσωπεύει το 18-49% των εισροών νερού. Είναι πιθανό να οφείλεται σε ένα συνδυασμό της διαπνοής των θάμνων και ποωδών φυτών, αποθήκευσης στα φυτά, πιθανά απώλειες στην μέτρηση των εισροών και το ποιο σημαντικό στην Εξάτμιση .
       Βρήκαν ότι ορισμένα είδη δέντρων συνέβαλαν ανάλογα με τρείς παράγοντες  περισσότερο : «(i) το ποσοστό της στοματικής αγωγιμότητας (ενδεικτική του ρυθμού διαπνοής ), (ii) συνολική έκταση των φύλλων (LIFO)και ώριμο μέγεθος του δέντρου, και (iii) την υγεία και την κατάσταση του δέντρου         Aπό τα είδη που μετρήθηκαν, o δρυς  (Quercus macrocarpa), είχε την  μεγαλύτερη στοματική αγωγιμότητα από τα άλλα 6 είδη (Acer Campestre L., Acer miyabei «Morton» Acer x freemanii 'Jeffersred », Carpinus caroliniana« Walter », Cercis canadensis L. και Syringa pekinsis «Morton»).Επίσης τα δέντρα που αναπτύχθηκαν σε Βioswales είχαν συνολικά καλύτερη ανάπτυξη από δέντρα δείκτες 

Βιβλιογραφία :
May, P. B.; Breen, P. F.; Denman, L. (2006). “An Investigation of the Potential to Use Street Trees and Their Root Zone Soils to Remove Nitrogen from Urban Stormwater.” In: Delectic, Ana (Editor); Fletcher, Tim (Editor). 7th International Conference on Urban Drainage Modelling and the 4th International Conference on Water Sensitive Urban Design; Book of Proceedings. [Clayton, Vic.]: Monash University: 109-116.
Scharenbroch, Bryant C. , Justin Morgenroth, and Brian Maule. 2016. Tree Species Suitability to Bioswales and Impact on the Urban Water Budget. J. Environ. Qual. Jan 45(1):199-206.

http://www.deeproot.com/blog/blog-entri/research-shows-trees-in-bioswales-provide-significant-stormwater-benefits?platform=hootsuite

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου