Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

160 καινοτόμες ιδέες παρουσιάζονται από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα!


Οι καινοτόμες έρευνες που εκπονήθηκαν στα 11 Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσιάζονται στις 10 και 11 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης ΑγροΕΤΑΚ και αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Ζωική παραγωγή
2. Φυτική παραγωγή
3. Δασική έρευνα
4. Έδαφος - νερό
5. Τεχνολογία τροφίμων
6. Αλιεία
7. Αγροτική Οικονομία

πηγη:γφβοτανική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου