Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Felixx develops a catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience- Κατάλογος Λύσεων Βασισμένων στο Οικοσυστημα(ΛΒΟ) και Πρασινές Υποδομές για την Αστική Ανθεκτικοτητα


Κατάλογος Λύσεων Βασισμένων στο Οικοσυστημα(ΛΒΟ) και Πρασινές Υποδομές για την Αστική Ανθεκτικοτητα
    Η Felixx Landscape Architects ανέπτυξε «Ένα κατάλογο λύσεων που βασίζονται στη φύση για την αστική ανθεκτικότητα» με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Παγκόσμια Υπηρεσία για Μείωση και Ανάκτηση Καταστροφών (GFDRR), σε συμμετοχή με τους Nelen & Schuurmans, UNStudio, 
Ο κατάλογος κυκλοφόρησε επίσημα κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη. Μπορείτε να κατεβάσετε μια ολοκληρωμένη έκδοση του καταλόγου από το Open Knowledge Repository της Παγκόσμιας Τράπεζας


 Διαφορετικοί τύποι πόλεων με βάση τη θέση τους στη λεκάνη απορροής του ποταμού. Η κατάλληλη  Φυσική Λύση  μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πόλης όπως οι υδρολογικές συνθήκες. © Felixx

Οπτικοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός οικοσυστήματος NBS. © Felixx


Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για Λύσεων Βασισμένων στο Οικοσυστημα(ΛΒΟ) στις πόλεις, οι σχεδιαστές και οι πολιτικοί εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη γνώση για το πότε και πώς να  συνεργάζονται με τη φύση. Ο κατάλογος ΛΒΟ παρέχει καθοδήγηση, παραδείγματα πραγματικού κόσμου και τεχνική βοήθεια για να βοηθήσει στον εντοπισμό εφικτών επενδύσεων με βάση τη φύση που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της αστικής ανθεκτικότητας.

Η δύναμη των Λύσεων Βασισμένων στο Οικοσυστημα(ΛΒΟ)
Στο παρελθόν, οι κοινωνίες έδιναν βαρος  σε βαριά έργα υποδομής για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους. Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η υποδομή αποσύνδεσε τις πόλεις από το φυσικό περιβάλλον  και τις ιδιότητές του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές φυσικές προκλήσεις την ίδια στιγμή και στον ίδιο τόπο. Οι μεμονωμένες λύσεις υποδομής δεν παρέχουν πλέον επαρκή προστασία από πολλαπλούς κινδύνους.

«Αντί να κλιμακώνουμε τις μάχες μας ενάντια στις φυσικές δυνάμεις, πρέπει να στραφούμε ουσιαστικά προς έναν τρόπο συνεργασίας με τη δύναμη της φύσης. Οι ανθρώπινες και οι οικολογικές διαδικασίες πρέπει να επανασυνδεθούν, αντί να διαιρεθούν περισσότερο. – Michiel Van Driessche, Felixx.

Σχηματική ενότητα (ΛΒΟ) σε κλίμακα πόλης. © Felixx


Σχηματική ενότητα NBS σε κλίμακα γειτονιάς. © Felixx

Αξίες ΛΒΟ
Οι ΛΒΟ  μπορεί να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες και οφέλη ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η μεταφορά της φύσης στα αστικά πρανή  ή η φύτευση περισσότερων δέντρων σε πάρκα και χώρους πρασίνου, μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη ζέστη, καθώς και να μειώσει τις πλημμύρες και την ξηρασία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις  περιοχές για κοινωνικές επαφές με ανεση στην Φυση, και ενθαρρύνοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, οι ΛΒΟ δημιουργουν μια ευεργετική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και των οικολογικών διαδικασιών, επιτρέποντας στα αστικά περιβάλλοντα να ενσωματώσουν και τα δύο και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις αλλαγές που σχετίζονται με το κλίμα μακροπρόθεσμα.  Πχ τα δεντρα δεν κανουν μια μονο Λιτουργιαόπως δροσιμό , αλλα καθαριζουν και τον αέρα, δεσμέυουν διοξείδιο του Ανθρακα, μειώνουν την θερμοκρασίας, βοηθουν στην αποστραγγιση ομβρίων, εμπλουτιζουν τον υδροφόρο οριζοντα κτλ Ένα δείγμα σημαντικών πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους οι ΛΒΟ  λύσεις σε κτηρια . © Felixx


Οπτικοποίηση  ΛΒΟ κτιριακών λύσεων στο αστικό πλαίσιο. © FelixxΟπτικοποίηση  ΛΒΟ κτιριακών λύσεων στο αστικό πλαίσιο. © FelixxΠροσέγγιση  με βάση το Τοπίο και την Φυτοκάλυψη
    Ο κατάλογος των ΛΒΟ σηματοδοτεί τη λεκάνη απορροής στον πολεοδομικό σχεδιασμό από την προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στη μηχανική, προς την εστίαση σε εξαιρετικά λειτουργικά φυσικά τοπία. Η χρήση των ΛΒΟ τοποθετεί τους αρχιτέκτονες τοπίου στην πρώτη γραμμή της κλιματικής προσαρμογής. Η νέα προσέγγιση ΛΒΟ  οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες αρχές:

 •     Κάθε ΛBO είναι συγκεκριμένη  για συγκεκριμένη τοποθεσία και χρήση . Η επιλογή του κατάλληλου ΛΒΟ βασίζεται στις φυσικές ιδιότητες του νερού, των εδαφών, των δέντρων, της βλάστησης και της τοπογραφίας κάθε τοποθεσίας.
 •     Κάθε ΛΒΟ είναι μέρος ενός μεγαλύτερου φυσικού συστήματος. Ένα επιτυχημένο ΛΒΟ συμβάλλει στην ενσωμάτωση της τοποθεσίας του στο ευρύτερο οικοσύστημα της πόλης και της περιοχής. Ακόμη και ένα αυτόνομο ΛΒΟείναι ενσωματωμένο στο φυσικό πλαίσιο της πόλης.
 •     Κάθε λειτουργική ΛΒΟ είναι αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής, πολυμερούς διαδικασίας και προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Η δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας, πολυδιάστατου τοπίου απαιτεί τη συμβολή των γεωτεχνκών, των  μηχανικών, άλλων επιστημόνων και των ίδιων των κοινοτήτων.

Ένα δείγμα σημαντικών οφελών που μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους τα αστικά δάση. © Felixx

Μια πανοραμική άποψη των ΛΒΟ που απεικονίζει το αστικό πλαίσιο και τη σύνδεση με το δομημένο περιβάλλον, τυπικά τοπογραφικά προφίλ και ρυθμίσεις και μια αντιπροσωπευτική χωρική κλίμακα των ΛΒΟ σε μια αστική περιοχή. © Felixx
 

Τεχνικό προφίλ Διεργασίες NBS. © Felixx

«Γνωρίστε πού βρίσκεται ως υποδομή  η πόλη σας και ανακτήστε τη λογική της θέση σε σχέση με το ευρύτερο περιφερειακό οικοσύστημα. Η αποκατάσταση αυτής της σχέσης μπορεί να κάνει τις πόλεις μας πιο υγιείς και ασφαλείς». – Eduardo Salinas, Felixx.

 Κατηγορίες Υποδομές ΛΒΟ 
    Ως ένα βαθμό, η θέση και η ποιότητα ζωής  μιας πόλης καθορίζει την καταλληλότητα των τύπων ΛΒΟπου υπάρχουν. Για να βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων, ο κατάλογος περιέχει δεκατέσσερις κατηγορίες ΛΒΟ, που κυμαίνονται από Αστικά Δάση, Κτηριακές Πρασινές υποδομές, Κήποι Βροχήςκαι SuDS έως περιοχές βιοσυντηρησης, χωροι ανασχεσης πλημμύρας ποταμών , Μανγκρόβια δαση και αμμώδεις ακτές. Αυτές τις ονομάζουμε Κατηγορίες υποδομών ΛΒΟ. Κάθε  κατηγορία υποδομής περιγράφεται, οπτικοποιείται και αξιολογείται ως προς την ικανότητά της με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Διαδικασίες- σχετικές με την ανθεκτικότητα, τις λειτουργίες και τα οφέλη των ΛΒΟ, συμπεριλαμβανομένης του καθαρισμου ατμόσφαιρας, της ψύξης και της δέσμευσης άνθρακα.
 2. Λειτουργίες – ογκομετρική/ποσοτική ικανότητα ρύθμισης των επιπτώσεων πιθανών φυσικών κινδύνων.
 3. Οφέλη – ικανότητα των ΛΒΟ να παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μείωση του κινδύνου πλημμύρας, θερμικού στρες, βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της βιοποικιλότητας.
 4. Καταλληλότητα – περιβαλλοντικές, τεχνικές και αστικές απαιτήσεις για την υλοποίηση καθώς και πληροφορίες για τη συντήρηση και το κόστος.
 5. Πρακτική ΛΒΟ – βασικά παραδείγματα (σε παγκόσμιο επίπεδο) με σχετικά διδάγματα σχετικά με κοινωνικές, οικονομικές πτυχές και εκτιμήσεις διακυβέρνησης.


Οι δεκατέσσερις τυπολογίες – οι λεγόμενες «Οικογένειες NBS». © Felixx

Η Παγκόσμια Τράπεζα και οι ΛΒΟ
    Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας θα απαιτήσει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, πολλές από τις οποίες είναι δαπανηρές και θα απαιτήσουν μεγάλες επενδύσεις. Στις αστικές περιοχές, οι ΛΒΟ μπορεί να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε κλιματικούς κραδασμούς, φέρνοντας παράλληλα πρόσθετα οφέλη για τις ευάλωτες κοινότητες και το περιβάλλον.

«Η ενσωμάτωση των ΛΒΟ σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι δημιουργικά μεταμορφωτική για τις κοινότητες. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο και απαιτεί τις κατάλληλες γνώσεις και εργαλεία την κατάλληλη στιγμή. Ο κατάλογος των ΛΒΟ με τα ισχυρά σχέδια αρχιτεκτονικής τοπίου είναι ένα τέτοιο εργαλείο που μπορεί να φέρει έμπνευση, παραδείγματα και καθοδήγηση υλοποίησης για πόλεις παγκοσμίως» – Brenden Jongman, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), Παγκόσμια Τράπεζα

    Με την κυκλοφορία του καταλόγου ΛΒΟ στο COP26, η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει τη σημασία των ΛΒΟ ως βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής λύσης για τις συμβατικές γκρι υποδομές. Η δομή του καταλόγου και η εστίαση στην εφαρμογή και την πρακτική των ΛΒΟ υπογραμμίζουν τη σημασία της μετάβασης  από τις θεωρητικές συζητήσεις προς την πραγματική (και παγκόσμια) εφαρμογή.

ς.


Felixx develops a catalogue of Nature-Based Solutions for Urban ResilienceFelixx Landscape Architects developed ‘’A Catalogue of Nature-Based Solutions for Urban Resilience” with the World Bank Group and Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), in participation with Nelen & Schuurmans, UNStudio, Rebel and UNSense. The catalogue was officially launched during the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow. An integral version of the catalogue can be downloaded from the World Bank’s Open Knowledge RepositoryDifferent types of cities based on their location in the river basin. Suitable NBS can be considered dependent on the characteristics of the city such as the hydrological conditions. ©Felixx


Visualization of the benefits of a NBS-ecosystem. © Felixx

Despite the growing worldwide demand for Nature-Based Solutions (NBS) in cities, planners and politicians still have limited knowledge of when and how to build with nature. The NBS catalogue provides guidance, real-world examples and technical assistance to help identify feasible nature-based investments that address the challenges of urban resilience.

The Power of Nature-Based Solutions
In the past, societies put hope in heavy infrastructural works to protect urban environments from natural hazards. To a large extent, this infrastructure disconnected cities from their natural limitations and qualities. Currently we are confronted with a multitude of natural challenges at the same time, and at the same place. Individual infrastructural solutions no longer provide adequate protection from multiple hazards.

‘‘Instead of scaling up our fights against natural forces, we need to fundamentally shift towards a mode of collaboration with the power of nature. Human and ecological processes need to be reconnected, instead of more divided. – Michiel Van Driessche, Felixx.Schematic section of NBS at the city scale. © Felixx


Schematic section of NBS at the neighborhood scale. © Felixx

Values of NBS
NBS can deliver multiple services and benefits simultaneously. For example, bringing nature to the urban embankments or planting more trees in parks and green spaces, can minimize heat, as well as reduce floods and droughts, while improving social amenities and encouraging social interaction at the same time. Moreover, NBS establish a beneficial relationship between the human and the ecological processes, enabling urban environments to integrate both, and successfully cope with climate-related changes in the long run.


A sampling of important benefits that building solutions can provide to people. © FelixxVsualization of building solutions in the urban context. © Felixx
Visualization of building solutions in the urban context. © Felixx


Landscape Approach
The NBS catalogue signals the watershed in urban planning from the predominantly engineering-based approach to the focus on highly functional natural landscapes. The use of NBS positions landscape architects at the forefront of climate adaptation. The new NBS approach is organized around the following principles:

 • Each NBS is site specific. The selection of an appropriate NBS is based on the of natural properties of water, soils, trees, vegetation and topography of each location.
 • Each NBS is a part of a larger natural system. A successful NBS helps integrate its location into the larger ecosystem of the city and the region. Even a stand-alone NBS is embedded the city-wide natural framework.
 • Each functional NBS is a result of an interdisciplinary, multistakeholder process and delivers multiple benefits. Creation of a high quality, multidimensional landscape requires input from the engineers, scientists and communities.A sampling of important benefits that urban forests can provide to people. © Felixx

A bird’s eye view of the NBS illustrating the urban context and the connection with the built environment, typical topographical profiles and settings, and a representative spatial scale of the NBS in an urban area. © FelixxTechnical profile NBS processes. © Felixx

“Know where your city is and recover its logical position in relation to the greater regional ecosystem. Reestablishing this relationship can make our cities healthier and safer.” – Eduardo Salinas, Felixx.

NBS Families
To a degree, the position of a city determines the suitability of NBS types. To help select appropriate NBS the catalogue contains fourteen NBS categories ranging from Urban Forests, Building Solutions, and Wetlands to Bioretention Areas, River Floodplains, Mangrove Forests and Sandy Shores. We call these the NBS families. Each family is described, visualized and assessed for its capacity based on the following criteria:

 1. Processes- relevant for the resilience, functions and benefits of NBS, including infiltration, cooling and carbon sequestration.
 2. Functions – volumetric/quantitative capacity to regulate the effects of potential natural hazards.
 3. Benefits – capacity of NBS to deliver social, economic, and environmental benefits, such as reduction of flood, heat stress risk, human health improvement, job creation and biodiversity enhancement.
 4. Suitability – environmental, technical and urban requirements for implementation as well as information on maintenance and costs.
 5. NBS practice – key examples (worldwide) with relevant lessons learned on social, financial aspects and considerations of governance.


The fourteen NBS typologies – so called ‘NBS Families’. © Felixx

The World Bank and NBS
Tackling climate change and biodiversity loss will require major social, economic and technological changes, many of which are costly and will require large investments. In urban areas, NBS can strengthen resilience to climate shocks while bringing additional benefits for vulnerable communities and the environment.

“Integrating NBS in complex urban settings can be transformational for communities. However, it is not easy and requires the right knowledge and tools at the right time. The NBS catalogue with its strong landscape architecture designs is such a tool that can bring inspiration, examples and implementation guidance for cities globally” – Brenden Jongman, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), World Bank

With the launch of NBS catalogue at COP26 the World Bank Group highlights the importance of NBS as a viable and cost effective alternative for conventional gray infrastructure. The structure of the NBS catalogue and focus on application and practice of NBS families underlines the importance of moving NBS from the theoretical discussions towards actual (and global) implementation.

Felixx and NBS
Felixx has been developing a strong portfolio of NBS in various projects. Successful examples are the waterfront in Shenzhen, Rijnvliet, Edible Neighborhood, and Imagewharf. Projects Campus Eemsdelta, Jonas & Floating Gardens are currently under construction. The NBS catalogue offers us the theoretical basis to further elaborate, expand and intensify the use of NBS in our work.

Image Credits: As captioned

From: https://worldlandscapearchitect.com/felixx-develops-catalogue-of-nature-based-solutions-for-urban-resilience/

 Αναλογα άρθρα:


Αρθρα από τον Οδηγό Διαχείρισης Ομβρίων στην Πόλη 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου