Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Το φυτό που παράγει χαρτί

κεναφ

Ένα φυτό άγνωστο κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, αλλά με μεγάλη προσαρμοστικότητα και δυναμικό παραγωγής βιομάζας στις ελληνικές συνθήκες, έτσι ώστε θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη νέα γεωργική προοπτική της χώρας, αποτελεί το κενάφ, από το οποίο παράγεται άριστο δημοσιογραφικό χαρτί.

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής γεωργίας χαμηλών εισροών που πρέπει να υιοθετήσει και η χώρα μας, πλησιάζοντας προς την αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική το 2013 με τη διακοπή των γεωργικών επιδοτήσεων, είναι αναγκαία η εισαγωγή νέων συστημάτων καλλιεργειών που θα ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και τις περιβαλλοντικές εκροές, και που θα αποδίδουν μεγάλη προστιθέμενη αξία τόσο για παραγωγή τροφής όσο και για παραγωγή ενέργειας ή άλλων βιομηχανικών προϊόντων.

Ένα τέτοιο φυτό είναι και το κενάφ (Hibiscus Canabinnus- Οικ. Malvaceae), το οποίο, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νικόλαος Δαναλάτος, καθηγητής Γεωργίας-διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι ετήσιο φυτό θερμών περιοχών, συγγενές με το βαμβάκι, την μπάμια και τον ιβίσκο.

Καλλιεργείται σε μεγάλο εύρος εδαφο-κλιματικών συνθηκών και, λόγω των περιορισμένων απαιτήσεών του συγκριτικά με άλλα βιομηχανικά φυτά, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αμειψισπορά των μονοκαλλιεργειών.

Χρησιμότητα

Το κενάφ έχει μελετηθεί σε διάφορες χώρες ως πηγή φυτικών ινών και χαρτοπολτού για τη χαρτοβιομηχανία, στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων, αλλά κυρίως για την παραγωγή δημοσιογραφικού χαρτιού άριστης ποιότητας, το οποίο παρουσιάζει άριστη κατακράτηση μελάνης, μεγάλη αντοχή στην τυπογραφική πρέσα μεγάλων ταχυτήτων και δεν κιτρινίζει.

Πειραματικοί αγροί στη Θεσσαλία

Για τους σκοπούς του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού προγράμματος, δοκιμάστηκαν οι δύο σημαντικότερες ποικιλίες του κενάφ παγκοσμίως (Tainnung 2 και Everglades 41) σε πειραματικούς αγρούς της Θεσσαλίας (Βελεστίνο και Παλαμάς Καρδίτσας), την περίοδο 2003-2008.

Τα αποτελέσματα της μεγάλης αυτής ερευνητικής προσπάθειας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς απέδειξαν ότι αυτό το εν πολλοίς άγνωστο φυτό στην Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες προσαρμογής και μεγάλης παραγωγικότητας χαρτοπολτού υψηλής ποιότητας.

Σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας αφορούν στη μελέτη της επίδρασης της ποικιλίας, του χρόνου σποράς, του πληθυσμού φυτών, της άρδευσης και της αζωτούχου λίπανσης στην αύξηση και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Επίσης, λόγω των μειωμένων εισροών που απαιτεί το κενάφ, αποτελεί μια καλλιέργεια ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον και γι' αυτό και οι ειδικοί επιστήμονες προτείνουν την εισαγωγή του κενάφ στις υπάρχουσες αμειψισπορές της χώρας μας, στο άμεσο μέλλον.

Πηγ: http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&cid=17&aid=302720

www.bioprasino.gr

1 σχόλιο: