Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

Η καλλιέργεια της ρίγανης
Η ρίγανη ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae, στο γένος Οriganum. Τα κυριότερα είδη που συναντούμε σήμερα είναι το Οriganum heracleoticum L., O. vulgare L. και το Ο. dubium. Το Οriganum heracleoticum είναι ο ελληνικός τύπος ρίγανης ενώ το Ο. dubium είναι ο αντίστοιχος κυπριακός τύπος. Η κυπριακή ρίγανη χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ξηρικού προϊόντος, ενώ η ελληνική ρίγανη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την παραγωγή ξηρικού, όσο και για την παραγωγή νωπού προϊόντος.


Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις: Η ρίγανη δεν είναι πολύ επιλεκτική όσο αφορά τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, μπορούμε να την συναντήσουμε από παραθαλάσσιες αλλά και σε ορεινές περιοχές. Παρόλα αυτά, προτιμούνται εδάφη μέσης σύστασης, πλούσια που να στραγγίζουν εύκολα, ιδιαίτερα αν η ρίγανη πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νωπού προϊόντος. Όσο αφορά την θερμοκρασία, προτιμείται μια ανάπτυξη σε θερμοκρασιακό εύρος από 18-22 oC για μέγιστη ανάπτυξη, αλλά χαμηλότερες θερμοκρασίες από τους 4 oC μπορεί να είναι καταστρεπτικές για την καλλιέργεια.

Εποχή και τρόπος φύτευσης: Η ρίγανη φυτεύεται από τον Οκτώβριο μέχρι αργά την Άνοιξη προς το τέλη του Απρίλη, αλλά για καλύτερη εποχή θεωρείται αυτή από το τέλος Φεβρουαρίου και μετά. Οι αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των γραμμών είναι στα 50 εκατοστά, ενώ μεταξύ των φυτών πάνω στη γραμμή είναι στα 33 εκατοστά.

Καταπολέμηση ζιζανίων: Η agro-help προτείνει την χρήση κατάλληλων προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, έτσι ώστε να μην προλάβουν να αναπτυχτούν τα ζιζάνια. Ένας άλλος τρόπος είναι η αντιμετώπιση τους με σκάλισμα, τρόπος όμως που μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρός.

Άρδευση: Η άρδευση της ρίγανης πρέπει να είναι περιορισμένη, ακόμη και σε περιοχές όπου η άρδευση χρειάζεται, τότε αυτή πρέπει να γίνεται με μέτρο γιατί η μεγάλες ποσότητες νερού προκαλούν υποβάθμιση του προϊόντος. Η agro-help προτείνει οι αρδεύσεις να σταματούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την συγκομιδή, αναλόγως πάντα με την περιοχή φύτευσης. Επίσης η ρίγανη μπορεί να καλλιεργηθεί και σαν ξηρική καλλιέργεια.

Λίπανση: Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στην ποσότητα της λίπανσης γιατί οι προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων αζωτούχας λίπανσης προκαλούν μείωση των αιθέριων ελαίων στην ρίγανη, άρα υποβάθμιση της ποιότητας της.

Εχθροί και ασθένειες: Δεν απαιτείται αντιμετώπιση τους αφού η καλλιέργεια δεν έχει σημαντικούς εχθρούς και ασθένειες.

Απόδοση: Μετά την εγκατάσταση της, η καλλιέργεια μπορεί να αποφέρει οικονομικό κέρδος για τουλάχιστον μια δεκαετία. Τον 1ο χρόνο αν η εγκατάστασή της καλλιέργειας γίνει την άνοιξη, η απόδοση είναι η ελάχιστη και δεν αξίζει να συγκομισθεί. Όταν η εγκατάσταση της γίνει το φθινόπωρο τότε η απόδοση της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40 κιλά σε τριμμένη ρίγανη. Το 2ο χρόνο η παραγωγή της τριπλασιάζεται, ενώ από τον 3ο χρόνο οι αποδόσεις σε χορτομάζα και τριμμένη ρίγανη φθάνουν στο μέγιστο. Οι αποδόσεις διατηρούνται σταθερές μέχρι και τον 6ο χρόνο ενώ στη συνέχεια αρχίζουν να μειώνονται. Η μέση απόδοση της ξηρικής ρίγανης είναι 97 κιλά/στρέμμα με μέγιστη τα 180 κιλά/στρέμμα ενώ όταν είναι αρδευόμενη οι αποδόσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 300 κιλά/στρέμμα.

Τιμή πώλησης: Στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δείχνουν ότι η τιμή της ρίγανης φαίνεται να σταθεροποιείται τα τελευταία χρόνια με μία μέση τιμή των 1,6 ευρώ το κιλό.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου