Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020

Η πίεση στα δέντρα από τους ισχυρούς ανέμους Η Δενδροκομία στις πόλεις μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής Κεφάλαιο 3ο

Η πίεση στα δέντρα από τους ισχυρούς ανέμους  

Η Δενδροκομία στις πόλεις μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής  Κεφάλαιο 3ο

Το δέντρο  όσο δεν έχει νομικό καθεστώς δεν θα προστατεύεται.

      Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η από κοινού καθιέρωση  νομικών αλλαγών -που θα είναι προιόν διαβουλευσης των επιστημονων όπως Της ΠΕΕΓΕΠ Του ΓΕΩΤΕΕ και του `Κράτους   -που θα επιτρέψουν την πραγματική προστασία των δένδρων. Γνωρίζοντας ότι η εισαγωγή τέτοιων κανονισμών μπορεί να φέρει μαζί και αντιδράσεις από πολλά συμφέροντα, θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για το πώς να δαμάσουμε  τον αυξανόμενο φόβο  από το κινδυνο πτωσεων και να επικοινωνούν σχετικά της προσφοράς και  του ρόλου των δέντρων. Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση των δέντρων στις πόλεις και τα χωριά μας.

Ο Χάρτης της Βαρκελώνης

"Το δέντρο και η πόλη". 
Αναγνωρίζοντας ότι:
Η πόλη χρειάζεται το δέντρο ως βασικό στοιχείο για να εγγυηθεί τη ζωή.
      Η ανάπτυξη του Δέντρου στην πόλη πρέπει να πραγματοποιηθεί με όλη της την πληρότητα, εκμεταλλευόμενη  ό, τι μας προσφέρει και με όλες τις δυνατότητές του, εάν έχει τον χώρο και τις προϋποθέσεις που απαιτεί.
     Το σύστημα των δεντροστοιχιών των πόλεών μας είναι ένα βασικό σύστημα. και ως εκ τούτου, πρέπει να εκτιμηθεί, να προγραμματιστεί και να διαχειριστεί.
   Το δέντρο συμβάλλει στη ρίζωση του πολιτισμού στον κάθε τόπο και στη βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης στο αστικό περιβάλλον, και αυτοί  οι δύο παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη.
    Δεσμευόμαστε. Ως επιστήμονες, ως επαγγελματίες που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά μας γύρω από τις δομές, τις μορφές και τη δυναμική της Πόλης, ως επαγγελματίες των δέντρων, προσωπικά και μέσω των ιδρυμάτων μας για να:
    Τοποθετήσουμε το δέντρο στο βασικό του ρόλο, ως ένας από τους πρώτους πόρους της κληρονομιάς της πόλης.
    Αναπτύξουμε και  να προωθήσουμε, με ολοκληρωμένο και συνεχή τρόπο, πληροφοριών, δεδομένων, τεχνικών διαχείρισης, πρακτικών, διαδικασιών, προϊόντων, υπηρεσιών και προτύπων, που επιτρέπουν την υλοποίηση του Δέντρου στην Πόλη, υπό συνθήκες Ποιότητας και Αξιοπρέπειας.
       ΝΑ Διαδώσουμε, ΝΑ ενημερώσουμε και ΝΑ εκπαιδεύσουμε  το κοινό, των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, των βιομηχανικών τομέων και των τομέων παροχής υπηρεσιών, σχολείων, ινστιτούτων  και πανεπιστήμιων, σχετικά με τη βασική σημασία του δέντρου στη ζωή της πόλης.
       ΝΑ  πραγματοποιηθεί Καθιέρωση πολιτικών, κανονισμών, κανόνων και πρακτικών στη Διοίκηση της Πόλης που να εγγυώνται τις βέλτιστες συνθήκες για τη ζωή του Δέντρου.
      ΝΑ  Επανεξετάσουμε  όλα τα στοιχεία που αποτελούν σήμερα τον αστικό χώρο και σκεφτούμε το μέλλον στην ιδέα, στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στη διαχείριση, στη χρήση και στην επαναχρησιμοποίηση του από τη σκοπιά των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων του
Δικτύου Δεντρων της Πολης μας 

Οι υπογραφόντες, με όλες τις προηγούμενες εκτιμήσεις σεβασμού για το δέντρο 
ώστε να ενσωματωθούν στους κανονισμούς των Δήμων."


Για τη νομοθετική ρύθμιση της διαχείρισης των αστικών δέντρων

        Έχοντας υπόψη όπως αναφέρθηκαν παραπάνω Το ΓΕΩΤΕΕ και οι επαγγελματικοί σύλλογοι της πράσινης υποδομής πρέπει να συντάξουν κείμενο που να παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση του αστικού πρασίνου και οι αρνητικές επιπτώσεις της Κλιματικής αλλαγής στη διαβίωση των κατοίκων στις πόλεις και οι άμεσες λήψεις αποφάσεων και νομοθετικής ρύθμισης

Κείμενο προς το νομοθέτη:
Η σημασία του συστήματος βλάστησης στον αστικό χώρο

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
    Τα πλεονεκτήματα της βλάστησης γενικότερα και των δέντρων στο αστικό περιβάλλον αναγνωρίζονται ευρέως.
       Η βλάστηση είναι μια πολύτιμη «λειτουργία» για τη διαμόρφωση του αστικού μικροκλίματος, για την εξομάλυνση των ακραίων κλιματικών συνθηκών, για την προώθηση της ευημερίας και τη μείωση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που προκύπτουν από τα κύματα καύσωνα και εκτός από αυτά, επίσης βοηθάει στον αισθητικό χαρακτηρισμό για τις  πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά,
        Φυτοκάλυψη από δέντρα μεγαλύτερη από 40% μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του αέρα κατά τουλάχιστον 3,5 0C βαθμούς. Η σκίαση σε κτίρια και σε δάπεδα έχει ήδη δείξει ότι επιτρέπει τοπικές μειώσεις θερμοκρασίας που κυμαίνονται από 11 έως 25 βαθμούς 0C. Η εξομάλυνση των ακραίων θερμοκρασιών μέσω του αστικού πρασίνου είναι, επομένως, ιδιαίτερα σημαντική σε ένα σενάριο αλλαγής του κλίματος (όπως αυτό των τελευταίων χρόνων)  όπου αναμένεται αύξηση της συχνότητας, της διάρκειας και της σοβαρότητας των κυμάτων καύσωνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.                                                                                                                                    
       Επιπλέον, οι πιο μειονεκτούντες πληθυσμοί (για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι ασθενείς ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες ), είναι πιο ευάλωτοι σε αυτού του είδους τις  κλιματικές συνθήκες, ενώ  εκείνοι που έχουν περισσότερη οικονομική δύναμη είναι πιο ικανοί να προσαρμοστούν μεμονωμένα σε αυτές τις συνθήκες. Επομένως, τα κύματα καύσωνα, χωρίς Φυτοκάλυψη  που να ελαχιστοποιεί τη συχνότητα εμφάνισης τους στο δημόσιο χώρο, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής ανισότητας και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευθραυστότητας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
     Το δίκτυο βλάστησης και ειδικά των δέντρων είναι μέρος αυτού που ονομάζεται συμβατικά «αστική πράσινη υποδομή»: μια υποδομή που παρέχει υπηρεσίες οικοσυστήματος στους πολίτες, με ολοκληρωμένο τρόπο, με ρυθμιστικές επιπτώσεις στο κλίμα, τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, την υδρολογία, την προώθηση της αστικής βιοποικιλότητας και της δέσμευσης του  CO2, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση.                                               
     Αυτή η υποδομή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συνέχεια στον αστικό χώρο, παρέχοντας καταφύγιο, χώρους φωλιάσματος και σίτισης (γύρη, φρούτα, σπόρους και ασπόνδυλα) για αμέτρητα είδη ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών και των εντόμων επικονίασης. Επιπλέον, τα  φυτικά υπολείματα  αποκαθιστούν την οργανική ύλη και τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, συμβάλλοντας σε ένα ζωντανό έδαφος και οι κορμοί και τα κλαδιά φιλοξενούν κοινότητες βρυόφυτων (βρύα) και λειχήνων.

Απειλές για αστικά δέντρα
        Οι υπηρεσίες και τα οφέληπου παρέχονται από το Δικτυο    βλάστησης των δέντρων, δηλαδή η μείωση των θερμοκρασιών κατά τη θερινή περίοδο, επιτυγχάνονται αποτελεσματικά μόνο όταν η συγκόμωση αναπτυχθεί καλά, υποθέτοντας  μεταξύ των άλλων παραγόντων, ότι στα άτομα (των δέντρων) διεξάγονται καλλιεργητικές φροντίδες προκειμένου να πλησιάσουν το σχήμα και η πιθανή διάστασή τους στην κατάσταση και στις διαστάσεις που έχουν τα ενήλικα. 
         Ο ρόλος φιλτραρίσματος των ρυπογόνων σωματιδίων, ή ο οικότοπος για τη βιοποικιλότητα, μειώνεται επίσης όταν προκαλείται ζημιά στην κόμη.
     Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της εγγύτητας με τις οικίες ή / και τα οχήματα που σταθμεύουν κάτω από τα δέντρα, προκύπτουν κοινωνικές συγκρούσεις. Πρόκειται για την ανεπιθύμητη σκίαση ορισμένων δέντρων σε σπίτια ή για την πτώση θραυσμάτων η τεμαχίων κλάδων δέντρων σε οχήματα. Αυτές οι συγκρούσεις δημιουργούν πίεση στους διαχειριστές των δημόσιων χώρων πρασίνου, με αποτέλεσμα συχνά τη «καρατόμηση» των ενηλίκων  ατόμων δέντρων ή / και το υπερβολικό κλάδεμα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν υπήρχε σωστός σχεδιασμός χώρων πρασίνου. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο έναν καλό σχεδιασμό του πρασίνου και σχέδιο διαχείρισης του, αλλά και μια σωστή επιλογή των ειδών δέντρων που θα φυτευτούν και μια βαθιά γνώση της δομής  και της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης ενός δέντρου.
         Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες δημόσιες υποδομές – δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αέριου, τηλεπικοινωνίες και άλλα - η επέμβαση στην πράσινη δομή των πόλεων και ειδικότερα στο αστικό πράσινο πρέπει να ρυθμιστεί υπό την επιβολή ποινής για τη ζημία που θα έχει προκληθεί και έχει οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για άτομα και αγαθά, πέρα από να μειωθεί η ικανότητα παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει αυτό, το δέντρο,  λόγω της αποδυνάμωσης του, αν όχι του πρώιμου θανάτου του δείγματος πράσινης επιφάνειας (που σημαίνει ότι χάθηκαν δύο έως τρεις δεκαετίες για την εγκατάσταση  και ανάπτυξη ενός νέου ατόμου πράσινης επιφάνειας).
       Παρόλο που υπάρχει μια ευρεία τεχνική-επιστημονική συναίνεση σχετικά με τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των αστικών δέντρων, που προκύπτουν εδώ και δεκαετίες από διεθνών και εθνικών δημοσιεύσεων, από το χέρι των  επιφανών Γεωτεχνικών, Γεωπόνων  και Δασολόγων, Αρχιτέκτονων Τοπίου, Βοτανολόγων, από το εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας, αυτή η γνώση συχνά αγνοείται από εκείνους που έχουν τη δύναμη να αποφασίσουν σχετικά με αυτό το θέμα.                                                                                                                                            
        Ομοίως, η κοινή γνώμη έχει συχνά μια λανθασμένη αντίληψη για το ποιες είναι οι καλές πρακτικές, υπερασπιζόμενες και αναπαράγοντας δράσεις που έχουν μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά, αλλά που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και που αποδεικνύουν οι ειδικοί στον τομέα.
        Επί του παρόντος, εφόσον το δέντρο δεν προστατεύεται, για λόγους κληρονομιάς ή βοτανικής σημασίας, μέσω του καθεστώτος προστασίας των φυτομνημείων (δέντρα που ταξινομούνται ως δημόσιο συμφέρον ή προστατευόμενα είδη), λαμβάνονται βλαβερές ενέργειες σε ολόκληρη τη χώρα. γενικότητα της κληρονομιάς των δέντρων με δημόσιες απώλειες που προκύπτουν από τη μείωση της λειτουργικότητάς της, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως προκύπτει από την εμπειρία στη χώρα μας, κάθε άτομο με ένα  κοπτικό εργαλείο επιτρέπεται να καταστρέψει σε λίγες ώρες αυτό που χρειάστηκε δεκαετίες για να χτιστεί.
         Δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι μια δραστηριότητα με τόσο σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, όπως η διαχείριση δέντρων σε αστικές περιοχές, να παραμένει ακόμη εκτός οποιουδήποτε ρυθμιστικού νομικού συστήματος.
          Δεν είναι αποδεκτό ότι μόνο δέντρα με σχετικά βοτανικά χαρακτηριστικά – το αξιοσημείωτο μέγεθος και η μοναδικότητα τους - υπόκεινται σε κανόνες που προϋποθέτουν τη διαχείρισή τους, αφήνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων απροστάτευτη και χωρίς νομική προστατευτική ρύθμιση.
           Όπως συμβαίνει στις περισσότερες αστικές υποδομές, είναι απαραίτητο ο νομοθέτης να παρέμβει και να καθορίσει σαφείς κανόνες σχετικά με το ποιος μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα βλάστησης, ποιος εποπτεύει αυτήν τη δραστηριότητα, ποιοι διαπιστεύει, ποιοι κανόνες υιοθετούν και ποιες κυρώσεις για τους παραβάτες.
         Η έλλειψη κανόνων σε αυτόν τον τομέα είναι στην πραγματικότητα μια ανωμαλία. Σε διεθνές επίπεδο, το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δενδροκομικών καλλιεργειών» (https://www.eac-arboriculture.com/eac-intro.aspx) και η «Διεθνής Εταιρεία Δενδροκομίας» (https://www.isa-arbor.com/ ) είναι οντότητες που διαχειρίζονται την πιστοποίηση εργασίας τεχνικών φορέων και διαχειριστών αστικών δενδροκόμων.
Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν αναπτύξει λεπτομερείς κανονισμούς που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα της αστικής δενδροκομίας. Για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε ένα σύνολο ορθών πρακτικών για τη διαχείριση αστικών δέντρων (British Standards BS 3998: 2010 - Tree Works) και εντόπισε αρκετές οντότητες που προωθούν και αναγνωρίζουν τα προσόντα στον τομέα της αστικής δενδροκομίας.

Οι Γεωτεχνικοί της πράσινης υποδομής προτείνουμε να προωθηθεί επειγόντως :
         
         Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητάμε από τους νομοθέτες (σες) να επωφεληθούν επειγόντως και λόγω πίεσης της Κλιματικής Αλλαγής:                       
              Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που θα είναι χρήσιμες στην ανάπτυξη στρατηγικών, σχεδίων δράσης και πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση της συμβολής των δέντρων και του αστικού πρασίνου σε μια βιώσιμη αστική και περιαστική ανάπτυξη.                                                                                 
            Η κυβέρνηση  να διαβουλεύτεί σχετικά με τα σχέδια για την επικαιροποίηση της πολιτικής της μέσω της δημιουργίας μιας νέας στρατηγικής για τα δέντρα και γενικά το αστικό πράσινο.                                                                                                   
        Τα δέντρα είναι ένα μοναδικό φυσικό πλεονέκτημα που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της  καταστροφής της βιοποικιλότητας και των κλιματικών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε.  
         Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της κυβέρνησης θα διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο του καθώς οικοδομούμε καλύτερα και εξασφαλίζουμε μια δίκαιη, πράσινη και ανθεκτική ανάκαμψη από την πανδημία του coronα19.   
         Η ενσωμάτωση των στόχων της στρατηγικής για τα δέντρα με τις ευρύτερες τρέχουσες εργασίες σε αυτούς τους τομείς επιτρέπει ένα συντονισμένο όραμα που προσφέρει πραγματική, βιώσιμη αλλαγή.

Συγκεκριμένα:

1 - Δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αστικών δέντρων, κατ’ αρχάς και σε συνέχεια για το αστικό πράσινο συνολικά.
                                                                                 
2 – Το πλαίσιο αυτό θα καλύπτει τις καλλιεργητικές φροντίδες του αστικού δέντρου  όπως τις εργασίες κλαδέματος, τις μεταφυτεύσεις, προστασία του ριζικού συστήματος  και τα κριτήρια κοπής, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρώπη        
   
3 - Έγκριση κειμένου  αναφοράς  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ  ΟΔΗΓΙΩΝ «Καλών πρακτικών διαχείρισης του αστικού δέντρου» σε εθνικό επίπεδο που θα χρησιμεύει ως αναφορά στην εθνική επικράτεια, που καλύπτει όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση του δένδρου   
                                                                                                        
4 - Η παραδοχή της αρχής ότι οι εργασίες φροντίδας του αστικού πρασίνου στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς κατάλληλα προετοιμασμένους και διαπιστευμένους για το σκοπό αυτό

5 - Η παραδοχή της γενικής αρχής ότι η εποπτεία των διαχειριστικών δράσεων καθώς οι εργασίες φροντίδας των δένδρων πρέπει να είναι ευθύνη Γεωτεχνικών μιας ανεξάρτητης οντότητας από την οντότητα που  αυτήν που εκτελεί.

6 - Η παραδοχή της αρχής της δημοκρατίας και της διαφάνειας στην πρόσβαση και διαβούλευση με πληροφορίες που σχετίζονται με τα σχέδια διαχείρισης των δένδρων   

7 – Η δραστηριότητα της εκτίμησης της σταθερότητας, των φυτικών και φυτοϋγειονομικών συνθηκών των δένδρων αποτελεί αρμοδιότητα των Γεωπόνων και των Δασολόγων   

8 - Αναγνώριση του επαγγέλματος του Δεντροκόμου δεόντως διαπιστευμένου για τη διεξαγωγή εργασιών φροντίδας του δέντρου και δημιουργώντας τη βάση για την ανάπτυξη αυτού του επαγγέλματος.                                                                                             

9 - Ότι η εν λόγω νομοθετική διαδικασία εξετάζει το ενδεχόμενο διαβούλευσης με τεχνικά-επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικοεπαγγελματικές ενώσεις του τομέα, οντότητες που εκπροσωπούν Δήμους, ΜΚΟ και άλλους αρμόδιους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Με τη ρύθμιση της διαχείρισης του αστικού δέντρου. 

Όσο το δέντρο δεν έχει νομικό καθεστώς αυτό δεν θα προστατεύεται.

 

Μ. Καπάνταης Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος                                                     

 τ. Δ/ντης Πρασίνου

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Κλιματική αλλαγή: Δεν θα ρωτάμε πλέον “τί καιρό θα κάνει” αλλά “τί θα προκαλέσει” hellasjournal.com/

Αττική / Μεγάλες καταστροφές από την ισχυρή καταιγίδα-Τρεις τραυματίες

Wind and Trees: Lessons Learned from Hurricanes Mary L. Duryea and Eliana Kampf

www.fnr.purdue.eduTrees και Storms Author Lindsey Purcell, Urban Forestry Specialist, Purdue University Department of Forestry & Natural Resources AGRICULTURE EXTENSION FNR-FAQ-12-

Assessing Damage and Restoring Trees After a Hurricane Urban Forest Hurricane University of Florida/Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) Recovery Program

Le difficoltà dell'arboricoltura in Italia                                                                        In un Paese lento a recepire le novità del settore, l'innovazione è spesso utopia. I problemi territoriali e quelli legati a nuove malattie di Francesco Ferrini

El riesgo potencial del arbolado urbano y la praxis professional                                   Por Pedro Calaza, Vocal de AEPJP y Coordinador de la Comisión de Bosques Urbanos

https://www.researchgate.net/publication/303932946              L'architecture des arbres au service des forestiers

Tree Crown Architecture: Approach to Tree Form, Structure and Performance: A Review Echereme Chidi B., Mbaekwe Ebenezer I. and Ekwealor Kenneth U

Giovanni Morelli SPAZIO, TEMPO, RACCONTO

Arborist Reports are the most common type of report completed at P & A Urban Forestry Consulting

Estado actual del patrimonio arbóreo                                                                            David S. Restrepo ISA Certified Arborist - Tree Risk Assessment Qualified | Certified Tree Climbing-Arborist

Συνέδριο "Το δέντρο και η πόλη". Βαρκελώνη, 2 Ιουνίου 1995

Guidelines on how to manage urban forests A Q&A with Susan Braatz, Forestry Officer, FAO 7 April 2014

 


ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΘΡΑ;

Topping trees is a crime against nature- Η καρατόμηση των δέντρων είναι έγκλημα κατά της φύσης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου