Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Ο Κήπος Βροχής


Ο Κήπος Βροχής 

Ο Κήπος Βροχής είναι ουσιαστικά μία  καινοτομία στον χώρο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου φέρνοντας την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το νερό και είναι μια πράσινη -μπλέ υποδομή (Suds). Η ιδέα της συλλογής του νερού της βροχής και στη συνέχεια η χρήση αυτού, βοηθά στον επαναπροσδιορισμό της άσκοπης σπατάλης του, καθώς δίνεται η ευκαιρία να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και διαχειρίζονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οικολογικής και αισθητικής ποιότητας στον χώρο. Οι κήποι αυτοί είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι στην Αρχιτεκτονική Τοπίου που ως κύριος ρόλος και σκοπός είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το νερό λαμβάνεται από τα κτήρια και τις επιφάνειες που δεν έχουν μεγάλη απορροφητικότητα, και στη συνέχεια αποθηκεύεται με την οπτική που μελετάτα ή απορροφάται  και καταληγει στο υδροφόρο ορίζοντα 

 Παράλληλα όλες αυτές οι εναλλακτικές τεχνικές που έρχονται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης, που στηρίζονται στη χρήση μεγάλων σωλήνων που αυξάνουν τη μεταφορά του απορρέοντος νερού της βροχής και δεν δίνουν καμία βαρύτητα στη βελτίωση της ποιότητάς του. Οι τεχνικές αυτές που μπορούν να αντικαταστήσουν τους μεγάλους αποχετευτικούς αγωγούς, απαιτούν περισσότερο χώρο, όμως είναι  μέθοδοι πολυ λιγότερο δαπανηροί, που παραλληλα βελτιώνουν το περιβάλλον μας και το νερό είτε εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα και   είτε αποθηκεύεται προς επανάχρηση. 

 Τρόποι κατασκευής κήπων βροχής :

  • Ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης (Dry swale)
    Τα ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται κυρίως για την μεταφορά και τον καθαρισμό του νερού της βροχής το οποίο δεν το κατακρατούν, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό το διηθούν στο έδαφος. Τα κανάλια αυτά έχουν μικρό βάθος και κατά τη διέλευση του νερού από την επιφάνεια τους καταφέρνουν να μειώσουν τον όγκο και την ταχύτητά του. Τα κανάλια πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και συγχρόνως λειτουργικά. Ανάλογα με τον τύπο βλάστησης που καλύπτει την επιφάνειά τους χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στα ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης με χλοοτάπητα, για να μεταφέρουν το νερό της βροχής. Τα ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης χρησιμοποιούνται ως υδροφράχτες οπού συντελούν στη μείωση της ταχύτητας, στην αύξηση της διήθησης και στην κατακράτηση των ιζημάτων

    Στα ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης με φυτική βλάστηση  οπού κατακρατούν μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, ίχνη μετάλλων) ενώ συγχρόνως επιβραδύνουν την ταχύτητα του νερού που διέρχεται από την επιφάνειά τους.


  • Ανοιχτά κανάλια περιοδικής κατακράτησης του νερού (Wet swale)
    Τα ανοιχτά κανάλια περιοδικής κατακράτησης των όμβριων υδάτων  σε αντίθεση με τα ανοιχτά κανάλια αποστράγγισης λειτουργούν περισσότερο ως υγρότοποι καθώς το έδαφος τους λόγω της διαφορετικής του σύστασης είναι κορεσμένο στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι τα κανάλια αυτά περιέχουν νερό κατά μεγάλες περιόδους. Όσον αφορά τον σχεδιασμό και αυτά τα κανάλια είναι γραμμικά, οι κλήσεις τους όμως είναι μικρότερες φτάνοντας το 1-2 % για να μπορούν να κατακρατούν το νερό. Το σχήμα τους είναι λιγότερο καναλοποιημένο σε σχέση με τα ξηρά κανάλια. Η βασικότερη όμως διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιέχουν σωλήνα αποστράγγισης


  • Ζώνες βλάστησης (Filter strips)
    Οι ζώνες βλάστησης  είναι φυτεμένες περιοχές με χαμηλή κλίση, σχεδιασμένες για να υποδέχονται άμεσα το νερό της βροχής που απορρέει επιφανειακά από τις σκληρές επιφάνειες. Σκοπός τους είναι να μειώσουν τη ροή του νερού, να το φιλτράρουν από τους ρύπους που περιέχει και να συμβάλλουν στη διήθηση μιας ποσότητας στο υπέδαφος. Σε σχέση με τα ανοιχτά κανάλια απορροής θεωρούνται πιο αποδοτικά καθώς το νερό που απορρέει δεν είναι καναλοποιημένο και κινείται σε πολύ μεγαλύτερο πλάτος. Αποτελούν το πρώτο στάδιο διαχείρισης πριν οδηγηθεί το νερό άλλου τύπου τεχνικές όπως τη βιοκατακράτηση.
 

  • Bιώσιμα συστήματα αστικής αποστράγγισης (SuDS) με κυψέλες δομησης εδάφους 

Ειναι συστήματα δόμησης του εδάφους ώστε να δίνουν χώρο στην απρόσκοπτη και σταθερή ανάπτυξη των δέντρων και πρασίνου  ενω παράλληλα και σημαντικότατους υπόγειους χωρους φυσική διήθηση του νερου Εδω τα νερά που συλλέγουμε μπορούν εύκολα να συγκεκτρωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι σωλήνες αποστράγγισης μπορουν να καταληγουν σε υπόγειές δεξαμενές όπου  το νερό σχετικά  καλά η και πάρα πολύ καλά  φιλτραρισμένο από το χωμα θα είναι έτοιμο για επαναχρησιμοποίηση 


Εδώ στο Βιντεο τροπος δημιουργίας χώρου αποστράγγισης σε δεντροδόχο 


Άρθρο από τον Κωνσταντίνο Τάτση 
kt@topiodomi.gr


 Αναλογα άρθρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου