Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Υπολογισμός λίπανσης με άζωτο ( N ), φώσφορο ( P ) και κάλιο ( K )

Πως γίνεται ο υπολογισμός της λίπανσης με άζωτο ( N ), φώσφορο ( P ) και κάλιο ( K ) ; Γενικά : Κάθε λίπασμα χαρακτηρίζεται καταρχάς µε 3 αριθµούς που δείχνουν την περιεκτικότητα του (%) σε άζωτο (Ν), φώσφορο (P) ( εκφρασµένο ως πεντοξείδιο του φωσφόρου, P2O5 ) και κάλιο (Κ) ( εκφρασµένο ως οξείδιο του καλίου, K2O ), πάντα µε την ίδια σειρά. Σε µερικά λιπάσµατα, ακολουθούν και αριθµοί οι οποίοι αναφέρονται στην περιεκτικότητα του λιπάσµατος και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία, όπως ασβέστιο (Ca) εκφρασµένο ως οξείδιο του ασβεστίου, CaO ) ή µαγνήσιο (Mg) ( εκφρασµένο ως οξείδιο του µαγνησίου, MgO ). Στα λιπάσµατα, τα θρεπτικά στοιχεία δεν απαντώνται µε τη µορφή των οξειδίων αλλά µε την µορφή ιόντων
          Για να βρεθούν οι πραγµατικές περιεκτικότητες του αζώτου, του φωσφόρου, του καλίου, του µαγνησίου, του ασβεστίου και άλλων, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισµοί. Η περιεκτικότητα των λιπασµάτων εκφράζεται σε κιλά ( kg ) του θρεπτικού στοιχείου στα 100 κιλά λιπάσµατος ή αλλιώς µονάδες του θρεπτικού στοιχείου.

Α. Λίπανση με άζωτο ( N )

Σύσταση λίπανσης µε άζωτο 10 µονάδες / στρέµµα 
Συνιστώµενο λίπασµα Θειικό αµµώνιο 21 – 0 – 0

Υπολογισµοί : Οι 10 µονάδες αζώτου είναι 10 κιλά

Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 21 – 0 – 0 περιέχονται 21 κιλά αζώτου 
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 21 – 0 – 0 περιέχονται 10 κιλά αζώτου;

Θα χρησιμοποιηθεί ο μαθηματικός τύπος Χ = M * 100 / Πόπου Μ είναι οι απαιτούμενες μονάδες και Π είναι η αναγραφόμενη περιεκτικότητα του στοιχείου. 


Χ= (100 x 10) : 21 = 47,62 κιλά

 Θα χρησιµοποιηθούν 47,62 κιλά 21 – 0 – 0 στο στρέµµα
ΒΛίπανση με φώσφορο ( P )

1) Σύσταση λίπανσης µε φώσφορο 32 µονάδες / στρέµµα 
    Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό υπερφωσφορικό 0 – 46 – 0

Υπολογισµοί : Οι 32 µονάδες φωσφόρου είναι 32 κιλά

Στο λίπασµα 0 – 46 – 0, το ποσοστό 46% αναφέρεται σε πεντοξείδιο του φωσφόρου 
Θα πρέπει λοιπόν, να υπολογισθεί η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε φώσφορο, δηλαδή 46 x 0,436 = 20,056 
0,436: ο συντελεστής µετατροπής του πεντοξειδίου του φωσφόρου σε φώσφορο )

Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 20,056 κιλά φωσφόρου 
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 32 κιλά φωσφόρου; 

Χ= (100 x 32) : 20,056 = 159,55 κιλά 

Θα χρησιµοποιηθούν 159,55 κιλά 0 – 46 – 0 στο στρέµµα


2) Σύσταση λίπανσης µε φώσφορο εκφρασµένο σε πεντοξείδιο του φωσφόρου ( P2O5) 
    56 µονάδες /στρέµµα 
    Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό υπερφωσφορικό 0 – 46 – 0

Υπολογισµοί 

 Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 46 κιλά P2O5
 Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 46 – 0 περιέχονται 56 κιλά P2O5; 

 Χ= (100 x 56) : 46 = 121,74 κιλά 

 Θα χρησιµοποιηθούν 121,74 κιλά 0 – 46 – 0 στο στρέµµα
  


Γ. Λίπανση με κάλιο ( Κ )

1) Σύσταση λίπανσης µε κάλιο 28 µονάδες / στρέµµα 
    Συνιστώµενο λίπασµα θειικό κάλιο 0 – 0 – 50 

Υπολογισµοί : Οι 28 µονάδες καλίου είναι 28 κιλά 

Στο λίπασµα 0 – 0 – 50 το ποσοστό 50% αναφέρεται σε οξείδιο του καλίου
Θα πρέπει λοιπόν να υπολογισθεί η περιεκτικότητα του λιπάσµατος σε κάλιο, δηλαδή 
50 x 0,83 = 41,5 
0,83: ο συντελεστής µετατροπής του οξειδίου του καλίου σε κάλιο 

Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 41,5 κιλά καλίου 
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 28 κιλά καλίου; 

Χ= (100 x 28) : 41,5 = 67,46 κιλά 

Θα χρησιµοποιηθούν 67,46 κιλά 0 – 0 – 50 στο στρέµµα


2)Σύσταση λίπανσης µε κάλιο εκφρασµένο σε οξείδιο του καλίου ( K2O ) 
     30 µονάδες / στρέµµα 
     Συνιστώµενο λίπασµα τριπλό θειικό κάλιο 0 – 0 – 50 

Υπολογισµοί : 

Στα 100 κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 50 κιλά K2O
Σε πόσα κιλά του λιπάσµατος 0 – 0 – 50 περιέχονται 30 κιλά K2O; 

Χ= (100 x 30) : 50 = 60 κιλά

Θα χρησιµοποιηθούν 60 κιλά 0 – 0 – 50 στο στρέµµα

Πηγή : Ελληνική Δημοκρατία
           Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
           Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών
           και  Ανάλυσης Λιπασμάτων Κρήτης
            Ενημερωτικό Δελτίο - Σύνταξη και επιμέλεια δελτίου:
           Χαράλαμπος Συμινής, Δρ Γεωπόνος, Μ. Δ. Ε.

πηγη: giorgoskatsadonis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου