Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ
Θεόφραστος: (371 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.)
«Ἐν Μιλήτῳ δὲ τὰς ἐλάας, ὅταν ὦσι περὶ το ἀνθεῖν, κάμπαι κατεσθίουσιν, αἱ μὲν τὰ φύλλα αἱ δὲ τὰ ἄνθη, ἕτεραι τῷ γένει, καὶ ψιλοῦσι τὰ δένδρα»· 

= Στην Μίλητο, όταν οι εληές βρίσκονται στην άνθηση, κάμπιες κατατρώγουν άλλες τα άνθη, άλλες τα φύλλα και άλλες γενικώς απογυμνώνουν τα δένδρα ... (Θεόφραστος: Περὶ Φυτῶν Ιστορία, 9).


Το έντομο Πυρηνοτρήτης (Prays oleae), ως προνύμφη, προκαλεί σοβαρές ζημιές στα φύλλα, τα άνθη και τον ελαιόκαρπο. 
Για κάθε ένα από τα όργανα αυτά της εληάς έχει και από μια γενεά. 
Την φυλλόβιο, την ανθόβιο και την καρπόβιο.


                                                                Κωνσταντίνος Θ. Μπουχέλος

Αρθρα του Κ Μπουχέλου:
του Κ.Μπουχελου:

Μια πρόταση για τους φοίνικες

Η «άμπελος του θεού των κεραυνών» και ο καρκίνος

Ακάρεα της σκόνης του σπιτιού


ΕΛΙΑ~Διάφορα Παθογόνα Ελιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου