Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Τεχνικό δελτίο για τους «εχθρούς» των εσπεριδοειδών
/
09.09.2014 09:12


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε τεχνικό δελτίο με γεωργικές προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata): 
Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται μέτριοι πληθυσμοί.

Διαπιστώσεις: Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και μανταρινιάς οι καρποί προσβάλλονται με την αλλαγή του χρώματος (ξεθώριασμα πράσινου χρώματος). Οι προσβεβλημένοι καρποί ωριμάζουν πρόωρα, κιτρινίζουν και πέφτουν.

Οδηγίες:
- Να συνεχιστεί η προστασία στα όψιμα πορτοκάλια που δεν έχουν συγκομιστεί.
- Είναι κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει η καταπολέμηση της μύγας με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης (ετοιμόχρηστες παγίδες προσέλκυσης και θανάτωσης με τη δραστική «δελταμεθρίν»). Οι δολωματικοί ψεκασμοί ξεκινούν 10-15 μέρες πριν το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος των καρποών και σε συνδυασμό με την εφαρμογή της μαζικής παγίδευσης εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη προστασία.
Η καταπολέμηση στοχεύει στη θανάτωση της μύγας πριν προλάβει να ωοτοκήσει στους καρπούς.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii) & ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ ή Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi)

Οδηγίες: Η φθινοπωρινή γενιά των κοκκοειδών βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατάλληλο κλάδεμα και καθάρισμα των δέντρων περιορίζει την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.
- Σε δέντρα όπου διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές συστήνεται ψεκασμός στο διάστημα: 12-15 Σεπτεμβρίου.

Να προτιμηθούν οι θερινοί πολτοί για την προστασία της ωφέλιμης πανίδας. Τα δέντρα πρέπει να είναι καλά ποτισμένα και να βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση για να αποοφευχθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. Σε έντονες προσβολές οι θερινοί πολτοί μπορούν να συνδυαστούν με άλλο εγκεκριμένο σκεύασμα με δοσολογία ανάμειξης 30-50% της αναγραφόμενης δόσης και την ενδεδειγμένη δόση του εντομοκτόνου.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus citri): 

Σε περιοχές με υψηλή υγρασία αναπτύσσονται επιζήμιοι πληθυσμοί που εγκαθίστανται στα σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους ή με φύλλα και κλάδους. Διακρίνεται από τα λευκά κηρώδη νημάτια και τα μελιτώματα (κόλλα) όπου δευτερευόντως αναπτύσσονται μύκητες της καπνιάς (μαυρίλα).

Αντιμετώπιση: Σε οπωρώνες με προσβολή καρπών άνω του 15% συστήνεται άμεση επέμβαση. Όταν ο ψευδόκοκκος συνυπάρχει με τα παραπάνω κοκκοειδή συνιστάται συνδυασμένη αντιμετώπιση.

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ (Phylllocnistis citrella):

Η τρυφερή βλάστηση προσβάλλεται εντονότερα το φθινόπωρο. Κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα (περιορισμός φθινοπωρινών αρδεύσεων και όψιμων λιπάνσεων, κλάδεμα και αφαίρεση λαίμαργων) αποτρέπουν σοβαρές προσβολές στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας. Πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά προσβεβλημένου φυτικού υλικού από  περιοχή σε περιοχή.

Οδηγίες:- Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων και φυτωρίων.

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ: Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) & Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)
Διαπιστώνονται έντονες προσβολές σε δέντρα με πυκνό φύλλωμα και αυξημένη υγρασία. Στα μελιτώδη εκκρίματα των αλευρωδών εμφανίζεται καπνιά. Τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη περιορίζουν τις προσβολές.

Όπου είναι αναγκαία η αντιμετώπιση να προτιμηθούν οι θερινοί πολτοί. Εάν συνυπάρχουν με κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Eutetranychus orientalis):

Παρατηρήθηκε έναρξη της δραστηριότητας του τετρανύχου Eutetranychus orientalis στις περιοχές που είχε εντοπιστεί η
παρουσία του τα προηγούμενα χρόνια (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου).

Είναι τετράνυχος που προκαλεί, κυρίως το φρινόπωρο ταχύτατη αποφύλλωση στα εσπεριδοειδή με μεγαλύτερη προτίμηση στις λεμονιές.

Διαπιστώσεις: Τα προσβεβλημένα φύλλα φέρουν πολυάριθμες χλωρωτικές κηλίδες προσδίδοντας στο δέντρο αργυρόχροη όψη. Στους καρπούς προκαλεί χλωρωτικούς αποχρωματισμούς στα σημεία  προσβολής.

Διαδίδεται κυρίως με τον άνεμο και με τη μεταφορά προσβεβλημένων φύλλων και καρπών.

Οδηγίες: Συστήνεται προσεκτική εξέταση των δέντρων για την εμφάνιση συμπτωμάτων και άμεση αντιμετώπιση.

ΚΑΠΝΙΑ: 
Η καπνιά (μαυρίλα) οφείλεται σε μύκητες που αναπτύσσονται στην επιφάνεια φύλλων και καρπών σαν αποτέλεσμα των άφθονων μελιτωδών εκκρίσεων εντόμων όπως ψώρες, ψευδόκοκκος, εριώδης αλευρώδης, διαλευρώδης.

Οδηγίες: Η αντιμετώπιση της καπνιάς συνδέεται άμεσα με την καταπολέμηση των εντόμων αυτών. Φθινοπωρινοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα σκευάσματα περιορίζουν την ανάπτυξη της καπνιάς και τις σήψεις των καρπών που  προκαλούνται από την φυτόφθορα.


Προτασεις: ψεκασμός με βιολογικά λιπάσματα όπως  προτείνεται και στο 

Εσπεριδοειδή και φυλλοκνίστης Με αυτά καταπολεμούνται οι περισσότερες ασθένειες 

Κ. Τατσης...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου