Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Συγκρίνοντας τις αποδόσεις της βιολογικής και συμβατικής γεωργίας

των 
 • Verena Seufert, 
 • Navin Ramankutty
 • Jonathan A. Foley

 • Sensitivity study of organic-to-conventional yield ratios.
 •       Πολυάριθμες αναφορές έχουν τονίσει την ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων:  


 •        H γεωργία πρέπει να ανταποκριθεί στην διπλή πρόκληση της σίτισης ενός αυξανόμενου πληθυσμού, με την αυξανόμενη ζήτηση για
 •  κρέας  υψηλής θερμιδικής αξίας , ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της  .
        H Βιολογική γεωργία-ένα σύστημα που αποσκοπεί στην παραγωγή τροφίμων με την ελάχιστη βλάβη στα οικοσυστήματα, ζώα ή ανθρώπους-συχνά προτείνεται ως λύση  . 
        Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η βιολογική γεωργία μπορεί να έχει χαμηλότερες αποδόσεις και κατά συνέπεια χρειάζονται περισσότερη γη για να παράγουν το ίδιο ποσό των τροφίμων, όπως τα συμβατικά αγροκτήματα, με αποτέλεσμα την πιο εκτεταμένη αποψίλωση των δασών και την απώλεια της βιοποικιλότητας, και υπονομεύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη των βιολογικών πρακτικών  .
        Εδώ χρησιμοποιούμε μια περιεκτική μετα-ανάλυση για να εξετάσουμε τη σχετική απόδοση  των βιολογικών και συμβατικών γεωργικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυσή των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι, συνολικά,οι αποδόσεις για τα οργανικά  είναι συνήθως χαμηλότερα από  τις αποδόσεις για τα συμβατικά .
          Αλλά αυτές οι διαφορές αποδόσεων είναι ιδιαίτερα συσχετιζόμενες,  με το σύστημα καλλιέργειας και τα χαρακτηριστικά του τόπου, και κυμαίνονται από 5%-χαμηλότερες οργανικές αποδόσεις- (αρδευόμενα όσπρια και πολυετή φυτά  σε αλκαλικά εδάφη), 13% χαμηλότερες αποδόσεις (όταν οι καλύτερες οργανικές πρακτικές χρησιμοποιούνται), έως 34% χαμηλότερες αποδόσεις (όταν τα συμβατικά και βιολογικά συστήματα είναι πιο συγκρίσιμα). 
          Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με  ορθές πρακτικές διαχείρισης, συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών και τις συνθήκες καλλιέργειας βιολογικών συστημάτων μπορεί έτσι να ταιριάζουν σχεδόν με τις συμβατικές αποδόσεις, ενώ σύμφωνα με άλλους προς το παρόν δεν μπορεί γίνει αυτό.
       Για τη ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, οι παράγοντες που περιορίζουν  τις οργανικές αποδόσεις πρέπει να κατανοηθούν πληρέστερα, παράλληλα να εκτιμηθούν  τα πολλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη των συστημάτων βιολογικής γεωργίας. •  Influence of N input, soil pH, best management practices, time since conversion to organic management, irrigation and country development. • Comparing the yields of organic and conventional agriculture


  Numerous reports have emphasized the need for major changes in the global food system: agriculture must meet the twin challenge of feeding a growing population, with rising demand for meat and high-calorie diets, while simultaneously minimizing its global environmental impacts12. Organic farming—a system aimed at producing food with minimal harm to ecosystems, animals or humans—is often proposed as a solution34. However, critics argue that organic agriculture may have lower yields and would therefore need more land to produce the same amount of food as conventional farms, resulting in more widespread deforestation and biodiversity loss, and thus undermining the environmental benefits of organic practices5. Here we use a comprehensive meta-analysis to examine the relative yield performance of organic and conventional farming systems globally. Our analysis of available data shows that, overall, organic yields are typically lower than conventional yields. But these yield differences are highly contextual, depending on system and site characteristics, and range from 5% lower organic yields (rain-fed legumes and perennials on weak-acidic to weak-alkaline soils), 13% lower yields (when best organic practices are used), to 34% lower yields (when the conventional and organic systems are most comparable). Under certain conditions—that is, with good management practices, particular crop types and growing conditions—organic systems can thus nearly match conventional yields, whereas under others it at present cannot. To establish organic agriculture as an important tool in sustainable food production, the factors limiting organic yields need to be more fully understood, alongside assessments of the many social, environmental and economic benefits of organic farming systems.
  Influence of different crop types, plant types and species on organic-to-conventional yield ratios. • πηγη: 
 • http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7397/full/nature11069.html
  πληροφορίες 
  http://www.bioprasino.gr/

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου