Κυριακή 8 Απριλίου 2012

Εργασίες στο Αμπέλι τον Μάρτιο- ΑπρίλιοΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : Λήθαργος  
ΛΕΥΚΑ∆Α: Φούσκωµα οφθαλµών
ΚΕΡΚΥΡΑ:  Φούσκωµα οφθαλµών                
ΦΟΜΟΨΗ                                                                                            
Οι µολύνσεις γίνονται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλµών (Στάδιο D)  .  Η βροχή είναι απαραίτητη για να γίνουν µολύνσεις.  
Το µόλυσµα προέρχεται από προσβεβληµένες κληµατίδες που έπρεπε να εξαιρεθούν µε το
κλάδεµαΚαταπολέµηση
Συνιστάται να ακολουθηθεί µία από τις δύο παρακάτω στρατηγικές προληπτικής
αντιµετώπισης: 
− 2  ανοιξιάτικοι ψεκασµοί µε µυκητοκτόνο επαφής (µανκοζέµπ, ντιθιανόν, φολπέτ κ.α.): ο
πρώτος όταν έχουν ανοίξει τα µισά περίπου µάτια (Στάδιο D) και ο δεύτερος όταν το
40% των µατιών βρίσκονται στο στάδιο της έκπτυξης των 2-3 πρώτων φύλλων (στάδιο
Ε)  ή
− Ένας ψεκασµός µε σκευάσµατα που συνδυάζουν το Φοζεθύλ-αλ µε   µυκητοκτόνο
επαφής (φοζεθύλ-αλ +  φολπέτ,  φοζεθύλ-αλ +  µανκοζέµπ,  φοζεθύλ-αλ + 
φλουοπικολίντ κ.α.) στο στάδιο του «ανοίγµατος του µατιού» (Στάδιο D). 
ΩΙ∆ΙΟ
Στο στάδιο έκπτυξης 2-3 φύλλων (Στάδιο Ε) µπορεί να γίνει ένας ψεκασµός µε Βρέξιµο
Θείο. Η πρώτη επέµβαση είναι πολύ σηµαντική όταν την προηγούµενη χρονιά είχαν
παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές ωϊδίου.  
Κατάλληλα φάρµακα :  θείο, µυκλοµπουτανίλ,  συπροκοναζόλ,  πενκοναζόλ,  τεµπουκοναζόλ, 
τριαντιµενόλ,  φενµπουκοναζόλ, τριφλοξυστροµπίν, αζοξιστροµπίν, κρεσοξίµ-µεθύλ, κινοξιφέν, 
µεπτυλντινοκάπ, µετραφενόν, µπουπιριµέιτ, σπιροξαµίν κ.α. βλέπε λίστα.
ΕΡΙΝΩΣΗ
Προκαλεί εξογκώµατα στην άνω επιφάνεια των φύλλων, αντιµετωπίζεται µε ψεκασµό µε
βρέξιµο θείο που συνίσταται για το ωίδιο . 
ΑΚΑΡΙΩΣΗ
Προκαλεί   καθυστερηµένη ανάπτυξη και παραµόρφωση βλαστών (προσοχή το
σύµπτωµα αυτό το προκαλούν και άλλες ασθένειες). Μόνο σε αµπελώνες που διαπιστώθηκε η
ύπαρξη του εχθρού την περασµένη χρονιά να γίνει ψεκασµός µε ειδικό ακαρεοκτόνο (βλ. 
λίστα: Τετράνυχοι)  µέχρι την επίτευξη του σταδίου έκπτυξης 2-3 φύλλων. 
 ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
Σε ορισµένες χρονιές και σε ορισµένους αµπελώνες παρατηρούµε καταστροφή
οφθαλµών από έντοµα που δραστηριοποιούνται κυρίως την νύχτα.   Σε περίπτωση που µε
καταµέτρηση έχουµε περισσότερα από 10-15%  των πρέµνων µε τουλάχιστον ένα οφθαλµό
φαγωµένο δικαιολογείται ένας απογευµατινός ψεκασµός µε κατάλληλο σκεύασµα (βλ λίστα).    


ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Είναι επιβεβληµένος ένας τουλάχιστον ψεκασµός µε βρέξιµο θείο µέχρι την έξοδο
των 2-3 φύλλων που έχει δράση ενάντια στη φόµοψη, το ωΐδιο  και την ερίνωση. Η δόση
πρέπει να κυµαίνεται στα  500-1000 gr/hl  ώστε ο ψεκασµός να είναι σχετικά αποτελεσµατικός
και κατά της Φόµοψης. 
Για το ωΐδιο µπορεί να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα του ανταγωνιστικού µύκητα  
αµπελόµυκες (Ampelomyces)  το οποίο έχει καλύτερη δράση όταν εφαρµόζετε στην αρχή της
προσβολής µε δύο διαδοχικούς ψεκασµούς   και  µε προσθήκη   ενός   προσκολλητικού. Όµως
βροχή µεγαλύτερη των 6 mm  θεωρούµε ότι έχει ξεπλύνει το σκεύασµα γι’ αυτό καλύτερα να
χρησιµοποιηθεί αργότερα που οι βροχές θα αραιώσουν .   


Πηγη : Μinagric

ΠΡΌΤΑΣΗ    
Το βρέξιμο θειάφι είναι πολύ καλη λύση διότι έχει και εντομοαπωθητική και ακαρεοαπωθητική δραση 


www.bioprasino.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου