Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Αστικό πράσινο της Αθήνας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αποκαρδιωτική κατάσταση του πρασίνου (αστικού) της Αθήνας, άμεσα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική κρίση και την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, οδήγησε τη Δ.Ε. του Παραρτήματος Ανατ. Στερεός Ελλάδας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση του δέματος και την προσέγγιση ρεαλιστικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων για τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν η αξιοποίηση της γνώσης, της ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και πείρας των κατ' εξοχήν αρμοδίων για το δέμα γεωτεχνικών επιστημόνων, για την:
- Περιγραφή και καταγραφή της κατάστασης του αστικού πρασίνου της Αθήνας και των γενικών και ειδικών προβλημάτων και παραγόντων που το επηρέασαν και το επηρεάζουν ποσοτικά και ποιοτικά.
- Διερεύνηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και των προοπτικών ανάδειξης, ανάπτυξης και βελτίωσης του πρασίνου της Αθήνας, και
- Χάραξη σε πρώτη προσέγγιση και αδρές γραμμές των βασικών αξόνων μιας ενιαίας ορθής, ρεαλιστικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και του πολίτη "πολιτικής πρασίνου" για την Αθήνα.
Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας αυτής, με την εκπόνηση της μελέτης που ακολουθεί στην οποία καταγράφεται:
- η σημερινή κατάσταση του αστικού πρασίνου της Αθήνας.
- οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην υποβάθμιση του αστικού πρασίνου της Αθήνας και τα προβλήματα, και τέλος
- οι προτάσεις και οι προοπτικές αναβάθμισης του αστικού πρασίνου της Αθήνας.
Το Παράρτημα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, ευελπιστεί ότι το κείμενο αυτό θ' αποτελέσει το πρώτο ερέθισμα για ουσιαστικό διάλογο και δραστηριοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως της Πολιτείας για τη βελτίωση της κατάστασης και αναστροφή της σημερινής εικόνας του αστικού πρασίνου της Πρωτεύουσας.
Για πλήρες άρθρο κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου