Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Έργο Πεζοδρόμησης με συλλογή και αποστράγγιση βρόχινου νερού


Bletchley, Κυκλικός κόμβος Brunel
Τοποθεσία: Bletchley, Milton Keynes


       Ο γενικός σχέδιασμός που έγινε από  το συμβούλιο του  Milton Keynes  ήταν να αναπτυχθεί εκ νέου και να αναγεννηθεί, η περιοχή μέσα και γύρω από το  κέντρο του Bletchley με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ανάπτυξη σιδηροδρομικών ανατολής-δύσης(έργο που αναλήφθηκε Bletchley Fixing the Links) και της νέας οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής,  με μια σειρά έργων για την αναβάθμιση και  τις συνδέσεις πεζών και ποδηλατών μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού Bletchley και του κέντρου της πόλης.


       Σύμφωνα με το NPPF (Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής Σχεδιασμού), η ανάπτυξη του κέντρου της πόλης Bletchley θα επιτρέψει σε νέα καταστήματα, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις να εξυπηρετήσουν τον πληθυσμό των  νέων κατοικημένων περιοχών που θα αναπτυχθούν στο  παραπάνω Σχέδιασμό.


      Προτάθηκε ένας δημόσιος χώρος υψηλής ποιότητας,  για την σύνδεση των κτιρίων με τον δημόσιο χώρο για την αύξηση της προσβασιμότητας   των πεζών παρέχοντας έτσι μια ακμάζουσα και ασφαλέστερη προοπτική για τους χρήστες. Τα σχέδια περιείχαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα υψομετρικά, τις γειτονικές κατασκευές, και τα όρια  του χώρου, τα δέντρα, τη φύτευση και άλλα υπάρχοντα χαρακτηριστικά της Περιοχής.
       Η ποιότητα του των μαλακών και σκληρων υλικών στην κατασκευή  ήταν μια θεμελιώδης συνεισφορά στην τελική αξία του αποτελεσματός.   Ελήφθη επίσης προσεκτική μέριμνα για το πράσινο  όχι μονο για να εχουμε περισσότερο κήπο,  για να  σκιαστεί η στάθμευση στο δρόμο,  για να μειώθεί η επιβάρυνση  στο περιβάλλον, αλλα και γιανα διευκολυνθεί η κυκλοφορία οχημάτων, ανθρώπων,  να διευθετηθούν τα όμβρια ακόμα και από τους δρόμους. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε  στην  συντήρηση  και στο πως το αποτέλεσμα να λειτουργεί μακροπρόθεσμα χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και τα  χαρακτηριστικά του.

         Η GreenBlue Urban μπήκε στην ομάδα για να παρέχει υποστήριξη σχεδιασμού και τεχνική συμβολή στον σχεδιασμό του δεντρώνα. Το έργο άνοιξε μια εξαιρετική ευκαιρία για να συνδυάσει τη φύτευση δέντρων με τις βέλτιστες πρακτικές στον αστικό σχεδιασμό με επικέντρωση  στην διαχείρηση του νερού. Χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα δέντρων RootSpace,  όπου χρησιμοποιήθηκαν  μεγάλοι όγκοι μη συμπιεσμένου εδάφους, με υποστήριξη  και  υψηλή αντοχή στο πεζοδρόμιο,  ενώ παράλληλα  επιτρέπει τη διασπορά και δεσμέυση  πλημμυρών και τον αερισμό στο έδαφος.

            Ένα από τα βασικά κριτήρια επιτυχίας για τη μακροχρόνια αποστράγγιση  νερού στο έδαφος,   είναι η διατήρηση της μη συμπιεσμένης δομής του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι οι μακρο πόροι καθώς και οι μικρο πόροι, τόσο κρίσιμοι για τη μεταφορά και αποθήκευση νερού και του αέρα στο έδαφος,  θα προστατεύονται. Η σύνθεση και η εγκατάσταση του εδάφους είναι επομένως ένας τομέας στον οποίο το GreenBlue προσφέρει υποστήριξη και παρέχει καθοδήγηση, καθώς είναι θεμελιώδες τόσο για την υγεία των δέντρων όσο και για την απόδοση της διαχείρησης των ομβρίων.


Διαχείριση νερού Πλημμυρών / Βιώσιμα συστήματα αποχέτευσης και αποστράγγισης
          
          Η παραδοσιακή αποχέτευση των ομβρίων υδάτων δεν υπολόγιζε  τη μαζική αστικοποίηση στο σχεδιασμό της, αλλά τα προηγμένα συστήματα  GreenBlue Urban  ...


           Στο συγκεκριμένο έργο  Bletchley, η σχεδιάση των λάκκων φύτευσης  δέντρων, με μια αρθρωτή, κλιμακωτή κατασκευή ζώνης ανάπτυξης ρίζας επέτρεψε τη σύνδεση των χώρων των  δέντρων, κάτω από το έδαφος και μπορεί να συγκρατήσει μεγάλο όγκο νερού καταιγίδας.   Σε αυτό το έργο, το σύστημα έχει οκτώ δέντρα και έχει ελάχιστη συνδυασμένη χωρητικότητα νερού 19.511 λίτρα. Αυτό σημαίνει 2438 λίτρα δέσμευση  πλημμυρικού νερου ανά δέντρο.

      Αυτή η ποσότητα  νερού είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη λόγω απορρόφησης , αλλά η τρέχουσα μεθοδολογία υπολογισμού εξασφαλίζει ένα βασικό όγκο στον οποίο μπορούν να βασίζονται οι σχεδιασμοί. Η ποσότητα αυτή   δεν επιμετρά την δεσμευση νερού από την κόμη των  δέντρων (το οποίο μπορεί να αντιπροσωπεύει το 70% της πρώτης ώρας ενός συμβάντος βροχής) ή τη διήθηση και κορεσμό του εδάφους, η οποία είναι μεταβλητό σε σχεση με την θεση και το είδος του εδάφους.
       

        Όπως συχνά υπενθυμίζουμε στους μελετητές ένα από τα υπέροχα πράγματα σχετικά με τη χρήση δέντρων σε αυτήν την εφαρμογή είναι ότι κάθε χρόνο το δέντρο μεγαλώνει, ο όγκος της κόμης  αυξάνεται  με αποτέλεσμα και η ικανότητα παρακολούθησης και δεσμέυσης  νερού βροχοπτώσης αυξάνεται!


      Ο Μίλτον Κινς ολοκλήρωσε επιτυχώς αυτό το σχήμα και εγκατέστησε αυτό που μπορεί αναμφισβήτητα να περιγραφεί ως ένα πραγματικά πολύπλευρο παράδειγμα πράσινης και μπλε υποδομής. Εάν κάποιος θεωρήσει τα πολλαπλά οφέλη που αποφέρουν τα δέντρα στον αστικό χώρο, ιδίως στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στην αύξηση της αξίας των ακινήτων και σε πολλά άλλα οφέλη για την υγεία και την κοινωνική συνοχή, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο που θα μπορούσε να φέρει την ισοδύναμη αξία και όφελος για τον αστικό χώρο.
Bletchley, Brunel Roundabout

Location: Bletchley, Milton Keynes
Milton Keynes Councils’ Master Plan was to redevelop and regenerate land in and around Bletchley Town Centre building on the opportunities created by the development of east-west rail and the work undertaken in the Bletchley Fixing the Links project a series of works to up-grade the pedestrian and cyclist links between Bletchley Rail Station and the town centre.
In line with the NPPF (National Planning Policy Framework), development of Bletchley town centre would enable new shops, services and facilities to serve the population of the proposed new residential areas identified in Plan.
A high quality public realm was proposed to develop the relationship of buildings to the public realm to increase pedestrian activity thus providing a thriving and safer outlook.  The plans held detailed information relating to ground levels, adjoining developments and site boundaries to trees, planting and other existing features on site and surrounding areas.
The quality of hard and soft landscape was a fundamental contribution to the value of the development. Not just to soften the landscape and shield street parking, careful consideration was taken regarding the daily burden to the environment such as the movement of vehicles, people, storm water and road gritting. Reflection was also given to the practicality of maintenance over the long term without affecting the quality and visual features.
   
GreenBlue Urban were brought into the team to provide design support and technical input to the tree pit design. The project opened an excellent opportunity to combine tree planting with best practice in water sensitive urban design. By utilising the new RootSpace tree system, large volumes of uncompacted soil could be provided, with a high strength air deck support allowing flood dispersion and air replenishment to the soil zone.

One of the key success criteria for allowing long term water attenuation within soil, is to maintain uncompacted soil structure. This means that the macro pores as well as the micro pores, so critical to water and air transport and storage within the soil, are protected. Soil composition and installation are therefore an area that GreenBlue offer support and give guidance on, as it is fundamental to both tree health and SUDS performance.
      With the Bletchley project tree pit design, a modular, scalable root zone construction allowed tree pits to be linked below ground and can accommodate a large volume of storm water. In this project, the system has eight trees, and has a minimum combined storm water capacity of 19,511 litres. Thats a staggering 2438 litres of attenuation per tree.
         

         This water capacity is likely to be significantly more, but current calculating methodology ensures a baseline figure which engineers can rely on. The figure does not allow for tree canopy interception (which can account for 70% of the first hour of a rain event) or ground percolation and recharge, which is site variable

      As GreenBlue often remind clients one of the wonderful things about using trees in this application is that every year the tree grows, canopy volume expands, and rainfall interception capacity increases!
   
         Milton Keynes have successfully completed this scheme and installed what could arguably be described as a truly multi role example of green and blue infrastructure. If one considers the multiple benefits trees bring to urban space, not least in improving air quality, increasing real estate values and many other health and social economic benefits, it is difficult to imagine anything else that could bring the equivalent value and benefit to the urban realm.
Council: Milton Keynes
Contractor: Ringway Jacobs Ltd
Sub Contractor: Smith Construction Group Ltd

Πηγή : https://www.greenblue.com/gb/case-study/bletchley-brunel-roundabout/
      
Μετάφραση : Κωνσταντίνος Τάτσης   sales@topiodomi.gr 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΘΡΑ:

DRAINAGE at landscape- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

Συλλογή και χρήσεις νερού

Τι είναι η Πράσινη υποδομή για διαχείριση νερού;

ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΩΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ «ΦΙΛΤΡΑΡΕΙ» ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου