Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Πενήντα νοικοκυριά θα παράγουν λίπασμα


                                             Σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων μετέχουν από σήμερα οι κάτοικοι της Λάρισας.

Της Λένας Κισσάβου
Εφημερίδα "Ελευθερία"

Οι περισσότερες δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής και στην ανάπτυξη μιας καλύτερης σχέσεως του ανθρώπου με το περιβάλλον που ζει, διαπιστώνεται ότι ξεκινούν συνήθως
από ιδιωτικές πρωτοβουλίες που μπορεί να είναι και μόνο μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων, για να υιοθετηθούν αργότερα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και να καταλήξουν πολιτικές δράσης της
πολιτείας.
Σίγουρα είναι μακρύς ο δρόμος για να καταλήξουν στο τελικό στάδιο που η πολιτεία θα τις υιοθετήσει, αλλά το σημαντικότερο είναι να δημιουργηθεί η βάση, ο πρώτος πυρήνας, μια φωνή συνείδησης που θα
αφυπνίσει και θα προτείνει έναν καλύτερο τρόπο ζωής, ένα τρόπο ζωής που θα ωφελήσει τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Ένας από αυτούς τους πυρήνες στη Λάρισα είναι ο Σύλλογος «Φίλων του Πηνειού και του παραποτάμιου πολιτισμού», ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία να δώσει μαθήματα ζωής και λύσεις σε περιβαλλοντικά θέματα, ευελπιστώντας να αφυπνίσει τους πολίτες να δείξουν μια πιο φιλική συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον, που θα είναι και μόνο
προς όφελός τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση και πιστός στους στόχους του, ο σύλλογος αυτή την περίοδο κάνει ένα από τα πιο πρωτότυπα για την πόλη και πιο τολμηρά βήματα. Συγκεκριμένα, προωθεί την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης, με στόχο να ξεκινήσει την υλοποίησή της εντός του Ιουνίου.
Σύμφωνα με όσα έχουν προγραμματιστεί: Πενήντα πολίτες θα κληθούν να αγοράσουν (με τιμή κόστους), από έναν κάδο κομποστοποίησης, που θα τον τοποθετήσουν στην αυλή ή στην βεράντα τους. Κάθε τρεις μήνες και για ένα χρόνο, οι ίδιοι θα απαντούν σε ένα ερωτηματολόγιο που θα αφορά πληροφορίες για τη χρήση του κάδου, όπως στην ποσότητα των οργανικών σκουπιδιών που πετούν σε αυτόν, το λίπασμα που παράγεται κ.α.
Μετά το διάστημα ενός χρόνου υλοποίησης του προγράμματος, ο σύλλογος θα καταλήξει σε στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα, χρήσιμα για την επόμενη κίνηση, όπως το αν τα νοικοκυριά είναι έτοιμα να ανταποκριθούν και να συμμετέχουν σε πιο δραστικές λύσεις προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.
Προσεχώς πρόκειται να επιλεγούν οι πενήντα Λαρισαίοι, μεταξύ των εκατό περίπου που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αν και οι δηλώσεις για τη συμμετοχή κι άλλων συνεχίζονται στο σύλλογο.
Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και αυτό σίγουρα είναι το πρώτο θετικό και ενθαρρυντικό στοιχείο για τη πορεία του προγράμματος, που να σημειωθεί ότι υλοποιείται και μόνο από τους πόρους του συλλόγου που προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιάννα Γεροκώστα και η γραμματέας κ. Αγορίτσα Αγραφιώτη, μας μίλησαν γι αυτή την προσπάθεια, για τους στόχους της και τα αποτελέσματα που ευελπιστεί ο σύλλογος να έχει,
μετά την ολοκλήρωσή της.
-Τι είναι οικιακή κομποστοποίηση:
«Ο Σύλλογος προτείνει την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης, μεθόδου διαχείρισης των απορριμμάτων, βασισμένης στην «Αρχή της πρόληψης» και στην«Αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων».
Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης 70-80% των οργανικών της κουζίνας (υπολείμματα τροφών, οικιακά κλαδέματα κ.α.) και του κήπου (κλαδέματα, γκαζόν κτλ.).
Η διαδικασία της οικιακής κομποστοποίησης περιλαμβάνει την χρήση ειδικών κάδων - κομποστοποιητών σε κατοικίες, πολυκατοικίες και μπαλκόνια, στους οποίους τοποθετούνται τα οργανικά υλικά της κουζίνας και μετατρέπονται σε πολύ καλής ποιότητας λιπάσμα - κομπόστ, που μπορεί να διατεθεί στο ίδιο το νοικοκυριό στον κήπο ή τις γλάστρες του κ.α.
Το κομπόστ παράγεται μέσα από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών, έχει πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους καλλιέργεια.
Τα υλικά που μπορούμε να κομποστοποιήσουμε είναι:Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα (ωμά ή βρασμένα), υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά, φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί,
κομμένο γκαζόν κ.λπ., στάχτη (π.χ. από τζάκι), τσόφλια αυγών, χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μαλακές σακούλες), πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολύ υγρό το κομπόστ και θέλουμε ένα μείγμα πιο ισορροπημένο και με μεγαλύτερο αερισμό), υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα γαλλικού καφέ.
Τα οργανικά οικιακά απορρίμματα αποτελούν περίπου το 40-60% του συνόλου των απορριμμάτων που παράγουμε στο σπίτι μας. Από αυτά το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι, κάνοντας κομποστοποίηση, μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών απορριμμάτων μας κατά 35% περίπου. Η κομποστοποίηση είναι μία απολύτως ασφαλής μέθοδος από πλευράς υγείας και πολύ εύκολα μπορεί να τη κάνει πράξη ο καθένας μας στον κήπο του ή στην βεράντα του.
Είναι η εναλλακτική πρακτική στη θέση της ταφής ή της καύσης των οργανικών αποβλήτων. Τα οφέλη της είναι πολλαπλά με κυριότερα, τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των Χ.Υ.Τ.Α και των Χ.Υ.Τ Υ..
Συμβάλει στην αποφυγή του ευτροφισμού των νερών, στη γονιμότητα του εδάφους και στην προστασία του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη που αφορά ολοένα αυξανομένη ευαισθησία των πολιτών σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, και την έμπρακτη διάθεση συνεισφοράς τους προς αυτήν την
κατεύθυνση, το πρόγραμμα προτείνει την υλοποίηση μιας σειράς θετικών μέτρων που στρατεύονται στην ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, στη μείωση των αποβλήτων που παράγονται
στο Δήμο και την αύξηση της εναλλακτικής διαχείρισης (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση).
Επιδιώκει, επίσης, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά της πόλης, την αλλαγή των συνηθειών στον ιδιωτικό βίο και τη δημόσια ζωή, σε μικρά καθημερινά πράγματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Το προτεινόμενο σχέδιο, βασιζόμενο αφενός στη συντονισμένη προσπάθεια και αφ' ετέρου στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αποβλέπει να ενισχύσει πάνω από όλα το σεβασμό στο περιβάλλον και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Με άλλα λόγια, ενθαρρύνει και ωθεί τις ομάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται, να συνειδητοποιήσουν τις προεκτάσεις των δικών τους καθημερινών συμπεριφορών στην προστασία του περιβάλλοντος την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων».
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι κ.κ. Γεροκώστα και Αγραφιώτη, υποστήριξαν ότι: « Με δεδομένα:
α) τα ανησυχητικά στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις επιπτώσεις και την επιβάρυνση του πλανήτη από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων και των αποβλήτων.
β) την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού για τις συνέπειες σε ότι αφορά το οικονομικό κόστος και το περιβάλλον (κόστος μεταφοράς και ενταφιασμού, χρόνια για αποσύνθεση ,συνεχής ανάγκη για νέους ΧΥΤΑ κ.λπ)
γ) την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των πραγματικών αναγκών των καταναλωτών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και πρακτικής καθημερινής συμπεριφοράς φιλικής προς το περιβάλλον .
δ) την προώθηση συντονισμένων δράσεων μεταξύ των δημόσιων φορέων, περιφερειών, δήμων, επιμελητηρίων, καταναλωτικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, έκφραση της οποίας
αποτελούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οικολογικές - περιβαλλοντικές ΜΚΟ, απαραίτητο στοιχείο για την επίλυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ενίσχυση της
σύγχρονης Δημοκρατίας.
ε) τις κοινές διαπιστώσεις για την υπάρχουσα κατάσταση και τη βούληση να υιοθετηθούν θετικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος με την ενεργή συμβολή των πολιτών μέσα από τις μικρές καθημερινές τους συνήθειες.
Και επειδή ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και η αποφυγή των εμποδίων για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων στη Θεσσαλία ,
με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος σε όλη τη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού και με ευρύτερο στόχο την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού, αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος της περιοχής,
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
-μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α./ Χ.Υ.Τ Υ σωστή και πλήρης ενημέρωση του κοινού.
-δημιουργία και εφαρμογή, σε μεγάλη κλίμακα, προγραμμάτων ανακύκλωσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα διάφορα ρεύματα υλικών και προϊόντων.
-ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο της Λάρισας.
-ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των απορριμμάτων
-μετάδοση των εμπειριών και γνώσεων που θα προκύψουν μέσα από το πρόγραμμα σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να επωφεληθούν κι αυτοί από τις καλές πρακτικές που θα αναπτυχθούν»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου