Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Πλάκες με ελεύθερη τοποθέτηση στο έδαφος Β Δάπεδα

 Πλάκες με ελεύθερη τοποθέτηση στο έδαφος 
φωτογραφία OUTSIDE landscape


 
Πάτιο σε κήπο στην Ελαφόνησο(Φωτο:Κ.Τάτσης)
Είναι μια απλή τεχνική  Αποτελείται από τα παρακάτω στάδια :
  1. κοσκίνισμα εδάφους ώστε να μην υπάρχουν πέτρες και να εγκατασταθεί πιθανότητα να "παίζει " μετά η πλάκα
  2. Εξομάλυνση και συμπύκνωση εδάφους
  3. Στρώσιμο της πλάκας με αλφάδι και  συμπλήρωση κενών-αρμών με χώμα 
  4. συνεχής διαβροχή και συμπλήρωση με έδαφος  
Πλάκες Τήνου έτοιμες σε μορφή σκάφης (Φωτογραφία Τοπιοδομή )
         
Αν είναι με μορφή "πάτιο" δηλαδή μονή σειρά πλακών ως βήματά  πρέπει να έχουν απόσταση 60-70 εκατοστά από κέντρο πέτρας-πλάκας  στην επόμενη  ώστε να είναι εύκολο το περπάτημα.
      Ιδανικά οι πλάκες πρέπει να είναι κομμένες με μορφή 'σκάφης" (όπως παραδοσιακά γίνεται)  και να έχουν πάχος από 6 έως 8 εκατοστά ώστε να έχουν καλύτερο "κάθισμα" και ελάχιστη δυνατότητα μετακίνησης
Χρήση  σε κήπο μεικτών δαπέδων  και πέτρες εγκατεστημένες ως σκαλοπάτια  
Πάτιο σε κλίση με εγκατάσταση με άμμο  σε Βίλλα στην Μυκονο (φωτ.ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)


Αρκαδική πέτρα εγκατεστημένη σε πάτιο σε βίλλα στην Ελαφόνησο (Φωτο ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Κωνσταντίνος Τάτσης

Γεωπόνος Κηποτέχνης
ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΘΡΑ:


ΔΑΠΕΔΑ-Ιδιαίτερα δάπεδα για την κηποτεχνία A-Δάπεδά με κυβόλιθο

ΞΥΛΟ- ΔΑΠΕΔΑ Δ

2 σχόλια: