Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

DRAINAGE at landscape- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
            Πάρα πολλές φορές το μητρικό έδαφός  που υπάρχει στον κήπο  η ακόμα και αυτό που έχει έρθει σαν συμπλήρωμα είναι ιδιαίτερα συνεκτικό και δεν αποστραγγίζει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες για τα φυτά μας και τους χλοοτάπητες.Η πιό δόκιμη λύση που μπορούμε να δώσουμε είναι η αποστράγγιση 
        Άλλες λύσεις που βοηθούν είναι  η βελτίωση της αναλογίας κοκκομετρίας του εδάφους με συμπλήρωση  εδάφους με διαφορέτική κοκκομετρία ακόμα και καθαρής άμμου, η προσθήκη οργανικής ουσίας, διαφόρων υλικών όπως περλίτη, ελαφρόπετρα κ.α. 
    H δημιουργία δικτύου αποστράγγισης ακόμα και με συνεργασία με τις παραπάνω μεθόδους  λύνει  τις δυσκολότερες καταστάσεις. 
Στο παρακάτω άρθρο θα δοθούν απλές οδηγίες για κατασκευή συστήματος αποστράγγισης.
             Η αποστράγγιση χρησιμεύει για την απομάκρυνση του νερού από τα στρώματα του εδάφους, με σκοπό την  βελτίωση ανάπτυξη των φυτών  ακόμα και την προστασία  των δομικών στοιχείων ενός κήπου η κοντινών  που έρχονται σε επαφή με  το έδαφός. Αποτελείται από ένα σύστημα φίλτρων και αγωγών με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της. Επίσης για τους ίδιους σκοπούς βοηθά η βελτίωση της αναλογίας κοκκομετρίας του εδάφους με συμπλήρωση άλλου εδάφους όπως άμμου, η προσθήκη οργανικής ουσίας, διαφόρων υλικών όπως περλίτη, ελαφρόπετρα κ.α..
 Πολλές φορές ακολουθούμε σχήματα για να έχουμε την βέλτιστη αποστράγγιση όπως:
  • 1.Αποστραγγιση Ψαροκοκκαλο (γηπεδο Φυτειων Τοπιοδομη ΕΠΕ)
  •  ψαροκόκαλο όπου  μεταφέρουμε από συλλεκτήριους αγωγούς το νερό σε κεντρικό που τον φέρει σε φρεάτιο απαγωγής του.
  • δακτυλιοειδούς αποστράγγισης όπου συλλέγουμε το νερό στην περίμετρο ενός κήπου η ενός  δομικού στοιχείου όπως ενός δαπέδου, κτηρίου  και το απομακρύνουμε ώστε να μην δημιουργεί θέμα σε αυτό .

Πρακτικά  κάθε φορά σχεδιάζουμε τον πιο δόκιμο τρόπο να μεταφέρουμε νερό από το έδαφος  ώστε  αυξηθεί η επιφάνεια αποστράγγισης και να το επαναχρησιμοποιούμε ή να απάγουμε στον κοντινότερο αποδέκτη


Πως σχεδιάζουμε?2. Καναλι με τον Αγωγο αποστραγγισης Φ110
σε μικρό κηπο (Τοπιοδομη ΕΠΕ)


1ο Επιλέγουμε το σημείο εκτόνωσης Αυτό όπως αναφέραμε παραπάνω μπορεί να είναι σημείο συλλογής και επανάχρησης, να δημιουργήσουμε ένα βόθρο,   και από ‘κει με άντληση να μεταφέρεται σε κάποιο δίκτυο όμβριων. Στο σημείο εκτόνωσης πρέπει να βρίσκεται και το χαμηλότερο σημείο του αγωγού αποστράγγισης. Αν έχουμε πρανές η  φυσική κλίση αυτό είναι εύκολο ακολουθώντας την κλίση Αν όχι ο αγωγός πρέπει να έχει κλίση.
3.Ο ιδιος αγωγός και πληρωμενος με σκυρο Οικία στην Πεντέλη ( (Τοπιοδομη ΕΠΕ)
 Επιλέγουμε το Ψηλότερο σημείο όπου θα φτάσει ο αγωγός. Ώστε να σχεδιαστεί η βέλτιστη κλίση Έτσι αν έχουμε απόσταση ψηλότερου από σημείο εκτόνωσης 100 μέτρα και έχουμε δυνατότητα να έχουμε  καλή κλίση λόγο πραγματικής στάθμης εδάφους ή ύπαρξη αποδέκτη σε χαμηλότερο σημείο το σχεδιάζουμε πχ με 1% κλίση, έχουμε διαφορά υψομέτρου ένα μετρό(1μέτρο) Αν δεν έχουμε αυτήν την δυνατότητα οριακά σχεδιάζουμε κατ ελάχιστό 0,5%    οπότε το σκάμμα πρέπει να έχει, σταθερή κλίση 0,5% και συνολική υψομετρική ελάχιστη διαφορά μισού μέτρου .
4. Η πρωτη στρωση με ψιλο βοτσαλάκι 0,6-0.8 στη  βάση (Τοπιοδομη ΕΠΕ)
Πως Κατασκευάζουμε?
5. Τοποθέτηση αγωγου πανω από το βοτσαλάκι (Τοπιοδομη ΕΠΕ)
               Στην χάραξη που έχουμε πραγματοποιήσει δημιουργούμε το ανάλογο σκάμα. Οι διαστάσεις του κυμαίνονται Το πλάτος είναι από 30 εκατοστά και το βάθος κυμαίνεται από την κλίση και με ελάχιστο τα 40 εκατοστά στο ανώτατο σημείο. 
6.Ο αγωγός τυλιγμενος με γεωυφασμα(Τοπιοδομη ΕΠΕ) 
 Διαστρώνουμε γεωυφάσμα στον πυθμένα του σκάμματος στην περίπτωση που το έδαφος αποτελείται από λεπτόκοκκα υλικά.(άργιλος πηλός) Όσο πιο λεπτόκοκκη είναι η σύνθεση του εδάφους τόσο πιο εύκολα το έδαφος μπορεί να εκπλυθεί από τη ροή του νερού και να εισχωρήσει μέσα στο αποστραγγιστικό σύστημα, βουλώνοντάς το σταδιακά. Το γεωύφασμα λειτουργεί ως φίλτρο σε αυτή την περίπτωση. Αν το έδαφος δεν είναι λεπτόκοκκο τότε το στάδιο αυτό μπορεί να παραληφθεί.
             Έπειτα  δημιουργούμε ένα  στρώμα χαλικιού στον πυθμένα.(Εικόνα 4) Με το χαλίκι αυτό διαμορφώνεται βασικά το υπόστρωμα πάνω στο οποίο θα πατήσει ο αποστραγγιστικός σωλήνας-αγωγός. Οι βασικές κλίσεις δίνονται σ’ αυτό το στάδιο.
            Τοποθετούμε  αποστραγγιστικό σωλήνα με κλίση >0,5%.Αν  είναι μικρού μεγέθους η κατασκευή, θα μπορεί να είναι μόνο με βότσαλα η σκύρο χωρίς αγωγό.  Ο αποστραγγιστικός σωλήνας είναι διάτρητος φέροντας στρογγυλές οπές ή σχισμές στην επιφάνειά του. Αν δεν υπάρχει φίλτρο προστασίας από την έκπλυση του εδάφους πάνω και κάτω από το χαλίκι, τότε κρίνεται αναγκαίο να επενδυθεί ο σωλήνας με γεωύφασμα που θα φιλτράρει το νερό από το χώμα στο μέλλον.(Εικόνα 6 & 7) 
7. Τοποθετηση γεωυφάσματος γυρω από τον σωλήνα (Τοπιοδομη ΕΠΕ)
Ο σωλήνας αποστράγγισης συλλέγει το νερό και το οδεύει στο ή στα σημεία εκτόνωσης. Μπορεί να είναι πλαστικός, τσιμεντένιος ή από οπτή γη (κεραμικός). Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικοί σωλήνες από PVC, οι οποίοι μάλιστα είναι και εύκαμπτοι, για να μπορούν να στρίβουν χωρίς τη βοήθεια ειδικών γωνιακών τεμαχίων. Επιπλέον υπάρχουν και διαβαθμίσεις τόσο σε διάμετρο όσο και σε ανθεκτικότητα σε καταπόνηση και βάρος επιχώσεων που εξαρτάται από το βάθος του σκάμματος ή αλλιώς από το ύψος της επίχωσης.
Παράλληλα υπάρχουν ειδικά τεμάχια (ταφ, τάπες στα όρια που διευκολύνουν πολύ στην εργασία μας Το μέγεθος του σωλήνα εξαρταται από το συνολικό μήκος, την πυκνότητα των αγωγών και την επιφάνεια από όπου θα  καλύψουν. έτσι υπολογίζοντας το νερό που θεωρητικά θα δεχθούν σε μια ακραία βροχόπτωση πχ 100mm και έχουμε μια έκταση ενός στρέμματος. Το νερό που θα πρέπει να δεχθεί και μεταφέρει είναι εκατό κυβικά. με μια καθυστέρηση  και αρκετές απώλειες λόγο απορρόφησης και θα επιλέξουμε έναν αγωγό  Φ 200   που υπέρκαλυπτει τις αναγκές αν υπολογίσουμε και την απορρόφηση του εδάφους 
Αποστραγγιστικό δακτυλιοειδες  (Τοπιοδομη ΕΠΕ)

        Αν το δίκτυο έχει σημαντικό μήκος είναι απαραίτητα φρεάτια ελέγχου και καθαρισμού. Μέσω αυτών μπορεί να τοποθετηθεί το ειδικό εργαλείο απόφραξης σε περίπτωση που έχει βουλώσει ο σωλήνας αποστράγγισης.
           Πληρωνουμε το σκάμμα με το χονδρόκοκκο υλικό που προτιμούμε (βότσαλο, σκύρο).που λειτουργεί τόσο ως στρώμα σταλάγματος όσο και ως φίλτρο εδάφους. Είναι δε «φιλτροσταθής»  [Φιλτροσταθή ονομάζονται όλα εκείνα τα κοκκομετρικά μίγματα που είναι αναμεμειγμένα σύμφωνα με τον κανόνα φίλτρου του Terzaghi. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα η διάμετρος των κόκκων του 15% της συνολικής μάζας του μίγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το τετραπλάσιο της διαμέτρου των υπολοίπων κόκκων του 85%. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να φιλτραρισθεί επιτυχώς το έδαφος].
         Αν θέλουμε το νερό να  απορροφηθεί μόνο προς μια κατεύθυνση (ετσι μπορουμε να προστατεψουμε κατασκευές ή την υπερβολική συσσωρευση νερου σε σημεία )  θα πρέπει να τοποθετήσουμε φύλλο όπως πολυαιθυλενίου με επικάλυψη γεωυφάσματος( καλύτερα αντιριζική μεμβράνη)και ετσι προστατεύουμε το σημείο και από το ριζικό σύστημα .  Είναι σημαντικό τα κάθετα φύλλα αποστράγγισης να καταλήγουν στο στρώμα σταλάγματος (χαλίκι) ώστε το νερό μέσω αυτού να καταλήγει στον αγωγό αποστράγγισης.

     ¨Οταν τοποθετούμε το γεωύφασμα αφηνουμε απάνω από το σκάμμα(εικόνα 2)  και κανουμε διάστρωση  του γεωυφάσματος  και πάνω από το χαλίκι. Αυτό κρίνεται αναγκαίο μόνο στην περίπτωση που δεν έχουμε φιλτροσταθή επικάλυψη του αγωγού αποστράγγισης και το υλικό επιχώσεως είναι λεπτόκοκκο. Άλλη λύση είναι η τοποθέτηση του γεωυφασματος γύρω από τον σωλήνα (Εικόνα 6 & 7)  και πληρωση με χονδρόκοκκο υλικό που η κοκκομετρία του όπως γραψαμε παραπανω εχει σχεση με την κοκκομετρία του εδάφους 
Πληρωση σκάμματός με βοτσαλάκι (Τοπιοδομη ΕΠΕ)
       Τέλος κάνουμε επίχωση του ορύγματος σε στρώσεις με τμήμα του χώματος που αφαιρέθηκε κατά τις εργασίες εκσκαφής. Η σε στρώσεις επίχωση βοηθάει στο να μην καταπονείται το σύστημα αποστράγγισης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της. Παράλληλα εκμηδενίζει σχεδόν τον κίνδυνο τραυματισμού της στεγανωτικής στρώσης των τοιχίων.
Συστημα δομησης χωματός και αποστραγγισης(τοπικος βόθρός  ομβρίων της GREEN BLU
          
Μικρός βόθρός ομβρίων για μικρό κήπο

Μπορεί να τοποθετηθεί και δίκτυο αγωγών αποστράγγισης που θα συνδέεται μεταξύ τους και θα παροχετεύει το νερό σε επιλεγμένα σημεία στην περίμετρο του έργου, όπου βρίσκεται ο δακτυλιοειδής αγωγός αποστράγγισης η θα καταλήγει το ψαροκόκκαλο . Κατά συνέπεια η εκτόνωση της επιφανειακής αποστράγγισης μπορεί  να γίνεται και υψηλότερα από τον δακτυλιοειδή αγωγό μέσα στο στρώμα αποστράγγισης (βότσαλο-σκυρο κτλ ). Αν ο χώρος που καταληγει - εκτόνωση - είναι στεγανος  μπορούμε και να αποθηκευουμε νερό για χρήση στην άρδευση 
Κωνσταντίνος Τατσης 
ΜScΓεωπόνος 


DRAINAGE IN THE GARDEN

           Often soil in the garden or even that which has come as a supplement is very cohesive and does not drain, resulting in suffocating conditions for our plants and lawns. The most probable solution we can give is drainage

        Other solutions to help improve soil ratio with soil supplementation with varying granulometry and even pure sand, addition of organic matter, various materials such as perlite, pumice and others.

    The creation of drainage network solves the most difficult situations.

The following article will provide simple instructions for building a drainage system.

             Drainage serves to remove water from the soil layers in order to improve plant growth and even protect the building blocks at a garden. It consists of a system of filters and conduits in order to achieve its purpose. Also for the same purposes it helps to improve the soil grain size ratio by completing other soil such as sand, addition of organic substance, various materials such as perlite, pumice stone etc.

  • 1. "Fishbowl" for a football field(TOPIODOMI LTD)
• «fishbowl» where we transfer water from the collecting ducts to a central one that carries it into a manhole.
• «Ring drain» where we collect the water in the perimeter of a garden or a building element such as a floor, building and remove it so that it does not create a theme in it.
     Practically every time we design the most promising way to transport water from the ground to increase the drainage surface and reuse it or take it to the nearest recipient.

How do we design?
2. Perforated pipe with geotextile(TOPIODOMI LTD)

1.    Selecting the flash point As mentioned above, it may be a point of collection and reuse, create a pond, and from it pumped to a rainfall network. At the point of discharge, the lower point of the drainage pipe must also be located. If we have a natural slope, it is easy to follow the slope. If not, the pipe must be tilted.
2.    We select the Highest Point where the pipeline will reach. So if we have a higher pitch than 100 meters and we have the ability to have a good inclination due to real ground level or the existence of a receiver at a lower point we design eg with 1% slope, we have a difference in altitude of one meter (1 meter) we do not have this option to design a minimum of 0.5% so the pit must have a steady gradient of 0.5% and a total altitude of half a meter.
3.the same pipe with gravel (TOPIODOMI LTD)

How do we Construct?
                In the engraving that we have made, we create the appropriate scale. Its dimensions range The width is from 30 cm and the depth ranges from the slope and with a minimum of 40 cm at the top.
4. the first layer with gravel  0,6-0.8 for base (TOPIODOMI LTD)

          We lay geotextile on the bottom of the pit if the soil is made of fine clay . The finer the soil composition is, the more easily the soil can be washed out of the water stream and penetrated into the drainage system, gradually. The geotextile acts as a filter in this case. If the soil is not finely ground then this stage may be omitted.
5. Pipe over the gravel  (Τopiodomi Ltd)

             Then we create a layer of gravel at the bottom (Figure 4). This gravel essentially forms the substrate on which the drainage pipe-duct is to be pressed. The main gradients are given at this stage.
            We lay a drainage pipe with a gradient of> 0.5%. If it is small in size, it can be only pebbled or non-piped. The drainage tube is perforated carrying round holes or slots on its surface. If there is no ground protection filter above and below the gravel then it is necessary to cover the geotextile tube that will filter the water from the soil in the future (Figure 6 & 7)
6.Pipe with geotextile (Topiodomi ltd) 

           The drain pipe collects the water and travels it to the relief points or points. It may be plastic, cement or ground (ceramic). There are special PVC pipes available, which are also flexible, so they can turn without the help of special corner pieces. In addition, there are gradients both in diameter and resistance to strain and weight of plating depending on the depth of the pit or else on the height of the aperture.
       At the same time there are special pieces (troughs, caps at the limits that make it much easier for us to work) The size of the tube depends on the total length, the density of the pipes and the surface from which they will cover, thus calculating the water that will theoretically receive in extreme rainfall eg 100mm and we have an area of ​​one acre. The water we have to accept and transport is one hundred cubic with a delay and several losses due to absorption and we will choose an Φ 200 conduit that overlaps the needs if we calculate the absorption of soil
Ring type drainage(Τopiodomi ltd)
        If the network is of considerable length, control and cleaning wells are necessary. Through them, the special clogging tool can be fitted in case the drain hose is blocked.
7. Geotextile around the pipe(Tpiodomi Ltd)
           We fill the cake with the coarse material we prefer (pebble, gravel), which works both as a dripping layer and as a soil filter. It is "filter-stable" [Filtrastat are all those granulometric mixtures that are mixed according to the Terzaghi filter rule. According to this rule, the grain diameter of 15% of the total mass of the mixture must not exceed four times the diameter of the remaining grains of 85%. In this way the soil can be successfully filtered].
Fill with gravel (TOPIODOMI LTD)
         If we want the water to be absorbed only in one direction (so we can protect structures or excessive accumulation of water in places) we should place a sheet such as polyethylene with a geotextile coating (better anticorrosive membrane) and thus protect the site from the root system. It is important that the vertical drainage sheets end up in the dripping layer (gravel) so that the water through it will end up in the drainage pipe.
 Drainage and stabilize system by G REEN BLU


     When laying geotextile we leave above the pit (figure 2) and lay the geotextile and over the gravel. This is only necessary if there is no filtration coating of the drainage pipe and the finishing material is fine. Another solution is to place the geotextile around the tube (Figure 6 & 7) and fill it with coarse material that the granulometry as written above is related to soil grain size.
       Finally, we make the topping of the trench in layers with part of the soil that was removed during excavation work. Layer bedding helps to prevent the drainage system from getting tired during the work. At the same time it virtually eliminates the risk of injury to the sealing layer of the walls. 

       
well for small garden 
 A drainage duct network can also be connected to each other and will drain the water at selected points on the perimeter of the project where the drain ring is located or the crustacean will end up. Consequently, the expansion of the surface drainage may be higher than the annular duct within the drainage layer (pebble-concrete etc.). If the space that ends - expansion - is watertight we can also store water for use in irrigation
Kostas Tatsis
MSc Agronomist


Πηγές::


  • https://blog.fantasticgardeners.co.uk/how-when-to-install-a-garden-drainage-system/
  • https://www.dummies.com/home-garden/gardening/how-to-deal-with-drainage-problems-in-the-garden/
  • «Οικοδομική ΙΙ» Εκδόσεις Βιβλιοθήκη Δομικών Κατασκευών. Επιμέλεια: Ε. Μηλιωρίτσας

ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΡΘΡΑ με ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ;

Συλλογή και χρήσεις νερού

Τι είναι η Πράσινη υποδομή για διαχείριση νερού;

ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΩΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ «ΦΙΛΤΡΑΡΕΙ» ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου