Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

70 ΔΙΣ ΕΥΡΩ «ΑΝΟΙΓΟΥΝ» ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΩΣ ΤΟ 2020

70 ΔΙΣ ΕΥΡΩ «ΑΝΟΙΓΟΥΝ» ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΩΣ ΤΟ 2020
Η Ε.Ε χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για την αξία των εφαρμογών Πρασίνου.
Από το Νίκο Θυμάκη, γεωπόνο, εντεταλμένο για δημοσιεύσεις ELCA (thymakis@agroartistico.com)
70 δις ευρώ για έρευνα και καινοτομία στη Βιομηχανία Πρασίνου προβλέπει το πρόγραμμα Horizon 2020. Ο σκοπός είναι να προβληθεί η έρευνα για τον τομέα αυτό στο μέγιστο βαθμό. «Εν τέλει, η Ε.Ε έχει αναλογιστεί την αναγκαιότητα να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη στο αστικό περιβάλλον και αποφάσισε για πρώτη φορά να υποστηρίξει τη θεμελιώδη έρευνα που αφορά σε θέματα πρασίνου και πράσινων πόλεων, μέσα από διαδικασία χρηματοδότησης τέτοιων προγραμμάτων», δήλωσε ο Πρόεδρος της ELCA κ. Emmanuel Mony μόλις έγινε γνωστή η θετική ψήφος για το συγκεκριμένο ζήτημα στις Βρυξέλλες.
Όλα τα χρόνια της ύπαρξής του , αλλά ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ο ELCA συμμετείχε σε εντατικές συζητήσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε κατά τόπους εθνικό επίπεδο για συγκεκριμένα θέματα που θα αφορούσαν σε αυτήν την έρευνα. Αυτά ήταν ο συσχετισμός του Πρασίνου με το ευ ζην των πολιτών καθώς και η επίδραση του αστικού πρασίνου την κλιματική αλλαγή στα διάφορα αστικά περιβάλλοντα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες στο χώρο του πρασίνου ότι μέσα στο πλαίσιο βρίσκεται η επιστημονική έρευνα με θέμα «το πράσινο φέρνει υγεία» και κατ’ επέκταση τη σημασία του αστικού πρασίνου υπό το τρίπτυχο «υγεία, δημογραφική μεταβολή, ευ ζην».
Ο Πρόεδρος κ. Mony καταθέτει ότι «η Βιομηχανία Πρασίνου μπορεί μέσα από ισχυρά επιστημονικά- ερευνητικά δεδομένα να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη πρασίνου στον αστικό ιστό». Και ολοκληρώνει λέγοντας πως «οι κλάδοι της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, της Κηποτεχνίας και κατασκευής αθλητικών χώρων στην Ευρώπη αναμένουν πολύτιμες επιδράσεις από τα αποτελέσματα της στοχευόμενης έρευνας , από τις οποίες ενδεχόμενα θα προκύψουν αναπτυσσόμενες περιοχές ενδιαφέροντος που θα φέρουν δουλειά και νέες αγορές». Για αυτό κι ο πυλώνας αυτός του προγράμματος είναι σημαντικός για το μέλλον της Πράσινης Βιομηχανίας.
Από την 11η Δεκεμβρίου 2013 έχουν ανοίξει οι πρώτες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στο portal του προγράμματος Horizon 2020 και αφορούν όλους τους χώρους (ιδρύματα, funds, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) που είναι δυνατόν να εμπλακούν.

Ο  Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA) είναι το όργανο που κάνει πολιτική για το Πράσινο και τις επιχειρήσεις της «Βιομηχανίας Πρασίνου» της Ευρώπης. Για την Ελλάδα , ο εθνικός εκπρόσωπος είναι η Πανελλήνιας Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου(ΠΕΕΓΕΠ) (www.peegep.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου