Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

KΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: αναγκαστική λύση λιπασματοποίησης


composting_5Τα τελευταία χρόνια, η υπερεκμετάλλευση των εδαφών με την εντατική άσκηση καλλιεργειών, η αυξανόμενη ζήτηση εναλλακτικών λύσεων βιολογικής λίπανσης για την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του CO2 και η εύρεση εναλλακτικών λύσεων για την αποικοδόμηση των παραγόμενων οργανικών υπολειμμάτων τα οποία άρχισαν να αποτελούν επιβάρυνση στον χρόνο λειτουργίας των ΧΥΤΑ, αποτέλεσαν αφορμή για την διεξαγωγή αναγκαστικών εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης των οργανικών υπολειμμάτων.
Η Ελλάδα ως χώρα κατεξοχήν γεωργοδασοπονική διαθέτει μεγάλες ποσότητες φυτικής βιομάζας οι οποίες προέρχονται τόσο από γεωργικά και δασικά οικοσυστήματα όσο και από τους δήμους και νοικοκυριά. Οι ποσότητες αυτές παραμένουν ανεκμετάλλευτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φτηνή πρώτη ύλη για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αειφορική περιβαλλοντική ανάπτυξη των δήμων και γενικότερα στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Η κομποστοποίησηαποτελεί μια απλή διαδικασία, η οποία μιμείται την ίδια τη φύση, μετατρέποντας την νεκρή οργανική ύλη (πεσμένα φύλλα, ξερά κλαδιά κτλ.) με τη βοήθεια των μικροοργανισμών του εδάφους σε οργανικό λίπασμα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες λειτουργικές και φυσικοχημικές μετρήσεις για την παραγωγή υψηλής ποιότητας οργανικού λιπάσματος (κομπόστ). Ενώ πριν την εφαρμογή αυτού, θα πρέπει να ελέγχεται η σταθεροποίηση (ωριμότητα) του προϊόντος κομπόστ και να διεξάγεται υγειονομική εξέταση  για την απομάκρυνση και την αποφυγή εμφάνισης πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών.
Η πραγματοποίηση της διαδικασίας της κομποστοποίησης αποτελεί επίσης, ένα είδος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων, τα οποία με τη μορφή οργανικού λιπάσματος επιστρέφουν στο έδαφος, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γονιμότητα του εδάφους και κατά επέκταση την ανάπτυξη των φυτών.
Οργανικά υπολείμματα                 Αποσύνθεση                         Παραγωγή κομπόστ
photoarthro
Ωφέλειες της χρήσης οργανικών λιπασμάτων (Compost)
-       Εφοδιάζει τις καλλιέργειες με θρεπτικά συστατικά, μέταλλα και ιχνοστοιχεία
-       Βελτιώνει τη γονιμότητα των φτωχών εδαφών
-       Ενισχύει τον αερισμό του εδάφους και βοηθάει στη συγκράτηση του ποσοστού ύδατος στις ρίζες των φυτών
-       Συμβάλει στην ενίσχυση και στην εφαρμογή της αναδάσωσης
-       Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και βοηθάει στην ελαχιστοποίηση της διάβρωσης
-       Ρυθμίζει το Ph του εδάφους
-       Συντελεί στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων καθώς δεν φέρει χημικές ουσίες
-       Συμβάλει στη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων
-       Μειώνει το ποσοστό οργανικών υπολειμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
-       Συντελεί στην ελαχιστοποίηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσω της ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων και της μείωσης εκπομπών CO2.

Τέλος, η κομποστοποίηση αποτελεί μια διαδικασία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για την διαχείριση και αποικοδόμηση οργανικών υπολειμμάτων τόσο σε μεγάλη κλίμακα,  με τη δημιουργία μεγάλων εγκαταστάσεων κομποστοποίησης όσο και σε μικρότερη κλίμακα,  από τον κάθε έναν ξεχωριστά, με την αποικοδόμηση των περίσσιων οργανικών υπολειμμάτων του κήπου (πχ. κλαδιά, γρασίδι κτλ.) σε κάδο κομποστοποίησης ο οποίος διατίθεται στην αγορά ή σε ξύλινο αυτοσχέδιο κάδο από παλέτες και σανίδες.

Αικατερίνη Ε. Ζέρβα
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
MSc. Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου