Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Φυλλολογία

_________________________________________
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Φ Υ Λ Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
Κατασκευάστε ένα μικροσκόπιο...

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ


ΔΙΑΠΝΟΗ


ΣΤΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Η ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ - ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ
Ε Ι Δ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α
Δ Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Α - Φ Υ Λ Λ Α - Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
* Στα διαδραστικά φύλλα εργασίας αξιοποιήθηκαν εικόνες που περιλαμβάνονται
στα κείμενα της "ΦΥΛΛΟΛΟΓΙΑΣ" όπου και αναφέρονται οι πηγές τους.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
 http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/content.htm
www.bioprasino.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου