Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Πρασινη λύση στην οικονομική κρίση
Περίληψη ομιλίας
Η διάδοση και εξάπλωση του πρασίνου,
στα μπαλκόνια και τις βεράντες, στους λοιπούς διαθέσιμους χώρους των κτιρίων και πέριξ αυτών, σε πάρκα και πεζόδρομους μέσα στον ιστό της πόλης καθώς και με την δημιουργία ταρατσόκηπων,
ακόμα και στην σημερινή περίοδο οικονομικής ασφυξίας,
Ø  Μπορεί να δώσει το ζητούμενο, δηλ. οικονομική ‘’ανάσα’’.
Ø  Κατά τρόπο Απόλυτα ανταποδοτικό.
Ø  Χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
Ø  Βελτιώνοντας το ισοζύγιο συναλλαγών. 
Ø  Δημιουργώντας ζωντάνια στην αγορά και ‘’οξυγόνο’’ στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες των συναφών τομέων.
Ø  Αποδίδοντας θετικά αποτελέσματα και στα 3 επίπεδα δραστηριότητας:
1. Σε επίπεδο προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, σε επίπεδο καθημερινής δραστηριότητας.
-       Με την μείωση των αναγκών και δαπανών για την ψύξη και θέρμανση των κατοικιών.
-       Με την αναβάθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας στους χώρους που ‘’πρασινίζουν’’ και προσφέρονται καλύτερα στους πεζούς και τους περιπατητές.
-       Παρέχει ωφέλεια επί καθημερινής βάσεως, θωρακίζοντας με ανθεκτικότητα και αισιοδοξία τον καθημερινό άνθρωπο, βοηθώντας τον στην λήψη ορθών αποφάσεων, παρέχοντας δυνατότητες αναψυχής και συναναστροφής και προάγοντας την κοινωνική συνοχή.
-       Παρέχοντας ακόμη και δυνατότητα οικιακής ‘’μικροπαραγωγής’’, για όσους έχουν την δυνατότητα και την διάθεση να ασχοληθούν.
2. Σε επίπεδο ευρύτερα κοινωνικό και στην αγορά εργασίας.
-       Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στους εμπλεκόμενους κλάδους.
-       Ενισχύοντας την κατανάλωση φυτών και προϊόντων που παράγονται στην χώρα και αποτρέποντας την εξαγωγή συναλλάγματος.
-       Με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων για την παραγωγή των Α΄ υλών και των προϊόντων που θα χρειαστούν για την εξάπλωση των ταρατσόκηπων και των λοιπών χώρων πρασίνου και την ενίσχυση των υφισταμένων.
Γ.3.  Σε επίπεδο ιδιωτικής δραστηριότητας.
-       Ενισχύοντας την προβολή των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προώθησης του πρασίνου με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό το κοινωνικό σύνολο, ωφελούνται ανταποδοτικά από την προτίμηση του κοινού.
Γ.4.  Σε επίπεδο Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
-       Με την μείωση των λειτουργικών εξόδων και του φόρτου στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, λόγω μείωσης  της απορροής των ομβρίων υδάτων.
-       Με την μείωση των αναγκών εισαγωγής ενέργειας, λόγω της προκύπτουσας ενεργειακής εξοικονόμησης.
-       Η οικονομία που επιτυγχάνεται μπορεί, ανέξοδα για το κράτος, να ανταποδοθεί, με την ενίσχυση μέτρων διάδοσης του πρασίνου και των ταρατσόκηπων.
-----------------
Είναι λανθασμένη η προσέγγιση ότι πρόκειται έτσι και αλλιώς για ένα κλάδο ήσσονος σημασίας.
Πρόκειται αντίθετα για ένα κλάδο που αφορά στο 80% του πληθυσμού της χώρας, αυτούς που ζουν δηλ. στις πόλεις,
πράγμα που δείχνει την πελώρια σημασία που εμπεριέχει και το δυνητικό του μέγεθος.
Με την εξέλιξή του στην πρέπουσα κλίμακα,
μπορεί πραγματικά να δώσει μία δυνατή ‘’λύση στην κρίση’’.

Παναγιώτης Ι. Παπαδάκης, Γεωπόνος,   MSc,
Μελετητής και σύμβουλος Παραγωγικών και Ενεργειακών επενδύσεων,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου