Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Mανώλης Καπάνταης

     

 Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
       τ. Δ/ντής Πράσινου 

Εικόνα 1. Φώτο Μ. Καπάνταης


Πώς ορίζετε το αστικό πράσινο και ποια είναι τα συστατικά από τα οποία αποτελείται αυτό;
         Το αστικό πράσινο ορίζεται ως, το σύνολο της βλάστησης εντός του αστικού τοπίου  η μέσα στο περίγραμμα των ορίων της πόλης. Τα πάρκα , τα άλση, οι πλατείες, τα τρίγωνα με πράσινο, οι δενδροστοιχίες, οι νησίδες, οι χώροι άθλησης και οι παιδικές χαρές αλλά και το πράσινο στους ιδιωτικούς χώρους των κτιρίων η γενικά των ακινήτων είναι απλώς υποσύνολα της βλάστησης που αποτελεί στο σύνολο της το αστικό πράσινο. Εντός των πόλεων, η χρήση γης  είναι συνήθως: για κατοικίες, πάρκα, ανοιχτούς χώρους πρασίνου, εμπορικές, βιομηχανικές κ.λπ. Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλες κατηγορίες γης, όπως είναι οι "οικολογικές ζώνες" εντός η στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης.

Ο Σκοπός της δράσης για το αστικό περιβάλλον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
          Οι σχέσεις μεταξύ χώρου πρασίνου και υγείας έχουν συνοψιστεί σε πολλές δημοσιεύσεις (Hartig et al., 2014, Περιφερειακό Γραφείο της ΠΟΥ για την Ευρώπη, 2016). Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο βασίζονται στα συμπεράσματα μιας συνάντησης εμπειρογνωμόνων που συγκλήθηκε από τον ΠΟΥ. Η  διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεντρώθηκε προκειμένου να συζητήσουν την πρακτική πλευρά των παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την αστική υγεία και το περιβάλλον. 
        Αυτή η παρουσίαση της διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων, στοχεύει να υποστηρίξει τους υπευθύνους της διοίκησης στη χάραξη πολιτικής καθώς και τους ασκούντες την πολιτική, μεταφράζοντας τα βασικά συμπεράσματα της ανασκόπησης των ερευνητικών τεκμηρίων και των πρακτικών περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τις παρεμβάσεις στο περιβάλλον στους αστικούς χώρους, σε συνέπειες από αυτή την πρακτική. Ο δημόσιος χώρος διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο ως δυνητικό μέσο στην καθημερινή ζωή. Έτσι, ο δημόσιος χώρος είναι πρωτίστως και πολιτικός χώρος. Η κατάστασή του και τι συμβαίνει σε αυτόν, εκφράζει μια ορισμένη πολιτική κατάσταση της κοινωνίας (τον πολιτισμό της, τη σύλληψη της ιδέας της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ζωής).Εικόνα 2. Φώτο Μ. Καπάνταης
Γιατί είναι τόσο σημαντικό ότι οι αστικοί χώροι πρασίνου πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους;


           Τα επίπεδα στην πόλη όπως, η φύση και συνδέσεις με τους χώρους πρασίνου, οι πεζοί και οι φιλικές προς το ποδήλατο διαδρομές αποτελούν τη βάση για μια πράσινη πόλη. Όχι μόνο για λόγους  χαλάρωσης, αλλά και για προστασία του κλίματος - για παράδειγμα, για τη βιολογική ποικιλότητα στη χλωρίδα και στην πανίδα. Πρέπει να χαραχθεί στη πόλη μια σαφής στρατηγική για τα πολλά διαφορετικά δομικά στοιχεία που θα έρχονται στη συνέχεια μαζί.
          Η ποιότητα και η ποσότητα του δημόσιου χώρου είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες της ποιότητας των ενδιαιτημάτων, του επίπεδου της λειτουργικότητας της αστικής δομής και του επιπέδου διαβίωσης των κοινοτήτων. Οι ανάγκες αυτές μας οδηγούν να χρειαζόμαστε έννοιες όπως: πράσινες διαδρομές οι οποίοι συνδέουν τους χώρους πρασίνου της πόλης αλλά και ευρύτερα με το περιαστικό πράσινο, σύνδεση με τη φύση. Οι δημόσιοι χώροι πρασίνου, συμπεριλαμβάνουν όπως προαναφέραμε  πλατείες, πάρκα, δεντροστοιχίες δρόμους κ.λ.π., είναι ένα από τα στοιχεία διάρθρωση του αστικού τοπίου, συμβάλουν  στην χωρική οργάνωση της πόλης και της αστικής ταυτότητας της, παρέχουν αισθητικές και συναισθηματικές αξίες και έχουν σημαντική επιρροή στις συνθήκες των ενδιαιτημάτων, ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση τους.                          

         Ως εκ τούτου, οι δημόσιοι χώροι πρασίνου είναι μέρος της βιολογικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιά μιας πόλης, αποτελούν δε κληρονομιά γενεών και συμβάλλουν στην επίτευξη των ψυχαγωγικών και περιβαλλοντικών αναγκών της κοινωνίας. Ιδιαίτερα την σημερινή εποχή με την αστυφιλία και την τάση αύξησης του πληθυσμού των πόλεων παγκόσμια.

Εικόνα 3. Από την τοποθεσία Citygreen     


                                              


                                                            

Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι ιδιωτικοί κήποι στην πράσινη υποδομή μιας πόλης;


Εικόνα 4. Φώτο Μ. Καπάνταης                                                                    

Το ιδιωτικό πράσινο μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο υπό προϋποθέσεις.
1.    Τήρηση της νομοθεσίας ΓΟΚ στο κτίριο για τη δημιουργία πρασίνου
2.    Ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» φυτεμένα δώματα, κάθετους κήπους κ.λ.π που όπως αποδεικνύεται και από την έρευνα σε άλλες χώρες, αυτά συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για δροσισμό και θέρμανση στο κτίριο και στην αύξηση επιφανειών πρασίνου στην πόλη.
3.    Δημιουργία πράσινων οάσεων στα μπαλκόνια και όχι την μετατροπή τους σε αποθηκευτικούς χώρους για ντουλάπες και ποδήλατα.
4.    Δαπάνη για τη φροντίδα του ιδιωτικού πρασίνου
Με αυτό τον τρόπο το ιδιωτικό πράσινο είναι η ραχοκοκαλιά και ένας φυσικός εξοπλισμός στις πόλεις μας. Επιπλέον, αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να αναπτυχθεί μεμονωμένα και έτσι να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του.


Δράση πολιτών και οικολογικών οργανώσεων για το πράσινο της πόλης
           Στις χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία κ.λ.π. οι πολίτες έχουν καταλάβει την αξία του αστικού πρασίνου και πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή τους. Στην Γερμανία ο Wagener από το κόμμα των «Πρασίνων» συνοψίζει την πρόταση του για τη δημιουργία ενός κανονισμού για το αστικό πράσινο : «Ένα καταστατικό προστασίας του αστικού πρασίνου χρησιμεύει ως εκ τούτου για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του οικοσυστήματος, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αναζωογόνηση του αστικού τοπίου και τη διατήρηση των τοπικών χώρων αναψυχής, για την προστασία από τις επιβλαβείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ενδιαιτήματά της πόλης, τη διατήρηση ή τη βελτίωση του αστικού κλίματος και τη διατήρηση ενός πρασίνου πλούσιου σε φυτικά είδη ». Το καταστατικό σύμφωνα με τα σχέδια του Κόμματος των Πρασίνων αναφέρεται επίσης σε όλα τα αστικά ακίνητα της πόλης στα οποία θα πρέπει να διατηρηθεί  το υπάρχον πράσινο ή να δημιουργηθεί μια προστατευόμενη περιοχή πρασίνου στο ακίνητο με δέντρα ή θάμνους.                                                                                             
       Η ύπαρξη υγιών δέντρων είναι κρίσιμη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην Καλιφόρνια », δήλωσε η κ. Gonzalez Fletcher. «Και η μεγάλη πλειοψηφία των δέντρων της Καλιφόρνιας βρίσκονται σε αστικές περιοχές. Πρέπει να φροντίσουμε τα δέντρα μας, ώστε να μπορούν να μας φροντίζουν. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε ένα οργανωμένο, στρατηγικό σχέδιο για να βοηθήσουμε το αστικό πράσινο μας όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να ευδοκιμήσει».

Εικόνα 5. Από το αρχείο της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη.

"22 δέντρα απαιτούνται για να καλύψουν τη ζήτηση οξυγόνου ενός ατόμου την ημέρα". Μια έκταση 0,41 εκτάρια φυτεμένη με δέντρα (1 εκτάριο ισούται με 10.000 τετραγωνικά μέτρα, ας πούμε ένα αστικό μίλι), παράγει αρκετό οξυγόνο την ημέρα για τις ανάγκες 18 ατόμων.
" Γνωρίζοντας πόσο οξυγόνο παράγει ένα δέντρο, πρέπει να τους ενθαρρυνθεί   και να προωθηθεί η φύτευση και τη φροντίδα τους και φυσικά, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό επίπεδο για να απαιτήσουν και να υποστηρίξουν οι πολίτες κάθε πρωτοβουλία που αφορά αυτό το θέμα’’. Gustavo Carrasquel.                                                                     
                                                       
Οφέλη από το αστικό πράσινο
       Μετά από όλα αυτά, ας συνοψίσουμε, το αστικό πράσινο μας παρέχει τόσα πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της απορροής ομβρίων υδάτων, τη μείωση των αστικών θερμοκρασιών και την απομόνωση του άνθρακα.
      "Οι αστικές περιοχές με πράσινο χρώμα, όπως οι κήποι, τα πάρκα και οι δασικές εκτάσεις, προσφέρουν πολλά οφέλη στους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα είναι ζωτικά για την άγρια φύση. H βελτίωση της ποιότητας του αέρα, περιορίζει τον αντίκτυπο των υψηλών θερμοκρασιών στη πόλη και ιδιαίτερα τις ημέρες με καύσωνα, ενθαρρύνοντας   τους ανθρώπους να αναλάβουν δραστηριότητα όπως σωματική άσκηση και να μειώσουν την κατάθλιψη. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν με άλλες, πιο εύχρηστες, χρήσεις γης.                                     
       Ωστόσο, υπάρχει μια αρνητική επίδραση, το οικολογικό αποτύπωμα άνθρακα, που αφορά τα έργα πρασίνου, από την παραγωγή φυτών, τη φύτευση, καλλιεργητικές φροντίδες, τη μεταφορά εδαφικού υλικού π.χ. κλάδεμα και τελική απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων. Τα φυτά του αστικού πρασίνου χρειάζονται δεκαετίες για να παράσχουν τις υπηρεσίες οικοσυστήματος τους. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε με τα έργα πρασίνου η τα έργα γενικά, τα φυτά μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν το χρόνο πριν γίνουν "ουδέτερα στο ανθρακικό αποτύπωμα " και να επιμηκύνει τον αριθμό των ετών που μπορούν να προσφέρουν ζωτικής σημασίας οικοσυστημικές υπηρεσίες σε όλους μας.
       Κατά την άποψη μου στα έργα πρέπει να αναφέρεται το οικολογικό αποτύπωμα για τον έλεγχο άσκοπων ενεργειών όπως η χρήση μηχανημάτων.


(Τι είναι το ανθρακικό αποτύπωμα;                                                                                                      
  Το Ανθρακικό Αποτύπωμα υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, εκδήλωση ή προϊόν.  Το αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη και τα έξι αέρια του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κυότο: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο θείο (SF6).                                                                    
 Ένα ανθρακικό αποτύπωμα μετριέται σε τόνους ισοδυνάμου του διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e). Το ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) επιτρέπει τα διαφορετικά αέρια του θερμοκηπίου να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους σε μια βάση υπολογισμού η οποία ως μονάδα μέτρησης έχει τη μια μονάδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το CO2e (ισοδύναμο) υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε τις εκπομπές καθενός από τα έξι αέρια του θερμοκηπίου με το Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη εντός περιόδου 100 ετών (ΔΘΠ). Για την απλοποίηση των εκθέσεων υπολογισμού, εκφράζεται σε όρους συνολικού βάρους διοξειδίου του άνθρακα ή του ισοδυνάμου του και των υπολοίπων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία απελευθερώνονται στο περιβάλλον).
Εικόνα 6. Από την τοποθεσία AGROFORESTALES C.A.


Οφέλη των αστικών δέντρων
Τα μεγάλα αστικά δέντρα είναι εξαιρετικά φίλτρα για τους αστικούς ρύπους και τα λεπτά σωματίδια. Τα δέντρα μπορούν να παρέχουν τρόφιμα, όπως τα φρούτα, τα καρύδια και τα φύλλα. Ο χρόνος που περνάει κοντά στα δέντρα βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία αυξάνοντας το επίπεδο ενέργειας και την ταχύτητα ανάκτησης, μειώνοντας ταυτόχρονα την αρτηριακή πίεση και το άγχος. Δέντρα κατάλληλα τοποθετημένα γύρω από τα κτίρια μπορούν να μειώσουν τις ανάγκες κλιματισμού κατά 30% και να εξοικονομήσουν ενέργεια για θέρμανση κατά 20-50%. Τα δέντρα παρέχουν ενδιαιτήματα, τρόφιμα και προστασία φυτών και ζώων, αυξάνοντας την αστική βιοποικιλότητα ... Η φύτευση δέντρων σήμερα είναι απαραίτητη για τις μελλοντικές γενιές!
http://www.fao.org/forestry/urbanforestry/en
Αξία: Ποσοτικοποίηση των ωφελημάτων του αστικού πρασίνου με τη χρήση της τεχνολογίας
         Για την ποσοτικοποίηση των ωφελημάτων του αστικού πρασίνου το Δημοτικό Συμβούλιο του Λιντς, μαζί με την United Bank of Carbon (UBoC) γράφει  "αναλαμβάνουνε το έργο για να ερευνήσουνε με την χρήση της πλατφόρμα i-Tree Leeds με σκοπό αυτής της προσπάθειας να βγάλουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή  προσέγγιση την  αξία για τα δέντρα της πόλης."Για το ίδιο θέμα ο ειδικός Ε & Α: David Nowak, της Υπηρεσίας  urban forest των ΗΠΑ, αναφέρει:

      Είμαστε καλοί στην ποσοτικοποίηση του κόστους των αστικών δέντρων, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη αρκετά για να ποσοτικοποιήσουμε την πραγματική απόδοση από τα δέντρα. Τα δέντρα δεν μας δίνουν την απόδοση τους σε μετρητά. Αυτή είναι έμμεση, μέσω της βελτίωσης της υγείας, της μειωμένης χρήσης ενέργειας, του δροσισμού των θερμοκρασιών του αέρα στην πόλη  κ.λπ. Έχουμε ποσοτικοποιήσει μόνο τη χρηματική αξία τεσσάρων ή πέντε από αυτά τα οφέλη. Πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε το πιο έμμεσο κόστος που συνδέεται με τα δέντρα (π.χ., επιπτώσεις γύρης στην υγεία).
       Η πεποίθησή μου είναι ότι ο λόγος απόδοσης είναι μεγαλύτερος από έναν εάν οι άνθρωποι επιλέγουν να φυτέψουν δέντρα. Ακόμη και αν δεν ποσοτικοποιούμε τα περιβαλλοντικά οφέλη, υπάρχουν πολλά κοινωνικά οφέλη που προέρχονται από τα δέντρα και τη δενδροφύτευση που οι άνθρωποι επηρεάζουν τις αποφάσεις τους για τη φύτευση δέντρων.

       Για να προτρέψετε τους ανθρώπους να κάνουν κάτι, πρέπει κάνετε κάτι σχετικό με αυτό. Αν πρόκειται για τον κάθε Δήμο, μπορεί να είναι χρήματα. Εάν είναι για ιδιοκτήτη κατοικίας, μπορεί να είναι η χρήση ενέργειας, η αισθητική ή να κάνει το σωστό για τους απογόνους του. Αν είναι τυχαίος πελάτης, είναι καλύτερο να γνωρίζουμε πραγματικά τον πελάτη και τους συγκεκριμένους στόχους του. Μπορεί να μην ενδιαφέρεται για κάποια από αυτά τα οφέλη. Μπορεί να θέλει να κάνει συγκομιδή  ξυλείας ή να έχει κάποιο άλλο κύριο στόχο. Γνωρίζοντας τι είναι σημαντικό είναι απαραίτητο. Η ανθρώπινη υγεία και η ευημερία είναι συναφείς με τους στόχους για τους περισσότερους ανθρώπους.


     Μπορεί το i-Tree να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να βοηθήσει στο σχεδιασμό του κόστους διατήρησης / διαχείρισης του αστικού πρασίνου;


        Θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι για τώρα. 
Μπορούμε να βάλουμε το κόστος τώρα , αλλά βασιζόμαστε στο χρήστη για να το κάνουμε αυτό.   Με το i-Tree, μπορούμε να καθορισουμε τον πληθυσμό των φυτών στο αστικό πράσινο και τα σχετικά οφέλη που παρέχουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της θνησιμότητας και του κόστους των τυπικών ενεργειών διαχείρισης (καλλιεργητικές φροντίδες κοπή και αποκομιδή δέντρων, κλάδεμα, φύτευση, φυτοπροστασία κ.λ.π.), μπορούμε να υπολογίσουμε το ετήσιο κόστος του αστικού πρασίνου για την κάθε πόλη.
Εικόνα 7. Φώτο Μ. Καπάνταης

Ποια είναι τα νέα αναδυόμενα εργαλεία και ποια άλλα στη Διαχείριση του  αστικού πρασίνου;


       Το STEW-MAP (ένα πρόγραμμα δασικής υπηρεσίας USDA που μελετά το καθεστώς περιβαλλοντικής διαχείρισης της πόλης και της κάθε περιοχής και δημιουργεί χάρτες και βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο κοινό) είναι ένα καλό εργαλείο. Η χαρτογράφηση UTC είναι άλλη, η οποία δημιουργεί χάρτες κάλυψης υψηλής ανάλυσης και ένα αρχείο δεδομένων που δείχνει πού βρίσκονται τα δέντρα και πιθανώς που θα μπορούσαν να φυτευτούν νέα. Ένα από τα πιο πρόσφατα εργαλεία του i-Tree, το i-Tree Landscape, ενσωματώνει δεδομένα UTC και πολλούς άλλους χάρτες για να δούμε διάφορες υπηρεσίες και δεδομένα του οικοσυστήματος σε μια περιοχή που έχει επιλέξει ο χρήστης, αυτά θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του τοπικών επιφανειών πρασίνου. Επιτρέπει στους χρήστες να δουν τα ζητήματα που επηρεάζουν το αστικό πράσινο και τους κατοίκους της περιοχής μελέτης και να δώσει προτεραιότητα στις τοποθεσίες αυτές για τις δράσεις στο διαχειριστικό σχέδιο. Δημιουργήθηκε επίσης μια νέα εφαρμογή τηλεφώνου που ονομάζεται MyTree, η οποία σας επιτρέπει να εισάγετε πληροφορίες του τοπικού δέντρου η του κάθε δέντρου στο τηλέφωνό σας και να δείτε την αξία του. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας, μπορείτε να καρφιτσώσετε ή να εισάγετε την τοποθεσία δέντρου, να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις και στη συνέχεια να σας δώσει ένα γράφημα με τα οφέλη του δέντρου.
        Ο Nowak λέει ότι το εργαλείο είναι σημαντικό για δύο λόγους. "Κάποιος, βάζει τα δέντρα στο ίδιο επίπεδο με άλλα στοιχεία [στον προϋπολογισμό], από την άποψη της οικονομίας. Αλλά το πιο σημαντικό, μας επιτρέπει να καταλάβουμε τι υπάρχει εκεί και να κατανοήσουμε τη σημασία του. Βλέπουμε δέντρα όλη την ώρα, απλά δεν τα ποσοτικοποιήσαμε ».
         Στις δράσεις επίσης, είναι η προσπάθεια να προσελκύσουμε τα παιδιά στην αστική δασοκομία. Συνεργαζόμαστε με τους συνεργάτες της Δασικής Υπηρεσίας, το Tree Learning Tree και τα Casey Trees για να αναπτύξουμε οδηγούς διδασκαλίας και εγχειρίδια σπουδαστών ώστε τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία ως μέρος εργασίας στις  τάξεις τους.

Εικόνα 8 . Από την τοποθεσία Source: National Center for Atmospheric Research Severiano Galvdrt, The Denver Post


Τι νομίζετε ότι είναι η πιο πιεστική ανάγκη για έρευνα σχετικά με τα αστικό πράσινο;

Εικόνα 8. Φώτο Μ. Καπάνταης

"θα έκανα κίνηση  για έρευνα στην κοινωνική / ψυχολογική , γιατί εκεί είναι το κενό. Για μένα, τα πέντε κορυφαία οφέλη του αστικού πρασίνου σχετίζονται με:
1) τη χρήση θερμοκρασίας / ενέργειας,
2) κοινωνικές / ψυχολογικές επιπτώσεις.
3) ατμοσφαιρική ρύπανση ·
4) ροές και ποιότητα των υδάτων, και
5) αλλαγή του κλίματος.


Θα ήθελα να μάθω πώς θα ενσωματώνονται τα παραπάνω στις πληροφορίες στο πρόγραμμα i-Tree σχετικά με τις αρνητικές η και καταστροφικές επιπτώσεις, τις φυσιολογικές αντιδράσεις και τις εμπορικές επιπτώσεις των πράσινων τοπίων και τις επιπτώσεις της διάδοσης του ήχου."


Η πόλη του Edmonton στον Καναδά
Το αστικό δάσος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά οφέλη. Έχοντας απογραφεί τα δέντρα μας, το προσωπικό της πόλης ήταν σε θέση να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη αυτά χρησιμοποιώντας το UFORE και το STRATUM λογισμικό μοντελοποίησης
Σχήμα 6. Η ρύπανση που αφαιρείται από τα δέντρα του δρόμου στο Edmonton κάθε μήνα 

Υπολογισμός σε μετρικούς τόνους χρησιμοποιώντας μοντέλο USDA Urban Forest Effects (UFORE), 2009
Το αστικό δάσος του Edmonton αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό δημοτικό περιουσιακό στοιχείο. ποσοτικοποιεί τις υπηρεσίες και τις αξίες του οικοσυστήματος από τη βλάστηση.


Το 2009, το προσωπικό της πόλης ανέλυσε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την αξία και τη δομή ολόκληρου του αστικού δάσους του Edmonton χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα μοντελοποίησης Urban Forest Effects (UFORE). το πρόγραμμα i-Tree Software suite είναι από  της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό παρατηρήσεων πεδίου, μετεωρολογικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τη ρύπανση για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού τρόπου που το αστικό πράσινο καθαρίζει τον αέρα, απομονώνοντας άνθρακα και στη μείωση της απορροής των ομβρίων υδάτων. Το Έντμοντον είναι η πέμπτη πόλη στον Καναδά που χρησιμοποιεί για τις αναλύσεις το πρόγραμμα UFORE.
       
  Στην χώρα μας ο καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου Γρ. Βάρρας έχει δημιουργήσει  λογισμικό που μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στη διαχείριση του αστικού πρασίνου.


Source: National Center for Atmospheric Research Severiano Galvdn, The Denver Post
Evaluating the Use of i-Tree ECO in the Southeastern US Francisco Escobedo, University of Florida; Art Chappelka, Auburn University; Christina Staudhammer, University of Alabama; Henry Mayer, Miami-Dade Extension

STORMWATER RUNOFF REDUCTION = ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
$496,340
CO2: REDUCTION = ΜΕΙΩΣΗ CO2:
$67,558
ENERGY SAVINGS  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
$507,844
PROPERTY VALUE INCREASE = ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
$607,879
AIR QUALITY IMPROVEMENT= ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
$82,042
TOTAL BENEFITS MILLION PER YEAR = ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΑΤ. ANA ETOΣ
1,76 ΕΚΑΤ.

ΠΗΓΕΣ
1.    Evaluating the Use of i-Tree ECO in the Southeastern US Francisco Escobedo, University of Florida; Art Chappelka, Auburn University; Christina Staudhammer, University of Alabama; Henry Mayer, Miami-Dade Extension
1.    United Bank of Carbon (UBoC) and Leeds City Council
2.    Expert Q&A: David Nowak, U.S. Forest Service
3.    Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Σύντομη ενέργεια για τη συνάφεια για τους Urban Green Spaces 6 Ιουλίου 2017
4.    Urban Green Spaces: μια σύντομη περιγραφή για δράση
            Διαβάστε περισσότερα:   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web.pdf?ua=1

5.    Edmonton’s Urban Forest – Taking Root Today for a Sustainable Tomorrow
6.    Quantifying The Economic Value Of Trees To Cities
Green infrastrΆρθρα του Μανώλη Καπάνταη:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου