Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

ΤΟΜΑΤΑ~Αδροφουζαρίωση Τομάτας

Αδροφουζαρίωση Τομάτας


Fusarium oxysporum f.sp racisis lycopersici

Η  αδροφουζαρίωση αποτελεί παράσιτο αδυναμίας. Δηλαδή αν βρεθεί το φυτό σε κακή κατάσταση (θρεπτικό ή υδατικό Stress, κάποια άλλη πάθηση κλπ), τότε το προσβάλει και η αδροφουζαρίωση. Υπάρχει ένα σκεύασμα, το Tachigaren (δραστική ουσία hymexazol), όπου έκανε μερική ανάσχαιση του μύκητα, ενώ το κόστος του ήταν πολύ μεγάλο. Τώρα πλέον, η καλύτερη λύση είναι πριν φυτέψουμε, να κάνουμε απολύμανση με τον ήλιο (ηλιοαπολύμανση). Το Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici, δεν είναι θερμοάντοχο και καταστρέφεται με την ηλιοθέρμανση πολύ εύκολα ...


Καταστροφή του αγγειακού συστήματος των φυτών.
Τομή σε βλαστό τομάτας, όπου παρατηρούμε τον καστανό μεταχρωματισμό των αγγείων από τον μύκητα Fusarium oxusporum f.sp. radicis lycopersici. Το φυσικό χρώμα των αγγείων είναι άσπρο, ενώ στο μολυσμένο έχει γίνει καφέ. Ο μύκητας έχει φράξει τα αγγεία της τομάτας. Έτσι το φυτό ξερένεται επειδή δεν μπορεί να απορροφήσει δια του αγγειακού συστήματος νερό και θρεπτικά στοιχεία.

Fusarium oxysporum f.sp racisis lycopersici

Μόνη θεραπεία η πρόληψη και αυτή λέγεται ηλιοαπολύμανση. 


Τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό είναι του γεωπόνου Αρβανίτη Θεόδωρου, από την εταιρεία Foodcare.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου