Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Έδαφος……


Έδαφος……
Βασικά για ένα κήπο και  μία καλλιέργεια

                     Όλα τα εδάφη αποτελούνται από τρία βασικά συστατικά του εδάφους 
άμμος, ιλύς και αργίλος. 
Αυτά τα συστατικά που ορίζονται από το μέγεθος των σωματιδίων(σε κάθε κατηγορία): 
άμμος ορίζεται ως μικρότερη από 2 mm και μεγαλύτερο από 0,05 mm, 
ιλύς(πηλός) είναι μεταξύ 0,05 έως 0,002 χιλιοστά, και 
άργιλος λιγότερο από 0,0002 mm σε διάμετρο. 
Η σχετική ποσότητα κάθε μία από αυτές που καθορίζει τον τύπο του εδάφους που έχετε.

                      Tα σκέλη του τριγώνου είναι το ποσοστό του κάθε συστατικού του εδάφους από 0 έως 100. Αυτό είναι γνωστό ως το τρίγωνο του εδάφους.
 Το τρίγωνο υποδιαιρείται σε 11 περιοχές βάσει των ποσοστών των διαφόρων συστατικών(κοκκομετρικά). Κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχουν διαφορετικά ποσοστά διείσδυσης (ο ρυθμός με τον οποίο το νερό μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος) και του  ικανότητα συγκράτησης υγρασίας(υδατοικανοτητα). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των συστημάτων άρδευσης και διαχείρισης για διάφορες καλλιέργειες στις διάφορες τύπους εδάφους

Τα σημαντικά θέματα σε ένα έδαφος:
  • Δομή του εδάφους (τι μέγεθος(κοκκομετρία) και από τι μητρικό πέτρωμα προέρχεται),

  • Η υγρασία του εδάφους ,

  • και καταλληλότητα του εδάφους (ποια τρόφιμα μπορεί να παράγει  από αυτό;),

συν μια 4η μέτρηση: οξύτητα του εδάφους ή του pH του εδάφους .

Δομή του εδάφους

Όλα τα μικροσκοπικά κομμάτια που αποτελείται  το εδάφος ομαδοποιούνται σε 3 μεγέθη σωματιδίων: Άμμος, άργιλος και πηλός.
Ενώ αυτά τα σωματίδια είναι μικροσκοπικά κομμάτια από οποιοδήποτε αριθμό ορυκτών, τα περισσότερα μέταλλα. Ένας εδάφολόγος μπορεί να  γνωρίζει την προέλευση του εδάφους μας αλλα και να δώσει λύσεις βελτίωσης.  Για έναν επαγγελματία, το μέγεθος των σωματιδίων του εδάφους στον κήπο η μια καλλιέργεια έχει πάντα να κάνει με το πόσο καλά το έδαφος μπορεί να παρέχει τροφή και νερό στα φυτά σας, πόσο εύκολα αποστραγγίζει. Τα φυτά θα διατραφούν από το έδαφος μέσω μιας ανταλλαγής κατιόντων.
 Αν το χώμα είναι κατασκευασμένο από χοντρή άμμο, δεν υπάρχουν πολλές ακμές, που χρησίμευαν  για συγκράτηση των θρεπτικών συστατικών αλλά αποστραγγίζει πολύ καλά. Εάν τα σωματίδια του εδάφους είναι μικροσκοπικά (άργιλος) η συγκράτηση των θρεπτικών συστατικών  είναι σημαντικότατη αλλά αποστραγγίζει πάρα πολύ δύσκολα! Πηλός είναι  ένα απίστευτα θρεπτικό χώμα, αν και έχει κάποια άλλα θέματα κύρια με την υγρασία και με την ικανότητα ανάπτυξης του ριζικού συστήματος.


Πώς επηρεάζει το pH θρεπτικών συστατικών για τη διαθεσιμότητα του εδάφους

 Αυτό το διάγραμμα δείχνει πως το pH, η αλκαλικότητα ή οξύτητα του εδάφους, επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών ουσιών. Παρατηρήστε ότι οι περισσότερες από τις έγχρωμες ζώνες είναι ευρύτερες, δείχνοντας περισσότερο από το θρεπτικό συστατικό είναι διαθέσιμο, σε ρΗ εύρος 6-7 (ακρίβεια ρΗ 6,2) Αυτό υποδεικνύει,  ότι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά είναι περισσότερο διαθέσιμα,  στο χώμα (σε αυτό το  εύρος)  για περισσότερα φυτά.Όπου τα εδάφη είναι πιο οξινα ή αλκαλικά, ένα θρεπτικό συμπτώματα ανεπάρκειας(τροφοπενία) είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί ακόμη και αν η θρεπτική ουσία είναι παρούσα στο χώμα, επειδή τα φυτά δεν μπορεί να προσλάβουν ........

 Μεταλλα και  ενδείξεις για τροφοπενίες στα φυλλα....

Tάτσης Κωνσταντίνος.
Msc Γεωπόνος
για πληροφορίες στο 2106017403  και www.topiodomi.gr

Ανάλογα άρθρα

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΟι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προέρθει από τη μακροχρόνια λειτουργία των νεκροταφείων εντός των πολεοδομικών ιστώνΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου