Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Τα ρεύματα σε σχέση με το Τοπίο και το Φυσικό περιβάλλον // Άρθρο του Ομότιμου Καθ. του Ε.Μ.Π. κ.Κώστα Κασσιού

 Επειδή το έφερε η κουβέντα σήμερα για τον ρόλο των ρεμάτων. Των "ρευμάτων" για τους παλιούς, όπως ο αείμνηστος Καθηγητής μας Κ.Κασσιός.

...
"Η μακρά, πικρή εμπειρία των ανοχύρωτων ελληνικών πόλεων από τα νερά των απορροών, πρέπει να μας έχει διδάξει για τη σπουδαιότητακαι το ρόλο των ρευμάτων.
Απαιτείται μία άμεση και ενιαία διαχείριση των ρευμάτων σε τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται η ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης ρευμάτων, όπου θα προτείνονται - γενικές παρεμβάσεις όπως π.χ. προστατευτικές αναδασώσεις και φυτοκομικά έργα για τα ανάντι, ενώ στα κατάντι θα πρέπει να συντηρούνται και να διατηρούνται τα ρεύματα, ως θετικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος με αισθητική, οικολογική και οικονομική αξία.
Είμαστε η χώρα που ακόμα δεν έχουμε συστηματικά καταγράψει, εκτιμήσει και καθορίσει τους κανόνες διαχείρισης και ανάδειξης των ρευμάτων απορροής, μέσα από ένα Εθνικό Μητρώο Ρευμάτων και είμαστε η χώρα που κάθε χρόνο στέλνει στη θάλασσα αβίαστα, εκατομμύρια κυβικά μέτρα παραγωγικού εδάφους, όταν για την προάσπιση "μιας σπιθαμής εθνικού εδάφους", θα κληθούμε να πολεμήσουμε.
Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την ευαισθησία τωv Αρχαίων Ελλήνων προς τα ρεύματα όπου τα ήθελαν σαν τόπο κατοικίας των Νυμφών, των Δρυάδων και των Μουσών, ενώ για τους νεώτερους ποιητές, μουσικούς και ζωγράφους τα ρεύματα με τα νερά, τη βλάστηση και την πανίδα τους, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου