Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

WATERinMARCH 2017 - Έξυπνη διαχείριση καλλιεργειών με αξιοποίηση δεδομένων για νερό, έδαφος και αέρα

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Μάρτιο με θέμα την έξυπνη διαχείριση καλλιεργειών με αξιοποίηση δεδομένων για νερό, έδαφος & αέρα. 

 Αναλυτικότερα:
    21 Μαρτίου 2017 9:00-10:00, ΔΑΟΚ Άρτας : 
Ενημέρωση γεωτεχνικών σχετικά με το σύστημα αγρομετεωρολογικών σταθμών του ΤΕΙ Ηπείρου στην πεδιάδα της Άρτας

    22 Μαρτίου 2017 18:00-21:00, Επιμελητήριο Άρτας:
 Η λειτουργία του IRMAsys κατά την αρδευτική περίοδο 2016
    Δρ. Τσιρογιάννης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου - Τμ. Τεχνολόγων         
    Γεωπόνων
    Ανοικτή συζήτηση σχετικά με την διαχείριση καλλιέργειας ακτινιδιάς με αξιοποίηση     
    δεδομένων για νερό, έδαφος και αέρα
    Δρ. Μολασιώτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ - Γεωπονική Σχολή
    Δρ. Δρογούδη Παυλίνα, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΛΓΟ Δήμητρα Ινστιτούτο 
    Φυλλοβόλων Δένδρων
    κ. Κουβάς Δημήτριος, Ειδικός Εγκαταστάσεων Τηλεμετρίας και συνιδρυτής της 
    SCIENTACT AE
    κ. Νικολαίδης Νικόλαος, Γεωπόνος με εξειδίκευση στα αρδευτικά συστήματα -        
    ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΟΕ
    
23 Μαρτίου 2017, ΤΕΙ Ηπείρου Τεχνόπολη Κωστακιών: Αξιοποίηση μη επανδρωμένων ιπτάμενων συσκευών στο πλαίσιο γεωργικών εφαρμογών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου