Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μανώλης Καπάνταης
 Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος
  τ. Δ/ντης Πράσινου

Φωτογραφία  από τη τοποθεσία Landezine
ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΤο έδαφος στον αστικό ιστό έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη βλάστησης?

Τα υγιή εδάφη  είναι ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν τον άνθρακα, παράγουν τρόφιμα και ξυλεία, φιλτράρουν το νερό, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πανίδας  και της χλωρίδας. Αυτό είναι αληθές ακόμα και στις αστικές περιοχές, όπου η φύση αναγκάζεται να αναπτύσσεται σε όλο και μικρότερες επιφάνειες και πρέπει να αντιμετωπίσει παράλληλα τις καθημερινές πιέσεις από τους πεζούς, τα οχήματα και τοπεριορισμένο διαθέσιμο χώρο για ριζοβολία της βλάστησης.
Από πολλές απόψεις ωστόσο, δεν έχουμε να κάνουμε με τα καλύτερα ποιοτικά εδαφικά υποστρώματα, διότι κατά τα τελευταία πενήντα ή εξήντα χρόνια στον αστικό ιστό για την εκτέλεση διάφορων  εργασιών, έχουμε χρησιμοποιήσει βαρέα τύπου μηχανήματα που συμπυκνώνουν το έδαφος   σε πυκνότητες συγκρίσιμες με το σκυρόδεμα. Ήδη λειτουργούμε απρόσεκτα η και αδιάφορα με την εκσκαφή και τη διάθεση του πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά επιφανειακού εδάφους , και γενικά τη διατήρηση του, την έχουμε κάνει τελευταία προτεραιότητα μας στην ανάπτυξη των υποδομών, της ανοικοδόμησης και οιανδήποτε εκτέλεση έργων στη πόλη.
Εν ολίγοις, δεν έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε το έδαφος, σαν τον πολύτιμο πόρο ο οποίος στη τελική μορφή που είναι , χρειάζεται για να φτάσει στο σημείο αυτό μια χρονική διαδρομή από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
εξυγίανση και έπειτα πληρωση με κοσκινισμένο εδαφικό υπόστρωμα (Εργο Στεγη Τεχνων Ιδύματός Ωνάση. ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Εν μέρει, νομίζω, αυτό οφείλεται σε μια λάθος ερμηνεία που δίνουμε, για το τι είναι «ποιότητα» εδάφους και η παραδοχή ότι οποιοδήποτε υπάρχον χώμα επί τόπου (in situ) σε περιοχή η τοποθεσία της πόλης είναι ανεπαρκές, δεν θέλω να πω άχρηστο. Πολλοί συχνά  εκφράζουν την άποψη η έχουν την θέση , ότι το αστικό έδαφος είναι «κακό» και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αντικατασταθεί στα έργα πρασίνου. Για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της βλάστησης να γίνει προμήθεια και διάστρωση νέου εδαφικού υλικού.
Δηλαδή για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου πρέπει να το προμηθευτούμε από το εμπόριο και συγκεκριμένα από τις εταιρείες παρασκευής φυτοχωμάτων. Συχνά, όμως αυτό δεν συμβαίνει.Από την εμπειρία  που έχω αποκτήσει από τη συμμετοχή  σε πολλά έργα, το υπάρχον εδαφικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία, είτε χωρίς παρεμβάσεις είτε με κάποιες μικρές εξυγιάνσεις και τροποποιήσεις για να το βελτιώσουμε. Ομοίως όμως, σε πολλά έργα πρασίνου κρίθηκε αναγκαίο να γίνει προμήθεια  εδαφικού υλικού από τους λεγόμενους «χωματουργούς ». Αυτοί στο παρελθόν ήταν ιδιώτες με αντικείμενο τις χωματουργικές εργασίες, είχαν μάντρες συλλογής και διάθεσης εδαφικού υλικού που συγκέντρωναν από διάφορες εκσκαφές, το αποθήκευαν σε σωρούς, το κοσκίνιζαν και το μόνο που μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτό το υλικό ήταν το χρώμα του και η κοκκώδης σύσταση χωρίς άλλες ιδιότητες.
Χωρος πρασίνου σε εργοταξιο πριν την εξυγιανση του εδάφους (Εργο Ιώνιο Πανεπιστημιο Φωτο ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)


Από το 2004 με τα έργα της ολυμπιάδας στην Αθήνα, άρχισε η Γ.Γ. Αθλητισμού αν δεν κάνω λάθος να χρησιμοποιεί προδιαγραφές για το εδαφικό υπόστρωμα στη κατασκευή γηπέδων, έγιναν και κάποιες προδιαγραφές στα δημόσια έργα αλλά και πάλι στα τιμολόγια της ΓΓΔημοσίων Έργων,  το εδαφικό υλικό περιγράφεται ως κηπαίο χώμα η φυτική γη με ελάχιστα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις ιδιότητες του.
Στις τεχνικές προδιαγραφές για τους ταρατσόκηπους το εδαφικό υλικό περιγράφεται, προσδιορίζεται ως εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών που είναι κατά τη γνώμη μου και ο σωστός όρος.
Οι εταιρείες παρασκευής εδαφικών υποστρωμάτων έχουν εξελιχθεί εν σχέσει με το παρελθόν και παράγουν αρκετούς τύπους, για τη χρήση αυτών όμως  δεν υπάρχει έρευνα για να υποστηρίξει ποιος τύπος  είναι απαραίτητος, ποια η σύνθεση του και ποιες  οι ιδιότητες του, για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων φυτών.
Εδαφος που τοποθετηθηκε σε εργο απο εργολάβο Πρακτικά μπαζα και δεν μπορεί αυτο το υλικό να είναι εδαφικό υπόστρωμα(Φωτο ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Ποιο είναι το εδαφικό υπόστρωμα που  προωθεί την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών ;
 Αυτό που απαιτείται από εμάς τους γεωτεχνικούς μελετητές και κατασκευαστές που έχουμε αντικείμενο τα έργα πρασίνου είναι να προσδιορίσουμε  το τι συνιστά «ποιότητα εδάφους».
Ας επανέλθουμε πάλι. Τα αστικά εδάφη μπορεί να  διασωθούν και μπορεί να μετατραπούν σε αποτελεσματικά εδάφη για την καλλιέργεια του πρασίνου ;
Είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν ;
Η εκ νέου χρήση, του υπάρχοντος εδαφικού υλικού από τη περιοχή του έργου, για κάποιους μελετητές και κατασκευαστές πρασίνου είναι  επιλογή τους και όχι μόνο, γι’ αυτούς είναι η πιο βιώσιμη επιλογή. Κατά την άποψη τους, η επιλογή αυτή, μειώνει ή εξαλείφει τις δαπάνες για τις μεταφορές και για τις εργασίες που συνδέονται με την αφαίρεση του υπάρχοντος εδαφικού υλικού και στη συνέχεια τη προμήθεια και ανάμειξη  νέου στην περιοχή του έργου. Τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι γίνονται με δυσκολία  μέσα στη πόλη , αλλά αντίθετα με ευκολία στα έργα πρασίνου που εκτελούνται εκτός πόλης η κατά μήκος των εθνικών οδών.
Εργο Νavarino Dunes (Φωτο ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
Αν δεχτούμε, τη περίπτωση -η όπως συμβαίνει και πολλές φορές,- στη  περιοχή του έργου να παραμένουν δέντρα και θάμνοι, αυτό θέτει ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη μελέτη  και τη κατασκευή  στα έργα πρασίνου. Το υπάρχον  έδαφος έχει διαδραματίσει σοβαρό  ρόλο στην ανάπτυξη του διατηρητέου πρασίνου. Έτσι αν χρειαστεί για τις ανάγκες του έργου η αφαίρεση του υπάρχοντος εδαφικού υλικού και η διάστρωση νέου, αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνουν με λεπτούς χειρισμούς και η σύνθεση και οι ιδιότητες του να μη προκαλέσουν βλάβη στη διατηρητέα βλάστηση.
Ελπίζω ότι μπορούμε στο μέλλον στη χώρα μας, με τις έρευνεςαπό τα εδαφολογικά εργαστήρια των πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων, να έχουμε τη πληροφόρησηγια τα εδάφη στις αστικές περιοχές, για τις ιδιότητες τους, για το αν είναι ποιοτικά και τη δυνατότητα χρήση τους στα έργα πρασίνου.
Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας γύρω από την παροχή στο αστικό πράσινο  με αυτό το πιο πολύτιμο πόρο.
            Οι ανάγκες  των έργων πρασίνου, οι απαιτήσεις για ποιοτικό  εδαφικό υλικό έχει οδηγήσει τις εταιρείες παρασκευασμένων φυτοχωμάτων στη παραγωγή ποιοτικών υλικών .
Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα εδάφη που είναι κατάλληλα για καλλιέργεια μεγάλων δέντρων, θάμνων και γενικά του πρασίνου πρέπει να πληρούν τη πρότυπη προδιαγραφή  BS 3882-2015.
Για τη πρότυπη αυτή προδιαγραφή θα αναφερθούμε πάρα κάτω. Στη χώρα μας  δεν υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές για το εδαφικό υλικό η καλύτερα για τα εδαφικά υποστρώματα ανάπτυξης των φυτών στα έργα πρασίνου.
κήπος αρωματικών με προσθήκη αμμου  και οργανικών στο εδαφος (εργο Πάρκο Γουδέ Σπάρτη Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για το εδαφικό υλικό η για το εδαφικό υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών
·         Το βρετανικό πρότυπο BS 3882: 2015 - Προδιαγραφή για εδαφικό υλικό
            Το εδαφικό υλικό όπως προαναφέρθηκε είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό των περισσότερων έργων ανάπλασης πρασίνου. Το φάσμα των εφαρμογών αυξάνεται συνεχώς. Για παράδειγμα, στις πόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης όπως έχουμε μάθει από τη βιβλιογραφία, ο τρόπος διαχείρισης  του νερού της βροχής (stormwatermanagement) γίνεται, χρησιμοποιώντας τα  χαρακτηριστικά του τοπίου, δηλαδή της βλάστησης και του εδάφους, που απορροφούν και επιβραδύνουν την απορροή.
Το BS 3882 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ταξινόμηση και τη σύνθεση του εδαφικού υλικού, προσδιορίζοντας τα χαρακτηριστικά του όπως η υφή, η οξύτητα και οι ρύποι. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το τρόπο δειγματοληψίας και την εδαφολογική ανάλυση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο πρότυπο, και δίνει οδηγίες σχετικά με το χειρισμό και την προετοιμασία του χώρου, έτσι ώστε το έδαφος να μην υποβαθμίζεται κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, της μεταφοράς - παράδοση ή την τοποθέτηση και τη διάστρωση.
Κατά τον καθορισμό των πολλαπλών χρήσεων ειδικού σκοπού, οι προμηθευτές και οι χρήστες του εδαφικού υλικού  θα πρέπει να προσδιορίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τη προβλεπόμενη χρήση του χώρου στον οποίο αυτό θα διαστρωθεί. Έτσι ώστε οι ιδιαίτερες ιδιότητες του να είναι κατάλληλες για την επιδιωκόμενη εφαρμογή του σχεδίου  φύτευσης.
Το πρότυπο αναθεωρείται ανάλογα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Π.χ. το BS 8601: 2013 - Προδιαγραφές για το έδαφος -έχει ήδη αναθεωρηθεί, με τις Προδιαγραφές για το έδαφοςBS 3882: 2015ώστε να ευθυγραμμιστεί και  να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες εμπειρίες και στην αυξανόμενη γνώση του χρήστη.
Ολες οι φυτευσεις στο ΕΡΓΟ Παρκο Σταυρος Νιαρχος έγιναν σε έδαφος που πληρούσε πολύ αυστηρές προδιαγραφές ( Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:
 • Αναθεωρημένες παραμέτρους της δοκιμής ώστε να αντικατοπτρίζουν την αυξημένη χρήση των πράσινων αποβλήτων που έγιναν κόμποστ
 • Ένα νέο τεστ οργανικής ύλης που είναι λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και την υγεία, αλλά και φθηνότερο
Το πρότυπο καλύπτει φυσικά και το εδαφικό υλικό που παρασκευάζεται από τις εταιρείες,  που το προμηθεύονται και μεταφέρεται ή αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τα έργα πρασίνου. Προσδιορίζει τις απαιτήσεις, τόσο για πολλαπλές χρήσεις του εδαφικού υλικού, που είναι κατάλληλο για την πλειοψηφία των αναγκών, καθώς και για εξειδικευμένες ανάγκες όπως χαμηλή γονιμότητα ή να είναι όξινα ή  ασβεστούχα εδάφη πλούσια σε CaCO3 με το pH τους να έχει αλκαλική τιμή.
Το BS 3882: 2015  είναι χρήσιμο για όσους εμπλέκονται στις αστικές αναπλάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γεωτεχνικών μελετητών και κατασκευαστών, μηχανικών αρχιτεκτόνων, κηπουρών, για τη τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και των περιβαλλοντικών συμβούλων.
Το εδαφικό υλικό είναι ένα σημαντικό συστατικό των περισσότερων έργων του τοπίου, το οποίο παρέχει τη λειτουργία που υποστηρίζει την ανάπτυξη της βλάστησης.Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή  αγκύρωσης για τις ρίζες των φυτών, με αργή απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών, με την παροχή οξυγόνου,με την αποστράγγιση της περίσσεια του νερού διατηρώντας την υγρασία και διατηρώντας την υγρασία στηρίξει την ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων. Το υποκείμενο υπέδαφος ή άλλο υπόστρωμα μπορεί να παρέχει επιπλέον βάθος ριζοβολίας, αποθήκευσης υγρασίας και αποστράγγισης.
Φυτεμενο Δωμα στο  ΕΡΓΟ Παρκο Σταυρος Νιαρχος Για την κατασκευή  φυτεμένων δωμάτων υπάρχουν συγκεκριμένες καυτευθυντηριες οδηγίες από το ΓΕΩΤΕΕ για τα εδαφικά υποστρωματα    ( Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Ανακαλύπτουμε την αλήθεια για εδαφικό υλικό?
(το παραδειγμα της Βρεττανίας που ισχύει και εδώ)
Παρά την παρουσία του σχεδόν σε κάθε έργο ανάπλασης, σε κάθε νέο δημόσιο πάρκο η σε κάθε ιδιωτική προμήθεια, το εδαφικό υλικό μπορεί συχνά να θεωρηθεί ως ένα απλό πράγμα, που προστίθεται η συμπληρώνει  κάτι άλλο. Όταν πρόκειται για την παροχή και τη διάστρωση του εδαφικού υλικού σε έργο πρασίνου έχουμε οφέλη από τη τήρηση των προτύπων,  η πλημμελής εφαρμογή  μπορεί να έχει σημαντικές νομικές και οικονομικές συνέπειες. Όπως και με πολλά άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλη την αγορά για τα έργα πρασίνου το εδαφικό υλικό διέπεται από ένα αυστηρό σύνολο κανόνων οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι το τελικό προϊόν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο σκοπό. Ενώ, στην επιφάνεια, το έδαφος μπορεί να μην φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο  ή περίπλοκο προϊόν μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη καταστροφή της βλάστησης.  Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η επιλογή του σωστού εδαφικού υλικού που πρέπει να αναγνωρίζεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
   Χρηση εδαφους in situ με προσθηκη οργανικών και Περλίτι (Εργο ΜΕΤΡΟ Νομισματοκοπέιο Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)


Οι οικονομικές και νομικές επιπτώσεις από τη μη χρήση συμμορφούμενων προϊόντων
Παρά το γεγονός ότι το βρετανικό πρότυπο για εδαφικό υλικό έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2007, εξακολουθεί να είναι κοινό μυστικό η προσφορά κακής ποιότητας και μη συμμορφούμενο εδαφικό υλικό από όσους επιθυμούν να μειώσουν το κόστος κατασκευής του έργου. Αυτό το εδαφικό υλικό που προσφέρεται από το προμηθευτή μπορεί να προέρχεται από παλιά εργοτάξια, κέντρα ανακύκλωσης, ή άλλες αναξιόπιστες πηγές. Η χαμηλή τιμή μπορεί να είναι δελεαστική, αλλά ο επιβλέποντας και ο ανάδοχος  πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση.
Ενώ η αγορά BS-πιστοποιημένου εδαφικού υλικού μπορεί να αυξήσει ελαφρώς υψηλότερα το κόστος (το οποίο εξακολουθεί να είναι αμελητέο σε σύγκριση με τη διαφορά ποιότητας), ο πελάτης μπορεί να είναι ασφαλής γνωρίζοντας ότι αυτό που θα διαστρωθεί είναι συμβατό με τα Βρετανικά Πρότυπα.
Κυρίως, οι υπεύθυνοι για την αγορά και την εξάπλωση του μη-BS πιστοποιημένου εδαφικού υλικού  είναι και οι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες που μπορεί να συμβούν στο έργο ως αποτέλεσμα, κακής ποιότητας του.
Η χρήση εδαφικου υποστρωμετός με προδιαγραφές έχει ώς αποτέλεσμα εξαιρετική αναπτυξη φυτων   ( Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
Για παράδειγμα, η αναγκαιότητα να γίνει προμήθεια εδαφικού υλικού για κάθε έργο ανάπλασης  που απαιτεί για την εγκατάσταση  χλοοτάπητα ή οιαδήποτε μορφή βλάστησης, είναι ένα από τα πιο άφθονα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε όλη την αγορά. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να υπάρχει πειρασμός να επιλέξουν φθηνό, μη συμμορφούμενο  εδαφικό υλικό , προκειμένου να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό. Ωστόσο, ο τελικός αποδέκτης, είναι  μέσα τα δικαιώματά του, να ζητήσει γι’ αυτό το εδαφικό υλικό  να ληφθούν δείγματα από ενδεικτικές εδαφοτομές για να αναλυθούν στο εργαστήριο. Αν προκύψουν αποτυχίες από μόλυνση του ή εμφανίζει ακατάλληλες χημικές ή φυσικές ιδιότητες που θα αποτρέψουν την εγκατάσταση και ανάπτυξη  χλοοτάπητα ή των φυτών θα επιβληθούν κυρώσεις στο προμηθευτή του εδαφικού υλικού.
Δεν είναι μόνο οι χημικές ιδιότητες που μπορεί να έχουν επίδραση στην ικανότητα του εδαφικού υλικού για τη καλλιέργεια των φυτών και χλοοτάπητα.   
Εάν το προϊόν που λαμβάνεται από εργοστάσιο ανακύκλωσης που επεξεργάζεται προϊόντα εκσκαφών, τότε θα μπορούσε να περιέχει υψηλές ποσότητες από σκυρόδεμα ή άσφαλτο, τα οποία με τη σειρά τους θα είναι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης. Ομοίως, η κακή κατασκευή του εδαφικού προφίλ, ειδικά η υπερσυμπίεση, θα αναστέλλει την ανάπτυξη των ριζών, καθώς θα εμποδίζει το νερό και τον αέρα που διαπερνά να βρίσκονται στο απαιτούμενο επίπεδο. Αυτό μπορεί εύκολα να συμβεί μέσω της υπερβολική χρήση  βαρέως μηχανολογικού εξοπλισμού και η διαχείριση των εδαφών γίνεται όταν αυτά είναι σε υγρή κατάσταση ή κακώς αποθηκευμένα.
Εάν το καθορισμένο εδαφικό υλικό που δεν συμμορφώνεται με BS3882: 2015, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να πληρώσει για την αφαίρεση και την απόρριψη του. Θα είναι, επίσης, στην ευθύνη του να καθαρίσει την επιφάνεια του έργου, να προμηθευτεί, να αντικαταστήσει και να το διαστρώσει ένα συμβατό εδαφικό υλικό και να του επιβληθούν τα επιπλέον έξοδα, όπως η άρση και μεταφορά του ακατάλληλου προϊόντος  σε χώρους υγειονομικής ταφής  και σε ορισμένες περιπτώσεις, την αγορά νέων χλοοτάπητα ή τη βλάστηση. και σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγορά νέου χλοοτάπητα ή  βλάστησης.
 ( Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
Η εφαρμογή των πρότυπων προδιαγραφών BS3882: 2015 στην Βρετανία
Προκειμένου να προσφερθούν στα φυτά, το χλοοτάπητα, και κάθε άλλη μορφής  βλάστηση η καλύτερη ευκαιρία για να αυξηθούν το εδαφικό υλικό,  θα πρέπει να αποτελείται από ένα πιστοποιημένο συνδυασμό των μετάλλων, των θρεπτικών ουσιών, το νερό, την οργανική ύλη, τον αέρα και τους ζωντανούς οργανισμούς.
Δεδομένου ότι αυτό το μίγμα μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, φυσικά, το βρετανικό πρότυπο για το εδαφικό υλικό,  εισήχθη για να εξασφαλιστεί στους μελετητές και στους αναδόχους έργων πρασίνου, προσδιορισμένα έτοιμα σημεία αναφοράς, ώστε να μπορέσουν να τα παρέχουν στη κατασκευή. Για τον επιβλέποντα του έργου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, του δίνεται η δυνατότητα του ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας του υλικού και η πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών. 
Το πρότυπο BS 3882: 2015 εξασφαλίζει ότι κάθε πιστοποιημένο μείγμα εδαφικού υλικού  βρίσκεται στο σωστό επίπεδο pH, για να καθοριστεί η σωστή ισορροπία οξέως /αλκάλεως, η ιδανική φυσική σύνθεση για να βοηθήσει στην αποφυγή συμπίεσης, η σωστή τιμή ηλεκτρικής αγωγιμότητας, καθώς και το ανώτατο επίπεδο ξένων προσμίξεων όπως πέτρες ή άλλα μικροτεμάχια η  αντικείμενα που  επιτρέπονται. Υπάρχουν στην αγορά κατασκευαστές του εδαφικού υλικού, με γκάμα λύσεων, επίσης ελέγχονται τακτικά, σύμφωνα με το πρότυπο  BS 3882: 2015 για να εξασφαλιστεί ότι  όλα τα προϊόντα είναι κατάλληλα για το σκοπό στις τελικές χρήσεις.
Εδαφικο υποστρωμα που εχει προετοιμαστεί εκτός εργοταξίου με κομπόστα και  προσθήκη αμμού   (Eργο Porto Bello Royal Κως Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

Κάποιες σκέψεις σαν συμπέρασμα
 1.     Εν ολίγοις, η σημασία της προμήθειας και της διάστρωσης η της χρήσης γενικά του εδαφικού υλικού στην επιφάνεια του έργου, για την εγκατάσταση της βλάστησης  δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ανεξάρτητα από τη δαπάνη.
 2.     Προσπαθώντας να μειωθεί το κόστος κατασκευής του έργου με τη μη χρήση πιστοποιημένου εδαφικού υλικού θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τις συνθήκες ανάπτυξης για το χλοοτάπητα, τα φυτά και οποιαδήποτε άλλη βλάστηση και να οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές συνέπειες τον ανάδοχο άμεσα η στο μέλλον.
 3. .    Αυτό το κόστος υπερτερεί σχεδόν πάντα από την αρχική τιμή αγοράς του πιστοποιημένου εδαφικού υλικού. Τι περισσότερο, επιθυμούμε, από τις  συνθήκες ανάπτυξης των φυτών που προσφέρει και πρέπει να είναι αρκετό για να πείσει τους εργολάβους να αγοράζουν μόνο εδαφικό υλικό σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο  ή άλλο αντίστοιχό. Πρότυπο που θα μπορούσε να συνάψει πχ η ΠΕΕΓΕΠ και να αποτελέσει μέρος των ΕΤΕΠ
 4.     Το BS 3882: 2015 στην Βρετανία και έτσι και τα πρότυπα που θα μπορούσαμε να έχουμε στην χώρα μας  δημιουργήθηκε για έναν λόγο, για να διασφαλιστεί ότι τηρείται η εφαρμογή της μελέτης και είναι στο χέρι του μελετητή πρασίνου μελέτης  ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα κατά την εκτέλεση του έργου .
 5.     Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πρότυπα για το εδαφικό υλικό. Έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές περιγραφές των άρθρων ΑΤΕΠ η  στη προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1501-10-05-02-03:2009 και στις εταιρείες προμήθειας εδαφικού υλικού αλλά υστερούμε. Νομίζω ότι οι εμπλεκόμενοι στα έργα αναπλάσεων δεν πρέπει να υποτιμούν το εδαφικό υλικό, στη μελέτη πρασίνου  να υπάρχει εμπεριστατωμένη περιγραφή και πιστή εφαρμογή στην εκτέλεση του έργου, στα δημόσια έργα ο επιβλέποντας να ζητά πληροφορίες  δειγματοληψία και  εδαφολογική ανάλυση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται.
 6.     Η σύσταση ομάδας εργασίας είναι αναγκαία από ειδικούς εδαφολόγους των πανεπιστημίων , των ερευνητικών ιδρυμάτων να ερευνήσει και να προσδιορίσει η να δημιουργήσει το κάθε τύπο εδαφικού υλικού σύμφωνα με τις βιολογικές ανάγκες των φυτών, τη χρήση του χώρου π.χ. χλοοτάπητας γηπέδων κ.λ.π.
  Εδαφικο υποστρωμα ιν σιτθ που ετοιμασθηκε με προσθήκη κομπόστας και  προσθήκη αμμού   (Eργο Seaside Resort Πλημυρι Ροδος  Φωτογραφία: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
ΠΗΓΕΣ
 • 1.    Εδαφολογία Νικ. Α. Πολυζόπουλου καθηγητής Α.Π.Θ.
 • 2.    Στοιχεία από το Βρετανικό πρότυπο για το εδαφικό υλικό BS 3882: 2015 British Standard Topsoils
 • 3.    Μ. Καπάνταης εδαφομείγματα - εδαφικά υποστρώματα ανάπτυξης φυτών (2014)

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΟι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν προέρθει από τη μακροχρόνια λειτουργία των νεκροταφείων εντός των πολεοδομικών ιστών

Ανάλογα Άρθρα:

ΦΥΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ


ΤΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Άρθρα του Μανώλη Καπάνταη:

4.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου