Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

«Φυτοτεχνικές επιχειρήσεις & την Αρχιτεκτονική τοπίου»

Ξεκίνησαν την Τέταρτη 1 Ιουνίου 2016 οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. ΣΥΓΓΡΟΥ (Αμαρουσίου) του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» για το σχολικό έτος 2016 - 2017. 

         Η Σχολή προσφέρει σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση με ειδικότητα στις «Φυτοτεχνικές επιχειρήσεις & την Αρχιτεκτονική τοπίου» και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η φοίτηση στην ΕΠΑ.Σ. είναι δωρεάν και διετής.

       Στην ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται οι μαθητές που προάγονται στη Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, T.Ε.Λ., Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών, καθώς επίσης και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ (Α΄ ή Β΄ κύκλου) και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.      

     Οι απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
 Οι αιτήσεις για εγγραφή των μαθητών υποβάλλονται στην έδρα της ΕΠΑ.Σ. από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΠΑ.Σ. Συγγρού, τηλ.: 210 8012701. email: epasmar@otenet.gr, https://www.facebook.com/Syggrouschool.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου