Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Συστάσεις από γεωπόνους - ο ήπιος χειμώνας έφερε πρώιμη βλαστική εξέλιξη στην ελιά


Με δεδομένο ότι στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ο ήπιος χειμώνας έφερε ως αποτέλεσμα την πρώιμη βλαστική εξέλιξη των δέντρων, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου έβγαλε σχετικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων στις 29 Φλεβάρη.
Σύμφωνα με αυτό, η κατάσταση στα ελαιόδεντρα έχει ως εξής:
  • Στις πρώιμες περιοχές έχουμε σχηματισμό των ανθοταξιών και έναρξη στο φούσκωμα των ανθέων.
  • Στις μεσοπρώιμες ̟περιοχές έχουμε σταδιακή εξέλιξη των ανθοταξιών.
  • Στις όψιμες περιοχές η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνημα.
Εχθροί και ασθένειες
Καλόκορη (Calocoris trivialis): Είναι έντομο πολυφάγο που περιστασιακά, κατά τόπους ζημιώνει τα άνθη της ελιάς. Συνήθως βρίσκεται στα ζιζάνια των ελαιώνων και τρέφεται από τα άνθη τους (διανόχορτο, ̟περδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.ά.) χωρίς να προκαλεί ζημιά οικονομικής σημασίας στα ελαιόδεντρα.
Μπορεί να ζημιώσει την παραγωγή προκαλώντας πτώση τμήματος ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια της ελιάς, που είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι το κρόκιασμα (στάδια C, D, Ε).
Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων:
  • Μην καταστρέφετε τα ζιζάνια, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της άνθησης.
  • Ελέγχετε τακτικά τους ελαιώνες, ιδιαίτερα όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή. Συνιστάται χημική αντιμετώπιση μόνο όπου διαπιστώνεται σημαντικός αριθμός εντόμων (6-7 άτομα/κλαδί μήκους 50-60 εκ.).
Φάρμακα: Βeta-cyfluthrin
Ακάρεα (Eriophyidae): Την εποχή αυτή προσβάλλουν τη νέα βλάστηση, ξεκινώντας από τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρπούς. Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν αναπτυχθούν υψηλοί πληθυσμοί, μποορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση επηρεάζοντας την ανάπτυξή τους.
Ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 6-8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων).
Συνιστάται η χρησιμοποίηση θερινών ορυκτέλαιων.
Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea): Είναι ασθένεια που προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων.
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο σχηματισμός καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, «μάτια παγωνιού». Η υψηλή σχετική υγρασία και οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις ευνοούν τις νέες μολύνσεις. Η καταπολέμηση στοχεύει στην προστασία της νέας βλάστησης. Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την ασθένεια.
Ευπαθείς ποικιλίες είναι η θρουμπολιά και η τσουνάτη, ενώ η κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική.
Συνιστάται προληπτικός ψεκασμός στους ελαιώνες ευαίσθητων ποικιλιών, στο ξεκίνημα της νέας βλάστησης (2-5 εκ.), με χαλκούχα μυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole + trifloxystrobin, kresoxim-methyl.
Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του χαλκού κατά την άνθηση.
Πυρηνοτρήτης (Prays oleae): Οι προνύμφες της διαχειμάζουσας φυλλοφάγου γενιάς, τρέφονται και συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους περιπλανώμενες στις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση.
Οι ζημιές που προκαλούν αυτή την περίοδο είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση.
 ΠΗΓΗ :http://blog.farmacon.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου