Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Οι θέσεις του ELCA σχετικά με την 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/11/2015


Οι θέσεις του ELCA σχετικά με την 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι:
Οι Πόλεις και οι Δήμοι παίζουν κεντρικό ρόλο στην Προστασία του Κλίματος.
 Για τη μετάφραση: Αλέξης Πετίδης
Στα τέλη Νοεμβρίου αυτής της χρονιάς, ο κόσμος θα στρέψει την προσοχή του στο Παρίσι, στην 21η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα. Οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών θα προσπαθήσουν να καταρτίσουν μία νέα συμφωνία για την προστασία του κλίματος, η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο για την Προστασία του Κλίματος το 2020. Ως στόχος έχει οριστεί ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε ένα μέγιστο δύο βαθμών πάνω από τη μέση θερμοκρασία της προβιομηχανικής εποχής. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA) έχει απευθυνθεί έγγραφα στους υπουργούς περιβάλλοντος των κρατών-μελών της Ε.Ε. ζητώντας τους αντίστοιχα υποστήριξη και άσκηση επιρροής.

Ο ELCA επικροτεί ρητά τους στόχους που θέτει η διάσκεψη για το κλίμα, προσδοκώντας την επίτευξη μιας μακρόπνοης συμφωνίας που θα πετύχει βελτιωμένους στόχους στην προστασία του κλίματος. Σύμφωνα με το ρητό «Σκέψου παγκόσμια, σχεδίασε περιφερειακά, δράσε τοπικά» ο πρόεδρος του ELCA, Emmanuel Mony, τόνισε στο γράμμα του την ανάγκη να δούμε τον παγκόσμιο ρόλο των πόλεων και των δήμων στην προστασία του κλίματος και να αναγνωρίσουμε τις τοπικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα γράφει: «Ελπίζουμε πραγματικά στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων και στη συμφωνία των κρατών σε δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα εγγυώνται τη βιώσιμη προστασία του κλίματος. Ωστόσο, επιμένουμε επίσης στο να γίνουν αντικείμενα συζήτησης τα ακόλουθα θέματα: οι πράσινες υποδομές των δήμων με πάρκα και πράσινους ανοικτούς χώρους, η δενδροφύτευση κατά μήκος μικρών ή μεγάλων δρόμων, όπως επίσης και το «πρασίνισμα» των στεγών και των προσόψεων, ως μέτρα άμεσης αποτελεσματικότητας για τη βελτίωση του τοπικού κλίματος και, κατά συνέπεια, της υγείας των ανθρώπων, επί τόπου.»

Όπως είναι γνωστό, οι πόλεις αποτελούν μόνο το 2% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη, ωστόσο παντού στον κόσμο οι άνθρωποι συνεχίζουν να μετακινούνται προς τις κορεσμένες αστικές περιοχές. Ήδη σήμερα τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της Ευρώπης ζουν σε πόλεις με αυξητική τάση. Σύμφωνα με παγκόσμιες προβλέψεις μέχρι το 2050 σχεδόν το 70% των τότε εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις. Υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο αστικό κλίμα και αναδεικνύει την εξέχουσα σημασία της προστασίας του κλίματος στις πόλεις και ταυτόχρονα τη σημασία των πράσινων υποδομών.

Ο αέρας στις πόλεις μας «πάσχει» από υψηλή περιεκτικότητα σε CO2 και αιωρούμενα σωματίδια λόγω των εκπομπών από την κυκλοφορία των οχημάτων, των εκπομπών από τα συστήματα θέρμανσης και των βιομηχανικών εκπομπών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες σε σχέση με τις γύρω περιοχές, καθώς και άλλα ακραία κλιματικά φαινόμενα που εμφανίζονται μόνο στις πόλεις. Οι τεχνικές βελτιώσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας αλλαγής προς το καλύτερο του αστικού κλίματος και του προβλήματος των αιωρούμενων σωματιδίων. Επιπλέον, το αστικό πράσινο ως πράσινη υποδομή παίζει καθοριστικό ρόλο, βελτιώνοντας το αστικό κλίμα στα ακόλουθα σημεία:

- Παραγωγή οξυγόνου και εξάτμιση, αύξηση της υγρασίας του αέρα,
- Παραγωγή φρέσκου ​​και κρύου αέρα για την ψύξη των γειτονικών κτιρίων και ανοιχτών χώρων,
- Απορρόφηση της θερμικής ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος,
- Μείωση των ριπών ανέμου και αυξημένη προστασία από τον άνεμο για ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα,
- Μερική ή ολική σκίαση κάτω από τα δέντρα για ένα καλύτερο περιβάλλον φωτός,
- «Πρασίνισμα» των κτιρίων για βελτιωμένο κλίμα στο οικιστικό περιβάλλον.

Επιστημονικές μελέτες αλλά και η πρακτική εμπειρία δείχνουν ότι οι πράσινες υποδομές ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με:

- Την εξισορροπιστική λειτουργία που έχει το πράσινο φύλλωμα στη θερμοκρασία, τη μείωση των ακραίων θερμοκρασιών που επιφέρει η σκίαση,
- την απορρόφηση και το φιλτράρισμα των ατμοσφαιρικών ρύπων και των αιωρούμενων σωματιδίων,
- τη συγκράτηση του νερού κατά τις περιόδους μέγιστης βροχόπτωσης λόγω της «αποσφράγισης» των περιοχών, της τοπικής διήθησης του νερού στο έδαφος και της διατήρησης μέρους του στις επιφάνειες των φύλλων,
- τη συγκράτηση των νερών της βροχής που οφείλεται στο «πρασίνισμα» των στεγών και των προσόψεων,
- τη μεγάλης έκτασης εξάτμιση που συνεισφέρει στη μείωση του θερμικού φορτίου των αστικών περιοχών κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό καθώς και υπό το φως των νέων ευρημάτων, ο ELCA μαζί με τους 23 εθνικούς συνδέσμους-μέλη του, με τις έξι Πρωτοβουλίες Πράσινων Πόλεων αυτών, καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους οργανισμούς σε Ιαπωνία, ΗΠΑ και Καναδά, απευθύνουν έκκληση σε όλους τους συμμετέχοντες στην  επικείμενη διάσκεψη για το κλίμα να αποδώσουν το κατάλληλο σημαίνοντα ρόλο στην πράσινη υποδομή στις ανακοινώσεις και τις συμφωνίες.


Όπως γράφει ο κ. Mony: «Οι τεχνικές λύσεις δεν θα λύσουν το ευρύ φάσμα των προβλημάτων που σχετίζονται με το κλίμα στις πόλεις. Ωστόσο, γνωρίζοντας τη σημασία και τις πολλαπλές θετικές επιπτώσεις των πράσινων υποδομών, είναι αναγκαίο να τους δοθεί η πρέπουσα σημασία, όπως αυτή έχει ήδη δηλωθεί και δημοσιευθεί στο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, "Πράσινες Υποδομές – Βελτιώνοντας το Φυσικό Κεφάλαιο της Ευρώπης" (“Green Infrastructure (GI)–Enhancing Europes Natural Capital“, COM (2013 249). Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, είναι αναπόφευκτο και υποχρεωτικό να λαμβάνει κανείς υπόψη του τις πράσινες υποδομές στα σχέδια που αφορούν τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος.»

Για το σκοπό αυτό ο ELCA δια της παρούσης ζητά από τους υπουργούς των κρατών-μελών τη στήριξη και την αντίστοιχη δέσμευσή τους στο Παρίσι για περισσότερο πράσινο σε όλες τις πόλεις του κόσμου.

European Landscape Contractors Association (ELCA)
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου
Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πρασίνου (ELCA)  είναι ο σύνδεσμος των ευρωπαίων κατασκευαστών κήπων, τοπίου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο σύνδεσμος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 89.000 επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, ο ELCA προωθεί τη στενή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στηρίζει την εντατική επαγγελματική κατάρτιση των νέων ανθρώπων του κλάδου. Στηρίζει επίσης τις ευρωπαϊκές εκθέσεις κήπων και το ρόλο της αρχιτεκτονικής τοπίου στην αστική ανάπτυξη. Είκοσι τρεις εθνικοί σύνδεσμοι αρχιτεκτονικής τοπίου είναι σήμερα μέλη του ELCA, ο οποίος έχει και τέσσερα συνδεδεμένα μέλη.

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.ELCA.info


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου