Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Παιδικες χαρές υπό διωγμο zappeio


Τον τελευταίο καιρό έχουν  γεμίσει οι παιδικές χαρές στην χώρα από "περίεργες" πινακίδες όπου οι Δήμοι αποτρέπουν τα παιδιά  από την χρήση των παιδικών χαρών και προσπαθούν να αποφύγουν τυχόν ευθύνες .... Ήταν σαφές απο την αρχή ότι αυτό είναι λανθασμένο και δεν οδηγούσε πουθενά ενώ ό σωστός δρόμος είναι επισκευή και πιστοποίηση των οργάνων και παιδικών και μια συντήρηση αυτών 
παραδείγματα σε όλη την χώρα όπως :
Δήμος  Δυτικής Αθήνας 
  όπου με βαση καταγγελίες της Πρωτοβουλίας Γονέων 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων.
 Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερου
όπου αναφέρουν:
 "Εικόνες από την παιδική χαρά απέναντι από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων! Όπως αναφέρεται στην πινακίδα ο χώρος προσφέρεται μόνο για... Αναψυχή!!!
 Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερου

Αναψυχή με τα χορτάρια να φτάνουν το μισό μέτρο, περιττώματα σκύλων και σκουπίδια! Στη γειτονιά μας τουλάχιστον τρεις παιδικές χαρές είναι μη πιστοποιημένες -άρα ακατάλληλες για παιχνίδι- και αναρωτιόμαστε: Μήπως οι ''υπεύθυνοι'' αρμόδιοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν ουσιαστικά για το πρόβλημα και να επιδιορθώσουν άμεσα τις παιδικές χαρές; Μήπως θα πρέπει και να καθαριστεί άμεσα ο χώρος έξω από το σχολείο; Ενέργειες αυτονόητες, αλλά δύσκολο να γίνουν από τους κατ' άλλα υπεύθυνους αρμοδίους!
Τελικά φτάσαμε στο σημείο η καθαριότητα να γίνεται ζήτημα διεκδίκησης;"
 Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερου
οι επισκευές είναι ασημαντου κόστους
Δήμος Μακεδονίας
 όπου έχει δημιουργηθεί ζητημα και στο Δημοτικό συμβούλιο δείτε εδω  καταγγελία : http://wwwaristofanis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_965.html?spref=fb
Δήμος Γύρω από τον Υμηττό  
δημος Βυρωνα

Δημος Δυτικής Ελλάδος
Δήμος Νότιας Αττικής 
 Δημος ΒΒΒ


ακόμα και ΝΠΙΔ


ενώ είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση των πολιτών για τέτοιους χώρους ενώ η χώρα μας είναι πολύ πίσω σε σχέση με τις ευρωπαϊκές νόρμες για ανάλογους χώρος και ποσοτικά και ποιοτικά  πχ  το κείμενο των κατοίκων Πλάκας Κουκακίου ,Μτεσ , Παγκρατίου, Μακρυγιάννη και Κολωνάκι για την παιδική του Ζαππέιου


Σύμφωνα με το νόμο για τις παιδικές χαρές, όπως αναφέρεται στις υπ' αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β'931) και 27934/2014 (Β'2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία πιστοποίησης, περιγράφεται με την υπ' αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό του ΥΠ.ΕΣ., 

Κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι παραπάνω αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.
Ο υπουργός Εσωτερικών Κ. Βούτσης κάλεσε τους δήμους μέσω απευθείας εγκυκλίου να σφραγίσουν ή να ξηλώσουν τις επικίνδυνες παιδικές χαρές στους χώρους αρμοδιότητας τους εφόσον δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τον νόμο πιστοποίηση.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Βούτση και βάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης σε προηγούμενη εγκύκλιο, όπου επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.
Βέβαια όπως αναφέρει ο κ. Βούτσης σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.


 zappeio
Συγκεκριμένα η Υπουργική απόφαση είναι :
Αριθμ. πρωτ.: 17602/22.5.2015
Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ
Κατηγορία: Λοιπά
Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
Α.Π.: 17602

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α.

Ταχ.Δ/νση Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183 Αθήνα
Πληροφορίες Ζ. Ντάβα
Τηλέφωνο 213 1364027
FAX 213 1364359
Ε-mail r . ntava @ ypes . gr

Εγκύκλιος: 15

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»


Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄931) και 27934/2014 (Β΄2029) αποφάσεις, όλες οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης, η οποία έχει εξειδικευθεί με την υπ’ αριθ. 44/07.08.2014 εγκύκλιό μας, καθημερινά δε, επιλύονται απορίες και ερωτήματα εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ειδικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου (forum), που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.


Ο Υπουργός
Νικόλαος Βούτσης
πηγές taxheaven.gr/ aristofanis.gr// ergasianet.gr /karditsalive.gr/ aftodioikisi.gr /thebest.gr /myota.gr


1 σχόλιο:

 1. Κώστα η κρίση είναι τεχνητή. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν ήταν και δεν είναι ποτέ δυνατόν να πάνε οι Παιδικές Χαρές από ασύμφωνες με τα Πρότυπα σε σύμφωνες, εν μία νυκτί. Αυτά είναι αστεία πράγματα, για αστείους πολιτικούς και πολίτες.
  Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα ανακατασκευής παιδικής χαράς ώστε να πιστοποιείται, δόθηκε μόλις πέρσι τον Ιούλιο.
  Αυτό που έπρεπε από την αρχή να λέει η Υπουργική Απόφαση είναι ότι "δεν είναι δυνατόν να γίνεται οικονομική επένδυση σε παιδική χαρά χωρίς να καταλήγει σε συμφωνία της με τα πρότυπα" και ότι "οι Δήμοι έχουν μία 5ετία να προσαρμοστούν και όσες Π.Χ. δεν είναι κατάλληλες στις 31/12/2018 (δηλαδή προ των επόμενων εκλογών) θα πρέπει να αποξηλωθούν/καταργηθούν".

  Στο γενικό, υπάρχει ένα θέμα που οι αιρετοί και το ΥΠΕΣ δεν έχουν καταλάβει, ότι όπως πρέπει κάθε χρόνο να έχουν ένα σεβαστό ποσό για επούλωση λάκκων στους δρόμους, έτσι πρέπει να έχουν κι ένα σεβαστό ποσό για ελέγχους & συντήρηση & ανταλλακτικά & επανελέγχους & επαναπιστοποιήσεις των Παιδικών Χαρών.
  Εάν αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν, ο Δήμος δεν μπορεί να προσφέρει παιδικές χαρές στους δημότες του.
  Απλά πράγματα.
  Μπορεί όμως να προσφέρει χώρους με λοφάκια, θάμνους, πεσμένους κορμούς δέντρων, ρυάκια, δέντρα κατάλληλα για αναρρίχηση και τα λοιπά. Κι αυτοί οι χώροι "συντήρηση" θέλουν αλλά δεν έχουν πρότυπα.
  Mιχάλης Αναστασιάδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή