Τετάρτη 15 Απριλίου 2015

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ένα Έργο Πρόκληση


Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ένα  Έργο  Πρόκληση
Το έργο βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας  στην θέση του παλαιού ιπποδρόμου. Έχει συνολική έκταση 170.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει ένα σημαντικότατο πάρκο  που περιβάλλει και  «σκεπάζει» τις κτιριακές εγκαταστάσεις  όπως την Βιβλιοθήκη και την Όπερα.
μεσογειακός κήπος
 Το μέγεθος  και η θέση του έργου όπως και οι προσδοκίες για ένα  σύγχρονο  πάρκο  με απόλυτα ελληνικό χρώμα, αλλά με πολλές τεχνικές καινοτόμες και πρωτοπόρες λύσεις   πολύ σφιχτό  και κλειστό χρονοδιάγραμμα  το μετατρέπουν σε ένα μη συνηθισμένο, πολύ απαιτητικό και δύσκολο έργο.

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς, σε πλαίσιο υψηλών τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών, περιλαμβανομένης και της ένταξής του στο πρόγραμμα πιστοποίησης πρασίνων κτιρίων LEED καθώς η  περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι μία από τις βασικές αξίες κατασκευής του και αυτό συνεπάγεται απίστευτη προσοχή στην ασφάλεια και προστασία του προσωπικού, στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υλικών.  Η εταιρεία μας που χρόνια προωθεί όλα τα προϊόντα για ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή επαναχρησιμοποίηση όπως τις γλάστρες πίσω στα φυτώρια παραγωγής  και είδαμε πρώτη φορά σε έργο αυτό να είναι απαίτηση του κύριου του έργου!
 Μεσογειακός κήπος
Όλα τα αντικείμενα που θα πραγματοποιηθούν έχουν πρώτα γίνει σε πειραματικά – δείγματα για έγκριση (Mock–ups),  όπως φυτεμένα δώματα, στηρίξεις, φυτεύσεις, αρδεύσεις και κάθε νέα μέθοδος και τεχνική ελέγχεται. Παραδείγματός χάριν, τα δέντρα φυτεύονται χωρίς να υπάρχει ανύψωση από το κορμό του φυτού κατά την μεταφορά και φύτευση τους. Αυτό μας οδήγησε σε πραγματοποίηση νέας τεχνικής, με αλυσίδες και ιμάντες ώστε όλη η διαχείριση να γίνεται από την μπάλα του φυτού ακόμα και για δέντρα δέκα μέτρων και αρκετών τόνων.
 Πάνω από 1100 από τα μεγάλα  δέντρα  έχουν επιλεγεί  και μεταφερθεί σε φυτώριο στην Τραγάνα σε air-pots  όπου παρέμειναν και εγκλιματίστηκαν πριν έρθουν στον χώρο εγκατάστασης τους
  Όλα τα φυτά, από τα μεγαλειώδη δέντρα -κύρια ελιές και Κουκουναριές- αλλά ακόμα και οι μικροί θάμνοι θα  παραληφθούν και επαναξιολογηθούν στο εργοτάξιο, όπου λειτουργεί φυτώριο,  και αργότερα θα φυτευτούν με σημαντικούς περιορισμούς όσο αναφορά τον καιρό, την υγρασία εδάφους και τους χειρισμούς. Σχεδόν όλες οι εργασίες  και εφαρμογές καταγράφονται ώστε να αποφευχθούν ή να μην επαναληφθούν  σφάλματα και να υπάρχει προσωποποιημένη ευθύνη σε όλα τα στάδια του έργου.
 Μερικές από τις εργασίες που το έργο είναι πρωτοπόρο  όσο αναφορά τα έργα πρασίνου είναι:
·       το φυτεμένο δώμα συνολικής έκτασης σχεδόν 14.000 τετραγωνικών μέτρων με συστήματα υποδοχής κιγκλιδωμάτων από την αποστράγγιση του δώματος,  και με χρήση για πρώτη φορά στην χώρα διογκωμένης υάλου. Τα περισσότερα  τμήματα τους είναι εντατικού τύπου  και  σημαντικότατη επιφάνεια  από τα κτήρια του χώρο θα είναι  κανονικό τμήμα του πάρκου
·       1.216 δέντρα.  Κάποια από αυτά είναι τα μεγαλύτερα που έχουν φυτευτεί σε αυτό το μέγεθος και έχουν σημαντικό βαθμό κινδύνου όπως οι κουκουναριές  και τα περισσότερα θα στηριχθούν με σύστημα Platipus ενώ αρκετά  θα έχουν και σύστημα αποστράγγισης.
 Μεταφορά δεντρου χωρίς προσδέσεις από κορμό
·       146.165 Θάμνοι σε διάφορά μεγέθη. Πολλά είδη χρησιμοποιούνται πρώτη φορά στην χώρα μας. Πολλές φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν με χρήση γιούτα για καλύτερη συγκράτηση των εδαφών
· 164.574 Αγροστώδη που είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια καλλωπιστικών αγροστωδών στην χώρα

·       27.410 Βολβοί και μόνο τέσσερα στρέμματα χλοοτάπητα
Το εδαφικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στο έργο ήταν  με ιδιαίτερες απαιτήσεις  και  τώρα που έχουν φυτευτεί αρκετές  δεκάδες χιλιάδες φυτά επιβεβαιώνεται ότι το έδαφος είναι ο πιο  σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης και υγείας των φυτών μας . Το υλικό που χρησιμοποιούμε – το έχει παρασκευάσει η εταιρεία Ηλιοχώρα , με κομπόστ Αναγνώστου- είναι εξαιρετικό με σημαντική ποσότητα άμμου και οργανική ουσία που φτάνει κοντά το 10% . Πέρα από την ευκολία στην κατεργασία και διαμόρφωση είναι εξαιρετικό για την ανάπτυξη των φυτών μας
Βάζοντας στην σειρά όλα τα παραπάνω όταν μας ζητήθηκε να δώσουμε προσφορά για το έργο αντιληφθήκαμε – όπως πιστεύω και όλοι οι συνάδελφοι στην ίδια θέση - το ότι ήταν σημαντική πρόκληση και θα θέλαμε να εμπλακούμε γιατί σε επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων  είχαμε να κερδίσουμε Όσο μελετούσαμε για να προσφέρουμε –μία διαδικασία που κράτησε κοντά ένα μήνα- η δυσκολίες και η ευθύνη της κατασκευής κυριαρχούσε για την σοβαρότητα που πρέπει να επιδείξουμε   …Όταν αναλάβαμε το έργο  ….πετούσαμε…. προσγειωμένοι από την  επίγνωση της ευθύνης
 Πιστεύω ότι θα είναι η πιο ωραία βόλτα της πόλης μας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να παραδώσουμε ένα εξαιρετικό έργο στον πολίτη που διψάει για ποιότητα 
 Τάτσης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος  

Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου – DEBORAH NEVINS and Associates, Inc.
Συνεργάτης Μελέτης Περιβάλλοντος Χώρου – H. PANGALOU AND ASSOCIATES
 Εργολάβος Περιβάλλοντος χώρου-Ηλιοχώρα

Υπεργολάβος Φυτεύσεων - ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 


αναδημοσίευση από τον επαγγελματικό οδηγό ΦΥΤΟΝΕΤ news

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου