Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Η γαλλική πόλη Νάντη ανακηρύσσεται Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013
Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες απονεμήθηκε ο τίτλος
της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης στη Νάντη,  την έκτη μεγαλύτερη πόλη της
Γαλλίας,  που διαδέχεται την ισπανική πόλη Vitoria-Gasteiz.  Η Νάντη ανακηρύχθηκε
Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013,  μετά από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που
προαγματοποιήθηκε το 2010 και είχε λίαν ανταγωνιστικές υποψηφιότητες.
Ο Επίτροπος κ. Potočnik δήλωσε τα εξής: «Συγχαίρω τη Νάντη που ανακηρύχτηκε Πράσινη
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013,  τίτλο που συνεπάγεται μεγάλες ευθύνες.  Το
βραβείο αποτελεί αναγνώριση της εφαρμογής βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών,
μεταξύ άλλων στα θέματα της τοπικής συμβολής στις αειφόρες μεταφορές και στη βιώσιμη
χρήση γης,  στις πράσινες αστικές περιοχές,  στην κατανάλωση του νερού και στην
καταπολέμηση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.»
Η Νάντη διαθέτει πολλά «πράσινα» διαπιστευτήρια που τη βοήθησαν να κερδίσει τον τίτλο.
Παραδείγματος χάρη:
• Κάθε κάτοικος της Νάντης, ζει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από κάποια
πράσινη περιοχή
• Ο κατά κεφαλήν χώρος πρασίνου ανέρχεται σε 57 m²
• Υπάρχουν 100.000 δέντρα στην πόλη
• 15% των κατοίκων χρησιμοποιούν καθημερινά τις δημόσιες συγκοινωνίες
• Η Νάντη διαθέτει φιλόδοξο σχέδιο κλιματικής δράσης με στόχο τη μείωση των κατά
κεφαλήν εκπομπών CO2 κατά 30% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με το 2003
• 60% της χερσαίας επιφάνειας στη Νάντη αποτελείται από γεωργικές γαίες ή χώρους
πρασίνου
• Η πόλη έχει τέσσερις τόπους Natura 2000  και 33  φυσικές ζώνες χλωριδικού,
πανιδικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος.
Η Νάντη διοργάνωσε επίσης την περιοδεύσα έκθεση Aéroflorale II. Κύριο στοιχείο της εν
λόγω έκθεσης,  που θα περιοδεύσει σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις καθ'όλο το 2013,
αποτελεί το θέαμα με τίτλο «Plant Expedition», κατά το οποίο θα προβάλλεται η συμβολή
της Νάντης στην εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών και, με βιολογικά
πειράματα και ανακαλύψεις, θα ευαισθητοποιείται περαιτέρω η κοινή γνώμη όσον αφορά το
βραβείο για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  Οι Βρυξέλλες θα υποδεχθούν την
έκθεση Aéroflorale το Μάιο του 2013.   2
Η Νάντη έχει επίσης εκπονήσει εκτεταμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων για να μοιραστεί τις
εμπειρίες της με όλη την υφήλιο και να πανηγυρίσει τα επιτεύγματά της. Το πρόγραμμα των
εορταστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει το  5
ο
Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώματα με τίτλο  «Αειφόρος Ανάπτυξη/Ανθρώπινα ∆ικαιώμαντα:  κοινός αγώνας;»
(Μάιος 2013), η 10η διάσκεψη των οικολογικών πόλεων  (Σεπτέμβριος 2013) και η τρίτη
διεθνή συνάντηση των συμβαλλομένων πόλεων στη Σύμβαση της Πόλης του Μεξικού που
συμμετέχουν στο κίνημα Ecocity Builders (∆ιαμόρφωση Οικολογικών Πόλεων).
Ιστορικό
Το βραβείο για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης απονέμεται σε πόλη που
πρωτοστατεί στον τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον διαβίωσης σε αστικό χώρο.
Επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτιμά τις υποψήφιες πόλεις βάσει 12  περιβαλλοντικών
δεικτών και, στη συνέχεια, άλλη κριτική επιτροπή τις αξιολογεί ως προς τις δεσμεύσεις τους
σε σταθερούς και φιλόδοξους στόχους για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος και
την αειφόρο ανάπτυξη,  τις δράσεις επικοινωνίας καθώς και ως προς το κατά πόσον
μπορούν να αποτελέσουν υποδείγματα και να προάγουν τις ήδη ακολουθούμενες βέλτιστες
πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.  Η εκάστοτε νικήτρια,  πέραν του ότι καθίσταται
παράδειγμα προς μίμηση για άλλα αστικά κέντρα, εξασφαλίζει προβολή που συμβάλλει στην
ενίσχυση της φήμης της και την ελκυστικότητά της ως προορισμός επίσκεψης, εργασίας ή
εγκατάστασης.
Αφότου θεσμοθετήθηκε,  το 2010, ο τίτλος της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης έχει
απονεμηθεί σε πέντε πόλεις. Ο τίτλος απονεμήθηκε για πρώτη φορά στη Στοκχόλμη και,
στη συνέχεια στο Αμβούργο, για το 2011, και στη Vitoria-Gasteiz, για το 2012. Το 2014 η
Νάντη θα παραδώσει τον τίτλο στην Κοπεγχάγη .
Η Νάντη βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Λίγηρα, Erdre και Sèvre, σε απόσταση 55
km από την ακτή του Ατλαντικού στη Γαλλία, και αποτελεί τον πυρήνα της μείζονος αστικής
περιφέρειας της Νάντης. Είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας με πληθυσμό περίπου
600.000 κατοίκων και αστική περιοχή έκτασης 534,9 km².
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.europeangreencapital.eu / Twitter: @ EU_greencapital

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου