Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Φιρίκι Πηλίου


Φιρίκι πηλίου

Με την συνδρομή και του Γεωπονικού Συλλόγου ΜαγνησίαςΣτον κατάλογο των ΠΟΠ και επίσημα το «Φιρίκι Πηλίου» Στο επίσημο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) συμπεριλαμβάνεται πλέον το «Φιρίκι Πηλίου», με τη δημοσίευση του σχετικού κανονισμού 414/2011 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη απόφαση η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του είναι αυτή του ορεινού Πηλίου. Το Φιρίκι Πηλίου παράγεται συγκεκριμένα μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων και Κοινοτήτων:Δήμος Πορταρίας, Κοινότητα
Μακρινίτσης, Δήμος Ζαγοράς, Δήμος Αγριάς, Δήμος Αρτέμιδας, Δήμος Μουρεσίου, Δήμος Μελεών και Δήμος Αφετών.Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του φακέλου της αίτησης, το φιρίκι Πηλίου ανήκει στο είδος Malus domestica Borkh και στην νανόκαρπη ποικιλία Φιρίκι. Είναι μήλο, μικρού έως μεσαίου μεγέθους, με σχήμα κυλινδρικό επίμηκες με μικρότερη σχέση διαμέτρου προς μήκος σε σχέση με τα φιρίκια άλλων περιοχών, χρώμα πρασινοκίτρινο, με επίχρισμα έντονα κόκκινο στην πλευρά που το βλέπει ο ήλιος, υψηλή σκληρότητα σάρκας (6-8 Kg/cm2), μεγάλη περιεκτικότητα
σε σάκχαρα και χαμηλή οξύτητα που δίνει γλυκιά και χυμώδη σάρκα και ιδιαίτερο έντονο άρωμα. Η τυποποίηση εφαρμόζεται βάση του κανονισμού (ΕΚ) 1221/2008. Όταν συλλέγονται τα φιρίκια Πηλίου πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:Σκληρότητα: 6-8 kg/cm 2Διαλυτά στερεά: 11,5-13 BrixΟξύτητα: 0,10-0,20 % Κιτρικό οξύΜέγεθος: 14-18 cm Περίμετρος Η γεωγραφική περιοχή είναι αυτή του ορεινού Πηλίου και οριοθετήθηκε βάση του υψόμετρου (ζώνη καλλιέργειας από 300 μ. έως 900 μ.), των εδαφοκλιματικών συνθηκών (γειτνίαση των καλλιεργειών με δασικές εκτάσεις
καστανιάς-οξιάς και κουμαριάς, επικλινές καλά αποστραγγιζόμενο έδαφος, μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, αυξημένη σχετική υγρασία, υψηλή ηλιοφάνεια) της ομοιομορφίας των καλλιεργητικών φροντίδων (πχ καλλιέργεια σε αναβαθμίδες, συγκομιδή με το χέρι), της παράδοσης στην καλλιέργεια Φιρικιών Πηλίου, τα οποία συντελούν στο να αποκτήσει το Φιρίκι Πηλίου τα συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 

Απόδειξη προέλευσης Τα Φιρίκια Πηλίου προέρχονται από φιρικιές που καλλιεργούνται μέσα στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή παραγωγής και μπορούν να διατεθούν σαν προϊόντα Π.Ο.Π μόνο εφόσον λάβουν σχετική έγκριση από τους αρμόδιους φορείς.
Τα αγροτεμάχια καλλιέργειας δηλώνονται στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πηλίου & Βορείων Σποράδων και καταγράφονται ώστε να γίνει κατάλογος με αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια του τόπου φύτευσης και παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους φορείς ελέγχου.
Ο παραγωγός κάνει δήλωση της συγκομιδής στο συσκευαστήριο — τυποποιητήριο που βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης, δηλώνοντας την έκταση και την παραγόμενη ποσότητα των Φιρικιών Πηλίου.
Κατά την αποθήκευση, στην πρώτη συσκευασία (συνήθως σε πλαστικές κλούβες ή ξυλοκιβώτια), καταγράφεται από το συσκευαστήριο — τυποποιητήριο ο παραγωγός και η ποσότητα του προϊόντος και τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στους φορείς ελέγχου.
Η διαδικασία συμπληρώνεται με την συσκευασία, κατά την οποία ο φορέας ελέγχου δίδει
αριθμημένες ετικέτες οι οποίες αντιστοιχούν με τις προς συσκευασία ποσότητες.

Λάμπρος Κωνσταντίνος Γεωπόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου